ศึกษาตัวเลือกการเรียกเก็บเงิน

หากคุณใช้การแจ้งหนี้รายเดือน: บัญชี Google Ads ในอินโดนีเซียที่ไม่ใช้สกุลเงิน IDR จะถูกปิดใช้ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2019 

หากคุณใช้การชำระเงินอัตโนมัติหรือการชำระเงินด้วยตนเอง: บัญชี Google Ads ในอินโดนีเซียที่ไม่ใช้สกุลเงิน IDR จะถูกปิดใช้ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2019

สร้างบัญชีใหม่โดยใช้สกุลเงิน IDR เพื่อลงโฆษณาต่อ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อตั้งค่าข้อมูลการชำระเงินของ Google Ads คุณต้องคำนึงถึง 2 สิ่งคือ การตั้งค่าการชำระเงินและวิธีการชำระเงิน วิธีการชำระเงินคือวิธีที่ใช้ในการชำระเงิน ส่วนการตั้งค่าการชำระเงินคือเวลาที่ชำระเงิน

โดยทั่วไป ระบบจะกำหนดวิธีการชำระเงินและการตั้งค่าการชำระเงินที่ใช้กับบัญชีได้โดยพิจารณาจากประเทศและสกุลเงินของคุณ แต่อาจมีบางกรณีที่วิธีการชำระเงินหรือการตั้งค่าการชำระเงินบางรายการในบัญชีใช้ไม่ได้ชั่วคราว ทั้งๆ ที่ปกติแล้วใช้ได้ในประเทศหรือสกุลเงินของคุณ

การตั้งค่าการชำระเงิน: วิธีการชำระเงิน

นี่คือวิธีที่คุณใช้ในการชำระเงิน โดยมีตัวเลือกดังนี้

 • การชำระเงินอัตโนมัติ: ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยอัตโนมัติหลังจากที่โฆษณาทำงาน โดยอาจเป็น 30 วันหลังจากการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติครั้งล่าสุด หรือเมื่อคุณมีค่าใช้จ่ายถึงจำนวนเงินที่กำหนดไว้ (หรือเรียกว่าเกณฑ์) แล้วแต่ว่าอย่างใดจะถึงก่อน นอกจากนี้คุณยังชำระเงินตามเวลาที่ต้องการเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายได้ด้วย หมายเหตุ: Google ไม่รับบัตรเติมเงินสำหรับการชำระเงินอัตโนมัติแล้ว
 • การชำระเงินด้วยตนเอง: ชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าได้ตามต้องการ เมื่อใช้การตั้งค่านี้ คุณต้องชำระเงินก่อนที่โฆษณาจะทำงาน จากนั้น เมื่อโฆษณาทำงานและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เครดิตจากการชำระเงินของคุณจะลดลง เมื่อเงินที่คุณชำระเข้ามาหมดลง โฆษณาจะหยุดทำงาน
  บัญชีใหม่ๆ ในประเทศต่อไปนี้จะตั้งค่าให้เป็นการชำระเงินด้วยตนเองไม่ได้ หากไม่พบตัวเลือกนี้ระหว่างลงชื่อสมัครใช้ โปรดเลือกการชำระเงินอัตโนมัติเพื่อสร้างบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์ คุณเปลี่ยนการชำระเงินของบัญชีให้เป็นการชำระเงินด้วยตนเองในประเทศต่อไปนี้ไม่ได้

  ประเทศ
  • อเมริกาเหนือ
   • แคนาดา
   • สหรัฐอเมริกา
  • อเมริกาใต้
   • ชิลี
  • แอฟริกา
   • แอฟริกาใต้
  • ยุโรป
   • ออสเตรีย
   • เบลเยียม
   • เช็กเกีย
   • เดนมาร์ก
   • ฟินแลนด์
   • ฝรั่งเศส
   • เยอรมนี
   • กรีซ
   • ไอร์แลนด์
   • อิตาลี
   • ลักเซมเบิร์ก
   • เนเธอร์แลนด์
   • นอร์เวย์
   • โปรตุเกส
   • โปแลนด์
   • สเปน
   • สวีเดน
   • สวิตเซอร์แลนด์
   • สหราชอาณาจักร
  • ตะวันออกกลาง
   • อิสราเอล
   • ซาอุดีอาระเบีย
   • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  • เอเชียแปซิฟิก
   • ออสเตรเลีย
   • ฮ่องกง
   • ญี่ปุ่น
   • มาเลเซีย
   • นิวซีแลนด์
   • สิงคโปร์
 • การแจ้งหนี้รายเดือน (วงเงินเครดิต): บางธุรกิจมีสิทธิ์ได้รับวงเงินเครดิตจาก Google หากมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดบางข้อ เมื่อใช้การตั้งค่านี้ คุณจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก่อน จากนั้นจะได้รับใบแจ้งหนี้รายเดือน คุณต้องชำระค่าใช้จ่ายเหล่านี้ด้วยเช็คหรือการโอนเงินผ่านธนาคาร คุณจำเป็นต้องชำระเงินภายในช่วงเวลาที่ตกลงไว้กับ Google ตามข้อกำหนดในการให้บริการ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญออนไลน์ของ Google Ads เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดูรายละเอียดการแจ้งหนี้รายเดือน

วิธีการชำระเงิน: ตัวเลือกการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน เช่น บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ตัวเลือกการชำระเงินที่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ (ประเทศที่ธุรกิจของคุณตั้งอยู่) และสกุลเงินที่คุณเลือกให้กับบัญชี Google Ads โปรดดูตัวเลือกการชำระเงินของคุณ  

เมื่อตั้งค่าข้อมูลการชำระเงินของ Google Ads คุณต้องคำนึงถึง 2 สิ่ง ได้แก่ การตั้งค่าการชำระเงินและวิธีการชำระเงิน

การตั้งค่าการชำระเงิน: วิธีการชำระเงินของคุณ 

เป็นวิธีที่คุณใช้ในการชำระเงิน โดยมีตัวเลือกดังนี้

 • การชำระเงินอัตโนมัติ: ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยอัตโนมัติหลังจากที่โฆษณาทำงาน โดยอาจเป็น 30 วันหลังจากการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติครั้งล่าสุด หรือเมื่อคุณมีค่าใช้จ่ายถึงจำนวนเงินที่กำหนดไว้ (หรือเรียกว่าเกณฑ์) แล้วแต่ว่าอย่างใดจะถึงก่อน นอกจากนี้คุณยังชำระเงินตามเวลาที่ต้องการเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายได้ด้วย หมายเหตุ: Google ไม่รับบัตรเติมเงินสำหรับการชำระเงินอัตโนมัติแล้ว
 • การชำระเงินด้วยตนเอง: ชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าได้ตามต้องการ เมื่อใช้การตั้งค่านี้ คุณต้องชำระเงินก่อนที่โฆษณาจะทำงาน จากนั้น เมื่อโฆษณาทำงานและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เครดิตจากการชำระเงินของคุณจะลดลง เมื่อเงินที่คุณชำระเข้ามาหมดลง โฆษณาจะหยุดทำงาน
  บัญชีใหม่ๆ ในประเทศต่อไปนี้จะตั้งค่าให้เป็นการชำระเงินด้วยตนเองไม่ได้ หากไม่พบตัวเลือกนี้ระหว่างลงชื่อสมัครใช้ โปรดเลือกการชำระเงินอัตโนมัติเพื่อสร้างบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์ คุณเปลี่ยนการชำระเงินของบัญชีให้เป็นการชำระเงินด้วยตนเองในประเทศต่อไปนี้ไม่ได้

  ประเทศ
  • อเมริกาเหนือ
   • แคนาดา
   • สหรัฐอเมริกา
  • อเมริกาใต้
   • ชิลี
  • แอฟริกา
   • แอฟริกาใต้
  • ยุโรป
   • ออสเตรีย
   • เบลเยียม
   • เช็กเกีย
   • เดนมาร์ก
   • ฟินแลนด์
   • ฝรั่งเศส
   • เยอรมนี
   • กรีซ
   • ไอร์แลนด์
   • อิตาลี
   • ลักเซมเบิร์ก
   • เนเธอร์แลนด์
   • นอร์เวย์
   • โปรตุเกส
   • โปแลนด์
   • สเปน
   • สวีเดน
   • สวิตเซอร์แลนด์
   • สหราชอาณาจักร
  • ตะวันออกกลาง
   • อิสราเอล
   • ซาอุดีอาระเบีย
   • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  • เอเชียแปซิฟิก
   • ออสเตรเลีย
   • ฮ่องกง
   • ญี่ปุ่น
   • มาเลเซีย
   • นิวซีแลนด์
   • สิงคโปร์
 • การแจ้งหนี้รายเดือน (วงเงินเครดิต): บางบริษัทมีสิทธิ์ได้รับวงเงินเครดิตจาก Google หากมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดบางข้อ ด้วยการตั้งค่านี้ คุณจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก่อน จากนั้นจะได้รับใบแจ้งหนี้รายเดือน คุณต้องชำระค่าใช้จ่ายเหล่านี้ด้วยเช็คหรือการโอนเงินผ่านธนาคาร คุณจำเป็นต้องชำระเงินภายในช่วงเวลาที่ตกลงไว้กับ Google ตามข้อกำหนดในการให้บริการ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญออนไลน์ของ Google Ads เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งหนี้รายเดือน

วิธีการชำระเงิน: ตัวเลือกการชำระเงิน

เป็นช่องทางการชำระเงิน เช่น บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ตัวเลือกการชำระเงินที่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ (ประเทศที่ธุรกิจของคุณตั้งอยู่) และสกุลเงินที่คุณเลือกให้กับบัญชี Google Ads โปรดดูตัวเลือกการชำระเงินของคุณ

ข้อมูลภาษีของคุณ

ภาษีที่มีผลบังคับใช้กับบัญชีของคุณขึ้นอยู่กับประเทศตามที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน รวมถึงสกุลเงินที่คุณใช้ในบัญชีด้วย หากต้องการดูว่าภาษีใดมีผลบังคับใช้กับสถานที่ตั้งของคุณ โปรดไปที่ส่วนภาษีในศูนย์ช่วยเหลือ

หากคุณใช้การแจ้งหนี้รายเดือน: บัญชี Google Ads ในอินโดนีเซียที่ไม่ใช้สกุลเงิน IDR จะถูกปิดใช้ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2019 

หากคุณใช้การชำระเงินอัตโนมัติหรือการชำระเงินด้วยตนเอง: บัญชี Google Ads ในอินโดนีเซียที่ไม่ใช้สกุลเงิน IDR จะถูกปิดใช้ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2019

สร้างบัญชีใหม่โดยใช้สกุลเงิน IDR เพื่อลงโฆษณาต่อ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อตั้งค่าข้อมูลการชำระเงินของ Google Ads คุณต้องคำนึงถึง 2 สิ่งคือ การตั้งค่าการชำระเงินและวิธีการชำระเงิน

การตั้งค่าการชำระเงิน: วิธีการชำระเงิน

นี่คือวิธีที่คุณใช้ในการชำระเงิน โดยมีตัวเลือกดังนี้
 

 • การชำระเงินอัตโนมัติ: ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยอัตโนมัติหลังจากที่โฆษณาทำงาน โดยอาจเป็น 30 วันหลังจากการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติครั้งล่าสุด หรือเมื่อคุณมีค่าใช้จ่ายถึงจำนวนเงินที่กำหนดไว้ (หรือเรียกว่าเกณฑ์) แล้วแต่ว่าอย่างใดจะถึงก่อน นอกจากนี้คุณยังชำระเงินตามเวลาที่ต้องการเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายได้ด้วย หมายเหตุ: Google ไม่รับบัตรเติมเงินสำหรับการชำระเงินอัตโนมัติแล้ว
 • การชำระเงินด้วยตนเอง: ชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าได้ตามต้องการ เมื่อใช้การตั้งค่านี้ คุณต้องชำระเงินก่อนที่โฆษณาจะทำงาน จากนั้น เมื่อโฆษณาทำงานและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เครดิตจากการชำระเงินของคุณจะลดลง เมื่อเงินที่คุณชำระเข้ามาหมดลง โฆษณาจะหยุดทำงาน
  บัญชีใหม่ๆ ในประเทศต่อไปนี้จะตั้งค่าให้เป็นการชำระเงินด้วยตนเองไม่ได้ หากไม่พบตัวเลือกนี้ระหว่างลงชื่อสมัครใช้ โปรดเลือกการชำระเงินอัตโนมัติเพื่อสร้างบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์ คุณเปลี่ยนการชำระเงินของบัญชีให้เป็นการชำระเงินด้วยตนเองในประเทศต่อไปนี้ไม่ได้

  ประเทศ
  • อเมริกาเหนือ
   • แคนาดา
   • สหรัฐอเมริกา
  • อเมริกาใต้
   • ชิลี
  • แอฟริกา
   • แอฟริกาใต้
  • ยุโรป
   • ออสเตรีย
   • เบลเยียม
   • เช็กเกีย
   • เดนมาร์ก
   • ฟินแลนด์
   • ฝรั่งเศส
   • เยอรมนี
   • กรีซ
   • ไอร์แลนด์
   • อิตาลี
   • ลักเซมเบิร์ก
   • เนเธอร์แลนด์
   • นอร์เวย์
   • โปรตุเกส
   • โปแลนด์
   • สเปน
   • สวีเดน
   • สวิตเซอร์แลนด์
   • สหราชอาณาจักร
  • ตะวันออกกลาง
   • อิสราเอล
   • ซาอุดีอาระเบีย
   • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  • เอเชียแปซิฟิก
   • ออสเตรเลีย
   • ฮ่องกง
   • ญี่ปุ่น
   • มาเลเซีย
   • นิวซีแลนด์
   • สิงคโปร์
 • การแจ้งหนี้รายเดือน (วงเงินเครดิต): บางธุรกิจมีสิทธิ์ได้รับวงเงินเครดิตจาก Google หากมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดบางข้อ เมื่อใช้การตั้งค่านี้ คุณจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก่อน จากนั้นจะได้รับใบแจ้งหนี้รายเดือน คุณต้องชำระค่าใช้จ่ายเหล่านี้ด้วยเช็คหรือการโอนเงินผ่านธนาคาร คุณจำเป็นต้องชำระเงินภายในช่วงเวลาที่ตกลงไว้กับ Google ตามข้อกำหนดในการให้บริการ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญออนไลน์ของ Google Ads เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดูรายละเอียดการแจ้งหนี้รายเดือน

วิธีการชำระเงิน: ตัวเลือกการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน เช่น บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ตัวเลือกการชำระเงินที่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ (ประเทศที่ธุรกิจของคุณตั้งอยู่) และสกุลเงินที่คุณเลือกให้กับบัญชี Google Ads โปรดดูตัวเลือกการชำระเงินของคุณ  

ข้อมูล VAT ของคุณ

บัญชี Google Ads ที่มีที่อยู่ธุรกิจในสหภาพยุโรป (EU) ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โปรดดูข้อควรทราบบางประการต่อไปนี้ และติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีในพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • แม้ว่าจะไม่มีการเรียกเก็บ VAT จากบัญชี Google Ads ของคุณ แต่คุณก็มีหน้าที่ประเมิน VAT ด้วยตนเอง และชำระ VAT ตามอัตราท้องถิ่นของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป
 • หากที่อยู่ธุรกิจของคุณอยู่ในประเทศไอร์แลนด์ เราจะเรียกเก็บ VAT จากคุณตามอัตราปัจจุบันของไอร์แลนด์

หากคุณใช้การแจ้งหนี้รายเดือน: บัญชี Google Ads ในอินโดนีเซียที่ไม่ใช้สกุลเงิน IDR จะถูกปิดใช้ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2019 

หากคุณใช้การชำระเงินอัตโนมัติหรือการชำระเงินด้วยตนเอง: บัญชี Google Ads ในอินโดนีเซียที่ไม่ใช้สกุลเงิน IDR จะถูกปิดใช้ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2019

สร้างบัญชีใหม่โดยใช้สกุลเงิน IDR เพื่อลงโฆษณาต่อ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อตั้งค่าข้อมูลการชำระเงินของ Google Ads คุณต้องคำนึงถึง 2 สิ่งคือ การตั้งค่าการชำระเงินและวิธีการชำระเงิน

การตั้งค่าการชำระเงิน: วิธีการชำระเงิน

นี่คือวิธีที่คุณใช้ในการชำระเงิน ปัจจุบันเรานำเสนอการตั้งค่าการชำระเงินในประเทศของคุณดังต่อไปนี้
 

 • การชำระเงินด้วยตนเอง: ชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าได้ตามต้องการ เมื่อใช้การตั้งค่านี้ คุณต้องชำระเงินก่อนที่โฆษณาจะทำงาน จากนั้น เมื่อโฆษณาทำงานและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เครดิตจากการชำระเงินของคุณจะลดลง เมื่อเงินที่คุณชำระเข้ามาหมดลง โฆษณาจะหยุดทำงาน
 • การแจ้งหนี้รายเดือน (วงเงินเครดิต): บางบริษัทมีสิทธิ์ได้รับวงเงินเครดิตจาก Google หากมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดบางข้อ ด้วยการตั้งค่านี้ คุณจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก่อน จากนั้นจะได้รับใบแจ้งหนี้รายเดือน คุณต้องชำระค่าใช้จ่ายเหล่านี้ด้วยเช็คหรือการโอนเงินผ่านธนาคาร คุณจำเป็นต้องชำระเงินภายในช่วงเวลาที่ตกลงไว้กับ Google ตามข้อกำหนดในการให้บริการ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญออนไลน์ของ Google Ads เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งหนี้รายเดือน

วิธีการชำระเงิน: ตัวเลือกการชำระเงิน

นี่คือสิ่งที่คุณใช้ในการเพิ่มเงินในบัญชี ตัวเลือกการชำระเงินที่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ (ประเทศที่ธุรกิจของคุณตั้งอยู่) และสกุลเงินที่คุณเลือกให้กับบัญชี Google Ads โปรดดูตัวเลือกการชำระเงินของคุณ  

ข้อมูล VAT ของคุณ

เราจะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 20% จากผู้ลงโฆษณาของ Google ทุกรายที่มีที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินในรัสเซียเมื่อทำการชำระเงินแต่ละครั้ง โดยไม่มีข้อยกเว้น

หากคุณใช้การแจ้งหนี้รายเดือน: บัญชี Google Ads ในอินโดนีเซียที่ไม่ใช้สกุลเงิน IDR จะถูกปิดใช้ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2019 

หากคุณใช้การชำระเงินอัตโนมัติหรือการชำระเงินด้วยตนเอง: บัญชี Google Ads ในอินโดนีเซียที่ไม่ใช้สกุลเงิน IDR จะถูกปิดใช้ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2019

สร้างบัญชีใหม่โดยใช้สกุลเงิน IDR เพื่อลงโฆษณาต่อ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อตั้งค่าข้อมูลการชำระเงินของ Google Ads คุณต้องคำนึงถึง 2 สิ่ง ได้แก่ การตั้งค่าการชำระเงินและวิธีการชำระเงิน

การตั้งค่าการชำระเงิน: วิธีการชำระเงินของคุณ 

เป็นวิธีที่คุณใช้ในการชำระเงิน โดยมีตัวเลือกดังนี้
 

 • การชำระเงินด้วยตนเอง: ชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าได้ตามต้องการ เมื่อใช้การตั้งค่านี้ คุณต้องชำระเงินก่อนที่โฆษณาจะทำงาน จากนั้น เมื่อโฆษณาทำงานและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เครดิตจากการชำระเงินของคุณจะลดลง เมื่อเงินที่คุณชำระเข้ามาหมดลง โฆษณาจะหยุดทำงาน
 • การแจ้งหนี้รายเดือน (วงเงินเครดิต): บางบริษัทมีสิทธิ์ได้รับวงเงินเครดิตจาก Google หากมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดบางข้อ ด้วยการตั้งค่านี้ คุณจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก่อน จากนั้นจะได้รับใบแจ้งหนี้รายเดือน คุณต้องชำระค่าใช้จ่ายเหล่านี้ด้วยเช็คหรือการโอนเงินผ่านธนาคาร คุณจำเป็นต้องชำระเงินภายในช่วงเวลาที่ตกลงไว้กับ Google ตามข้อกำหนดในการให้บริการ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญออนไลน์ของ Google Ads เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งหนี้รายเดือน

วิธีการชำระเงิน: ตัวเลือกการชำระเงิน

เป็นสิ่งที่คุณใช้เพื่อเพิ่มเงินในบัญชีหรือชำระเงิน ตัวเลือกการชำระเงินที่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ (ประเทศที่ธุรกิจของคุณตั้งอยู่) และสกุลเงินที่คุณเลือกให้กับบัญชี Google Ads โปรดดูตัวเลือกการชำระเงินของคุณ  

ข้อมูล VAT ของคุณ

Google Advertising (Shanghai) จำเป็นต้องเรียกเก็บ VAT 6% จากลูกค้าทั้งหมดภายใต้โปรแกรมนำร่อง VAT ของเซี่ยงไฮ้ (Shanghai VAT Pilot Program) แม้ว่าลูกค้าจะไม่ได้อยู่ในเซี่ยงไฮ้ก็ตาม และไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

หากคุณใช้การแจ้งหนี้รายเดือน: บัญชี Google Ads ในอินโดนีเซียที่ไม่ใช้สกุลเงิน IDR จะถูกปิดใช้ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2019 

หากคุณใช้การชำระเงินอัตโนมัติหรือการชำระเงินด้วยตนเอง: บัญชี Google Ads ในอินโดนีเซียที่ไม่ใช้สกุลเงิน IDR จะถูกปิดใช้ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2019

สร้างบัญชีใหม่โดยใช้สกุลเงิน IDR เพื่อลงโฆษณาต่อ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อตั้งค่าข้อมูลการชำระเงินของ Google Ads คุณต้องคำนึงถึง 2 สิ่งคือ การตั้งค่าการชำระเงินและวิธีการชำระเงิน

การตั้งค่าการชำระเงิน: วิธีการชำระเงิน

นี่คือวิธีที่คุณใช้ในการชำระเงิน โดยมีตัวเลือกดังนี้

 • การชำระเงินอัตโนมัติ: ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยอัตโนมัติหลังจากที่โฆษณาทำงาน โดยอาจเป็น 30 วันหลังจากการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติครั้งล่าสุด หรือเมื่อคุณมีค่าใช้จ่ายถึงจำนวนเงินที่กำหนดไว้ (หรือเรียกว่าเกณฑ์) แล้วแต่ว่าอย่างใดจะถึงก่อน นอกจากนี้คุณยังชำระเงินตามเวลาที่ต้องการเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายได้ด้วย หมายเหตุ: Google ไม่รับบัตรเติมเงินสำหรับการชำระเงินอัตโนมัติแล้ว
 • การชำระเงินด้วยตนเอง: ชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าได้ตามต้องการ เมื่อใช้การตั้งค่านี้ คุณต้องชำระเงินก่อนที่โฆษณาจะทำงาน จากนั้น เมื่อโฆษณาทำงานและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เครดิตจากการชำระเงินของคุณจะลดลง เมื่อเงินที่คุณชำระเข้ามาหมดลง โฆษณาจะหยุดทำงาน
 • การแจ้งหนี้รายเดือน (วงเงินเครดิต): บางบริษัทมีสิทธิ์ได้รับวงเงินเครดิตจาก Google หากมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดบางข้อ ด้วยการตั้งค่านี้ คุณจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก่อน จากนั้นจะได้รับใบแจ้งหนี้รายเดือน คุณต้องชำระค่าใช้จ่ายเหล่านี้ด้วยเช็คหรือการโอนเงินผ่านธนาคาร คุณจำเป็นต้องชำระเงินภายในช่วงเวลาที่ตกลงไว้กับ Google ตามข้อกำหนดในการให้บริการ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญออนไลน์ของ Google Ads เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งหนี้รายเดือน

วิธีการชำระเงิน: ตัวเลือกการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน เช่น บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ตัวเลือกการชำระเงินที่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ (ประเทศที่ธุรกิจของคุณตั้งอยู่) สกุลเงิน และการตั้งค่าการชำระเงินที่คุณเลือกให้กับบัญชี Google Ads โปรดดูตัวเลือกการชำระเงินของคุณ

ข้อมูล VAT ของคุณ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คือภาษี 5% ที่เรียกเก็บจากค่าสินค้าและบริการ ซึ่งชำระให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของไต้หวัน Google จะออก GUI (Government Uniform Invoice) ให้คุณทุกครั้งที่ชำระเงินในกรณีที่ใช้การตั้งค่าการชำระเงินด้วยตนเอง หรือทุกครั้งที่ได้รับใบแจ้งหนี้รายเดือนที่มีจำนวนเงินที่คิดภาษีได้ในกรณีที่คุณมีวงเงินเครดิต ทั้งนี้ มีข้อยกเว้นในกรณีที่คุณใช้บัตรเครดิตในการชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าการชำระเงินอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง) โดย Google จะไม่เรียกเก็บ VAT จากคุณและไม่ออก GUI ให้

หากคุณใช้การแจ้งหนี้รายเดือน: บัญชี Google Ads ในอินโดนีเซียที่ไม่ใช้สกุลเงิน IDR จะถูกปิดใช้ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2019 

หากคุณใช้การชำระเงินอัตโนมัติหรือการชำระเงินด้วยตนเอง: บัญชี Google Ads ในอินโดนีเซียที่ไม่ใช้สกุลเงิน IDR จะถูกปิดใช้ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2019

สร้างบัญชีใหม่โดยใช้สกุลเงิน IDR เพื่อลงโฆษณาต่อ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อตั้งค่าข้อมูลการชำระเงินของ Google Ads คุณต้องคำนึงถึง 2 สิ่ง ได้แก่ การตั้งค่าการชำระเงินและวิธีการชำระเงิน

การตั้งค่าการชำระเงิน: วิธีการชำระเงิน

นี่คือวิธีที่คุณใช้ในการชำระเงิน โดยมีตัวเลือกดังนี้

 • การชำระเงินอัตโนมัติ: ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยอัตโนมัติหลังจากที่โฆษณาทำงาน โดยอาจเป็น 30 วันหลังจากการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติครั้งล่าสุด หรือเมื่อคุณมีค่าใช้จ่ายถึงจำนวนเงินที่กำหนดไว้ (หรือเรียกว่าเกณฑ์) แล้วแต่ว่าอย่างใดจะถึงก่อน นอกจากนี้คุณยังชำระเงินตามเวลาที่ต้องการเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายได้ด้วย หมายเหตุ: Google ไม่รับบัตรเติมเงินสำหรับการชำระเงินอัตโนมัติแล้ว
 • การชำระเงินด้วยตนเอง: ชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าได้ตามต้องการ เมื่อใช้การตั้งค่านี้ คุณต้องชำระเงินก่อนที่โฆษณาจะทำงาน จากนั้น เมื่อโฆษณาทำงานและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เครดิตจากการชำระเงินของคุณจะลดลง เมื่อเงินที่คุณชำระเข้ามาหมดลง โฆษณาจะหยุดทำงาน
 • การแจ้งหนี้รายเดือน (วงเงินเครดิต): บางบริษัทมีสิทธิ์ได้รับวงเงินเครดิตจาก Google หากมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดบางข้อ เมื่อใช้การตั้งค่านี้ คุณจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก่อน จากนั้นจะได้รับใบแจ้งหนี้รายเดือน คุณต้องชำระค่าใช้จ่ายเหล่านี้ด้วยเช็คหรือการโอนเงินผ่านธนาคาร คุณจำเป็นต้องชำระเงินภายในช่วงเวลาที่ตกลงไว้กับ Google ตามข้อกำหนดในการให้บริการ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญออนไลน์ของ Google Ads เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งหนี้รายเดือน

วิธีการชำระเงิน: ตัวเลือกการชำระเงิน

เป็นช่องทางการชำระเงิน เช่น บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ตัวเลือกการชำระเงินที่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ (ประเทศที่ธุรกิจของคุณตั้งอยู่) สกุลเงิน และการตั้งค่าการชำระเงินที่คุณเลือกให้กับบัญชี Google Ads โปรดดูตัวเลือกการชำระเงินของคุณ

ข้อมูลภาษีของคุณ

ภาษีที่มีผลบังคับใช้กับบัญชีของคุณขึ้นอยู่กับประเทศตามที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน สกุลเงินที่คุณใช้ในบัญชี รวมทั้งวิธีและการตั้งค่าการชำระเงิน โปรดดูว่าภาษีใดมีผลบังคับใช้กับสถานที่ตั้งของคุณ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

หากคุณใช้การแจ้งหนี้รายเดือน: บัญชี Google Ads ในอินโดนีเซียที่ไม่ใช้สกุลเงิน IDR จะถูกปิดใช้ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2019 

หากคุณใช้การชำระเงินอัตโนมัติหรือการชำระเงินด้วยตนเอง: บัญชี Google Ads ในอินโดนีเซียที่ไม่ใช้สกุลเงิน IDR จะถูกปิดใช้ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2019

สร้างบัญชีใหม่โดยใช้สกุลเงิน IDR เพื่อลงโฆษณาต่อ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อตั้งค่าข้อมูลการชำระเงินของ Google Ads คุณต้องคำนึงถึง 2 สิ่งคือ การตั้งค่าการชำระเงินและวิธีการชำระเงิน

การตั้งค่าการชำระเงิน: วิธีการชำระเงิน

นี่คือวิธีที่คุณใช้ในการชำระเงิน โดยมีตัวเลือกดังนี้

 • การชำระเงินอัตโนมัติ: ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยอัตโนมัติหลังจากที่โฆษณาทำงาน โดยอาจเป็น 30 วันหลังจากการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติครั้งล่าสุด หรือเมื่อคุณมีค่าใช้จ่ายถึงจำนวนเงินที่กำหนดไว้ (หรือเรียกว่าเกณฑ์) แล้วแต่ว่าอย่างใดจะถึงก่อน นอกจากนี้คุณยังชำระเงินตามเวลาที่ต้องการเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายได้ด้วย หมายเหตุ: Google ไม่รับบัตรเติมเงินสำหรับการชำระเงินอัตโนมัติแล้ว
 • การชำระเงินด้วยตนเอง: ชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าได้ตามต้องการ เมื่อใช้การตั้งค่านี้ คุณต้องชำระเงินก่อนที่โฆษณาจะทำงาน จากนั้น เมื่อโฆษณาทำงานและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เครดิตจากการชำระเงินของคุณจะลดลง เมื่อเงินที่คุณชำระเข้ามาหมดลง โฆษณาจะหยุดทำงาน
  บัญชีใหม่ๆ ในประเทศต่อไปนี้จะตั้งค่าให้เป็นการชำระเงินด้วยตนเองไม่ได้ หากไม่พบตัวเลือกนี้ระหว่างลงชื่อสมัครใช้ โปรดเลือกการชำระเงินอัตโนมัติเพื่อสร้างบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์ คุณเปลี่ยนการชำระเงินของบัญชีให้เป็นการชำระเงินด้วยตนเองในประเทศต่อไปนี้ไม่ได้

  ประเทศ
  • อเมริกาเหนือ
   • แคนาดา
   • สหรัฐอเมริกา
  • อเมริกาใต้
   • ชิลี
  • แอฟริกา
   • แอฟริกาใต้
  • ยุโรป
   • ออสเตรีย
   • เบลเยียม
   • เช็กเกีย
   • เดนมาร์ก
   • ฟินแลนด์
   • ฝรั่งเศส
   • เยอรมนี
   • กรีซ
   • ไอร์แลนด์
   • อิตาลี
   • ลักเซมเบิร์ก
   • เนเธอร์แลนด์
   • นอร์เวย์
   • โปรตุเกส
   • โปแลนด์
   • สเปน
   • สวีเดน
   • สวิตเซอร์แลนด์
   • สหราชอาณาจักร
  • ตะวันออกกลาง
   • อิสราเอล
   • ซาอุดีอาระเบีย
   • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  • เอเชียแปซิฟิก
   • ออสเตรเลีย
   • ฮ่องกง
   • ญี่ปุ่น
   • มาเลเซีย
   • นิวซีแลนด์
   • สิงคโปร์

วิธีการชำระเงิน: ตัวเลือกการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน เช่น บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ตัวเลือกการชำระเงินที่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ (ประเทศที่ธุรกิจของคุณตั้งอยู่) และสกุลเงินที่คุณเลือกให้กับบัญชี Google Ads โปรดดูตัวเลือกการชำระเงินของคุณ  

เอกสารและข้อมูลการชำระเงินของคุณ

เมื่อคลิกไอคอนรูปเฟือง แล้วเลือกการเรียกเก็บเงิน คุณจะดูประวัติการทำธุรกรรม การตั้งค่า วิธีการชำระเงิน และข้อมูลโปรไฟล์การเรียกเก็บเงินได้

หากคุณใช้การแจ้งหนี้รายเดือน: บัญชี Google Ads ในอินโดนีเซียที่ไม่ใช้สกุลเงิน IDR จะถูกปิดใช้ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2019 

หากคุณใช้การชำระเงินอัตโนมัติหรือการชำระเงินด้วยตนเอง: บัญชี Google Ads ในอินโดนีเซียที่ไม่ใช้สกุลเงิน IDR จะถูกปิดใช้ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2019

สร้างบัญชีใหม่โดยใช้สกุลเงิน IDR เพื่อลงโฆษณาต่อ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อตั้งค่าข้อมูลการชำระเงินของ Google Ads คุณต้องคำนึงถึง 2 สิ่งคือ การตั้งค่าการชำระเงินและวิธีการชำระเงิน

การตั้งค่าการชำระเงิน: วิธีการชำระเงิน

นี่คือวิธีที่คุณใช้ในการชำระเงิน โดยมีตัวเลือกดังนี้

 • การชำระเงินอัตโนมัติ: ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยอัตโนมัติหลังจากที่โฆษณาทำงาน โดยอาจเป็น 30 วันหลังจากการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติครั้งล่าสุด หรือเมื่อคุณมีค่าใช้จ่ายถึงจำนวนเงินที่กำหนดไว้ (หรือเรียกว่าเกณฑ์) แล้วแต่ว่าอย่างใดจะถึงก่อน นอกจากนี้คุณยังชำระเงินตามเวลาที่ต้องการเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายได้ด้วย หมายเหตุ: Google ไม่รับบัตรเติมเงินสำหรับการชำระเงินอัตโนมัติแล้ว
 • การชำระเงินด้วยตนเอง: ชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าได้ตามต้องการ เมื่อใช้การตั้งค่านี้ คุณต้องชำระเงินก่อนที่โฆษณาจะทำงาน จากนั้น เมื่อโฆษณาทำงานและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เครดิตจากการชำระเงินของคุณจะลดลง เมื่อเงินที่คุณชำระเข้ามาหมดลง โฆษณาจะหยุดทำงาน
  บัญชีใหม่ๆ ในประเทศต่อไปนี้จะตั้งค่าให้เป็นการชำระเงินด้วยตนเองไม่ได้ หากไม่พบตัวเลือกนี้ระหว่างลงชื่อสมัครใช้ โปรดเลือกการชำระเงินอัตโนมัติเพื่อสร้างบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์ คุณเปลี่ยนการชำระเงินของบัญชีให้เป็นการชำระเงินด้วยตนเองในประเทศต่อไปนี้ไม่ได้

  ประเทศ
  • อเมริกาเหนือ
   • แคนาดา
   • สหรัฐอเมริกา
  • อเมริกาใต้
   • ชิลี
  • แอฟริกา
   • แอฟริกาใต้
  • ยุโรป
   • ออสเตรีย
   • เบลเยียม
   • เช็กเกีย
   • เดนมาร์ก
   • ฟินแลนด์
   • ฝรั่งเศส
   • เยอรมนี
   • กรีซ
   • ไอร์แลนด์
   • อิตาลี
   • ลักเซมเบิร์ก
   • เนเธอร์แลนด์
   • นอร์เวย์
   • โปรตุเกส
   • โปแลนด์
   • สเปน
   • สวีเดน
   • สวิตเซอร์แลนด์
   • สหราชอาณาจักร
  • ตะวันออกกลาง
   • อิสราเอล
   • ซาอุดีอาระเบีย
   • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  • เอเชียแปซิฟิก
   • ออสเตรเลีย
   • ฮ่องกง
   • ญี่ปุ่น
   • มาเลเซีย
   • นิวซีแลนด์
   • สิงคโปร์
 • การแจ้งหนี้รายเดือน (วงเงินเครดิต): บางธุรกิจมีสิทธิ์ได้รับวงเงินเครดิตจาก Google หากมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดบางข้อ เมื่อใช้การตั้งค่านี้ คุณจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก่อน จากนั้นจะได้รับใบแจ้งหนี้รายเดือน คุณต้องชำระค่าใช้จ่ายเหล่านี้ด้วยเช็คหรือการโอนเงินผ่านธนาคาร คุณจำเป็นต้องชำระเงินภายในช่วงเวลาที่ตกลงไว้กับ Google ตามข้อกำหนดในการให้บริการ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญออนไลน์ของ Google Ads เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดูรายละเอียดการแจ้งหนี้รายเดือน

วิธีการชำระเงิน: ตัวเลือกการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน เช่น บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ตัวเลือกการชำระเงินที่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ (ประเทศที่ธุรกิจของคุณตั้งอยู่) และสกุลเงินที่คุณเลือกให้กับบัญชี Google Ads โปรดดูตัวเลือกการชำระเงินของคุณ  

หมายเหตุ

ขออภัย เราไม่ทราบประเทศสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณ

หากต้องการดูตัวเลือกการเรียกเก็บเงินสำหรับประเทศของคุณ โปรดเลือกประเทศจากเมนูแบบเลื่อนลงด้านบน และยังใช้เมนูนี้ดูตัวเลือกการเรียกเก็บเงินในประเทศอื่นๆ ได้เพิ่มเติมอีกด้วย

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว