ค่าบริการและงบประมาณรายวันเฉลี่ย

การเข้าชมอินเทอร์เน็ตนั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทร ในบางวันมีคลื่นลูกเล็กๆ แต่ในบางวันอาจมีคลื่นลูกใหญ่ ดังนั้น หากโฆษณาของคุณไม่ได้แสดงมากนักเนื่องจากมีการเข้าชมน้อย เราจะชดเชยให้โดยแสดงโฆษณาให้มากขึ้นเมื่อมีการเข้าชมมากขึ้น

นั่นคือเหตุผลที่เราเปิดให้แคมเปญที่ไม่ได้จ่ายเงินสำหรับ Conversion มีจำนวนคลิกต่อวันสูงไม่เกิน 2 เท่าจากที่งบประมาณรายวันเฉลี่ยอนุญาต เรียกว่าการแสดงผลเกินงบ ซึ่งถือเป็นเรื่องดี เนื่องจากหากเราแสดงโฆษณาของคุณมากเกินไปจนคุณมีค่าใช้จ่ายมากกว่าที่งบประมาณรายวันเฉลี่ยกำหนดไว้ใน 1 รอบการเรียกเก็บเงิน เราจะคืนเครดิตตามค่าใช้จ่ายที่เกินมาให้คุณ

การแสดงผลเกินงบและงบประมาณรายวันเฉลี่ย

ตามที่เราเคยกล่าวถึง คุณอาจพบว่าค่าใช้จ่ายการโฆษณาแต่ละวันอาจมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้สำหรับงบประมาณรายวันเฉลี่ย หากเป็นเช่นนั้นก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะคุณจะไม่ได้รับการเรียกเก็บเงินในรอบ 1 เดือนมากกว่าที่งบประมาณรายวันโดยเฉลี่ยกำหนดไว้สำหรับ 30.4 วันขึ้นไป

เราจะอธิบายตัวเลขนี้

โดยทั่วไป 30.4 คือจำนวนวันเฉลี่ยในหนึ่งเดือน (365 วันในหนึ่งปี / 12 เดือน = 30.417) Google นำงบประมาณรายวันเฉลี่ยของคุณมาคุณด้วยจำนวนวันนี้ เพื่อที่เราจะได้ทราบว่างบประมาณควรเป็นเท่าไรในระยะเวลา 1 เดือน

ตัวอย่าง

สมมติว่าคุณตั้งงบประมาณของคุณที่ 150 บาทต่อวัน และรอบการเรียกเก็บเงินของคุณเป็น 30 วัน คุณสังเกตเห็นว่าค่าบริการแตกต่างกันไปตลอดระยะเวลา 1 เดือน โดยบางวันคุณมีค่าใช้จ่าย 60 บาท แต่บางวันมีค่าใช้จ่าย 300 บาท แต่เมื่อถึงสิ้นเดือน ค่าใช้จ่ายของคุณจะไม่เกิน 4,560 บาท (ซึ่งก็คือ 30.4 คูณด้วยงบประมาณ 150 บาท) ดังนั้นแม้ว่าเมื่อค่าใช้จ่ายแคมเปญในแต่ละวันของคุณอาจมากหรือน้อยกว่างบประมาณต่อวัน 200 บาท เมื่อถึงสิ้นเดือน ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณไม่เกินกว่างบประมาณ

คลื่นการเข้าชมอินเทอร์เน็ตอาจทำให้ค่าใช้จ่ายของคุณมากขึ้นหรือลดลง แต่เมื่อถึงสิ้นเดือน แม้ว่าจะมีคลื่นที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้เหล่านั้น คุณก็จะยังพบว่าค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่คุณคาดหวังไว้

ตรวจสอบการแสดงผลเกินงบ

บางครั้งเราจะแสดงผลเกินงบประมาณรายเดือนของคุณ ในกรณีเหล่านี้ เราจะเครดิตค่าใช้จ่ายที่แสดงผลเกินงบคืน หากคุณต้องการดูว่าคุณได้รับเครดิตจากแสดงผลเกินงบแล้วหรือยัง โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
  2. ที่มุมบนขวาของบัญชี คลิกไอคอนรายงาน
  3. ใต้เมนูแบบเลื่อนลง "รายงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (มิติข้อมูล)" เลือกอื่นๆ จากนั้นคลิกค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ

คุณจะเห็นรายงานที่แสดงค่าใช้จ่ายการแสดงผลและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บของแต่ละแคมเปญ วิธีคำนวณการแสดงผลเกินงบคือนำ "ค่าใช้จ่ายการแสดงผล" ไปลบ "ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ" หากต้องการคำนวณหลายรายการ ให้คลิกไอคอนดาวน์โหลดที่ด้านขวาบนของรายงาน และบันทึกเป็นไฟล์ .csv

โดยค่าเริ่มต้น ข้อมูลนี้จะแสดงทุกวันและจัดเรียงตามค่าใช้จ่ายการแสดงผล หากคุณต้องการดูเฉพาะช่วงวันที่ ให้นำตัวกรอง "วัน" ออกและตั้งค่าช่วงวันที่ในส่วนด้านขวาบนเหนือตาราง

ไปที่ Google Ads

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการแสดงผลเกินงบ

การแสดงผลเกินงบของงบประมาณรายวันเฉลี่ยจะเพิ่มจำนวนเงินสูงสุดที่ระบบจะเรียกเก็บฉันสำหรับเดือนนั้นไหม

ไม่ จำนวนเงินสูงสุดที่เรียกเก็บต่อเดือนจะไม่เปลี่ยนแปลง ถึงแม้คุณจะเห็นว่ามีการใช้จ่ายสูงขึ้นในบางวัน แต่ระบบจะทำให้การแสดงผลเกินงบนี้สมดุลด้วยการนำไปเฉลี่ยกับวันในเดือนนั้นที่การใช้จ่ายต่ำกว่างบประมาณรายวันเฉลี่ย

การใช้จ่ายจะเกินงบประมาณรายวันเฉลี่ยของฉันเมื่อใด

การจัดลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายตลอดทั้งเดือนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ Google Ads จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายต่อไปโดยอิงตามความผันผวนของปริมาณการเข้าชมรายวัน สิ่งที่คุณใช้จ่ายไปในวันก่อนหน้าของเดือน และปัจจัยอื่นๆ

โดยทั่วไปการใช้จ่ายอาจเกินงบประมาณรายวันเฉลี่ยในวันที่มีแนวโน้มว่าจะได้รับจำนวนคลิกและ Conversion เพิ่มขึ้น

หากแคมเปญของฉันไม่ถูกจำกัดด้วยงบประมาณ การแสดงผลเกินงบจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายหรือไม่

หากแคมเปญไม่ถูกจำกัดด้วยงบประมาณ ค่าใช้จ่ายรายเดือนจะยังคงเหมือนเดิม การทำงานของแคมเปญที่มีงบประมาณไม่เพียงพอจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

หากแคมเปญมีงบประมาณไม่เพียงพอเป็นเวลาอย่างน้อย 1 วันในเดือนนั้น คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงบางประการในค่าใช้จ่ายรายวัน อย่างไรก็ตามคุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินมากกว่าจำนวนเงินสูงสุดที่เรียกเก็บต่อเดือน ความยืดหยุ่นของงบประมาณจะช่วยเฉลี่ยจำนวนวันที่มีการเข้าชมต่ำให้สมดุลโดยการเพิ่มค่าใช้จ่ายในวันที่มีแนวโน้มว่าจะได้รับจำนวนคลิกและ Conversion มากกว่า

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของงบประมาณไม่เพียงพอ

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันปรับงบประมาณรายวันเฉลี่ยตอนกลางเดือน

ผลของการปรับงบประมาณต่อการเรียกเก็บเงินในช่วงเวลาที่เหลือของเดือนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก่อนหน้านี้เมื่อเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ค่าใช้จ่ายสำหรับช่วงเวลาที่เหลือของเดือนจะไม่เกินงบประมาณรายวันเฉลี่ยจำนวนใหม่คูณด้วยจำนวนวันที่เหลือในเดือนนั้น

ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าคุณกำหนดงบประมาณรายวันเฉลี่ยเป็น ฿300 ในวันแรกของเดือนกันยายนและเปลี่ยนเป็น ฿600 บาทในวันที่ 16 ใน 15 วันแรกของเดือน ค่าใช้จ่ายจะถูกจำกัดด้วยจำนวนเงินสูงสุดที่เรียกเก็บต่อเดือนที่ ฿300 คูณ 30 (จำนวนวันในเดือนกันยายน) หลังจากเปลี่ยนงบประมาณรายวันเฉลี่ยเป็น ฿600 ค่าใช้จ่ายสำหรับวันที่เหลือของเดือนจะเท่ากับ ฿600 คูณด้วย 15 วันที่เหลือ

ใน 15 วันแรกของเดือน ค่าใช้จ่ายอาจมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินสูงสุดที่เรียกเก็บต่อเดือน ทั้งนี้เนื่องจากค่าใช้จ่ายอาจเกินงบประมาณรายวันเฉลี่ยในบางวัน แต่เมื่อเปลี่ยนงบประมาณ ระบบจะไม่เรียกเก็บเงินคุณเป็นจำนวนเกินกว่า 600 บาทคูณด้วยจำนวนวันที่เหลือของเดือน หากคุณใช้จ่ายค่าโฆษณาไปแล้วในวันที่ 16 กันยายนก่อนเปลี่ยนงบประมาณ ค่าใช้จ่ายรวมระหว่างวันที่ 16-30 กันยายนอาจสูงกว่า 9,000 บาทเล็กน้อย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่ค่าใช้จ่ายอาจเกินงบประมาณรายวันเฉลี่ย

เลือกไม่ใช้การแสดงผลเกินงบได้หรือไม่

ไม่มีตัวเลือกไม่ใช้ การแสดงผลเกินงบได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายสำหรับวันในเดือนที่คุณมีโอกาสได้รับคลิกและ Conversion มากขึ้น

ฉันกำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายรายวันได้หรือไม่

ไม่ได้ คุณไม่สามารถกำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายรายวันโดยใช้งบประมาณรายวันเฉลี่ยของแคมเปญ

ฉันจะกำหนดงบประมาณรายเดือนได้หรือไม่

ในตอนนี้ คุณยังกำหนดงบประมาณรายเดือนภายใน Google Ads ไม่ได้ แต่คุณใช้งบประมาณรายวันเฉลี่ยคูณด้วยจำนวนวันในเดือนเพื่อกำหนดค่าใช้จ่ายรายเดือนได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบประมาณแคมเปญ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false