Belastninger og gjennomsnittlig dagsbudsjett

Internettrafikken er som et hav. Noen dager er bølgene små, mens det er flodbølger andre dager. Hvis annonsene dine ikke blir vist særlig mye på grunn av lav trafikk, kompenserer vi for dette ved å vise dem oftere når trafikken er høyere.

Det er derfor vi tillater opptil dobbelt så mange klikk på en gitt dag enn det gjennomsnittlige dagsbudsjettet ditt skulle tilsi, i kampanjer der du ikke betaler for konverteringer. Dette kalles budsjettoverskridelse. Det er positivt for deg: Hvis vi viser en annonse for ofte – i den grad at det påløper høyere kostnader enn det tillatt i henhold til det gjennomsnittlige dagsbudsjettet i løpet av en faktureringssyklus – gir vi deg en kreditt for disse ekstrakostnadene.

Budsjettoverskridelser og gjennomsnittlige dagsbudsjetter

Som nevnt får du kanskje se at annonseringskostnadene for hver dag er litt høyere eller lavere enn det som er angitt i dagsbudsjettet ditt. Om du gjør det, er det ingen grunn til å miste nattesøvn. Du blir nemlig ikke belastet med mer enn det som er tillatt i henhold til det gjennomsnittlige dagsbudsjettet over 30,4 dager.

Dette tallet krever en forklaring.

30,4 er det gjennomsnittlige antallet dager i en måned (365 dager i et år / 12 måneder = 30,417). Google multipliserer dagsbudsjettet ditt med dette tallet for å finne ut hva budsjettet blir for en hel måned.

Eksempel

Tenk deg at du angir et budsjett på 50 kroner per dag og har en faktureringssyklus på 30 dager. Du legger merke til at belastningene varierer i løpet av måneden. Noen dager må du betale 20 kroner, andre dager 100 kroner. På slutten av måneden overskrider imidlertid ikke belastningene dine 1520 kroner (dvs. 30,4 multiplisert med budsjettet på 50 kroner). Selv om kampanjekostnadene dine bikket over og falt under budsjettet på 50 kroner fra dag til dag, blir du ved månedsslutt likevel ikke belastet for mer enn det du har budsjettert.

Svingningene i Internett-trafikken kan få de daglige kostnadene til å gå opp og ned. På tross av disse uforutsigbare svingningene får du imidlertid se på slutten av måneden at kostnadene er akkurat som forventet.

Se etter budsjettoverskridelser

Av og til leverer vi mer enn månedsbudsjettet ditt tillater. I slike tilfeller gir vi deg en kreditt som dekker kostnadene ved budsjettoverskridelsen. Hvis du ønsker å se om vi har gitt deg kreditter ved budsjettoverskridelser, gjør du følgende:

  1. Logg på Google Ads-kontoen din.
  2. Klikk på rapportikonet øverst til høyre i kontoen.
  3. Velg Andre fra «Forhåndsdefinerte rapporter (Dimensjoner)»-rullegardinmenyen, og klikk så på Fakturert kostnad.

Du får nå se en rapport der totalkostnad og fakturert kostnad står oppført for hver kampanje. Du kan regne ut budsjettoverskridelsen ved å trekke «Fakturert kostnad» fra «Totalkostnad». For å utføre flere slike beregninger samtidig klikker du på nedlastingsikonet øverst til høyre i rapporten og lagrer den som en CSV-fil.

Som standard vises dataene per dag, og de er sortert etter totalkostnad. Hvis du vil se data om en bestemt datoperiode, kan du fjerne Dag-filtret og angi datoperioden i delen øverst til høyre, ovenfor tabellen.

Gå til Google Ads

Vanlige spørsmål om budsjettoverskridelser

Kommer en eventuell budsjettoverskridelse i det gjennomsnittlige dagsbudsjettet mitt til å øke det jeg maksimalt kan belastes med i den aktuelle måneden?

Nei. Den månedlige belastningsgrensen forblir uendret. Selv om du kanskje ser et høyere forbruk noen dager, blir denne budsjettoverskridelsen utjevnet av dager i måneden hvor forbruket ditt er under det gjennomsnittlige dagsbudsjett.

Når skjer det at forbruket mitt overstiger det gjennomsnittlige dagsbudsjettet mitt?

Måten forbruket prioriteres på i løpet av måneden, endres ikke. Google Ads fortsetter å optimalisere forbruket ditt basert på daglige svingninger i trafikken, hva du har brukt på dager tidligere i måneden, og andre faktorer.

Forbruket kan overstige gjennomsnittlig dagsbudsjett på dager da det er mer sannsynlig at klikk og konverteringer genereres.

Hvis kampanjene mine ikke er begrenset av budsjettet, vil budsjettoverskridelse da påvirke forbruket mitt?

Hvis kampanjen din ikke er begrenset av budsjettet, forblir det månedlige forbruket ditt det samme. Kampanjer som ikke er begrenset av budsjett, fungerer som før.

Hvis kampanjene dine er begrenset av budsjett på én dag eller flere dager i måneden, ser du en viss variasjon i det daglige forbruket. Du blir imidlertid aldri belastet mer enn den månedlig belastningsgrensen. Ettersom budsjettet er fleksibelt, blir dager med lav trafikk utjevnet ved at forbruket økes på de dagene du trolig kan oppnå flere klikk og konverteringer.

Finn ut hva det betyr å være begrenset av budsjettet.

Hva skjer hvis jeg justerer det gjennomsnittlige dagsbudsjettet mitt i løpet av måneden?

Hvordan budsjettendringer påvirker det du blir belastet med i løpet av de gjenstående dagene i den aktuelle måneden, er som før. Når du endrer budsjettet ditt, blir kostnadene dine for resten av måneden justert slik at de ikke overstiger det nye gjennomsnittlige dagsbudsjettet ditt multiplisert med de resterende dagene i måneden. Akkurat som tidligere.

Tenk deg for eksempel at du angir et gjennomsnittlig dagsbudsjett på 100 kroner 1. september, og du endrer det til 200 kroner 16. september. For de første 15 dagene i måneden blir forbruket ditt begrenset av den månedlige belastningsgrensen på 100 kroner * 30 (antall dager i september). Etter at du har endret det gjennomsnittlige dagsbudsjettet ditt til 200 kroner, blir forbruket for resten av måneden 200 kroner multiplisert med de resterende 15 dagene.

På de første 15 dagene i måneden kan utgiftene være mer enn halvparten av den månedlige belastningsgrensen din. Dette skyldes at forbruket kan overstige det gjennomsnittlige dagsbudsjettet på noen av disse dagene. Så snart du imidlertid endrer budsjettet ditt, blir du ikke belastet med mer enn 200 kroner multiplisert med de gjenværende dagene i måneden. Hvis det allerede hadde påløpt annonsekostnader 16. september, før du endret budsjettet, kan det totale forbruket i perioden 16.–30. september bli noe høyere enn NOK 3000.

Finn ut hvorfor kostnadene i noen tilfeller overskrider det gjennomsnittlige dagsbudsjettet.

Er det mulig å velge bort budsjettoverskridelse?

Nei, det kan ikke velges bort. Budsjettoverskridelse er laget for å optimalisere forbruket på dager i måneden da det er mer sannsynlig at du får klikk og konverteringer.

Kan jeg sette en begrensning på det daglige forbruket mitt?

Nei. Du kan ikke sette noen øvre grense på det daglige forbruket ditt ved hjelp av kampanjens gjennomsnittlige dagsbudsjett.

Kan jeg angi et månedlig budsjett?

Per nå kan du ikke angi månedlige budsjetter i Google Ads. Du kan imidlertid finne ut hva det månedlige forbruket blir, ved å gange det gjennomsnittlige dagsbudsjettet med antallet dager i måneden. Finn ut mer om kampanjebudsjetter.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt