Om pengeoverføring

 

Ved hjelp av pengeoverføring kan du sende penger til Google Ads-kontoen din ved å overføre penger til Google. Nedenfor finner du veiledning i hvordan du konfigurerer og foretar pengeoverføringer, hva du kan forvente, og hva du kan gjøre hvis overføringen tar for lang tid.

Pengeoverføring

Konfigurering

Hvis du ønsker å foreta en betaling ved hjelp av pengeoverføring, følger du denne fremgangsmåten:

Du kan behandle betalingen ved å ta med det unike referansenummeret ditt på bankens overføringsskjema. Vi bruker et referansenummer for å koble en pengeoverføring til Google Ads-kontoen din. Tenk på dette som et fingeravtrykk som identifiserer en innbetaling.

Hvis det ikke er plass til hele nummeret i Merknader- eller Referansenummer-feltet i skjemaet, kan du skrive nummeret i Navn-feltet foran eller i stedet for navnet ditt. (Husk at du finner referansenummeret på skjemaet for overføringsinformasjon som du genererte i Google Ads-kontoen. Det er forskjellig fra kunde-ID-en din for Google Ads.) Du må generere et nytt referansenummer for hver betaling du foretar. Vi kan ikke behandle betalingen hvis du bruker referansenumre flere ganger.

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet , og velg Faktureringssammendrag under «Fakturering».
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen. Merk: Hvis du ikke ser pengeoverføring som alternativ, klikker du på Legg til en ny betalingsmåte-linken og velger Pengeoverføring.
 4. Klikk på Fortsett for å foreta en betaling.
 5. Angi beløpet du ønsker å overføre til Google Ads-kontoen din. Vær oppmerksom på at det kan foreligge krav til minstebeløp i landet du bor i, og for valutaen du bruker. Klikk på Fortsett til evaluering.
 6. Når du har kontrollert at betalingsinformasjonen er riktig, klikker du på Bekreft betaling-knappen for å generere et skjema for overføringsinformasjon. Dette skjemaet inneholder all informasjon du trenger for å foreta en pengeoverføring, innbefattet et unikt referansenummer hvis dette er nødvendig for landet du bor i.
 7. Skriv ut skjemaet, eller notér deg informasjonen du trenger.
 8. Følg veiledningen i skjemaet for å starte en pengeoverføring. Denne prosessen varierer fra bank til bank. Spør i banken din for å få en spesifikk veiledning.
Dette kan du forvente deg

Når vi har mottatt pengeoverføringen din, sender vi deg en e-post. Vi kjører i gang annonsene hvis de tidligere ble stoppet, eller hvis dette er den første betalingen din. Hvis du oppdaterer saldoen din, fortsetter annonsene dine å kjøre.

Behandlingstid: To til fem virkedager, avhengig av hvor du befinner deg. Dette skyldes at pengeoverføringer avhenger av en rekke faktorer, blant annet bankens rutiner for pengeoverføring.

Tips

 • Et referansenummer er ikke det samme som et kundeidentifikasjonsnummer.
 • Du kan generere opptil fem referansenumre uten å sende en betaling. Deretter må du bruke ett av referansenumrene du allerede har, for å generere et nytt.
 • Du må ikke bruke et referansenummer flere ganger. Da kan vi ikke behandle betalingen.
 • Kontakt banken din før du foretar en pengeoverføring. Sett deg inn i prosessen, og finn ut om banken tar gebyrer (Google kan ikke refundere bankgebyrer.)
 • Ta alltid med et referansenummer i overføringen. Dette kan sammenlignes med et fingeravtrykk, og brukes til å identifisere en betaling og avstemme den mot kontoen din.
 • Hvis bankens overføringsskjema ikke har et felt der du kan angi et referansenummer, skriver du det inn foran feltet for navnet ditt eller i stedet for navnet ditt.
 • Det kan hende at Google ikke er nevnt i navnet på banken du sender betalingen til. Vi har inngått samarbeid med Arvato Finance Services (AFS) om behandling av betalinger, og AFS kan derfor være oppført som kontoeier. 
 • Hvis du har valgt manuelle innbetalinger for kontoen din, stoppes publiseringen av annonser når betalingene er brukt opp. Kontrollér saldoen din jevnlig. Vi sender deg e-poster når saldoen begynner å bli lav, og du får en ny e-post hvis den går i null.
Forsinkelser

Hvis du er bekymret for at pengeoverføringen tar for lang tid, kan du gjøre følgende for å kontrollere at betalingen er på vei:

 • Kontrollér at pengene er trukket fra bankkontoen din. Kontakt banken din om dette ikke er tilfellet.
 • Sjekk med banken at midlene er overført til riktig konto. Kontonummeret skal samsvare med det som er oppført i betalingsveiledningen (som ble generert da du foretok pengeoverføringen i Google Ads-kontoen din).

Hvis det har gått to uker siden du igangsatte overføringen og du fortsatt ikke ser betalingen, kan du kontakte oss. Du må legge ved gyldig dokumentasjon på betalingen sammen med dette kontaktskjemaet (klikk på «Velg fil»). Klikk på linken nedenfor for å lese mer om gyldig dokumentasjon på betaling.

Slik tar du med gyldig dokumentasjon på betaling

Retningslinjene nedenfor gjelder for gyldig dokumentasjon på betaling:

 • Det kan være en skannet kopi av kvitteringen din eller en skjermdump av nettbankutskriften.
 • Dokumentet må være i et ikke-redigerbart format, for eksempel JPG, GIF eller PNG.
 • Du må ta med følgende informasjon:
  • datoen da overføringen ble foretatt – hvis mulig med alle transaksjonene fem dager før og etter den aktuelle betalingen
  • betalingsbeløpet og valutaen
  • Mottakeren av betalingen (dvs. Google Ads).
  • navnet på banken pengene er overført fra
 • Ivareta din egen sikkerhet ved å stryke over sensitiv informasjon på bankkontoutskriften eller kontoutskriften for kredittkortet, i særdeleshet hele bankkontonummeret eller de midterste åtte tallene i kredittkortnummeret.
Glemte å ta med referansenummer i en betaling

Dette er sånt som skjer. Ingen grunn til bekymring! Slik kan du gjøre det enklere for oss å avstemme betalingen din hvis du har glemt å ta med et referansenummer:

 1. Kontroller at overføringsbeløpet er gått ut fra bankkontoen din. Hvis det ikke er det, kontakter du banken.
 2. Få en bekreftelse fra banken på at pengene er overført til riktig konto. Kontonummeret skal samsvare nøyaktig med kontonummeret som er oppført i den opprinnelige betalingsveiledningen – det utskrivbare skjemaet du genererte da du foretok en pengeoverføring, og som inneholder referansenummeret.
 3. Kontakt oss ved å fylle ut dette skjemaet. Du må fremlegge dokumentasjon på betalingen i et ikke-redigerbart format.

Behandlingstid: Vi kan kontrollere betalingen din så snart vi har mottatt den. Hvis du oppdager at du har glemt å ta med et referansenummer, må du vente i 10 dager før du kontakter brukerstøtten. Det kan ta opptil 30 dager å behandle pengeoverføringer uten referansenumre. Når vi har identifisert betalingen din, avstemmer vi den mot kontoen din og kontakter deg. Hvis du vil at annonsene dine skal kjøre i mellomtiden, kan det hende du kan foreta en kredittkortbetaling.

Pengeoverføring

Pengeoverføring er ikke lenger tilgjengelig for nye kontoer i dette landet. Hvis du ikke ser dette alternativet i kontoen din, må du velge en annen betalingsmåte.
Konfigurering

Hvis du ønsker å foreta en betaling ved hjelp av pengeoverføring, følger du denne fremgangsmåten:

Du kan behandle betalingen ved å ta med det unike referansenummeret ditt på bankens overføringsskjema. Vi bruker et referansenummer for å koble en pengeoverføring til Google Ads-kontoen din. Tenk på dette som et fingeravtrykk som identifiserer en innbetaling.

Hvis det ikke er plass til hele nummeret i Merknader- eller Referansenummer-feltet i skjemaet, kan du skrive nummeret i Navn-feltet foran eller i stedet for navnet ditt. (Husk at du finner referansenummeret på skjemaet for overføringsinformasjon som du genererte i Google Ads-kontoen. Det er forskjellig fra kunde-ID-en din for Google Ads.) Du må generere et nytt referansenummer for hver betaling du foretar. Vi kan ikke behandle betalingen hvis du bruker referansenumre flere ganger.

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet , og velg Faktureringssammendrag under «Fakturering».
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen. Merk: Hvis du ikke ser pengeoverføring som alternativ, klikker du på Legg til en ny betalingsmåte-linken og velger Pengeoverføring.
 4. Klikk på Fortsett for å foreta en betaling.
 5. Angi beløpet du ønsker å overføre til Google Ads-kontoen din. Vær oppmerksom på at det kan foreligge krav til minstebeløp i landet du bor i, og for valutaen du bruker. Klikk på Fortsett til evaluering.
 6. Når du har kontrollert at betalingsinformasjonen er riktig, klikker du på Bekreft betaling-knappen for å generere et skjema for overføringsinformasjon. Dette skjemaet inneholder all informasjon du trenger for å foreta en pengeoverføring, innbefattet et unikt referansenummer hvis dette er nødvendig for landet du bor i.
 7. Skriv ut skjemaet, eller notér deg informasjonen du trenger.
 8. Følg veiledningen i skjemaet for å starte en pengeoverføring. Denne prosessen varierer fra bank til bank. Spør i banken din for å få en spesifikk veiledning.
Dette kan du forvente deg

Når vi har mottatt pengeoverføringen din, sender vi deg en e-post. Vi kjører i gang annonsene hvis de tidligere ble stoppet, eller hvis dette er den første betalingen din. Hvis du oppdaterer saldoen din, fortsetter annonsene dine å kjøre.

Behandlingstid: To til fem virkedager, avhengig av hvor du befinner deg. Dette skyldes at pengeoverføringer avhenger av en rekke faktorer, blant annet bankens rutiner for pengeoverføring.

Tips

 • Et referansenummer er ikke det samme som et kundeidentifikasjonsnummer.
 • Du kan generere opptil fem referansenumre uten å sende en betaling. Deretter må du bruke ett av referansenumrene du allerede har, for å generere et nytt.
 • Du må ikke bruke et referansenummer flere ganger. Da kan vi ikke behandle betalingen.
 • Kontakt banken din før du foretar en pengeoverføring. Sett deg inn i prosessen, og finn ut om banken tar gebyrer (Google kan ikke refundere bankgebyrer.)
 • Ta alltid med et referansenummer i overføringen. Dette kan sammenlignes med et fingeravtrykk, og brukes til å identifisere en betaling og avstemme den mot kontoen din.
 • Hvis bankens overføringsskjema ikke har et felt der du kan angi et referansenummer, skriver du det inn foran feltet for navnet ditt eller i stedet for navnet ditt.
 • Det kan hende at Google ikke er nevnt i navnet på banken du sender betalingen til. Vi har inngått samarbeid med Arvato Finance Services (AFS) om behandling av betalinger, og AFS kan derfor være oppført som kontoeier. 
 • Hvis du har valgt manuelle innbetalinger for kontoen din, stoppes publiseringen av annonser når betalingene er brukt opp. Kontrollér saldoen din jevnlig. Vi sender deg e-poster når saldoen begynner å bli lav, og du får en ny e-post hvis den går i null.
Forsinkelser

Hvis du er bekymret for at pengeoverføringen tar for lang tid, kan du gjøre følgende for å kontrollere at betalingen er på vei:

 • Kontrollér at pengene er trukket fra bankkontoen din. Kontakt banken din om dette ikke er tilfellet.
 • Sjekk med banken at midlene er overført til riktig konto. Kontonummeret skal samsvare med det som er oppført i betalingsveiledningen (som ble generert da du foretok pengeoverføringen i Google Ads-kontoen din).

Hvis det har gått to uker siden du igangsatte overføringen og du fortsatt ikke ser betalingen, kan du kontakte oss. Du må legge ved gyldig dokumentasjon på betalingen sammen med dette kontaktskjemaet (klikk på «Velg fil»). Klikk på linken nedenfor for å lese mer om gyldig dokumentasjon på betaling.

Slik tar du med gyldig dokumentasjon på betaling

Retningslinjene nedenfor gjelder for gyldig dokumentasjon på betaling:

 • Det kan være en skannet kopi av kvitteringen din eller en skjermdump av nettbankutskriften.
 • Dokumentet må være i et ikke-redigerbart format, for eksempel JPG, GIF eller PNG.
 • Du må ta med følgende informasjon:
  • datoen da overføringen ble foretatt – hvis mulig med alle transaksjonene fem dager før og etter den aktuelle betalingen
  • betalingsbeløpet og valutaen
  • Mottakeren av betalingen (dvs. Google Ads).
  • navnet på banken pengene er overført fra
 • Ivareta din egen sikkerhet ved å stryke over sensitiv informasjon på bankkontoutskriften eller kontoutskriften for kredittkortet, i særdeleshet hele bankkontonummeret eller de midterste åtte tallene i kredittkortnummeret.
Glemte å ta med referansenummer i en betaling

Dette er sånt som skjer. Ingen grunn til bekymring! Slik kan du gjøre det enklere for oss å avstemme betalingen din hvis du har glemt å ta med et referansenummer:

 1. Kontroller at overføringsbeløpet er gått ut fra bankkontoen din. Hvis det ikke er det, kontakter du banken.
 2. Få en bekreftelse fra banken på at pengene er overført til riktig konto. Kontonummeret skal samsvare nøyaktig med kontonummeret som er oppført i den opprinnelige betalingsveiledningen – det utskrivbare skjemaet du genererte da du foretok en pengeoverføring, og som inneholder referansenummeret.
 3. Kontakt oss ved å fylle ut dette skjemaet. Du må fremlegge dokumentasjon på betalingen i et ikke-redigerbart format.

Behandlingstid: Vi kan kontrollere betalingen din så snart vi har mottatt den. Hvis du oppdager at du har glemt å ta med et referansenummer, må du vente i 10 dager før du kontakter brukerstøtten. Det kan ta opptil 30 dager å behandle pengeoverføringer uten referansenumre. Når vi har identifisert betalingen din, avstemmer vi den mot kontoen din og kontakter deg. Hvis du vil at annonsene dine skal kjøre i mellomtiden, kan det hende du kan foreta en kredittkortbetaling.

Pengeoverføring

Konfigurering

Hvis du ønsker å foreta en betaling ved hjelp av pengeoverføring, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet , og velg Faktureringssammendrag under «Fakturering».
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen. Merk: Hvis du ikke ser pengeoverføring som alternativ, klikker du på Legg til en ny betalingsmåte-linken og velger Pengeoverføring.
 4. Klikk på Fortsett for å foreta en betaling.
 5. Angi beløpet du ønsker å overføre til Google Ads-kontoen din. Vær oppmerksom på at det kan foreligge krav til minstebeløp i landet du bor i, og for valutaen du bruker. Klikk på Fortsett til evaluering.
 6. Når du har kontrollert at betalingsinformasjonen er riktig, klikker du på Bekreft betaling-knappen for å generere et skjema for overføringsinformasjon. Dette skjemaet inneholder all informasjon du trenger for å foreta en pengeoverføring, innbefattet et unikt referansenummer hvis dette er nødvendig for landet du bor i.
 7. Skriv ut skjemaet, eller notér deg informasjonen du trenger.
 8. Følg veiledningen i skjemaet for å starte en pengeoverføring. Denne prosessen varierer fra bank til bank. Spør i banken din for å få en spesifikk veiledning.

Merknad

Det er viktig at du foretar alle bankoverføringer til mottakerkontoen som er oppført på Faktureringsinnstillinger-siden. Hvis du ikke gjør det, kan det hende vi ikke mottar betalingen din, eller at vi ikke kan avstemme betalingen mot Google Ads-kontoen din. Du kan finne betalingsmottakerens kontonummer ved å klikke på verktøyikonet , velge Faktureringsinnstillinger under «Fakturering», og deretter se etter feltet Betalingsmottakerens kontonummer..

Dette kan du forvente deg

Når vi har mottatt pengeoverføringen din, sender vi deg en e-post. Vi kjører i gang annonsene hvis de tidligere ble stoppet, eller hvis dette er den første betalingen din. Hvis du oppdaterer saldoen din, fortsetter annonsene dine å kjøre.

Behandlingstid: To til fem virkedager, avhengig av hvor du befinner deg. Dette skyldes at pengeoverføringer avhenger av en rekke faktorer, blant annet bankens rutiner for pengeoverføring.

Tips

 • Kontakt banken din før du foretar en pengeoverføring. Sett deg inn i prosessen, og finn ut om banken tar gebyrer (Google kan ikke refundere bankgebyrer.)
 • Det kan hende at Google ikke er nevnt i navnet på banken du sender betalingen til. Vi har inngått et samarbeid med Arvato Finance Services (AFS) om behandling av betalinger, og AFS kan derfor være oppført som kontoinnehaver.
 • Hvis du har valgt manuelle innbetalinger for kontoen din, stoppes publiseringen av annonser når betalingene er brukt opp. Kontrollér saldoen din jevnlig. Vi sender deg e-poster når saldoen begynner å bli lav, og du får en ny e-post hvis den går i null.
Forsinkelser

Hvis du er bekymret for at pengeoverføringen tar for lang tid, kan du gjøre følgende for å kontrollere at betalingen er på vei:

 • Kontrollér at pengene er trukket fra bankkontoen din. Kontakt banken din om dette ikke er tilfellet.
 • Sjekk med banken at midlene er overført til riktig konto. Kontonummeret skal samsvare med det som er oppført i betalingsveiledningen (som ble generert da du foretok pengeoverføringen i Google Ads-kontoen din).

Hvis det har gått to uker siden du igangsatte overføringen og du fortsatt ikke ser betalingen, kan du kontakte oss. Du må legge ved gyldig dokumentasjon på betalingen sammen med dette kontaktskjemaet (klikk på «Velg fil»). Klikk på linken nedenfor for å lese mer om gyldig dokumentasjon på betaling.

Slik tar du med gyldig dokumentasjon på betaling

Retningslinjene nedenfor gjelder for gyldig dokumentasjon på betaling:

 • Det kan være en skannet kopi av kvitteringen din eller en skjermdump av nettbankutskriften.
 • Dokumentet må være i et ikke-redigerbart format, for eksempel JPG, GIF eller PNG.
 • Du må ta med følgende informasjon:
  • datoen da overføringen ble foretatt – hvis mulig med alle transaksjonene fem dager før og etter den aktuelle betalingen
  • betalingsbeløpet og valutaen
  • Mottakeren av betalingen (dvs. Google Ads).
  • navnet på banken pengene er overført fra
 • Ivareta din egen sikkerhet ved å stryke over sensitiv informasjon på bankkontoutskriften eller kontoutskriften for kredittkortet, i særdeleshet hele bankkontonummeret eller de midterste åtte tallene i kredittkortnummeret.

Pengeoverføring

Ved hjelp av pengeoverføring kan du sende penger til Google Ads-kontoen din ved å overføre penger fra bankkontoen din. Nedenfor finner du veiledning i hvordan du konfigurerer og foretar pengeoverføringer, hva du kan forvente, og hva du kan gjøre hvis overføringen tar for lang tid.

Konfigurering

Hvis du ønsker å foreta en betaling ved hjelp av pengeoverføring, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet , og velg Faktureringssammendrag under «Fakturering».
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Kontrollér at Bankoverføring er valgt, og klikk deretter på Gjennomgå betaling.
 5. Da ser du et banknavn, et unikt, virtuelt bankkontonummer og en mottaker. Skriv ut informasjonen på denne siden, og ta den med til banken din for å utføre bankoverføringen.

Hvis du ønsker det, kan du også fullføre bankoverføringen på nettet ved å gå til bankens nettsted og overføre pengene til det unike, virtuelle bankkontonummeret.

Merknad

Det er viktig at du foretar alle bankoverføringer til det unike, virtuelle bankkontonummeret som er oppført på Faktureringsinnstillinger-siden. Hvis du ikke gjør det, kan det hende vi ikke mottar betalingen din, eller at vi ikke kan avstemme betalingen mot Google Ads-kontoen din. Du kan finne det unike virtuelle kontonummeret ved å klikke på verktøyikonet , velge Faktureringsinnstillinger under «Fakturering», og deretter se etter feltet «Virtuelt kontonummer».

Tips

 • Kontakt banken din før du foretar en pengeoverføring. Sett deg inn i prosessen, og finn ut om banken tar gebyrer (Google kan ikke refundere bankgebyrer.)
 • Det kan hende at Google ikke er nevnt i navnet på banken du sender betalingen til. Vi har inngått et samarbeid med Arvato Finance Services (AFS) om behandling av betalinger, og AFS kan derfor være oppført som kontoinnehaver.
 • Publiseringen av annonser stopper når betalingene er brukt opp. Kontrollér saldoen din jevnlig. Vi sender deg e-poster når saldoen begynner å bli lav, og du får en ny e-post hvis den går i null.
Dette kan du forvente deg

Det tar vanligvis to til fem virkedager å behandle overføringen, avhengig av hvilken bank du bruker. Ta vare på alle betalingsdokumentene frem til du ser at betalingen er kreditert Google Ads-kontoen din.

Når vi har mottatt pengeoverføringen din, sender vi deg en e-post. Deretter starter vanligvis annonsevisningen, hvis den ikke allerede var aktiv.

Forsinkelser

Hvis det har gått over én uke siden du utførte overføringen, og du fortsatt ikke ser betalingen i kontoen din, kan du kontakte oss, så hjelper vi deg. Du kommer til å bli bedt om å legge ved følgende informasjon:

 • et betalingsbevis fra banken eller en kopi av kontoutskriften der overføringen fremkommer
 • det tjuesifrede Google-bankkontonummeret som vises på Utfør betalinger-siden i Google Ads-kontoen din
 • e-postadressen for pålogging og kunde-ID-en for Google Ads-kontoen, som du finner øverst i Google Ads-kontoen din

Slik kan du ta med gyldig dokumentasjon på betaling

Retningslinjene nedenfor gjelder for gyldig dokumentasjon på betaling:

 • Det kan være en skannet kopi av kvitteringen din eller en skjermdump av nettbankutskriften.
 • Det må være et format det ikke er mulig å redigere, som JPG, GIF eller PNG.
 • Det må inneholde informasjonen nedenfor:
  • datoen da overføringen ble foretatt – Hvis det lar seg gjøre, ber vi deg om å inkludere alle transaksjoner i de fem dagene før og etter betalingen.
  • Beløpet og valutaen for betalingen.
  • Mottakeren av pengene.
  • Navnet til banken du brukte.

Stryk over sensitiv informasjon på utskriften din for bankkontoen eller kredittkortet. Det er spesielt viktig at du stryker over hele bankkontonummeret.

Bankoverføring med Giropay

Med en bankoverføring med GiroPay foretar du en innbetaling på bankens nettsted, og Google Ads-kontoen din oppdateres vanligvis innen noen timer.

Krav

Hvis du ønsker å bruke denne betalingsmåten, må du ha en bankkonto som er med i GiroPay-nettverket. Du må også ha en Google Ads-konto med forretningsadresse i Tyskland, og euro (EUR) må være valgt som valuta for kontoen.

Konfigurering

Slik foretar du innbetalinger til Google Ads-kontoen din med Giropay:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet , og velg Faktureringssammendrag under «Fakturering».
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Velg Bankoverføring med Giropay. Hvis du ikke ser dette som et alternativ, klikker du på Legg til ny betalingsmetode-linken for å se det.
 5. Klikk på Fortsett for å foreta en betaling.
 6. Angi beløpet du ønsker å betale til Google Ads-kontoen din. Minstebeløpet for betaling er 10 euro.
 7. Klikk på Fortsett til evaluering.
 8. Kontrollér beløpet, og bekreft det ved å klikke på Utfør betaling-knappen.
 9. Du blir viderekoblet til nettstedet til betalingspartneren vår, GlobalCollect. Her fullfører du betalingen via GiroPay-nettverkets sikre grensesnitt.
Dette kan du forvente deg

Midlene krediteres vanligvis Google Ads-kontoen din innen to timer, men det kan noen ganger ta lengre tid. Ta vare på alle kvitteringene og betalingsdokumentene frem til du ser at betalingen er kreditert Google Ads-kontoen din.

Behandlingstid: Vanligvis to timer. En overføring avhenger av en rekke faktorer, blant annet bankens rutiner.

Forsinkelser

Hvis du er bekymret fordi overføringen tar mer tid enn du hadde sett for deg, kan du gjøre et par ting for å kontrollere at den faktisk er underveis:

 • Kontrollér at pengene er trukket fra bankkontoen din. Kontakt banken din om dette ikke er tilfellet.
 • Sjekk med banken at midlene er overført til riktig konto. Kontonummeret skal samsvare med det som er oppført i betalingsveiledningen (som ble generert da du foretok pengeoverføringen i Google Ads-kontoen din).

Hvis det har gått tre dager siden du igangsatte overføringen, og du fortsatt ikke ser betalingen, kan du kontakte oss. Du må ta med gyldig dokumentasjon på betalingen i dette skjemaet (ved å klikke på «Velg fil»-knappen). Klikk på linken nedenfor for å se hva som regnes som gyldig betalingsdokumentasjon:

Slik tar du med gyldig dokumentasjon på betaling

Retningslinjene nedenfor gjelder for gyldig dokumentasjon på betaling:

 • Det kan være en skannet kopi av kvitteringen din eller en skjermdump av nettbankutskriften.
 • Dokumentet må være i et ikke-redigerbart format, for eksempel JPG, GIF eller PNG.
 • Du må ta med følgende informasjon:
  • datoen da overføringen ble foretatt – hvis mulig med alle transaksjonene fem dager før og etter den aktuelle betalingen
  • Beløpet og valutaen for betalingen.
  • Mottakeren av betalingen (dvs. Google Ads).
  • Navnet på banken pengene er overført fra.
 • Stryk over sensitiv informasjon på utskriften din for bankkontoen eller kredittkortet. Det er spesielt viktig at du stryker over hele bankkontonummeret eller de åtte midterste sifrene i kredittkortnummeret.

Bankoverføring med iDEAL

Med en bankoverføring med iDEAL foretar du en innbetaling på bankens nettsted, og Google Ads-kontoen din oppdateres vanligvis innen to timer.

Krav

For at du skal kunne bruke denne betalingsmåten, må disse utsagnene stemme for deg:

 • Forretningsadressen til Google Ads-kontoen din er i Nederland.
 • Du har euro som valuta i Google Ads-kontoen.
 • Du har konto hos en bank som er med i iDEAL-nettverket.
Konfigurering

Slik foretar du innbetalinger til Google Ads-kontoen din med iDEAL:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet , og velg Faktureringssammendrag under «Fakturering».
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen.
 4. Velg Bankoverføring med iDEAL. Hvis du ikke ser iDEAL som et alternativ, klikker du på linken Legg til ny betalingsmåte for å se det.
 5. Klikk på Fortsett for å foreta en betaling.
 6. Angi beløpet du ønsker å betale til Google Ads-kontoen din. Minstebeløpet for betaling er 10 euro (EUR). Klikk på Fortsett til evaluering.
 7. Kontrollér beløpet, og bekreft det ved å klikke på Utfør betaling-knappen.
 8. Du blir viderekoblet til nettstedet til betalingspartneren vår, GlobalCollect. Her fullfører du betalingen via det sikre grensesnittet for iDEAL-nettverket.
Dette kan du forvente deg

Midlene krediteres vanligvis Google Ads-kontoen din innen to timer, men det kan noen ganger ta lengre tid. Ta vare på alle kvitteringene og betalingsdokumentene frem til du ser at betalingen er kreditert Google Ads-kontoen din.

Forsinkelser

Hvis du er bekymret fordi overføringen tar mer tid enn du hadde sett for deg, kan du gjøre et par ting for å kontrollere at den faktisk er underveis:

 • Kontrollér at pengene er trukket fra bankkontoen din. Kontakt banken din om dette ikke er tilfellet.
 • Sjekk med banken at midlene er overført til riktig konto. Kontonummeret skal samsvare med det som er oppført i betalingsveiledningen (som ble generert da du foretok pengeoverføringen i Google Ads-kontoen din).

Hvis det har gått tre dager siden du igangsatte overføringen, og du fortsatt ikke ser betalingen, kan du kontakte oss. Du må ta med gyldig dokumentasjon på betalingen i dette skjemaet (ved å klikke på «Velg fil»-knappen). Klikk på linken nedenfor for å se hva som regnes som gyldig betalingsdokumentasjon:

Slik tar du med gyldig dokumentasjon på betaling

Retningslinjene nedenfor gjelder for gyldig dokumentasjon på betaling:

 • Det kan være en skannet kopi av kvitteringen din eller en skjermdump av nettbankutskriften.
 • Dokumentet må være i et ikke-redigerbart format, for eksempel JPG, GIF eller PNG.
 • Du må ta med følgende informasjon:
  • datoen da overføringen ble foretatt – hvis mulig med alle transaksjonene fem dager før og etter den aktuelle betalingen
  • Beløpet og valutaen for betalingen.
  • Mottakeren av betalingen (dvs. Google Ads).
  • Navnet på banken pengene er overført fra.
 • Stryk over sensitiv informasjon på utskriften din for bankkontoen eller kredittkortet. Det er spesielt viktig at du stryker over hele bankkontonummeret eller de åtte midterste sifrene i kredittkortnummeret.
Tilkoblingsproblemer og betalinger

Hvis betalingen ikke er kreditert kontoen din innen to eller tre timer, er det mulig at Internett-tilkoblingen mellom banken din og GlobalCollect ble avbrutt. Dette kan dessverre skje fra tid til annen. Hvis det gjør det, klikker du på linken nedenfor for å få mer informasjon:

Mer informasjon om tilkoblingsbrudd

Du kan forvente følgende, avhengig av hvilken typen brudd som oppstår:

 • Midlertidig avbrudd: GlobalCollect mottar et betalingsvarsel fra banken du bruker, men tilkoblingen til Google kan være avbrutt. Du mottar ingen feilmelding, men betalingen blir først kreditert Google Ads-kontoen din etter at den er behandlet. Dette kan ta opptil fem dager.
 • Permanent avbrudd: Du mottar en feilmelding om mislykket betaling. Hvis du ønkser det, kan du utføre en ordinær bankoverføring til GlobalCollect, som kan ta fem til ti virkedager før den krediteres kontoen din.

BPAY

BPAY er en betalingsmåte som kan brukes sammen med innstillingen for manuell innbetaling. Med BPAY kan du foreta betalinger på nettet eller per telefon, og betalingene krediteres vanligvis Google Ads-kontoen din innen to til tre virkedager.

Krav

Hvis du ønsker å bruke denne betalingsmåten, må du ha en bankkonto som er med i BPAY-nettverket. Du må også ha en Google Ads-konto med bedriftsadresse i Australia og australske dollar (AUD) angitt som valuta.

Foreta betalinger
 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet , og velg Faktureringssammendrag under «Fakturering».
 3. Klikk på Foreta betalinger.
 4. Velg BPAY. Hvis du ikke ser BPAY som alternativ, klikker du på +-symbolet ved siden av Legg til en ny betalingsmåte. Velg deretter BPAY .
 5. Skriv ned fakturautstederkoden og referansenummeret som blir vist.
 6. Logg på bankens nettsted eller ring telefonbanken.
 7. Velg BPAY- eller fakturabetalingsmåten, og følg instruksjonene for å foreta en betaling. Du kan foreta en betaling for et hvilket som helst beløp som er høyere enn 10 AUD.
 8. Notér deg kvitteringsnummeret når du er ferdig. Behold dette nummeret til midlene er overført til Google Ads-kontoen din, noe som vanligvis tar to til tre virkedager.
Dette kan du forvente deg

Den manuelle innbetalingen din skal krediteres Google Ads-kontoen din innen to til tre virkedager. Hvis dette ikke har skjedd etter tre virkedager, kan du prøve feilsøkingstipsene nedenfor.

Forsinkelser

Hvis du er bekymret fordi overføringen tar mer tid enn du hadde sett for deg, kan du gjøre et par ting for å kontrollere at den faktisk er underveis:

 • Kontrollér at pengene er trukket fra bankkontoen din. Kontakt banken din om dette ikke er tilfellet.
 • Sjekk med banken at midlene er overført til riktig konto. Kontonummeret skal samsvare med det som er oppført i betalingsveiledningen (som ble generert da du foretok pengeoverføringen i Google Ads-kontoen din).

Hvis det er mer enn to virkedager siden du igangsatte overføringen, og du fortsatt ikke ser betalingen, kan du kontakte oss. Du må ta med gyldig dokumentasjon på betalingen i dette skjemaet (ved å klikke på «Velg fil»-knappen). Klikk på linken nedenfor for å se hva som regnes som gyldig betalingsdokumentasjon:

Slik tar du med gyldig dokumentasjon på betaling

Retningslinjene nedenfor gjelder for gyldig dokumentasjon på betaling:

 • Det kan være en skannet kopi av kvitteringen din eller en skjermdump av nettbankutskriften.
 • Dokumentet må være i et ikke-redigerbart format, for eksempel JPG, GIF eller PNG.
 • Du må ta med følgende informasjon:
  • datoen da overføringen ble foretatt – hvis mulig med alle transaksjonene fem dager før og etter den aktuelle betalingen
  • Beløpet og valutaen for betalingen.
  • Mottakeren av betalingen (dvs. Google Ads).
  • Navnet på banken pengene er overført fra.
 • Stryk over sensitiv informasjon på utskriften din for bankkontoen eller kredittkortet. Det er spesielt viktig at du stryker over hele bankkontonummeret eller de åtte midterste sifrene i kredittkortnummeret.

Boleto bancário

Du kan foreta en manuell innbetaling for Google Ads-kostnadene dine ved hjelp av boleto bancário.

Krav

En forutsetning for å kunne bruke dette betalingsalternativet, er at du har en Google Ads-konto med forretningsadresse i Brasil, og at brasilianske real (BRL) er valgt som valuta for kontoen.

Konfigurering

Hvis du ønsker å foreta en betaling til Google Ads-kontoen din ved hjelp av boleto bancário, følger du denne fremgangsmåten etter at du har opprettet kontoen din:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet , og velg Faktureringssammendrag under «Fakturering».
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen. Minstebeløpet for betaling er BRL 40.
 4. Velg Boleto bancário. Hvis du ikke ser dette som et alternativ, klikker du på linken Legg til en ny betalingsmåte for å se det.
 5. Velg Boleto. Skriv deretter inn beløpet du ønsker å betale, under «Angi betalingsbeløpet».
 6. Klikk på Opprett en boleto-knappen. Det opprettes nå en boleto du kan skrive ut eller sende på e-post.
Dette kan du forvente deg

Du kan betale boletoen samme dag som den opprettes, eller du kan velge en annen dato innenfor utløpsperioden på åtte dager. Hvis boletoen utløper, kan du forkaste den og opprette en ny.

Når du har sendt inn boletoen i banken din eller på bankens nettside for boleto-betalinger, behandles betalingen din vanligvis i løpet av tre virkedager. Hvis dette er den første innbetalingen din, eller kontoen din har gått tom for midler, blir annonsevisningen nå vanligvis kjørt i gang. Fortsett å utføre betalinger etter behov. Du kan utstede og betale boletoer for et hvilket som helst beløp over BRL 40.

Fakturaer og kvitteringer

 • Fakturaer: Du får tilsendt månedlige fakturaer som gjenspeiler de påløpte kostnadene i kontoen din i hver kalendermåned. Ettersom du utelukkende belastes for klikk på annonsene dine i løpet av en gitt måned, kan beløpet på fakturaen være lavere enn det du har betalt inn via boletoer. Du kan bruke eventuelle gjenværende midler på kontoen din i løpet av de påfølgende månedene.
 • Kvitteringer: Kvitteringen din utstedes på den siste dagen i måneden. Den sendes til e-postadressen du har angitt i Google Ads-kontoen din, mellom fem og ti virkedager ut i den påfølgende måneden.

Du får tilsendt en e-post med informasjon om at kvitteringen er utstedt, og at den er tilgjengelig på City Government-nettstedet. I e-posten finner du linken, CNPJ-nummeret til tjenesteleverandøren, kvitteringsnummeret og bekreftelseskoden du trenger for å åpne kvitteringen. Det er viktig at du holder den registrerte informasjon oppdatert, så du kan unngå problemer med postlevering.

Mottak av kuponger

Kvitteringene gjelder tjenestene som er levert i løpet av en gitt måned, ikke betalingen av en bestemt boleto. Hver kvittering utstedes for å kreve inn aktuelle avgifter på tjenestene som er levert.

Beløpet kan derfor avvike fra det som er innbetalt gjennom boletoen. Merk imidlertid at alle de gjenværende midlene i kontoen din kan brukes i løpet av de følgende månedene, og at de blir tatt med på kvitteringene ut fra hvilken dato tjenestene ble levert på.

Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du ønsker en kupong for det samlede beløpet som er innbetalt via faktura:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet , og velg Faktureringssammendrag under «Fakturering».
 3. Klikk på Transaksjonslogg-linken på menyen til venstre. (Hvis du ønsker å se et faktureringssammendrag for en bestemt periode, velger du de aktuelle månedene og årene i rullegardinmenyen øverst på siden, og klikker på OK.)
 4. Klikk på Betaling mottatt for alle ordrelinjene der en belastning av kontoen din fremgår.
 5. Velg Fil og Skriv ut i nettlesermenyen.
 6. Klikk på Skriv ut.
Forsinkelser

Betalte boletoer behandles innen tre virkedager. Hvis saldoen din ikke er oppdatert etter tre dager, kan du kontakte oss og legge ved digitale kopier av dokumentasjon på betalingen og den aktuelle boletoen. Dokumentet må være lesbart, og inneholde kunde-ID-en din og navnet ditt. Vi undersøker problemet så snart vi har mottatt dokumentasjonen din på betalingen.

Vær oppmerksom på følgende
 • Kontrollér saldoen din for forskuddsbetaling regelmessig for å forsikre deg om at du ikke går tom for midler. Foreta innbetalinger når det er nødvendig. Når den forskuddsbetalte Google Ads-saldoen din begynner å bli lav, sender vi deg e-post for å minne deg på at du bør foreta en ny innbetaling.
 • Det kan hende at du kan utføre innbetalinger gjennom den lokale banken du bruker, eller på nettet. I enkelte banker tilbys det en nettbankfunksjon for betaling av boletoer ved hjelp av et boleto-referansenummer. Kontakt banken din for å finne ut hvilke betalingsmåter du kan velge mellom for boletoer.
 • Du skal ikke bli belastet med et behandlingsgebyr i banken du bruker. Hvis et gebyr blir lagt til, eller transaksjonen ikke kan fullføres i banken din, kan det være lurt å sjekke om du kan få bedre vilkår i andre lokale banker.

Pengeoverføring

Med pengeoverføring kan du foreta manuelle innbetalinger ved hjelp av en minibank eller i banken du bruker. Betalingen krediteres vanligvis kontoen din innen tre virkedager.

Krav

Hvis du ønsker å bruke denne betalingsmåten, må du ha en Google Ads-konto med forretningsadresse i Japan og japanske yen (JPY) valgt som valuta for kontoen.

Konfigurering

Slik foretar du betalinger til Google Ads-kontoen din ved hjelp av pengeoverføring:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet , og velg Faktureringssammendrag under «Fakturering».
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen. Minstebeløpet for betaling er 1000 JPY.
 4. Velg Pengeoverføring. Hvis du ikke ser dette som et alternativ, klikker du på Legg til en ny betalingsmåte-linken for å se det.
 5. Bruk den angitte bankinformasjonen for å foreta en betaling via minibank eller pengeoverføring. Dette kan gjøres personlig eller på bankens nettsted.

Bankoverføringer krediteres vanligvis kontoen din innen tre virkedager. For at behandlingen skal gå raskere har vi tilordnet et unikt bankkontonummer til Google Ads-kontoen din. Betalingen din må sendes til dette unike bankkontonummeret hver gang du foretar en bankoverføring eller betaling via minibank. Denne bankkontoinformasjonen finner du i Google Ads-kontoen din på Faktureringsinnstillinger-siden i feltene Betalingsmottakerens kontonummer og Avdelingskode.

Dette kan du forvente deg

Midlene krediteres vanligvis Google Ads-kontoen din innen tre virkedager, men det kan noen ganger ta lengre tid. Ta vare på alle kvitteringene og betalingsdokumentene frem til du ser at betalingen er kreditert Google Ads-kontoen din.

Behandlingstid: Behandlingstiden er vanligvis tre virkedager, men det kan ta lengre tid. Dette skyldes at en overføring avhenger av en rekke faktorer, blant annet bankens rutiner.

Forsinkelser

Hvis du er bekymret fordi overføringen tar mer tid enn du hadde sett for deg, kan du gjøre et par ting for å kontrollere at den faktisk er underveis:

 • Kontrollér at pengene er trukket fra bankkontoen din. Kontakt banken din om dette ikke er tilfellet.
 • Sjekk med banken at midlene er overført til riktig konto. Kontonummeret skal samsvare med det som er oppført i betalingsveiledningen (som ble generert da du foretok pengeoverføringen i Google Ads-kontoen din).

Hvis det har gått mer enn fem virkedager siden du igangsatte overføringen, og du fortsatt ikke ser betalingen, kan du kontakte oss. Du må ta med gyldig dokumentasjon på betalingen i dette skjemaet (ved å klikke på «Velg fil»-knappen). Klikk på linken nedenfor for å se hva som regnes som gyldig betalingsdokumentasjon:

Slik tar du med gyldig dokumentasjon på betaling

Retningslinjene nedenfor gjelder for gyldig dokumentasjon på betaling:

 • Det kan være en skannet kopi av kvitteringen din eller en skjermdump av nettbankutskriften.
 • Dokumentet må være i et ikke-redigerbart format, for eksempel JPG, GIF eller PNG.
 • Du må ta med følgende informasjon:
  • datoen da overføringen ble foretatt – hvis mulig med alle transaksjonene fem dager før og etter den aktuelle betalingen
  • Beløpet og valutaen for betalingen.
  • Mottakeren av betalingen (dvs. Google Ads).
  • Navnet på banken pengene er overført fra.
 • Stryk over sensitiv informasjon på utskriften din for bankkontoen eller kredittkortet. Det er spesielt viktig at du stryker over hele bankkontonummeret eller de åtte midterste sifrene i kredittkortnummeret.

Nærbutikk eller Pay Easy

Med dette alternativet kan du utføre en manuell innbetaling i en rekke dagligvarebutikker, i Pay Easy-minibanker eller via elektronisk bankoverføring. Alt dette tilbys av den pålitelige betalingspartneren vår, Wellnet. Betalingen krediteres vanligvis kontoen din i løpet av tre virkedager.

Krav

Hvis du ønsker å bruke denne betalingsmåten, må du ha en Google Ads-konto med forretningsadresse i Japan og japanske yen (JPY) valgt som valuta for kontoen.

Foreta betalinger

Hvis du ønsker å foreta en innbetaling til Google Ads-kontoen din, klikker du på linkene nedenfor for å se fremgangsmåten for de ulike betalingsmåtene:

Dagligvarebutikk: Lawson og Family Mart
 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet , og velg Faktureringssammendrag under «Fakturering».
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen. Minstebeløpet for betaling er 1000 JPY.
 4. Velg Nærbutikk eller Pay Easy. Hvis du ikke ser dette som et alternativ, klikker du på Legg til en ny betalingsmåte-linken for å se det.
 5. Angi beløpet du ønsker å betale, og klikk på Start.
 6. Nå blir det åpnet et vindu som viderekobler deg til det sikre nettstedet til betalingspartneren vår. Velg Lawson og Family Mart.
 7. Notér deg eller skriv ut det ellevesifrede nummeret du ser i Betalings-ID-feltet. Du må bruke dette nummeret når du foretar betalingen, slik at vi kan avstemme pengene mot Google Ads-kontoen din.
 8. Gå til en Lawson-butikk som har en Loppi-terminal eller en Family Mart-butikk med en Famiport-terminal. Følg instruksjonene på terminalen for å skrive ut et registreringskort. Du må skrive inn den ellevesifrede betalings-ID-en du noterte deg, i Kundenummer-feltet.
 9. Ta med deg registreringskortet til kassen, og betal innen 30 minutter. Husk å ta vare på kvitteringen.
Dagligvarebutikk: Circle K Sunkus, Daily Yamazaki og Yamazaki Daily Store
 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet , og velg Faktureringssammendrag under «Fakturering».
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen. Minstebeløpet for betaling er 1000 JPY.
 4. Velg Nærbutikk eller Pay Easy. Hvis du ikke ser dette som et alternativ, klikker du på Legg til en ny betalingsmåte-linken for å se det.
 5. Angi beløpet du ønsker å betale, og klikk på Start.
 6. Deretter åpnes et vindu, der du viderekobles til det sikre nettstedet til betalingspartneren vår. Velg Circle K Sunkus/Daily Yamazaki.
 7. Notér eller skriv ut det ellevesifrede nummeret du ser i Pay ID (Betalings-ID)-feltet. Du må bruke dette nummeret når du foretar betalingen, slik at vi kan avstemme pengene mot Google Ads-kontoen din.
 8. Gå til en Circle K Sunkus-, Daily Yamazaki- eller Yamazaki Daily Store-butikk, og henvend deg i kassen for å foreta en innbetaling.
 9. I en Circle K Sunkus-butikk skriver du inn betalings-ID-en din i Keitai Kessai Number (Keitai Kessai-nummer)-feltet. I en Daily Yamazaki- eller Yamazaki Daily Store-butikk heter feltet Online Kessai Number (Online Kessai-nummer).
 10. Bekreft at opplysningene er riktige, og utfør deretter en betaling. Husk å ta vare på kvitteringen.
Rakuten Bank / Japan Net Bank
 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet , og velg Faktureringssammendrag under «Fakturering».
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen. Minstebeløpet for betaling er 1000 JPY.
 4. Velg Nærbutikk eller Pay Easy. Hvis du ikke ser dette som et alternativ, klikker du på Legg til en ny betalingsmåte-linken for å se det.
 5. Angi beløpet du ønsker å betale, og klikk på Start.
 6. Deretter åpnes et vindu, der du viderekobles til det sikre nettstedet til betalingspartneren vår. Velg Rakuten Bank / Japan Net Bank.
 7. Velg enten Rakuten Bank eller Japan Net Bank, avhengig av hvor du har konto.
 8. Logg på kontoen på nettstedet til banken din, og følg instruksjonene for å utføre en betaling.
Pay Easy-minibank
 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet , og velg Faktureringssammendrag under «Fakturering».
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen. Minstebeløpet for betaling er 1000 JPY.
 4. Velg Nærbutikk eller Pay Easy. Hvis du ikke ser dette som et alternativ, klikker du på Legg til en ny betalingsmåte-linken for å se det.
 5. Angi beløpet du ønsker å betale, og klikk på Start.
 6. Deretter åpnes et vindu, der du viderekobles til det sikre nettstedet til betalingspartneren vår. Velg Minibank.
 7. Skriv ut instruksjonene som blir vist.
 8. Gå til en minibank med Pay Easy-logo i en hvilken som helst av følgende disse bankene: Sumitomo Mitsui Bank, Mizuho Bank, Resona Bank, Saitama Resona Bank eller Postal Saving. Skriv inn informasjonen fra siden du skrev ut, og betal med kontanter eller bankkort. Husk å ta vare på kvitteringen.
Pay Easy-bankoverføring
 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet , og velg Faktureringssammendrag under «Fakturering».
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen. Minstebeløpet for betaling er 1000 JPY.
 4. Velg Nærbutikk eller Pay Easy. Hvis du ikke ser dette som et alternativ, klikker du på Legg til en ny betalingsmåte-linken for å se det.
 5. Angi beløpet du ønsker å betale, og klikk på Start.
 6. Deretter åpnes et vindu, der du viderekobles til det sikre nettstedet til betalingspartneren vår. Velg Nettbank.
 7. Velg banken du har konto i. Banken må støttes av Pay Easy-systemet.
 8. Logg på kontoen og følg instruksjonene for å foreta en innbetaling.

Betalingsbeløp

Når du bruker betalingsmåtene ovenfor, må du ha retningslinjene for betaling i bakhodet:

 • Minstebeløpet for manuell innbetaling er 1000 JPY.
 • I Pay Easy-minibanker tillates det kontantbetalinger på opptil JPY 100 000.
 • Det maksimale beløpet du kan innbetale i en dagligvarebutikk, er JPY 300 000.
Dette kan du forvente deg

Betalinger blir vanligvis kreditert kontoen din innen tre virkedager. Ta vare på alle betalingsdokumentene frem til du ser at betalingen er kreditert Google Ads-kontoen din.

Forsinkelser

Hvis det har gått mer enn én virkedag siden du igangsatte overføringen, og du fortsatt ikke ser betalingen, kan du kontakte oss. Du må ta med gyldig dokumentasjon på betalingen i dette skjemaet (ved å klikke på «Velg fil»-knappen). Klikk på linken nedenfor for å se hva som regnes som gyldig betalingsdokumentasjon:

Slik tar du med gyldig dokumentasjon på betaling

Retningslinjene nedenfor gjelder for gyldig dokumentasjon på betaling:

 • Det kan være en skannet kopi av kvitteringen din eller en skjermdump av nettbankutskriften.
 • Dokumentet må være i et ikke-redigerbart format, for eksempel JPG, GIF eller PNG.
 • Du må ta med følgende informasjon:
  • datoen da overføringen ble foretatt – hvis mulig med alle transaksjonene fem dager før og etter den aktuelle betalingen
  • Beløpet og valutaen for betalingen.
  • Mottakeren av betalingen (dvs. Google Ads).
  • Navnet på banken pengene er overført fra.
 • Stryk over sensitiv informasjon på utskriften din for bankkontoen eller kredittkortet. Det er spesielt viktig at du stryker over hele bankkontonummeret eller de åtte midterste sifrene i kredittkortnummeret.

NetBanking

NetBanking er en betalingsmåte du kan bruke for å foreta manuelle innbetalinger. Med NetBanking utfører du en innbetaling via bankoverføring før annonsene dine blir publisert. Denne betalingsmåten støttes av den pålitelige betalingspartneren vår, TimesofMoney.

Krav og sikkerhet

Du kan bruke «net banking» for å utføre manuelle innbetalinger hvis følgende gjelder for deg:

 • Du har en faktureringsadresse og bankkonto i India.
 • Du har valgt indiske rupi (INR) som valuta for Google Ads-kontoen din.
 • Banken din støttes av betalingspartneren vår, TimesofMoney.
Se en liste over banker som støttes av TimesofMoney
Bankens navn Kontotype som støttes
Kotak Bank Sparekonto
Bank of Bahrain and Kuwait Sparekonto
Bank of India Bedriftskonto og sparekonto
Citi Bank Bedriftskonto og sparekonto
Corporation Bank Sparekonto
Deutsche Bank Bedriftskonto og sparekonto
Development Credit Bank Sparekonto
Federal Bank Bedriftskonto og sparekonto
HDFC Bank Bedriftskonto og sparekonto
ICICI Bank Sparekonto
Indian Overseas Bank Sparekonto
Jammu & Kashmir Bank Bedriftskonto og sparekonto
Karnataka Bank Ltd Sparekonto
Karur Vysya Bank Bedriftskonto og sparekonto
Laxmi Vilas Bank – Corporate Net Banking Sparekonto
State Bank of Hyderabad Sparekonto
State Bank of India Bedriftskonto og sparekonto
State Bank of Bikaner & Jaipur Sparekonto
State Bank of Mysore Sparekonto
South Indian Bank Sparekonto
Union Bank of India Bedriftskonto og sparekonto
United Bank of India Bedriftskonto og sparekonto
Vijaya Bank Bedriftskonto og sparekonto
Industrial Development Bank of India Sparekonto

Sikkerheten ved bankoverføringer på nettet ivaretas på to måter:

 • Du må logge deg på nettbankkontoen din med brukernavn og passord.
 • Bestillingen din behandles via en sikker tjener som drives av TimesofMoney.

Hvis du skal foreta en betaling via HDFC og IDBI, må du slå på sikker tilgang. Hvis sikker tilgang ikke er slått på, kan transaksjonen ikke gjennomføres. Besøk nettstedet til HDFC for å finne ut hvordan du slår på sikker tilgang.

Foreta betalinger

Du kan når som helst gjøre dette. Påse bare at du har lagt til NetBanking som betalingsmåte i kontoen din. For å gjøre dette, logg på Google Ads-kontoen din, klikk på verktøyikonet , velg Faktureringssammendrag under «Fakturering», og klikk så på Foreta en betaling-knappen. Nedenfor ser du fremgangsmåten for å foreta betalinger:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet , og velg Faktureringssammendrag under «Fakturering».
 3. Klikk på Foreta en betaling.
 4. Angi beløpet du ønsker å betale, i det tilgjengelige feltet. Minstebeløpet for manuell innbetaling er 500 INR.
 5. Klikk på Start.
 6. Du ser et vindu som viderekobler til nettstedet for TimesofMoney. Velg navnet på banken du bruker, i rullegardinmenyen, og klikk på Send inn.
 7. Du viderekobles til bankens nettsted. Deretter følger du instruksjonene på nettstedet for å foreta en betaling.

Husk å utføre en annen betaling før den manuelle innbetalingen er oppbrukt. Vi sender deg en e-post når 30 % av midlene dine gjenstår, for å hjelpe deg med å sikre at annonsevisningen din fortsetter.

Dette kan du forvente deg

Kontosaldoen din oppdateres vanligvis innen et døgn etter at du har foretatt innbetalingen. Da starter vanligvis annonsevisningen, hvis den ikke er i gang allerede.

Forsinkelser

Hvis du er bekymret fordi overføringen tar mer tid enn du hadde sett for deg, kan du gjøre et par ting for å kontrollere at den faktisk er underveis:

 • Kontrollér at pengene er trukket fra bankkontoen din. Kontakt banken din om dette ikke er tilfellet.
 • Sjekk med banken at midlene er overført til riktig konto. Kontonummeret skal samsvare med det som er oppført i betalingsveiledningen (som ble generert da du foretok pengeoverføringen i Google Ads-kontoen din).

Hvis det har gått mer enn fem virkedager siden du igangsatte overføringen, og du fortsatt ikke ser betalingen, kan du kontakte oss. Du må ta med gyldig dokumentasjon på betalingen i dette skjemaet (ved å klikke på «Velg fil»-knappen). Klikk på linken nedenfor for å se hva som regnes som gyldig betalingsdokumentasjon:

Slik tar du med gyldig dokumentasjon på betaling

Retningslinjene nedenfor gjelder for gyldig dokumentasjon på betaling:

 • Det kan være en skannet kopi av kvitteringen din eller en skjermdump av nettbankutskriften.
 • Dokumentet må være i et ikke-redigerbart format, for eksempel JPG, GIF eller PNG.
 • Du må ta med følgende informasjon:
  • datoen da overføringen ble foretatt – hvis mulig med alle transaksjonene fem dager før og etter den aktuelle betalingen
  • Beløpet og valutaen for betalingen.
  • Mottakeren av betalingen (dvs. Google Ads).
  • Navnet på banken pengene er overført fra.
 • Stryk over sensitiv informasjon på utskriften din for bankkontoen eller kredittkortet. Det er spesielt viktig at du stryker over hele bankkontonummeret eller de åtte midterste sifrene i kredittkortnummeret.
Betalinger med pengeoverføring
 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet , og velg Faktureringssammendrag under «Fakturering».
 3. Klikk på Foreta en betaling-knappen. Sørg for at Pengeoverføring er valgt, og klikk deretter på Foreta en betaling.
 4. Du ser alternativer for to forskjellige typer pengeoverføringer: overføring via minibank eller nettbank og bankoverføring i en fysisk bank.
 5. Hvis du overfører pengene på nettet eller via minibank, må du bruke det unike, virtuelle bankkontonummeret og bankkoden under Alternativ 1 i veiledningen. Du kan maksimalt overføre 30 000 NTD per dag eller per transaksjon ved betalinger i minibank, avhengig av hvilken minibank du bruker.
 6. Hvis du overfører pengene i en fysisk bank ved personlig oppmøte, må du bruke kundenavnet, det unike, virtuelle bankkontonummeret, betalingsmottakerens navn, betalingsmottakerens bank og filialnavn under Alternativ 2 i veiledningen.

Det er viktig at du bruker nøyaktig den informasjonen som er oppført i veiledningen, når du foretar alle betalinger med bankoverføring. Hvis du ikke gjør det, kan det hende vi ikke mottar betalingen din, eller at vi ikke kan avstemme betalingen mot Google Ads-kontoen din.

Dette kan du forvente deg

Når vi har mottatt pengeoverføringen din, sender vi deg en e-post. Vi kjører i gang annonsene hvis de tidligere ble stoppet, eller hvis dette er den første betalingen din. Hvis du fyller på saldoen din, fortsetter kjøringen av annonsene.

Behandlingstid: to til fem virkedager, avhengig av hvor du befinner deg. I noen tilfeller kan det ta opptil 30 dager. Dette skyldes at pengeoverføringer avhenger av en rekke faktorer, blant annet bankens rutiner for pengeoverføring. Ta vare på alle betalingsdokumentene frem til du ser at betalingen er kreditert Google Ads-kontoen din.

Forsinkelser

Hvis du er bekymret for at pengeoverføringen tar for lang tid, kan du gjøre følgende for å kontrollere at betalingen er på vei:

 • Kontrollér at pengene er trukket fra bankkontoen din. Kontakt banken din om dette ikke er tilfellet.
 • Sjekk med banken at midlene er overført til riktig konto. Kontonummeret skal samsvare med det som er oppført i betalingsveiledningen (som ble generert da du foretok pengeoverføringen i Google Ads-kontoen din).

Hvis det er over en uke siden du foretok overføringen, og betalingen fortsatt ikke fremgår av kontoen din, må du gjerne kontakte oss. Du må legge ved gyldig dokumentasjon på betalingen sammen med dette kontaktskjemaet (klikk på «Velg fil»). Klikk på linken nedenfor for å lese mer om gyldig dokumentasjon på betaling.

Slik tar du med gyldig dokumentasjon på betaling

Retningslinjene nedenfor gjelder for gyldig dokumentasjon på betaling:

 • Det kan være en skannet kopi av kvitteringen din eller en skjermdump av nettbankutskriften.
 • Dokumentet må være i et ikke-redigerbart format, for eksempel JPG, GIF eller PNG.
 • Du må ta med følgende informasjon:
  • datoen da overføringen ble foretatt – hvis mulig med alle transaksjonene fem dager før og etter den aktuelle betalingen
  • betalingsbeløpet og valutaen
  • Mottakeren av betalingen (dvs. Google Ads).
  • Navnet på banken pengene er overført fra.
 • Stryk over sensitiv informasjon på bankkontoutskriften eller kontoutskriften for kredittkortet, spesielt hele bankkontonummeret eller de åtte midterste sifrene i kredittkortnummeret ditt.

Merknad

Beklager! Vi fant ikke ut hva faktureringslandet ditt er.

Hvis du ønsker å vite mer om pengeoverføring for landet ditt, kan du velge landet i rullegardinmenyen ovenfor. Du kan også bruke denne menyen for å få informasjon om pengeoverføring i andre land.

 
 
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt