Opłaty a budżet dzienny

Od 4 października 2017 r. wydatki kampanii mogą przekroczyć dwukrotnie średni budżet dzienny, by łatwiej Ci było osiągnąć cele reklamowe (kliknięcia, konwersje itp.).

W dni o dużym natężeniu ruchu koszty mogą przekroczyć budżet dzienny nawet dwukrotnie. W skali miesiąca wydatki się jednak równoważą, bo w inne dni możesz wydać mniej, niż wynosi budżet dzienny. W przypadku kampanii, w których płacisz za konwersje, dzienne wydatki mogą przekroczyć średni budżet dzienny ponad dwukrotnie.

Pamiętaj, że Twoje opłaty nie przekroczą nigdy miesięcznego limitu obciążeń: kwoty równej średniej liczbie dni w miesiącu (30,4) pomnożonej przez średni budżet dzienny.

Ruch internetowy jest jak ocean. Czasami fale są niewielkie, a czasami nadchodzi sztorm. Jeśli więc reklamy nie są wyświetlane z powodu niewielkiego ruchu, wówczas zrekompensujemy to, wyświetlając je częściej w bardziej ruchliwe dni.

Dlatego w kampaniach, które nie korzystają z płatności za konwersje, zezwalamy na maksymalnie dwukrotne przekroczenie liczby kliknięć w ciągu jednego dnia w stosunku do wysokości budżetu dziennego. Są to tzw. nadmierne wyświetlenia.  To dobrze, bo jeśli reklama zostanie wyświetlona zbyt wiele razy i koszty przekroczą wysokość budżetu dziennego w danym cyklu rozliczeniowym, otrzymasz od nas zwrot środków na ich pokrycie.

Nadmierne wyświetlenia a budżet dzienny

Jak już wspomnieliśmy, czasami koszty reklamy danego dnia mogą być wyższe lub niższe od wysokości budżetu dziennego. Nie ma w tym nic niepokojącego. Opłaty w miesięcznym cyklu rozliczeniowym nie przekroczą wysokości budżetu dziennego pomnożonego przez 30,4 dnia.

Wyjaśnijmy, skąd wzięła się ta liczba.

30,4 to średnia liczba dni w miesiącu (365 dni w roku / 12 miesięcy = 30,417). Google mnoży Twój budżet dzienny przez tę liczbę i na tej podstawie określa budżet miesięczny.

Przykład

Załóżmy, że Twój budżet dzienny wynosi 15 PLN, a cykl rozliczeniowy to 30 dni. Zauważasz, że wysokość opłat w ciągu miesiąca jest różna. W jedne dni płacisz 6 PLN, a w inne 30 PLN. Jednak suma opłat na koniec miesiąca nie przekroczy 456 PLN (tj. 30,4 pomnożone przez 15 PLN budżetu dziennego). Jeśli więc koszty kampanii przekraczają 15 PLN dziennie albo są poniżej tej granicy, na koniec miesiąca nie zapłacisz więcej, niż wynosi wysokość Twojego budżetu.

Fale ruchu internetowego mogą powodować wahania kosztów dziennych. Jednak na koniec miesiąca nigdy nie spotka Cię niespodzianka.

Jak sprawdzić przekroczenie budżetu

Czasami wyświetlamy reklamy ponad wartość Twojego budżetu miesięcznego. W takich przypadkach otrzymasz od nas zwrot środków na pokrycie tych kosztów. Aby sprawdzić, czy na Twoim koncie pojawił się zwrot za nadmierne wyświetlenia, wykonaj następujące czynności:

Większość użytkowników może zarządzać swoimi kontami tylko za pomocą nowej wersji Google Ads. Jeśli nadal korzystasz z poprzedniej wersji tej usługi, kliknij Poprzednia poniżej. Więcej informacji

  1. Zaloguj się na konto Google Ads.
  2. Na pasku menu u góry kliknij kartę „Raporty”.
  3. Kliknij menu „Wstępnie zdefiniowane raporty”, a następnie wybierz kolejno Inne i Rozliczone koszty.

Wyświetli się raport zawierający koszt wyświetlonych reklam i rozliczone koszty dla każdej kampanii. Jeśli chcesz obliczyć wartość nadmiernych wyświetleń, odejmij „Rozliczone koszty” od „Kosztu wyświetlonych reklam”. Aby wykonać te obliczenia zbiorczo, kliknij ikonę pobierania w prawym górnym rogu raportu i zapisz go jako plik .csv.

Domyślnie dane są wyświetlane w układzie dziennym i posortowane według kosztów wyświetlonych reklam. Jeśli chcesz zobaczyć dane z wybranego okresu, usuń filtr „Dzień” i ustaw zakres dat w lewym górnym rogu tabeli.

30 września 2017 r. link do aktywności kampanii na stronach Transakcje zostanie wyłączony. Od tego dnia koszty wyświetlonych reklam i koszty zafakturowane będą dostępne w sekcji raportów na koncie. Raporty będą zawierać dane na temat nadmiernych wyświetleń.

WAŻNE: gdy nowa funkcja raportów zostanie udostępniona, najstarsze dane w raportach będą pochodzić z września 2015 r. Jeśli chcesz zachować starsze dane dotyczące aktywności kampanii, już teraz skorzystaj z funkcji drukowania. 

Przejdź do Google Ads

 

Częste pytania o nadmierne wyświetlenia

Czy jeśli mój budżet dzienny zostanie przekroczony przez nadmierne wyświetlenia, zwiększy to maksymalną kwotę, jaką zapłacę za dany miesiąc?

Nie, miesięczny limit obciążeń pozostaje bez zmian. Nawet jeśli w niektóre dni Twoje wydatki będą wyższe, nadmierne wyświetlenia są równoważone przez dni, w których wydatki były poniżej budżetu dziennego.

Kiedy dokładnie moje wydatki będą przekraczać budżet dzienny?

Ustawione priorytety wydatków w ciągu miesiąca nie ulegają zmianie. Google Ads będzie nadal optymalizować Twoje wydatki na podstawie dziennych zmian w natężeniu ruchu, wydatków w poprzednich dniach miesiąca oraz innych czynników.

Ogólnie rzecz biorąc, wydatki mogą przekroczyć średni budżet dzienny w dniach, w które istnieje wyższe prawdopodobieństwo wygenerowania większej liczby kliknięć i konwersji.

Czy nadmierne wyświetlenia będą miały wpływ na moje wydatki, jeśli moje kampanie nie są ograniczone z powodu budżetu?

Jeśli Twoja kampania nie jest ograniczona z powodu budżetu, miesięczne wydatki pozostaną bez zmian. Działanie kampanii, które nie są ograniczone z powodu budżetu, nie ulega zmianie.

Jeśli Twoje kampanie są ograniczone z powodu budżetu przez co najmniej jeden dzień w miesiącu, zaobserwujesz pewne zmiany w dziennych wydatkach. Nigdy jednak nie zapłacisz więcej, niż wynosi miesięczny limit obciążeń. Elastyczność budżetu pozwala równoważyć dni o niższym ruchu poprzez zwiększanie wydatków w dniach, w które wygenerowanie większej liczby kliknięć i konwersji jest bardziej prawdopodobne.

Więcej informacji o ograniczeniu z powodu budżetu.

Czy możliwe jest wydanie całego budżetu w pierwszej połowie miesiąca?

Jest mało prawdopodobne, że wydatki będą dwa razy większe niż budżet dzienny przez kilka dni z rzędu. W przypadku standardowego wyświetlania reklam algorytm budżetowania Google optymalizuje wyświetlenia na podstawie poprzednich wydatków w cyklu rozliczeniowym. Dzięki temu Twoje reklamy są wyświetlane przez cały miesiąc. Więcej informacji o wyświetlaniu reklam.

Co się stanie, jeśli zmienię budżet dzienny w środku miesiąca?

Zmiana budżetu nie wpłynie na kwoty naliczane przez resztę miesiąca. Podobnie jak wcześniej, gdy zmienisz budżet, Twoje wydatki przez resztę miesiąca nie przekroczą nowego średniego budżetu dziennego pomnożonego przez liczbę pozostałych dni miesiąca.

Załóżmy, że na początku września Twój średni budżet dzienny wynosi 10 PLN, a 16 września zmienisz go na 20 PLN. W ciągu pierwszych 15 dni wydatki będą ograniczone przez miesięczny limit obciążeń wynoszący 10 PLN * 30 (liczba dni we wrześniu). Gdy zmienisz średni budżet dzienny na 20 PLN, wydatki przez resztę miesiąca będą wynosić 20 PLN pomnożone przez pozostałe 15 dni miesiąca.

W ciągu pierwszych 15 dni Twoje wydatki mogą przekroczyć połowę miesięcznego limitu obciążeń. Dzieje się tak, ponieważ w niektóre dni wydatki mogą przekraczać budżet dzienny. Jednak po zmianie budżetu za resztę miesiąca zapłacisz najwyżej 20 PLN pomnożone przez pozostałe dni miesiąca. Jeśli masz już naliczone wydatki sprzed 16 września (czyli sprzed zmiany budżetu), Twoje całkowite wydatki za 16–30 września mogą nieznacznie przekroczyć 300 PLN.

Więcej informacji o tym, dlaczego koszty mogą przekraczać średni budżet dzienny.

Czy mogę wyłączyć funkcję nadmiernych wyświetleń?

Nie ma takiej możliwości. Nadmierne wyświetlenia mają pomagać w optymalizowaniu wydatków w dni miesiąca, w które wygenerowanie większej liczby kliknięć i konwersji jest bardziej prawdopodobne.

Czy mogę ustawić limit dziennych wydatków?

Nie. Średni budżet dzienny kampanii nie umożliwia ustawienia limitu dziennych wydatków.

Jak działają nadmierne wyświetlenia, jeśli wybiorę przyspieszone wyświetlanie reklam?

Ta metoda wyświetlania reklam nie uległa zmianie. Przyspieszone wyświetlanie reklam szybciej wykorzystuje Twój budżet dzienny. Ponieważ wydatki będą się rozkładać mniej równomiernie w ciągu dnia, zwiększy się prawdopodobieństwo wystąpienia nadmiernych wyświetleń. Jeśli zależy Ci na równomiernym rozkładzie wydatków w ciągu całego dnia, zalecamy włączenie standardowego wyświetlania reklam.

Czy będę mieć możliwość ustawienia budżetu miesięcznego?

Google Ads nie umożliwia obecnie ustawiania budżetu miesięcznego. Możesz jednak użyć budżetu dziennego pomnożonego przez liczbę dni w miesiącu, by określić miesięczne wydatki. Więcej informacji o budżetach kampanii.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Poprzednia Nowa

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem