Avgifter och din dagliga budget

Från den 4 oktober 2017 kan kampanjer spendera upp till två gånger den genomsnittliga dagliga budgeten för att du ska kunna nå dina annonseringsmål, som klick och konverteringar.

På dagar med hög trafik kan dina kostnader bli upp till två gånger din dagliga budget. Det uppvägs av att kostnaderna ligger under den dagliga budgeten andra dagar. För kampanjer där du betalar för konverteringar kan kostnaderna per dag dock bli mer än dubbelt så stora som din genomsnittliga dagliga budget.

Du debiteras inte mer än din debiteringsgräns per månad: det genomsnittliga antalet dagar i en månad (30,4) multiplicerat med din genomsnittliga dagliga budget.

Internettrafiken är som ett hav. Vissa dagar är vågorna små. Andra dagar är det stora dyningar. Om dina annonser inte visas på grund av låg trafik kompenserar vi det genom att visa dem när trafiken är högre.

Därför tillåter vi upp till två gånger fler klick per dag än vad din dagliga budget medger för kampanjer som inte betalar för konverteringar. Detta kallas överleverans.  Och det är en bra sak: Om vi visar din annons för ofta så att du får kostnader som är högre än din dagliga budget tillåter under en faktureringsperiod, får du ett tillgodohavande på de extra kostnaderna.

Överleverans och din dagliga budget

Som vi nämnde tidigare kanske du upptäcker att din dagliga annonseringskostnad ligger lite högre eller lägre än vad du har angett som daglig budget. I så fall är det ingen fara – under hela månadens faktureringsperiod debiteras du inte mer än vad din dagliga budget medger för 30,4 dagar.

Låt oss förklara den här siffran lite närmare.

30,4 är det genomsnittliga antalet dagar per månad (365 dagar om året dividerat med 12 månader = 30,417). Google multiplicerar din dagliga budget med den här siffran så att vi vet hur stor din månadsbudget är.

Exempel

Anta att du har en budget på 50 kronor per dag och din faktureringsperiod är 30 dagar. Under månaden upptäcker du att dina utgifter varierar. Vissa dagar debiteras du 20 kronor, andra dagar 100 kronor. I slutet av månaden överstiger utgifterna ändå inte 1 520 kronor (30,4 multiplicerat med din dagliga budget på 50 kronor). Även om dina kampanjkostnader ibland hamnade över och ibland under din dagliga budget debiteras du i slutet av månaden inte mer än beloppet i budgeten.

Den varierande webbtrafiken gör att dina dagliga utgifter går upp och ned. Men i slutet av månaden uppgår kostnaderna ändå till den förväntade nivån.

Kontrollera överleverans

Ibland visas dina annonser oftare än vad din månadsbudget medger. I sådana fall ger vi dig ett tillgodohavande på kostnaden för överleveransen. Så här kan du kontrollera om du har fått ett tillgodohavande för överleverans:

De flesta användare hanterar nu sina konton enbart i den nya Google Ads-upplevelsen. Om du fortfarande använder den tidigare AdWords-upplevelsen ska du välja Tidigare nedan. Läs mer

  1. Logga in på ditt AdWords-konto.
  2. Klicka på fliken Rapporter på menyraden högst upp.
  3. Klicka på rullgardinsmenyn Fördefinierade rapporter, välj Annan och klicka på Fakturerad kostnad.

Då visas en rapport över betalda och fakturerade kostnader för varje kampanj. Beräkna överleveransen genom att subtrahera Fakturerad kostnad från Visningskostnad. Du kan göra flera beräkningar samtidigt genom att klicka på nedladdningsikonen högst upp till höger i rapporten och spara informationen som en .csv-fil.

Som standard visas uppgifterna per dag och sorterade efter visningskostnad. Om du vill se data för ett visst datumintervall tar du bort filtret Dag och väljer önskat datumintervall högst upp till vänster i tabellen.

Från och med den 30 september 2017 inaktiveras kampanjaktivitetslänken på sidan Transaktioner. Från detta datum hittar du visade och fakturerade kostnader i kontots avsnitt för rapporter. I rapporterna kan du även kontrollera eventuell överleverans.

VIKTIGT: När den nya rapportfunktionen har införts visar rapporterna enbart data från september 2015 och framåt. Om du vill kunna komma åt information om äldre kampanjaktivitet använder du utskriftsfunktionen för att spara denna information nu. 

Besök Google Ads

 

Vanliga frågor om överleverans

Ökar överleverans av min dagliga budget det jag högst kan debiteras för månaden?

Nej, debiteringsgränsen per månad förblir oförändrad. Även om du kanske ser högre utgifter vissa dagar balanseras den här överleveransen av dagar i månaden då utgifterna ligger under din genomsnittliga dagliga budget.

När exakt överstiger utgifterna min dagliga budget?

Vi har inte ändrat hur utgifter prioriteras under månaden. Google Ads fortsätter att optimera dina utgifter baserat på dagliga svängningar i trafiken, vad du har spenderat under tidigare dagar i månaden och andra faktorer.

I allmänhet kan utgifterna överstiga din genomsnittliga dagliga budget under dagar som mer sannolikt leder till klick och konverteringar.

Om mina kampanjer inte begränsas av budgeten påverkar överleverans då mina utgifter?

Om din kampanj inte begränsas av budgeten förblir dina månadsutgifter oförändrade. Vi har inte ändrat hur kampanjer som inte begränsas av budgeten fungerar.

Om dina kampanjer begränsas av budgeten under en eller flera dagar i månaden så ser du en viss variation i dina dagliga utgifter. Du debiteras dock aldrig mer än debiteringsgränsen per månad. Flexibilitet i din budget hjälper till att balansera dagar med låg trafik genom att öka utgifterna under dagar som sannolikt leder till fler klick och konverteringar.

Läs mer om vad det innebär att vara begränsad av budgeten.

Är det möjligt att spendera hela min budget under första halvan av månaden?

Det är inte troligt att dina utgifter blir dubbelt så höga som din dagliga budget under flera dagar i rad. För standardannonsvisning optimerar Googles budgeteringsalgoritm visningen utifrån dina tidigare utgifter inom faktureringsperioden. På så sätt kan dina annonser visas hela månaden. Läs mer om annonsvisning.

Vad händer om jag justerar min dagliga budget under månaden?

Vi har inte ändrat hur justering av din budget påverkar hur mycket du debiteras för resten av månaden. När du ändrar din budget överstiger inte utgifterna för resten av månaden den nya genomsnittliga dagliga budget, multiplicerat med de återstående dagarna i månaden.

Anta att du anger en genomsnittlig daglig budget på 10 kr den första dagen i september, och att du ändrar den till 20 kr dag 16. För de första 15 dagarna i månaden begränsas dina utgifter av din debiteringsgräns per månad på 10 kr × 30 (antal dagar i september). När du har ändrat din genomsnittliga dagliga budget till 20 kr blir dina utgifter för resten av månaden 20 kr multiplicerat med de återstående 15 dagarna.

För de första 15 dagarna i månaden kan dina utgifter vara mer än hälften av din debiteringsgräns per månad. Det beror på att utgifterna kan överstiga din dagliga budget under några av dessa dagar. Men när du ändrar din budget debiteras du inte mer än 20 kr multiplicerat med de återstående dagarna i månaden. Om du redan hade annonsutgifter den 16 september innan du ändrade din budget, kan dina totala utgifter från 16–30 september bli lite mer än 300 kr.

Läs mer om varför kostnaderna kan överstiga din genomsnittliga dagliga budget.

Är det möjligt att välja bort överleverans?

Nej, det är inte möjligt att välja bort. Överleveransen är utformad för att hjälpa dig att optimera utgifterna för de dagar i månaden då det är mer sannolikt att du får klick och konverteringar.

Kan jag sätta en gräns för mina dagliga utgifter?

Nej, du kan inte sätta en gräns för dina dagliga utgifter med kampanjens genomsnittliga dagliga budget.

Hur fungerar överleverans om jag har valt accelererad annonsvisning?

Vi har inte ändrat hur accelererad annonsvisning fungerar. Med accelererad annonsvisning spenderas din dagliga budget snabbare. Det innebär att dina utgifter inte sprids ut lika jämnt under dagen, och överleverans är mer sannolikt. Vi rekommenderar att du använder standardvisning om du vill se till att dina utgifter sprids ut jämnt under dagen.

Kan jag ange en månadsbudget?

För närvarande kan du inte ange en månadsbudget i Google Ads. Du kan dock använda din dagliga budget multiplicerat med antalet dagar i månaden för att bestämma vad dina månadsutgifter ska vara. Läs mer om kampanjbudgetar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt