Debiteringer og dit daglige budget

Fra den 4. oktober 2017 kan kampagner bruge op til det dobbelte af det gennemsnitlige daglige budget for at give dig mulighed for at nå dine annonceringsmål, f.eks. klik og konverteringer.

På dage med høj trafik kan din omkostning være op til dobbelt så høj som dit daglige budget. Dette forbrug opvejes af dage, hvor dit forbrug er lavere end dit daglige budget. For de kampagner, hvor du betaler for konverteringer, kan dit daglige forbrug overstige dit gennemsnitlige daglige budget med mere end det dobbelte.

Vær opmærksom på, at du ikke bliver debiteret mere end din månedlige opkrævningsgrænse: Det gennemsnitlige antal dage i en måned (30,4) ganget med dit gennemsnitlige daglige budget.

Internettrafik minder om havet. Nogle dage er der kun små bølger på havet. Andre dage er bølgerne kæmpestore. Så hvis dine annoncer ikke bliver vist så meget pga. en lav trafikmængde, opvejer vi det ved at vise annoncerne mere, når der er mere trafik.

Derfor tillader vi på enkelte dage op til dobbelt så mange klik som det, dit daglige budget giver mulighed for ifm. kampagner, der ikke betaler for konverteringer. Dette kaldes overlevering.  Og det er en god idé: Hvis vi ender med at vise dine annoncer for meget – det punkt, hvor der påløber større omkostninger end angivet i dit daglige budget for en faktureringscyklus – så modtager du en kredit svarende til de ekstra omkostninger.

Overlevering og dit daglige budget

Som nævnt kan du muligvis komme ud for, at dine annonceringsomkostninger pr. dag er lidt højere eller lavere end det beløb, dit daglige budget dækker. Men bare rolig: Inden for en faktureringscyklus på en måned bliver du ikke debiteret et større beløb end det, dit daglige budget dækker for en periode på 30,4 dage.

Lad os se lidt nærmere på tallet 30,4.

30,4 er det gennemsnitlige antal dage i en måned (365 dage på et år divideret med 12 måneder = 30,417). Google ganger dit daglige budget med dette antal for at finde ud af, hvad dit budget skal være i løbet af en måned.

Eksempel

Lad os sige, at du angiver dit budget til 50 DKK om dagen, og at din faktureringscyklus er på 30 dage. I løbet af måneden lægger du mærke til, at dine debiteringer varierer. Nogle dage bliver du debiteret 20 DKK, mens du andre dage debiteres 100 DKK. Men ved månedens afslutning overstiger dine debiteringer ikke 1520 DKK (dvs. 30,4 ganget med dit budget på 50 DKK). Så selvom dine kampagneomkostninger både var over og under dit budget på 50 DKK fra dag til dag, bliver du ved månedens udgang ikke debiteret mere end det budgetterede beløb.

Bølgerne i internettrafikken kan få dine daglige omkostninger til at stige og falde. Trods disse uforudsigelige bølger kan du dog trygt regne med, at dine omkostninger ved månedens udgang er præcis som forventet.

Kontrol af overlevering

Nogle gange foretager vi overlevering, så dit månedlige budget overskrides. I disse tilfælde tilbagekrediterer vi overleveringsomkostningerne. Sådan kan du se, om vi har givet dig overleveringskredit:

De fleste brugere administrerer nu deres konti via den nye Google Ads-oplevelse. Hvis du stadig bruger den forrige AdWords-oplevelse, skal du vælge Forrige nedenfor. Få flere oplysninger

  1. Log ind på din AdWords-konto.
  2. Klik på fanen "Rapporter" i menulinjen.
  3. Klik på rullemenuen "Fouddefinerede rapporter", og vælg derefter Andet, og klik på Faktureret pris.

Du får vist en rapport med en oversigt over priser for visning og fakturerede priser for hver kampagne. For at beregne overlevering skal du trække "Faktureret pris" fra "Pris for visning". Hvis du vil foretage disse beregninger samlet, skal du klikke på downloadikonet øverst til højre i rapporten og gemme den som en .csv-fil.

Der vises som standard data for hver dag sorteret efter pris for visning. Hvis du vil se data for et bestemt datointerval, skal du fjerne filteret "Dag" og angive det ønskede datointerval øverst til venstre i tabellen.

Fra og med den 30. september 2017 er linket Kampagneaktivitet på siden Transaktioner ikke længere aktivt. Fra ovennævnte dato og frem kan du se de fakturerede omkostninger for visning af annoncer i sektionen Rapporter på din konto. Du kan også bruge denne rapport til at kontrollere for overlevering.

VIGTIGT! Når den nye rapporteringsfunktion er klar, viser rapporterne kun data fra september 2015 og frem. Hvis du gerne vil bevare adgangen til dataene for ældre kampagneaktivitet, skal du bruge udskrivningsfunktionen til at gemme disse oplysninger nu. 

Besøg Google Ads

 

Almindelige spørgsmål om overlevering

Øger overlevering i forhold til mit daglige budget det maksimum, som jeg kan blive debiteret for måneden?

Nej. Den månedlige opkrævningsgrænse forbliver uændret. Selvom du muligvis på nogle dage kan opleve et højere forbrug, opvejes denne overlevering af dage i løbet måneden, hvor forbruget ligger under dit gennemsnitlige daglige budget.

Præcis hvornår overstiger mit forbrug mit daglige budget?

Der er ikke nogen ændringer af, hvordan forbruget prioriteres i løbet af måneden. Google Ads fortsætter med at optimere dit forbrug baseret på daglige udsving i trafikken, hvad du har brugt på dage, som lå tidligere på måneden, samt andre faktorer.

Overordnet set kan forbruget overstige dit gennemsnitlige daglige budget på dage, hvor sandsynligheden for at generere klik og konverteringer er større.

Påvirker overlevering mine udgifter, hvis mine kampagner ikke er begrænset af budgettet?

Hvis din kampagne ikke er begrænset af budgettet, forbliver dine månedlige udgifter de samme. Der er ingen ændringer af, hvordan kampagner, der ikke er begrænset af budgettet, fungerer.

Hvis dine kampagner er begrænset af budgettet for en eller flere dage i måneden, vil du opleve variationer i dit daglige forbrug. Du bliver dog aldrig debiteret mere end den månedlige opkrævningsgrænse. En vis fleksibilitet i dit budget hjælper med at skabe balance mellem dage med lav trafik og dage, hvor forbruget øges, fordi sandsynligheden for at generere flere klik og konverteringer er større.

Få flere oplysninger om, hvad det vil sige at være begrænset af budgettet.

Er det muligt at bruge hele budgettet i den første halvdel af måneden?

Det er usandsynligt, at dit forbrug skulle være dobbelt så højt som dit daglige budget flere dage i træk. I forbindelse med annoncelevering af typen "Standard" optimerer Googles algoritme for budgettering levering ud fra dit tidligere forbrug i faktureringscyklussen. Det hjælper med den fortsatte visning af dine annoncer i løbet af måneden. Få flere oplysninger om annoncelevering.

Hvad sker der, hvis jeg justerer mit daglige budget i løbet af måneden?

Der er ingen ændring af, hvordan justering af dit budget påvirker, hvad du bliver debiteret for resten af måneden. Som tidligere gælder det, at når du ændrer dit budget, overstiger dine udgifter for resten af måneden ikke dit nye gennemsnitlige daglige budget ganget med det resterende antal dage i måneden.

Lad os f.eks. sige, at du har et dagligt budget på 100 DKK på den første dag i september, og du ændrer det til 200 DKK på dag 16. For de første 15 dage i måneden begrænses dit forbrug af den månedlige opkrævningsgrænse på 100 DKK x 30 (antallet af dage i september). Når du har ændret dit gennemsnitlige daglige budget til 200 DKK, bliver dit forbrug for resten af måneden beregnet som 200 DKK ganget med de resterende 15 dage.

For de første 15 dage i måneden kan dit forbrug være mere end halvdelen af din månedlige opkrævningsgrænse. Det skyldes, at forbruget kan overstige det daglige budget på nogle af de pågældende dage. Men så snart du ændrer budgettet, bliver du ikke debiteret mere end 200 DKK ganget med det resterende antal dage i måneden. Hvis du allerede havde annonceudgifter den 16. september, før du ændrede budgettet, kan de samlede udgifter fra 16.-30. september være en smule højere end 3000 DKK.

Få flere oplysninger om, hvorfor omkostningerne kan overstige dit gennemsnitlige daglige budget.

Er det muligt at fravælge overlevering?

Det kan ikke fravælges. Overlevering er beregnet til at hjælpe dig med at optimere dine udgifter for dage i måneden, hvor du har større sandsynlighed for at få klik og konverteringer.

Kan jeg angive et loft for mit daglige forbrug?

Nej. Du kan ikke angive et loft for dit daglige forbrug ved hjælp af din kampagnes daglige budget.

Hvordan fungerer overlevering, hvis jeg har valgt annoncelevering af typen "Accelereret"?

Der ikke er nogen ændringer af, hvordan annoncelevering af typen "Accelereret" fungerer. Annoncelevering af typen "Accelereret" bruger dit daglige budget hurtigere. Dit forbrug fordeles mindre jævnt over hele dagen, og der er større sandsynlighed for overlevering. Det anbefales at bruge "Standardlevering", hvis du vil sikre dig, at dit forbrug fordeles jævnt i løbet af dagen.

Kan jeg angive et månedligt budget?

Du kan i øjeblikket ikke angive et månedligt budget i Google Ads. Du kan imidlertid bruge dit daglige budget ganget med antallet af dage i måneden til at afgøre, hvad dit månedlige forbrug bliver. Få flere oplysninger om kampagnebudgetter.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Gamle Nye

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet