Poplatky a průměrný denní rozpočet

Internetový provoz je jako oceán. Někdy je klidný. Jindy se rozbouří. Pokud se tedy vaše reklamy kvůli nízkému provozu příliš nezobrazují, nahradíme vám to tak, že se budou zobrazovat více, až bude provoz silnější.

Proto povolujeme až dvojnásobek kliknutí za den, než umožňuje váš průměrný denní rozpočet u kampaní, které neplatí za konverze. Říká se tomu překročení rozpočtu. A je to dobrá věc: bude-li se vaše reklama zobrazovat příliš často – až tak, že reklamní náklady překročí váš průměrný denní rozpočet za jeden fakturační cyklus – tak vám tyto dodatečné poplatky připíšeme k dobru.

Překročení průměrného denního rozpočtu

Jak jsme již uvedli, reklamní náklady bývají v jednotlivých dnech různé – o něco vyšší nebo nižší, než je nastavený průměrný denní rozpočet. Nemusíte se ale ničeho bát. Za měsíční fakturační cyklus vám nebudou naúčtovány vyšší poplatky, než jaké by průměrný denní rozpočet povolil za 30,4 dne.

Toto číslo vám vysvětlíme.

Jde o průměrný počet dní v měsíci (365 dní v roce / 12 měsíců = 30,417). Google tímto číslem vynásobí průměrný denní rozpočet a zjistí tak rozpočet na měsíc.

Příklad

Řekněme, že jste si nastavili denní rozpočet na 100 Kč a fakturační cyklus je 30 dní. V průběhu měsíce si povšimnete kolísání účtovaných částek. V některých dnech činí 40 Kč, jindy 200 Kč. Na konci měsíce však nepřekročí celkovou částku 3 040 Kč (30,4 krát denní rozpočet ve výši 100 Kč). I když tedy náklady kampaně v některé dny denní rozpočet 100 Kč překročily a jindy jej nedosáhly, na konci měsíce vám nebude účtována vyšší než rozpočtovaná částka.

Na vlnách internetového provozu se mohou vaše denní náklady houpat nahoru a dolů. Jakkoli nepředvídatelné tyto výkyvy budou, na konci měsíce zjistíte, že jsou vaše náklady přesně takové, jak jste očekávali.

Kontrola překročení rozpočtu

Někdy váš měsíční rozpočet překročíme. V takovém případě vám náklady za nadlimitní zobrazení reklamy připíšeme zpět na účet. Chcete-li zjistit, zda jsme vám připsali kredit za překročení rozpočtu, postupujte takto:

  1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
  2. V pravém horním rohu účtu klikněte na ikonu přehledů .
  3. V rozbalovací nabídce Předdefinované přehledy (Dimenze) vyberte možnost Jiné a klikněte na Fakturovaná cena.

Zobrazí se přehled s cenami za zobrazení a fakturovanými cenami pro každou kampaň. Překročení rozpočtu vypočítáte odečtením položky Fakturovaná cena od položky Cena za zobrazení. Chcete-li tyto výpočty provádět hromadně, klikněte vpravo nahoře u přehledu na ikonu stažení a přehled uložte jako soubor CSV.

Ve výchozím nastavení jsou údaje uvedené za jednotlivé dny a seřazené podle ceny za zobrazení. Pokud chcete zobrazit data za určité období, odeberte filtr Den a nastavte toto období v pravé horní části nad tabulkou.

 
Přejít do Google Ads

 

Časté dotazy ohledně překročení rozpočtu

Zvýší překročení průměrného denního rozpočtu maximální částku, kterou za příslušný měsíc zaplatím?

Ne. Měsíční limit poplatků zůstane stejný. I když někdy ke zvýšení denních výdajů dojde, vyváží se ve dnech, kdy se výdaje na úroveň průměrného denního rozpočtu nedostanou.

Kdy přesně mé výdaje průměrný denní rozpočet překročí?

Priorita výdajů se v průběhu měsíce nijak nemění. Služba Google Ads je bude optimalizovat na základě denních výkyvů v návštěvnosti, útraty z předchozích dnů daného měsíce a dalších faktorů.

Výdaje se obvykle mohou dostat nad úroveň průměrného denního rozpočtu ve dnech, kdy je vyšší pravděpodobnost zisku kliknutí či konverzí.

Moje kampaně nejsou omezeny rozpočtem. Bude mít překročení rozpočtu nějaký vliv na výdaje?

Pokud kampaň není omezena rozpočtem, vaše měsíční útrata zůstane stejná. Způsob fungování kampaní, které nejsou omezeny rozpočtem, se nemění.

Jsou-li kampaně omezené rozpočtem jen některé dny v měsíci, k určitým výkyvům v denní útratě docházet bude. Nikdy ale nezaplatíte víc, než je uvedeno v měsíčním limitu poplatků. Flexibilní rozpočet pomáhá vyvažovat dny s nižší návštěvností zvýšením výdajů ve dnech, kdy je pravděpodobnost zisku kliknutí či konverzí vyšší.

Přečtěte si další informace o omezení rozpočtem.

Mohu celý rozpočet utratit v první polovině měsíce?

Pravděpodobnost, že za několik po sobě jdoucích dnů utratíte dvojnásobek průměrného denního rozpočtu, je nízká. Rozpočtový algoritmus od Googlu optimalizuje reklamy v rámci standardního zobrazování podle výdajů v předchozím fakturačním cyklu. Díky tomu se reklamy mohou zobrazovat v průběhu celého měsíce. Přečtěte si další informace o zobrazování reklam.

Co se stane, když svůj průměrný denní rozpočet upravím v průběhu měsíce?

Vliv změn rozpočtu na poplatky za zbývající část měsíce se nijak nemění. Když svůj rozpočet upravíte, výdaje za zbytek měsíce nepřekročí váš nový průměrný denní rozpočet vynásobený počtem zbývajících dnů.

Řekněme například, že máte od 1. září nastavený průměrný denní rozpočet ve výši 200 Kč a 16. září se ho rozhodnete změnit na 400 Kč. Výše výdajů za prvních 15 dnů nepřekročí nastavený měsíční limit poplatků 200 Kč * 30 (počet dnů v září). Po úpravě průměrného denního rozpočtu na 400 Kč se vaše výdaje za zbytek měsíce spočítají tak, že se nová výše rozpočtu 400 Kč vynásobí zbývajícími 15 dny.

Výdaje za prvních 15 dnů v měsíci mohou být i o polovinu vyšší než nastavený měsíční limit poplatků. To proto, že mohou v některých dnech přesáhnout průměrný denní rozpočet. Jakmile ale rozpočet změníte, zaplatíte maximálně 400 Kč vynásobených počtem zbývajících dnů v měsíci. Pokud budete mít před 16. zářím a zmíněnou úpravou rozpočtu již něco utraceno, celkové výdaje na reklamy za období od 16. do 30. září se vyšplhají lehce nad 6000 Kč.

Přečtěte si další informace o tom, proč náklady mohou průměrný denní rozpočet někdy překročit.

Lze překročení rozpočtu nějak deaktivovat?

Ne. Jeho účelem je optimalizovat výdaje ve dnech, kdy je větší pravděpodobnost zisku kliknutí či konverzí.

Mohu nastavit maximální hranici denních výdajů?

Ne. Určení maximálních denních výdajů není v rámci průměrného denního rozpočtu kampaně možné.

Jak překročení rozpočtu funguje v případě, že vyberu urychlené zobrazování reklam?

Způsob fungování urychleného zobrazování reklam se nemění. Urychlené zobrazování reklam vyčerpává průměrný denní rozpočet rychleji. Výdaje tak nebudou rovnoměrně rozprostřeny na celý den a může častěji docházet k překročení rozpočtu. Pokud chcete denní výdaje rozložit rovnoměrně, doporučujeme standardní zobrazování.

Mohu nastavit měsíční rozpočet?

V Google Ads nelze v současné době měsíční rozpočet nastavit. Můžete si ale průměrný denní rozpočet vynásobit počtem dnů v měsíci, abyste věděli, kolik za měsíc utratíte. Další informace o rozpočtech kampaní

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory