Obciążenia i średni budżet dzienny

Ruch internetowy przypomina fale na oceanie. Czasami fale są niewielkie, a czasami nadchodzi sztorm. Jeśli więc reklamy nie są wyświetlane z powodu niewielkiego ruchu, wówczas zrekompensujemy to, wyświetlając je częściej w bardziej ruchliwe dni.

Dlatego w kampaniach, które nie korzystają z płatności za konwersje, zezwalamy na maksymalnie dwukrotne przekroczenie liczby kliknięć w ciągu jednego dnia w stosunku do wysokości średniego budżetu dziennego. Są to tzw. nadmierne wyświetlenia. To dobrze, bo jeśli reklama zostanie wyświetlona zbyt wiele razy i koszty przekroczą wysokość średniego budżetu dziennego w danym cyklu rozliczeniowym, pokryjemy je za Ciebie.

Nadmierne wyświetlenia i średni budżet dzienny

Jak już wspomnieliśmy, czasami koszty reklamy danego dnia mogą być nieco wyższe lub niższe od wysokości średniego budżetu dziennego. Nie ma jednak powodu do obaw – w miesięcznym cyklu rozliczeniowym nie obciążymy Cię kwotą większą niż średni budżet dzienny pomnożony przez 30,4 dnia.

Wyjaśnijmy, skąd wzięła się ta liczba.

30,4 to średnia liczba dni w miesiącu (365 dni w roku / 12 miesięcy = 30,417). Google mnoży Twój budżet dzienny przez tę liczbę i na tej podstawie określa budżet miesięczny.

Przykład

Załóżmy, że Twój budżet dzienny wynosi 15 PLN, a cykl rozliczeniowy to 30 dni. Zauważasz, że wysokość opłat w ciągu miesiąca jest różna. W jedne dni płacisz 6 PLN, a w inne 30 PLN. Jednak suma opłat na koniec miesiąca nie przekroczy 456 PLN (tj. 30,4 pomnożone przez 15 PLN budżetu dziennego). Jeśli więc koszty kampanii przekraczają 15 PLN dziennie albo są poniżej tej granicy, na koniec miesiąca nie zapłacisz więcej, niż wynosi wysokość Twojego budżetu.

Fale ruchu internetowego mogą powodować wahania kosztów dziennych. Jednak na koniec miesiąca nigdy nie spotka Cię niespodzianka.

Jak sprawdzić przekroczenie budżetu

Czasami wyświetlamy reklamy ponad wartość Twojego budżetu miesięcznego. W takich przypadkach otrzymasz od nas zwrot środków na pokrycie tych kosztów. Aby sprawdzić, czy na Twoim koncie pojawił się zwrot za nadmiarowe wyświetlenia, wykonaj następujące czynności:

  1. Zaloguj się na konto Google Ads.
  2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę raportów .
  3. Z menu „Wstępnie zdefiniowane raporty (Wymiary)” wybierz Inne, a następnie kliknij Rozliczone koszty.

Wyświetli się raport zawierający koszt wyświetlonych reklam i rozliczone koszty dla każdej kampanii. Jeśli chcesz obliczyć wartość nadmiernych wyświetleń, odejmij „Rozliczone koszty” od „Kosztu wyświetlonych reklam”. Aby wykonać te obliczenia zbiorczo, kliknij ikonę pobierania w prawym górnym rogu raportu i zapisz go jako plik .csv.

Domyślnie dane są wyświetlane w układzie dziennym i posortowane według kosztów wyświetlonych reklam. Jeśli chcesz zobaczyć dane z wybranego okresu, usuń filtr „Dzień” i ustaw zakres dat w prawym górnym rogu nad tabelą.

Wejdź na konto Google Ads

Częste pytania o nadmierne wyświetlenia

Czy jeśli przekroczę budżet dzienny z powodu nadmiernych wyświetleń, zwiększy to maksymalną kwotę, jaką zapłacę za dany miesiąc?

Nie, miesięczny limit obciążeń pozostaje bez zmian. Nawet jeśli w niektóre dni Twoje wydatki są wyższe, nadmierne wyświetlenia są równoważone przez dni, w których wydatki są niższe od średniego budżetu dziennego.

Kiedy dokładnie moje wydatki będą przekraczać średni budżet dzienny?

Ustawione priorytety wydatków w ciągu miesiąca nie ulegają zmianie. Google Ads będzie nadal optymalizować Twoje wydatki na podstawie dziennych zmian w natężeniu ruchu, wydatków w poprzednich dniach miesiąca oraz innych czynników.

Ogólnie rzecz biorąc, wydatki mogą przekroczyć średni budżet dzienny w dniach, w które istnieje wyższe prawdopodobieństwo wygenerowania większej liczby kliknięć i konwersji.

Czy nadmierne wyświetlenia będą miały wpływ na moje wydatki, jeśli moje kampanie nie są ograniczone z powodu budżetu?

Jeśli Twoja kampania nie jest ograniczona z powodu budżetu, miesięczne wydatki pozostaną bez zmian. Działanie kampanii, które nie są ograniczone z powodu budżetu, nie ulega zmianie.

Jeśli Twoje kampanie są ograniczone z powodu budżetu przez co najmniej jeden dzień w miesiącu, zaobserwujesz pewne zmiany w dziennych wydatkach. Nigdy jednak nie zapłacisz więcej, niż wynosi miesięczny limit obciążeń. Elastyczność budżetu pozwala równoważyć dni o niższym ruchu poprzez zwiększanie wydatków w dniach, w które wygenerowanie większej liczby kliknięć i konwersji jest bardziej prawdopodobne.

Więcej informacji o ograniczeniu z powodu budżetu.

Co się stanie, jeśli zmienię średni budżet dzienny w środku miesiąca?

Zmiana budżetu nie wpłynie na kwoty naliczane przez resztę miesiąca. Podobnie jak wcześniej, gdy zmienisz budżet, Twoje wydatki przez resztę miesiąca nie przekroczą nowego średniego budżetu dziennego pomnożonego przez liczbę pozostałych dni miesiąca.

Załóżmy, że na początku września Twój średni budżet dzienny wynosi 10 PLN, a 16 września zmienisz go na 20 PLN. W ciągu pierwszych 15 dni wydatki będą ograniczone przez miesięczny limit obciążeń wynoszący 10 PLN * 30 (liczba dni we wrześniu). Gdy zmienisz średni budżet dzienny na 20 PLN, wydatki przez resztę miesiąca będą wynosić 20 PLN pomnożone przez pozostałe 15 dni miesiąca.

W ciągu pierwszych 15 dni Twoje wydatki mogą przekroczyć połowę miesięcznego limitu obciążeń. Dzieje się tak, ponieważ wydatki w niektóre dni mogą przekroczyć Twój średni budżet dzienny. Jednak po zmianie budżetu za resztę miesiąca zapłacisz najwyżej 20 PLN pomnożone przez pozostałe dni miesiąca. Jeśli masz już naliczone wydatki sprzed 16 września (czyli sprzed zmiany budżetu), Twoje całkowite wydatki za 16–30 września mogą nieznacznie przekroczyć 300 PLN.

Więcej informacji o tym, dlaczego koszty mogą przekraczać średni budżet dzienny.

Czy mogę wyłączyć funkcję nadmiernych wyświetleń?

Nie ma takiej możliwości. Nadmierne wyświetlenia mają pomagać w optymalizowaniu wydatków w dni miesiąca, w które wygenerowanie większej liczby kliknięć i konwersji jest bardziej prawdopodobne.

Czy mogę ustawić limit dziennych wydatków?

Nie. Średni budżet dzienny kampanii nie umożliwia ustawienia limitu dziennych wydatków.

Czy będę mieć możliwość ustawienia budżetu miesięcznego?

Google Ads nie umożliwia obecnie ustawiania budżetu miesięcznego. Możesz jednak określić miesięczne wydatki, mnożąc średni budżet dzienny przez liczbę dni w miesiącu. Dowiedz się więcej o budżetach kampanii.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem