Kosten en uw dagbudget

Vanaf 4 oktober 2017 kunnen campagnes tot twee keer het gemiddelde dagbudget uitgeven zodat u uw advertentiedoelen (zoals klikken en conversies) gemakkelijker te behalen.

Op dagen met veel verkeer kunnen uw kosten tot twee keer uw dagbudget zijn. Deze uitgaven worden gecompenseerd door dagen waarop uw uitgaven lager dan uw dagbudget zijn. Voor campagnes waarbij u voor conversies betaalt, kunnen uw dagelijkse uitgaven echter ruim 2 keer hoger zijn dan uw gemiddelde dagbudget.

Houd er rekening mee dat er nooit meer dan uw maandelijkse kostenlimiet in rekening wordt gebracht: het gemiddelde aantal dagen in een maand (30,4) vermenigvuldigd met uw gemiddelde dagbudget.

Internetverkeer is net als de zee: op sommige dagen zijn de golven klein en op andere dagen zijn ze heel groot. Als uw advertenties niet vaak worden weergegeven wegens weinig verkeer, wordt dit gecompenseerd door ze vaker weer te geven wanneer er meer verkeer is.

Daarom kunt u per dag twee keer zo veel klikken genereren als is toegestaan volgens uw dagbudget voor campagnes die niet betalen voor conversies. Dit noemen we overweergave.  En dat is voor u gunstig, want als we uw advertentie te vaak weergeven, zo vaak dat er meer kosten worden gegenereerd dan uw dagbudget toestaat tijdens een betalingscyclus, ontvangt u een krediet voor deze extra kosten.

Overweergave en uw dagbudget

Zoals gezegd kunnen uw advertentiekosten elke dag iets hoger of lager uitvallen dan het dagbudget dat u heeft ingesteld. U hoeft zich daarover geen zorgen te maken. Voor een betalingscyclus van een maand wordt niet méér in rekening gebracht dan uw dagbudget toestaat voor 30,4 dagen.

Hoe komen we aan dit getal?

Heel eenvoudig: 30,4 is het gemiddelde aantal dagen in een maand (365 dagen in een jaar/12 maanden = 30,417). Google vermenigvuldigt uw dagbudget met dit getal om uw dagbudget voor een maand te berekenen.

Voorbeeld

Stel dat uw budget € 5 per dag is en uw betalingscyclus dertig dagen. Gedurende de maand ziet u dat uw kosten variëren. Op sommige dagen wordt er € 2 in rekening gebracht en op andere dagen € 10. Aan het eind van de maand zijn uw kosten echter niet hoger dan € 152 (dat is 30,4 vermenigvuldigd met uw budget van € 5). Dus zelfs als uw campagnekosten gedurende de maand boven en onder uw budget van € 5 zijn gekomen, wordt er aan het eind van de maand niet meer in rekening gebracht dan wat u heeft gebudgetteerd.

De golven in het internetverkeer zorgen ervoor dat uw dagelijkse kosten stijgen en dalen. Maar aan het eind van de maand zijn uw kosten, ondanks de niet-voorspelbare golven, precies zoals u had verwacht.

Controleren op overweergave

Soms overschrijden we uw maandbudget. In deze gevallen betalen we de kosten voor overweergave terug als krediet. U kunt als volgt controleren of u krediet voor overweergave heeft ontvangen:

De meeste gebruikers kunnen nu uitsluitend hun accounts beheren met het nieuwe, verbeterde Google Ads. Als u nog steeds de vorige AdWords-versie gebruikt, kiest u hieronder VorigeMeer informatie

  1. Log in op uw AdWords-account.
  2. Klik in de menubalk bovenaan op het tabblad 'Rapporten'.
  3. Klik op het dropdownmenu 'Vooraf gedefinieerde kosten', selecteer Overig en klik op Gefactureerde kosten.

U ziet een rapport met de weergavekosten en gefactureerde kosten voor elke campagne. U kunt de overweergave berekenen door 'Gefactureerde kosten' af te trekken van 'Weergavekosten'. Als u meerdere berekeningen tegelijk wilt uitvoeren, klikt u op het downloadpictogram rechtsboven in het rapport en slaat u het bestand op als een CSV-bestand.

De gegevens worden standaard dagelijks weergegeven en gesorteerd op weergavekosten. Als u de gegevens voor een bepaald datumbereik wilt bekijken, verwijdert u het filter Dag en stelt u linksboven in de tabel het datumbereik in.

Vanaf 30 september 2017 wordt de link naar Campagneactiviteit op uw pagina Transacties uitgeschakeld. Vanaf die dag kunt u de weergavekosten en gefactureerde kosten in het rapportagegedeelte van uw account vinden. U kunt het betreffende rapport controleren op overweergave.

BELANGRIJK: Zodra de nieuwe rapportagefunctie beschikbaar is, worden er in rapporten alleen gegevens weergegeven vanaf september 2015. Als u toegang tot oudere campagneactiviteit wilt behouden, kunt u deze informatie nu opslaan met behulp van de functie Afdrukken. 

Naar Google Ads

 

Veelgestelde vragen over overweergave

Verhoogt overweergave van mijn dagbudget de maximum kosten die ik moet betalen voor die maand?

Nee. De maandelijkse kostenlimiet blijft ongewijzigd. Hoewel u op sommige dagen hogere uitgaven ziet, wordt deze overweergave gecompenseerd door dagen in die maand waarop uw uitgaven lager zijn dan uw gemiddelde dagbudget.

Wanneer overschrijden mijn uitgaven mijn dagbudget precies?

Er zijn geen wijzigingen in de manier waarop prioriteit wordt gegeven aan de uitgaven gedurende de maand. Google Ads blijft uw uitgaven optimaliseren op basis van dagelijkse verkeersschommelingen, uw uitgaven op voorgaande dagen in die maand en andere factoren.

Over het algemeen kunnen uw uitgaven uw gemiddelde dagbudget overschrijden op dagen waarop de kans op klikken en conversies groter is.

Heeft overweergave invloed op mijn uitgaven als mijn campagnes niet worden beperkt door het budget?

Als uw campagne niet wordt beperkt door het budget, blijven uw maandelijkse uitgaven hetzelfde. Er zijn geen wijzigingen in de manier waarop campagnes werken die niet worden beperkt door het budget.

Als uw campagnes een of meer dagen in de maand worden beperkt door het budget, ziet u enige variatie in uw dagelijkse uitgaven. Er wordt echter nooit een groter bedrag in rekening gebracht dan de maandelijkse kostenlimiet. Flexibiliteit in uw budget zorgt ervoor dat dagen met weinig verkeer worden gecompenseerd door hogere uitgaven op dagen waarop de kans op klikken en conversies groter is.

Meer informatie over wat beperkt door het budget inhoudt.

Is het mogelijk om mijn volledige budget in de eerste helft van de maand uit te geven?

Het is onwaarschijnlijk dat uw uitgaven meerdere dagen achter elkaar twee keer zo hoog zijn als uw dagbudget. Voor de advertentieweergave Standaard optimaliseert het budget-algoritme van Google de weergave op basis van uw eerdere uitgaven binnen de betalingscyclus. Hierdoor worden uw advertenties de hele maand weergegeven. Meer informatie over advertentieweergave.

Wat gebeurt er als ik mijn dagbudget in de loop van de maand aanpas?

Het aanpassen van uw budget heeft, net zoals eerst, geen invloed op wat u de rest van de maand moet betalen. Wanneer u uw budget wijzigt, overschrijden uw uitgaven voor de rest van de maand nooit uw nieuwe gemiddelde dagbudget vermenigvuldigd met de resterende dagen van de maand.

Stel dat u op 1 september een gemiddeld dagbudget van € 10 instelt en dat u het dagbudget op 16 september wijzigt in € 20. Tijdens de eerste vijftien dagen van de maand zijn uw uitgaven gelimiteerd tot uw maandelijkse kostenlimiet van € 10 * 30 (aantal dagen in september). Nadat u uw gemiddelde dagbudget heeft gewijzigd in € 20, zijn uw uitgaven voor de rest van de maand € 20 vermenigvuldigd met de resterende vijftien dagen.

Tijdens de eerste vijftien dagen van de maand kunnen uw uitgaven hoger zijn dan de helft van uw maandelijkse kostenlimiet. Dit komt omdat uw uitgaven op sommige van die dagen het dagbudget kunnen overschrijden. Zodra u uw budget wijzigt, betaalt u echter niet meer dan € 20 vermenigvuldigd met de resterende dagen van de maand. Als u op 16 september al advertentie-uitgaven had voordat u uw budget had gewijzigd, kunnen uw totale uitgaven van 16-30 september iets meer dan € 300 bedragen.

Meer informatie over waarom de kosten uw gemiddelde dagbudget kunnen overschrijden.

Kan ik me afmelden voor overweergave?

Die mogelijkheid is er niet. Overweergave is bedoeld om de uitgaven te optimaliseren op dagen van de maand waarop de kans op klikken en conversies groter is.

Kan ik een limiet instellen voor mijn dagelijkse uitgaven?

Nee. U kunt uw dagelijkse uitgaven niet limiteren met het gemiddelde dagbudget van uw campagne.

Hoe werkt overweergave als ik de advertentieweergave Direct heb gekozen?

Er zijn geen wijzigingen in de manier waarop de advertentieweergave Direct werkt. Met deze advertentieweergave wordt uw dagbudget sneller besteed. Uw uitgaven worden daarom minder gelijkmatig verdeeld over de dag en de kans op overweergave is groter. We raden aan om de weergave Standaard te gebruiken als u ervoor wilt zorgen dat uw uitgaven gelijkmatig over de dag worden verdeeld.

Kan ik een maandbudget instellen?

Momenteel kunt u geen maandbudget instellen in Google Ads. Wel kunt u uw dagbudget vermenigvuldigen met het aantal dagen in de maand om te bepalen wat uw maandelijkse uitgaven zijn. Meer informatie over campagnebudgetten.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Vorige Nieuwe

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen