Mga singil at ang iyong average na pang-araw-araw na badyet

Ang trapiko sa internet ay katulad ng karagatan. May mga araw na maliliit ang mga alon. May mga araw naman na malalaki ang mga ito. Kaya, kapag hindi masyadong lumabas ang iyong mga ad dahil sa mababang trapiko, babawi kami sa pamamagitan ng pagpapakita sa mga ito nang mas madalas kapag mas mataas ang tapiko.

Iyon ang dahilan kaya namin pinapayagan ang katumbas ng hanggang 2 beses ng mga pag-click sa isang araw kaysa sa pinapayagan ng iyong average na pang-araw-araw na badyet para sa mga campaign na hindi nagbabayad para sa mga conversion. Tinatawag itong overdelivery. At isa itong magandang bagay: kung masyadong madalas naming ipapakita ang iyong ad -- hanggang sa makaipon ka na ng mas maraming gastusin kaysa sa pinapayagan ng average na pang-araw-araw na badyet mo sa loob ng isang yugto ng pagsingil -- bibigyan ka namin ng credit para sa mga dagdag na gastusing iyon.

Overdelivery at ang iyong average na pang-araw-araw na badyet

Katulad ng nabanggit namin, puwede mong makitang medyo mas mataas o mas mababa ang iyong mga gastusin sa pag-advertise bawat araw kaysa sa itinakda mo para sa iyong average na pang-araw-araw na badyet. Kung oo, huwag kang mag-alala -- sa loob ng isang buwang yugto ng pagsingil, hindi ka sisingilin nang lampas sa pinayagan sana ng iyong average na pang-araw-araw na badyet sa mahigit sa 30.4 na araw.

Ipaliwanag natin ang numerong iyon.

Sa madaling salita, 30.4 ang average na bilang ng mga araw sa isang buwan (365 araw sa isang taon / 12 buwan = 30.417). Minu-multiply ng Google ang iyong average na pang-araw-araw na badyet sa numerong ito kaya alam namin kung ano dapat ang badyet mo sa loob ng isang buwan.

Halimbawa

Sabihin nating itinakda mo ang iyong badyet sa Php250 sa isang araw at ang iyong yugto ng pagsingil ay 30 araw. Sa kabuuan ng buwan, napansin mong nag-iiba-iba ang mga singil sa iyo. May mga araw na sinisingil ka ng katumbas ng Php100, at may mga araw naman na sinisingil ka ng katumbas ng Php500. Pero sa katapusan ng buwan, hindi lalampas sa katumbas ng Php7,600 ang sisingilin sa iyo (iyon ay 30.4 na na-multiply sa katumbas ng Php250 badyet mo). Kaya kahit na ang mga gastos ng iyong campaign ay lumampas at bumaba sa badyet mong Php250 sa bawat araw, sa katapusan ng buwan, sisingilin ka pa rin ng hindi lalampas sa iyong badyet.

Puwedeng mapataas at mapababa ng mga alon ng trapiko sa Internet ang iyong mga pang-araw-araw na gastos. Pero sa katapusan ng buwan, sa kabila ng mga hindi mahulaang pagbabagong iyon, makikita mo ang iyong mga gastusin kung saan mo inaasahan ang mga ito.

Tingnan kung may overdelivery

Kung minsan, naghahatid kami nang lampas sa iyong buwanang badyet. Sa mga ganoong sitwasyon, ibabalik namin ang gastusin sa overdelivery bilang credit. Kung gusto mong malaman kung binigyan ka namin ng mga overdelivery credit, sundin ang mga hakbang na ito:

  1. Mag-sign in sa iyong Google Ads account.
  2. Sa kanang sulok sa itaas ng iyong account, i-click ang icon ng mga ulat .
  3. Sa ilalim ng drop-down na menu na "Mga na-predefine na ulat (Mga Dimensyon)," piliin ang Iba pa, pagkatapos ay i-click ang Siningil na gastos.

Makakakita ka ng ulat na naglilista ng mga gastos sa mga naihatid at siningil na gastos para sa bawat campaign. Para kalkulahin ang overdelivery, ibawas ang "Siningil na gastos" sa "Gastos sa mga naihatid." Upang isagawa ang mga kalkulasyong ito nang maramihan, i-click ang icon sa pag-download sa kanang bahagi sa itaas ng ulat at i-save bilang .csv file.

Bilang default, ipinapakita ang data araw-araw at pinagbubukud-bukod ito ayon sa gastos sa mga naihatid. Kung gusto mong makita ang data para sa isang partikular na hanay ng petsa, alisin ang filter na "Araw" at itakda ang hanay ng petsa sa kanang bahagi sa itaas ng talahanayan.

Bisitahin ang Google Ads

Mga karaniwang tanong tungkol sa overdelivery

Tataasan ba ng overdelivery ng average na pang-araw-araw na badyet ang ko maximum na puwedeng singilin sa akin para sa buwan?

Hindi. Hindi magbabago ang buwanang limitasyon sa pagsingil. Bagama't puwede kang makakita ng mas malaking paggastos sa ilang araw, ang overdelivery na ito ay binabalanse ng mga araw ng buwan kung kailan mas mababa ang paggastos mo kaysa sa iyong average na pang-araw-araw na badyet.

Kailan eksaktong lalampas ang paggastos ko sa average na pang-araw-araw na badyet ko?

Walang pagbabago sa kung paano ginagawang priyoridad ang paggastos sa kabuuan ng buwan. Patuloy na io-optimize ng Google Ads ang iyong paggastos batay sa mga pagbabagu-bago sa trapiko sa araw-araw, sa nagastos mo sa mga nakalipas na araw ng buwan, at sa iba pang salik.

Sa pangkalahatan, puwedeng lumampas ang paggastos sa iyong average na pang-araw-araw na badyet sa mga araw na mas malamang na humimok ng mga pag-click at conversion.

Kung hindi nalilimitahan ng badyet ang aking mga campaign, makakaapekto ba ang overdelivery sa aking paggastos?

Kung hindi nalilimitahan ng badyet ang iyong campaign, hindi magbabago ang iyong pang-araw-araw na paggastos. Walang pagbabago sa paggana ng mga campaign na hindi nalilimitahan ng badyet.

Kung nalilimitahan ng badyet ang iyong mga campaign sa loob ng isa o higit pang araw sa buwan, makakakita ka ng ilang variation sa pang-araw-araw na paggastos mo. Gayunpaman, hinding-hindi ka sisingilin nang lampas sa buwanang limitasyon sa pagsingil. Nakakatulong ang flexibility sa iyong badyet na balansehin ang mga araw na may mababang trapiko sa pamamagitan ng pagpapalaki ng paggastos sa mga araw na malamang na humimok ng mas maraming pag-click at conversion.

Matuto pa tungkol sa ibig sabihin ng pagiging nalilimitahan ng badyet.

Ano ang mangyayari kung isasaayos ko ang average na pang-araw-araw na badyet ko sa anumang araw ng buwan?

Walang pagbabago sa epekto ng pagsasaayos ng badyet mo sa sisingilin sa iyo sa natitirang bahagi ng buwan. Gaya ng dati, kapag binago mo ang iyong badyet, ang paggastos mo para sa natitirang bahagi ng buwan ay hindi lalampas sa iyong bagong average na pang-araw-araw na badyet na na-multiply sa mga natitirang araw sa buwan.

Halimbawa, sabihin nating magtatakda ka ng average na pang-araw-araw na badyet na Php500 sa unang araw ng Setyembre, at gagawin mo itong Php1,000 sa ika-16 na araw. Sa unang 15 araw ng buwan, ang paggastos mo ay malilimitahan ng iyong buwanang limitasyon sa pagsingil na Php500 * 30 (bilang ng araw sa Setyembre). Pagkatapos gawing Php1,000 ang iyong average na pang-araw-araw na badyet, ang paggastos mo sa natitirang bahagi ng buwan ay magiging Php1,000 na na-multiply sa natitirang 15 araw.

Sa unang 15 araw ng buwan, puwedeng lampas sa kalahati ng iyong buwanang limitasyon sa pagsingil ang paggastos mo. Ito ay dahil puwedeng lumampas ang paggastos sa iyong average na pang-araw-araw na badyet sa ilan sa mga araw na iyon. Gayunpaman, kapag binago mo ang iyong badyet, hindi ka sisingilin ng lampas Php1,000 na na-multiply sa mga natitirang araw sa buwan. Kung may gastos ka na sa ad noong Setyembre 16 bago mo binago ang iyong badyet, puwedeng medyo mas mataas kaysa sa Php15,000 ang kabuuang paggastos mo mula Setyembre 16-30.

Matuto pa tungkol sa kung bakit puwedeng lumampas ang mga gastusin sa iyong average na pang-araw-araw na badyet.

Posible bang mag-opt out sa overdelivery?

Walang pag-opt out. Idinisenyo ang overdelivery para tulungan kang i-optimize ang paggastos para sa mga araw ng buwan kung kailan mas malamang na makakuha ka ng mga pag-click at conversion.

Puwede ba akong magtakda ng limitasyon sa aking pang-araw-araw na paggastos?

Hindi. Hindi ka makakapagtakda ng limitasyon sa iyong pang-araw-araw na paggastos gamit ang average na pang-araw-araw na badyet ng campaign mo.

Makakapagtakda ba ako ng buwanang badyet?

Sa kasalukuyan, hindi ka makakapagtakda ng buwanang badyet sa Google Ads. Gayunpaman, puwede mong gamitin ang iyong average na pang-araw-araw na badyet na na-multiply sa dami ng mga araw sa buwan para tukuyin kung ano ang magiging buwanang paggastos mo. Matuto pa tungkol sa mga badyet ng campaign.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu