Χρεώσεις και ο μέσος ημερήσιος προϋπολογισμός σας

Η επισκεψιμότητα στο διαδίκτυο είναι σαν τη θάλασσα. Κάποιες μέρες, έχει κυματάκι. Κάποιες άλλες, έχει μεγαλύτερα κύματα. Επομένως, αν οι διαφημίσεις σας δεν εμφανίζονται συχνά λόγω χαμηλής επισκεψιμότητας, θα σας αποζημιώσουμε για αυτό, εμφανίζοντάς τις όταν η επισκεψιμότητα είναι υψηλότερη.

Γι' αυτόν τον λόγο, επιτρέπουμε έως και 2 φορές περισσότερα κλικ την ημέρα από όσα επιτρέπει ο μέσος ημερήσιος προϋπολογισμός σας για καμπάνιες που δεν πληρώνουν για μετατροπές. Αυτό ονομάζεται υπέρβαση προϋπολογισμού.  Και είναι κάτι που σας συμφέρει: Αν καταλήξουμε να προβάλλουμε τη διαφήμισή σας υπερβολικά συχνά, σε σημείο που να συγκεντρώνετε μεγαλύτερο κόστος από ό,τι επιτρέπει ο μέσος ημερήσιος προϋπολογισμός σας για έναν κύκλο χρέωσης, θα σας πιστώσουμε για αυτό το επιπλέον κόστος.

Υπέρβαση προϋπολογισμού και ο μέσος ημερήσιος προϋπολογισμός σας

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, ενδέχεται να διαπιστώσετε ότι το κόστος διαφήμισης σε καθημερινή βάση είναι ελαφρώς υψηλότερο ή χαμηλότερο σε σχέση με το όριο που έχετε θέσει για τον μέσο ημερήσιο προϋπολογισμό σας. Αν συμβαίνει αυτό, μην ανησυχείτε. Στον μηνιαίο κύκλο χρέωσης, δεν θα χρεωθείτε πάνω από τον μέσο ημερήσιο προϋπολογισμό που έχετε επιτρέψει για το διάστημα των 30,4 ημερών.

Ας εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτός ο αριθμός.

Ουσιαστικά, το 30,4 είναι ο μέσος αριθμός ημερών ενός μήνα (365 ημέρες τον χρόνο / 12 μήνες = 30,417). Η Google πολλαπλασιάζει τον μέσο ημερήσιο προϋπολογισμό σας με αυτόν τον αριθμό, έτσι ώστε να γνωρίζει τον προϋπολογισμό σας στη διάρκεια ενός μήνα.

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι ορίζετε τον προϋπολογισμό σας στα 5 € την ημέρα και ο κύκλος χρέωσής σας έχει διάρκεια 30 ημερών. Στη διάρκεια του μήνα, θα παρατηρήσετε ότι οι χρεώσεις σας διαφέρουν. Ορισμένες ημέρες χρεώνεστε με 2 €, ενώ κάποιες άλλες χρεώνεστε με 10 €. Στο τέλος, όμως, του μήνα, οι χρεώσεις σας δεν θα υπερβαίνουν τα 152 € (δηλαδή, 30,4 επί τον προϋπολογισμό σας των 5 €). Συνεπώς, παρά το γεγονός ότι το κόστος της καμπάνιας σας κινήθηκε πάνω και κάτω από τον προϋπολογισμό σας ύψους 5 € από ημέρα σε ημέρα, στο τέλος του μήνα, χρεωθήκατε ακριβώς με το ποσό το οποίο είχατε προϋπολογίσει.

Οι διακυμάνσεις της επισκεψιμότητας στο διαδίκτυο ενδέχεται να αυξομειώνουν το ημερήσιο κόστος σας. Ωστόσο, στο τέλος του μήνα, παρά τις απρόβλεπτες διακυμάνσεις αυτές, θα διαπιστώνετε ότι το κόστος σας βρίσκεται ακριβώς στο αναμενόμενο σημείο.

Έλεγχος για υπέρβαση προϋπολογισμού

Ορισμένες φορές, προκύπτει υπέρβαση του μηνιαίου προϋπολογισμού σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, σας πιστώνουμε εκ νέου το κόστος υπέρβασης προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που θέλετε να δείτε εάν έχετε λάβει πίστωση υπέρβασης προϋπολογισμού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
  2. Στην επάνω δεξιά γωνία του λογαριασμού σας, κάντε κλικ στο εικονίδιο αναφορών .
  3. Στο αναπτυσσόμενο μενού Προκαθορισμένες αναφορές (Ιδιότητες), επιλέξτε Άλλο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κόστος που χρεώθηκε.

Θα δείτε μια αναφορά στην οποία καταγράφονται το κόστος προβολών και το κόστος που χρεώθηκε για κάθε καμπάνια. Για να υπολογίσετε την υπέρβαση προϋπολογισμού, αφαιρέστε το "Κόστος που έχει χρεωθεί" από το "Κόστος προβολής". Για να εκτελεστούν αυτοί οι υπολογισμοί μαζικά, κάντε κλικ στο εικονίδιο λήψης, στην επάνω δεξιά γωνία της αναφοράς, και αποθηκεύστε την ως αρχείο .csv.

Από προεπιλογή, τα δεδομένα εμφανίζονται ανά ημέρα και ταξινομούνται ανά κόστος προβολής. Αν θέλετε να δείτε τα δεδομένα για ένα συγκεκριμένο εύρος ημερομηνιών, καταργήστε το φίλτρο Ημέρα και ορίστε ένα εύρος ημερομηνιών στην επάνω δεξιά ενότητα που βρίσκεται επάνω από τον πίνακα.

 
Μετάβαση στο Google Ads

 

Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την υπέρβαση προϋπολογισμού

Η υπέρβαση προϋπολογισμού του μέσου ημερήσιου προϋπολογισμού μου αυξάνει το μέγιστο όριο που μπορώ να χρεωθώ για τον μήνα;

Όχι. Το μηνιαίο όριο χρέωσης παραμένει αμετάβλητο. Παρόλο που ενδέχεται να δείτε υψηλότερες δαπάνες για ορισμένες ημέρες, αυτή η υπέρβαση προϋπολογισμού αντισταθμίζεται από τις ημέρες του μήνα κατά τη διάρκεια των οποίων οι δαπάνες σας είναι χαμηλότερες από τον μέσο ημερήσιο προϋπολογισμό σας.

Πότε ακριβώς οι δαπάνες μου θα υπερβούν τον μέσο ημερήσιο προϋπολογισμό μου;

Δεν υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο ιεράρχησης των δαπανών κατά τη διάρκεια του μήνα. Το Google Ads θα εξακολουθήσει να βελτιστοποιεί τις δαπάνες σας με βάση τις καθημερινές διακυμάνσεις στην επισκεψιμότητα, τις δαπάνες σας κατά τις προηγούμενες ημέρες του μήνα και άλλους παράγοντες.

Γενικά, οι δαπάνες μπορεί να υπερβούν τον μέσο ημερήσιο προϋπολογισμό σε ημέρες που είναι πιο πιθανό να σημειωθούν κλικ και μετατροπές.

Αν οι καμπάνιες μου δεν περιορίζονται βάσει προϋπολογισμού, η υπέρβαση προϋπολογισμού θα επηρεάσει τις δαπάνες;

Αν η καμπάνια σας δεν περιορίζεται βάσει προϋπολογισμού, οι μηνιαίες σας δαπάνες δεν θα μεταβληθούν. Δεν υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των καμπανιών που δεν περιορίζονται βάσει προϋπολογισμού.

Αν οι καμπάνιες σας περιορίζονται βάσει προϋπολογισμού για μία ή περισσότερες ημέρες του μήνα, θα δείτε κάποια απόκλιση στις ημερήσιες δαπάνες. Ωστόσο, δεν θα χρεωθείτε ποτέ περισσότερο από το μηνιαίο όριο χρέωσης. Η ευελιξία στον προϋπολογισμό σας συμβάλλει στην αντιστάθμιση των ημερών με χαμηλή επισκεψιμότητα, αυξάνοντας τις δαπάνες κατά τις ημέρες που είναι πιθανό να σημειωθεί μεγαλύτερος αριθμός κλικ και μετατροπών.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το τι σημαίνει ο περιορισμός βάσει προϋπολογισμού.

Είναι εφικτό να δαπανήσω ολόκληρο τον προϋπολογισμό μου στο πρώτο μισό του μήνα;

Είναι απίθανο οι δαπάνες σας να είναι διπλάσιες από τον μέσο ημερήσιο προϋπολογισμό σας για πολλές συνεχόμενες ημέρες. Για την "κανονική" προβολή διαφήμισης, ο αλγόριθμος κατάρτισης προϋπολογισμού της Google βελτιστοποιεί την προβολή με βάση τις παλαιότερες δαπάνες σας στο πλαίσιο του κύκλου χρέωσης. Αυτό συμβάλλει στη διατήρηση της προβολής των διαφημίσεών σας σε όλη τη διάρκεια του μήνα. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την προβολή διαφήμισης.

Τι συμβαίνει αν προσαρμόσω τον μέσο ημερήσιο προϋπολογισμό μου κατά τη διάρκεια του μήνα;

Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η προσαρμογή του προϋπολογισμού σας επηρεάζει το τι θα χρεωθείτε για το υπόλοιπο του μήνα. Όταν αλλάζετε τον προϋπολογισμό, οι δαπάνες σας για τον υπόλοιπο μήνα δεν θα υπερβαίνουν τον νέο μέσο ημερήσιο προϋπολογισμό πολλαπλασιαζόμενο με τις υπόλοιπες ημέρες του μήνα.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε ορίσει έναν μέσο ημερήσιο προϋπολογισμό 10 € την πρώτη ημέρα του Σεπτεμβρίου και τον αλλάζετε σε 20 € τη 16η ημέρα. Για τις πρώτες 15 ημέρες του μήνα, οι δαπάνες σας θα καλύπτονται από το μηνιαίο όριο χρέωσης 10 € * 30 (ο αριθμός ημερών τον Σεπτέμβριο). Μετά την αλλαγή του μέσου ημερήσιου προϋπολογισμού στα 20 €, οι δαπάνες σας για το υπόλοιπο του μήνα θα είναι 20 € πολλαπλασιασμένα για τις υπόλοιπες 15 ημέρες.

Για τις πρώτες 15 ημέρες του μήνα, οι δαπάνες σας μπορεί να υπερβούν το ήμισυ του μηνιαίου ορίου χρέωσης. Αυτό συμβαίνει, επειδή οι δαπάνες μπορεί να υπερβαίνουν τον μέσο ημερήσιο προϋπολογισμό σας κάποιες από αυτές τις ημέρες. Ωστόσο, μόλις αλλάξετε τον προϋπολογισμό, δεν θα χρεωθείτε με περισσότερα από 20 € πολλαπλασιασμένα με τις υπόλοιπες ημέρες του μήνα. Αν είχατε ήδη δαπάνες διαφήμισης στις 16 Σεπτεμβρίου, προτού αλλάξετε τον προϋπολογισμό, οι συνολικές σας δαπάνες από τις 16 έως τις 30 Σεπτεμβρίου θα μπορούσαν να είναι ελαφρώς υψηλότερες από 300 €.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λόγους για τους οποίους το κόστος μπορεί να υπερβεί τον μέσο ημερήσιο προϋπολογισμό σας.

Είναι δυνατή η εξαίρεση από την υπέρβαση προϋπολογισμού;

Δεν υπάρχει εξαίρεση. Η υπέρβαση προϋπολογισμού έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθά να βελτιστοποιείτε τις δαπάνες για τις ημέρες του μήνα που είναι πιο πιθανό να εξασφαλίσετε κλικ και μετατροπές.

Μπορώ να ορίσω ένα όριο για τις ημερήσιες δαπάνες μου;

Όχι. Δεν είναι δυνατό να ορίσετε ένα όριο για τις ημερήσιες δαπάνες χρησιμοποιώντας τον μέσο ημερήσιο προϋπολογισμό της καμπάνιας σας.

Πώς λειτουργεί η υπέρβαση προϋπολογισμού, αν έχω επιλέξει "ταχεία" προβολή διαφήμισης;

Δεν υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της "ταχείας" προβολή διαφήμισης. Η "ταχεία" προβολή διαφήμισης δαπανά πιο γρήγορα τον μέσο ημερήσιο προϋπολογισμό σας. Ως αποτέλεσμα, οι δαπάνες σας κατανέμονται λιγότερο ομοιόμορφα κατά τη διάρκεια της ημέρας και η υπέρβαση προϋπολογισμού είναι πιο πιθανή. Αν θέλετε να διασφαλίσετε ότι οι δαπάνες σας θα κατανέμονται ομοιόμορφα κατά τη διάρκεια της ημέρας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε την "κανονική" προβολή.

Θα έχω τη δυνατότητα να ορίσω μηνιαίο προϋπολογισμό;

Επί του παρόντος, δεν είναι δυνατό να ορίσετε μηνιαίο προϋπολογισμό στο Google Ads. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον μέσο ημερήσιο προϋπολογισμό πολλαπλασιασμένο με τον αριθμό ημερών του μήνα, για να προσδιορίσετε ποιες θα είναι οι μηνιαίες δαπάνες σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους προϋπολογισμούς καμπάνιας.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας