Oboznámenie sa s možnosťami fakturácie

 

Pri nastavovaní platobných údajov pre Google Ads majte na pamäti nastavenie platieb a spôsob platby. Spôsob platby určuje, ako platíte, a nastavenie platieb kedy.

Vaša krajina a mena vo všeobecnosti ovplyvňujú, aké spôsoby platby a nastavenia platieb máte v účte k dispozícii. Môžu sa však vyskytnúť prípady, keď spôsob platby alebo nastavenie, ktoré je pre vašu krajinu alebo menu bežne dostupné, pre váš účet dočasne nebude k dispozícii.

Nastavenie platieb: ako platíte

Predstavuje nastavenie toho, ako uskutočňujete svoje platby. K dispozícii máte nasledujúce možnosti:

 • Automatické platby: Platíte automaticky, a to až po spustení reklám. Buď 30 dní po poslednej automatickej platbe, alebo keď dosiahnete prednastavenú čiastku (nazývanú výška limitu), podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr. Ak chcete mať svoje náklady pod kontrolou, môžete platiť kedykoľvek. Poznámka: Google už na automatické platby neakceptuje predplatené karty.
 • Manuálne platby: Za budúce náklady platíte, keď vám to vyhovuje. Ak používate toto nastavenie, platba sa uskutočňuje pred spustením reklám. Potom, keď sú vaše reklamy spustené a vaše náklady sa hromadia, kredit z vašej platby sa bude znižovať. Po vyčerpaní prostriedkov sa prevádzka reklám zastaví.
  Nastavenie manuálnych platieb nie je k dispozícii pre nové účty v nasledujúcich krajinách. Ak pri registrácii túto možnosť nevidíte, vytvorenie účtu dokončite použitím automatických platieb. V nasledujúcich krajinách váš účet nie je možné prepnúť na manuálne platby.

  Krajiny
  • Severná Amerika
   • Kanada
   • Spojené štáty
  • Južná Amerika
   • Čile
  • Afrika
   • Južná Afrika
  • Európa
   • Rakúsko
   • Belgicko
   • Česko
   • Dánsko
   • Fínsko
   • Francúzsko
   • Nemecko
   • Grécko
   • Írsko
   • Taliansko
   • Luxembursko
   • Holandsko
   • Nórsko
   • Portugalsko
   • Poľsko
   • Španielsko
   • Švédsko
   • Švajčiarsko
   • Spojené kráľovstvo
  • Stredný Východ
   • Izrael
   • Saudská Arábia
   • Spojené arabské emiráty
  • Ázia a Tichomorie
   • Austrália
   • Hongkong
   • Japonsko
   • Malajzia
   • Nový Zéland
   • Singapur
 • Mesačná fakturácia (kreditný limit): Po splnení určitých požiadaviek sú niektoré firmy vhodnými kandidátmi na to, aby používali kreditný limit od Googlu. Pri tomto nastavení sa vám najprv nahromadia náklady a následne dostanete mesačnú faktúru. Tieto náklady potom uhradíte formou šeku alebo bankového prevodu. Platby musíte uskutočniť do určitého časového obdobia stanoveného v zmluvných podmienkach spoločnosti Google, s ktorými ste vyjadrili súhlas. Ak chcete získať ďalšie podrobnosti, kontaktujte internetového špecialistu na službu Google Ads, prípadne si prečítajte ďalšie informácie o mesačnej fakturácii.

Spôsob platby: čím platíte

Predstavuje spôsob uhrádzania vašich faktúr, napríklad kreditnou alebo debetnou kartou. Dostupné možnosti závisia od krajiny (t. j. krajiny, v ktorej sa nachádza adresa firmy) a meny, ktorú ste vybrali v účte Google Ads. Pozrite si spôsoby platby.  

Ak používate mesačnú fakturáciu: Účty Google Ads v Indonézii, ktoré nepoužívajú IDR, budú začiatkom mája 2019 deaktivované.

Ak používate automatické alebo manuálne platby: Účty Google Ads v Indonézii, ktoré nepoužívajú IDR, budú začiatkom júla 2019 deaktivované.

Ak chcete pokračovať v inzercii, vytvorte si nový účet, v ktorom budete používať IDR. Ďalšie informácie

Pri nastavovaní platobných údajov pre Google Ads majte na pamäti nastavenie platieb a spôsob platby.

Nastavenie platieb: ako platíte 

Predstavuje nastavenie toho, ako uskutočňujete svoje platby. K dispozícii máte nasledujúce možnosti:

 • Automatické platby: Platíte automaticky, a to až po spustení vašich reklám. Buď 30 dní po poslednej automatickej platbe, alebo keď dosiahnete prednastavenú čiastku (nazývanú výška limitu), podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr. Ak chcete mať svoje náklady pod kontrolou, môžete platiť kedykoľvek. Poznámka: Google už na automatické platby neakceptuje predplatené karty.
 • Manuálne platby: Za budúce náklady platíte, keď vám to vyhovuje. Ak používate toto nastavenie, platba sa uskutočňuje pred spustením reklám. Potom, keď sú vaše reklamy spustené a vaše náklady sa hromadia, kredit z vašej platby sa bude znižovať. Po vyčerpaní prostriedkov sa prevádzka reklám zastaví.
  Nastavenie manuálnych platieb nie je k dispozícii pre nové účty v nasledujúcich krajinách. Ak pri registrácii túto možnosť nevidíte, vytvorenie účtu dokončite použitím automatických platieb. V nasledujúcich krajinách váš účet nie je možné prepnúť na manuálne platby.

  Krajiny
  • Severná Amerika
   • Kanada
   • Spojené štáty
  • Južná Amerika
   • Čile
  • Afrika
   • Južná Afrika
  • Európa
   • Rakúsko
   • Belgicko
   • Česko
   • Dánsko
   • Fínsko
   • Francúzsko
   • Nemecko
   • Grécko
   • Írsko
   • Taliansko
   • Luxembursko
   • Holandsko
   • Nórsko
   • Portugalsko
   • Poľsko
   • Španielsko
   • Švédsko
   • Švajčiarsko
   • Spojené kráľovstvo
  • Stredný Východ
   • Izrael
   • Saudská Arábia
   • Spojené arabské emiráty
  • Ázia a Tichomorie
   • Austrália
   • Hongkong
   • Japonsko
   • Malajzia
   • Nový Zéland
   • Singapur
 • Mesačná fakturácia (kreditný limit): Po splnení určitých požiadaviek sú niektoré firmy vhodnými kandidátmi na to, aby používali kreditný limit od spoločnosti Google. Pri tomto nastavení sa vám najprv nahromadia náklady a následne dostanete mesačnú faktúru. Tieto náklady potom uhradíte formou šeku alebo bankového prevodu. Platby musíte uskutočniť do určitého časového obdobia stanoveného v zmluvných podmienkach spoločnosti Google, s ktorými ste vyjadrili súhlas. Ak chcete získať ďalšie podrobnosti, kontaktujte internetového špecialistu na službu Google Ads, prípadne si prečítajte ďalšie informácie o mesačnej fakturácii.

Spôsob platby: čím platíte

Predstavuje spôsob uhrádzania vašich faktúr, napríklad kreditnou alebo debetnou kartou. Dostupné možnosti závisia od krajiny (t. j. krajiny, v ktorej sa nachádza adresa firmy) a meny, ktorú ste vybrali v účte Google Ads. Pozrite si spôsoby platby.

Vaše daňové informácie

Dane, ktoré sa vzťahujú na váš účet, závisia od toho, v ktorej krajine máte fakturačnú adresu, ako aj od toho, akú menu používate vo svojom účte. Ak chcete zistiť, aké dane sa uplatňujú vo vašej lokalite, pozrite si časť o daniach v centre pomoci.

Ak používate mesačnú fakturáciu: Účty Google Ads v Indonézii, ktoré nepoužívajú IDR, budú začiatkom mája 2019 deaktivované.

Ak používate automatické alebo manuálne platby: Účty Google Ads v Indonézii, ktoré nepoužívajú IDR, budú začiatkom júla 2019 deaktivované.

Ak chcete pokračovať v inzercii, vytvorte si nový účet, v ktorom budete používať IDR. Ďalšie informácie

Pri nastavovaní platobných údajov pre Google Ads majte na pamäti nastavenie platieb a spôsob platby.

Nastavenie platieb: ako platíte

Predstavuje nastavenie toho, ako uskutočňujete svoje platby. K dispozícii máte nasledujúce možnosti:
 

 • Automatické platby: Platíte automaticky, a to až po spustení vašich reklám. Buď 30 dní po poslednej automatickej platbe, alebo keď dosiahnete prednastavenú čiastku (nazývanú výška limitu), podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr. Ak chcete mať svoje náklady pod kontrolou, môžete platiť kedykoľvek. Poznámka: Google už na automatické platby neakceptuje predplatené karty.
 • Manuálne platby: Za budúce náklady platíte, keď vám to vyhovuje. Ak používate toto nastavenie, platba sa uskutočňuje pred spustením reklám. Potom, keď sú vaše reklamy spustené a vaše náklady sa hromadia, kredit z vašej platby sa bude znižovať. Po vyčerpaní prostriedkov sa prevádzka reklám zastaví.
  Nastavenie manuálnych platieb nie je k dispozícii pre nové účty v nasledujúcich krajinách. Ak pri registrácii túto možnosť nevidíte, vytvorenie účtu dokončite použitím automatických platieb. V nasledujúcich krajinách váš účet nie je možné prepnúť na manuálne platby.

  Krajiny
  • Severná Amerika
   • Kanada
   • Spojené štáty
  • Južná Amerika
   • Čile
  • Afrika
   • Južná Afrika
  • Európa
   • Rakúsko
   • Belgicko
   • Česko
   • Dánsko
   • Fínsko
   • Francúzsko
   • Nemecko
   • Grécko
   • Írsko
   • Taliansko
   • Luxembursko
   • Holandsko
   • Nórsko
   • Portugalsko
   • Poľsko
   • Španielsko
   • Švédsko
   • Švajčiarsko
   • Spojené kráľovstvo
  • Stredný Východ
   • Izrael
   • Saudská Arábia
   • Spojené arabské emiráty
  • Ázia a Tichomorie
   • Austrália
   • Hongkong
   • Japonsko
   • Malajzia
   • Nový Zéland
   • Singapur
 • Mesačná fakturácia (kreditný limit): Po splnení určitých požiadaviek sú niektoré firmy vhodnými kandidátmi na to, aby používali kreditný limit od spoločnosti Google. Pri tomto nastavení sa vám najprv nahromadia náklady a následne dostanete mesačnú faktúru. Tieto náklady potom uhradíte formou šeku alebo bankového prevodu. Platby musíte uskutočniť do určitého časového obdobia stanoveného v zmluvných podmienkach spoločnosti Google, s ktorými ste vyjadrili súhlas. Ak chcete získať ďalšie podrobnosti, kontaktujte internetového špecialistu na službu Google Ads, prípadne si prečítajte ďalšie informácie o mesačnej fakturácii.

Spôsob platby: čím platíte

Toto nastavenie predstavuje spôsob platenia vašich faktúr, napríklad kreditnou alebo debetnou kartou. Dostupné možnosti závisia od krajiny (t. j. krajiny, v ktorej sa nachádza adresa firmy) a meny, ktorú ste vybrali v účte Google Ads. Pozrite si spôsoby platby.  

Informácie o DPH

Účty Google Ads s adresou firmy v Európskej únii (EÚ) podliehajú dani z pridanej hodnoty (DPH). Uvádzame niekoľko faktov, ktoré potrebujete poznať. Ďalšie informácie získate od miestnych daňových úradov:

 • V účte Google Ads vám nebudeme účtovať DPH. Stále však nesiete zodpovednosť za vlastné posúdenie a platenie DPH podľa miestnych sadzieb členského štátu EÚ, v ktorom sa nachádzate.
 • Ak sa adresa vašej firmy nachádza v Írsku, bude vám zaúčtovaná DPH podľa aktuálne platnej írskej sadzby.

Ak používate mesačnú fakturáciu: Účty Google Ads v Indonézii, ktoré nepoužívajú IDR, budú začiatkom mája 2019 deaktivované.

Ak používate automatické alebo manuálne platby: Účty Google Ads v Indonézii, ktoré nepoužívajú IDR, budú začiatkom júla 2019 deaktivované.

Ak chcete pokračovať v inzercii, vytvorte si nový účet, v ktorom budete používať IDR. Ďalšie informácie

Pri nastavovaní platobných údajov pre Google Ads majte na pamäti nastavenie platieb a spôsob platby.

Nastavenie platieb: ako platíte

Predstavuje nastavenie toho, ako uskutočňujete svoje platby. Vo vašej krajine v súčasnosti ponúkame nasledujúce nastavenia platieb:
 

 • Manuálne platby: Za budúce náklady platíte, keď vám to vyhovuje. Ak používate toto nastavenie, platba sa uskutočňuje pred spustením reklám. Potom, keď sú vaše reklamy spustené a vaše náklady sa hromadia, kredit z vašej platby sa bude znižovať. Po vyčerpaní prostriedkov sa prevádzka reklám zastaví.
 • Mesačná fakturácia (kreditný limit): Po splnení určitých požiadaviek sú niektoré firmy vhodnými kandidátmi na to, aby používali kreditný limit od spoločnosti Google. Pri tomto nastavení sa vám najprv nahromadia náklady a následne dostanete mesačnú faktúru. Tieto náklady potom uhradíte formou šeku alebo bankového prevodu. Platby musíte uskutočniť do určitého časového obdobia stanoveného v zmluvných podmienkach spoločnosti Google, s ktorými ste vyjadrili súhlas. Ak chcete získať ďalšie podrobnosti, kontaktujte internetového špecialistu na službu Google Ads, prípadne si prečítajte ďalšie informácie o mesačnej fakturácii.

Spôsob platby: čím platíte

Predstavuje spôsob, ako prevádzate peniaze na svoj účet. Dostupné možnosti závisia od krajiny (t. j. krajiny, v ktorej sa nachádza adresa firmy) a meny, ktorú ste vybrali v účte Google Ads. Pozrite si spôsoby platby.  

Informácie o DPH

Všetkým inzerentom Googlu s fakturačnou adresou v Rusku sa z každej platby bez výnimky vyúčtuje daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20 %.

Ak používate mesačnú fakturáciu: Účty Google Ads v Indonézii, ktoré nepoužívajú IDR, budú začiatkom mája 2019 deaktivované.

Ak používate automatické alebo manuálne platby: Účty Google Ads v Indonézii, ktoré nepoužívajú IDR, budú začiatkom júla 2019 deaktivované.

Ak chcete pokračovať v inzercii, vytvorte si nový účet, v ktorom budete používať IDR. Ďalšie informácie

Pri nastavovaní platobných údajov pre Google Ads majte na pamäti nastavenie platieb a spôsob platby.

Nastavenie platieb: ako platíte 

Predstavuje nastavenie toho, ako uskutočňujete svoje platby. K dispozícii máte nasledujúce možnosti:
 

 • Manuálne platby: Za budúce náklady platíte, keď vám to vyhovuje. Ak používate toto nastavenie, platba sa uskutočňuje pred spustením reklám. Potom, keď sú vaše reklamy spustené a vaše náklady sa hromadia, kredit z vašej platby sa bude znižovať. Po vyčerpaní prostriedkov sa prevádzka reklám zastaví.
 • Mesačná fakturácia (kreditný limit): Po splnení určitých požiadaviek sú niektoré firmy vhodnými kandidátmi na to, aby používali kreditný limit od spoločnosti Google. Pri tomto nastavení sa vám najprv nahromadia náklady a následne dostanete mesačnú faktúru. Tieto náklady potom uhradíte formou šeku alebo bankového prevodu. Platby musíte uskutočniť do určitého časového obdobia stanoveného v zmluvných podmienkach spoločnosti Google, s ktorými ste vyjadrili súhlas. Ak chcete získať ďalšie podrobnosti, kontaktujte internetového špecialistu na službu Google Ads, prípadne si prečítajte ďalšie informácie o mesačnej fakturácii.

Spôsob platby: čím platíte

Predstavuje spôsob, ako prevádzate peniaze na svoj účet alebo ako platíte faktúry. Dostupné možnosti závisia od krajiny (t. j. krajiny, v ktorej sa nachádza adresa firmy) a meny, ktorú ste vybrali v účte Google Ads. Pozrite si spôsoby platby.  

Informácie o DPH

V rámci šanghajského pilotného programu DPH musí spoločnosť Google Advertising (Shanghai) účtovať všetkým klientom DPH vo výške 6 %, a to aj v prípade, že nepôsobia v Šanghaji. Neexistujú žiadne výnimky.

Súvisiace odkazy

Ak používate mesačnú fakturáciu: Účty Google Ads v Indonézii, ktoré nepoužívajú IDR, budú začiatkom mája 2019 deaktivované.

Ak používate automatické alebo manuálne platby: Účty Google Ads v Indonézii, ktoré nepoužívajú IDR, budú začiatkom júla 2019 deaktivované.

Ak chcete pokračovať v inzercii, vytvorte si nový účet, v ktorom budete používať IDR. Ďalšie informácie

Pri nastavovaní platobných údajov pre Google Ads majte na pamäti nastavenie platieb a spôsob platby.

Nastavenie platieb: ako platíte

Predstavuje nastavenie toho, ako uskutočňujete svoje platby. K dispozícii máte nasledujúce možnosti:

 • Automatické platby: Platíte automaticky, a to až po spustení vašich reklám. Buď 30 dní po poslednej automatickej platbe, alebo keď dosiahnete prednastavenú čiastku (nazývanú výška limitu), podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr. Ak chcete mať svoje náklady pod kontrolou, môžete platiť kedykoľvek. Poznámka: Google už na automatické platby neakceptuje predplatené karty.
 • Manuálne platby: Za budúce náklady platíte, keď vám to vyhovuje. Ak používate toto nastavenie, platba sa uskutočňuje pred spustením reklám. Potom, keď sú vaše reklamy spustené a vaše náklady sa hromadia, kredit z vašej platby sa bude znižovať. Po vyčerpaní prostriedkov sa prevádzka reklám zastaví.
 • Mesačná fakturácia (kreditný limit): Po splnení určitých požiadaviek sú niektoré firmy vhodnými kandidátmi na to, aby používali kreditný limit od spoločnosti Google. Pri tomto nastavení sa vám najprv nahromadia náklady a následne dostanete mesačnú faktúru. Tieto náklady potom uhradíte formou šeku alebo bankového prevodu. Platby musíte uskutočniť do určitého časového obdobia stanoveného v zmluvných podmienkach spoločnosti Google, s ktorými ste vyjadrili súhlas. Ak chcete získať ďalšie podrobnosti, kontaktujte internetového špecialistu na službu Google Ads, prípadne si prečítajte ďalšie informácie o mesačnej fakturácii.

Spôsob platby: čím platíte

Predstavuje spôsob uhrádzania vašich faktúr, napríklad kreditnou alebo debetnou kartou. Dostupné možnosti závisia od krajiny (t. j. krajiny, v ktorej sa nachádza adresa firmy) a meny a nastavenia platby, ktoré ste vybrali v účte Google Ads. Pozrite si spôsoby platby.

Informácie o DPH

Daň z pridanej hodnoty (DPH) je daň z tovarov a služieb vo výške 5 %, ktorá sa platí taiwanskému daňovému úradu. Ak používate nastavenie manuálnych platieb, spoločnosť Google vám vystaví faktúru Government Uniform Invoice (GUI) vždy, keď uskutočníte platbu. Ak máte kreditný limit, vystaví vám ju pri každom prijatí mesačnej faktúry so splatnou zdaniteľnou sumou. Výnimkou je použitie kreditnej karty ako spôsobu platby (pri automatickom alebo manuálnom nastavení platby). V takom prípade vám nebude zaúčtovaná DPH a spoločnosť Google vám nevystaví GUI.

Ak používate mesačnú fakturáciu: Účty Google Ads v Indonézii, ktoré nepoužívajú IDR, budú začiatkom mája 2019 deaktivované.

Ak používate automatické alebo manuálne platby: Účty Google Ads v Indonézii, ktoré nepoužívajú IDR, budú začiatkom júla 2019 deaktivované.

Ak chcete pokračovať v inzercii, vytvorte si nový účet, v ktorom budete používať IDR. Ďalšie informácie

Pri nastavovaní platobných údajov pre Google Ads majte na pamäti nastavenie platieb a spôsob platby.

Nastavenie platieb: ako platíte

Predstavuje nastavenie toho, ako uskutočňujete svoje platby. K dispozícii máte nasledujúce možnosti:

 • Automatické platby: Platíte automaticky, a to až po spustení vašich reklám. Buď 30 dní po poslednej automatickej platbe, alebo keď dosiahnete prednastavenú čiastku (nazývanú výška limitu), podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr. Ak chcete mať svoje náklady pod kontrolou, môžete platiť kedykoľvek. Poznámka: Google už na automatické platby neakceptuje predplatené karty.
 • Manuálne platby: Za budúce náklady platíte, keď vám to vyhovuje. Ak používate toto nastavenie, platba sa uskutočňuje pred spustením reklám. Potom, keď sú vaše reklamy spustené a vaše náklady sa hromadia, kredit z vašej platby sa bude znižovať. Po vyčerpaní prostriedkov sa prevádzka reklám zastaví.
 • Mesačná fakturácia (kreditný limit): Po splnení určitých požiadaviek sú niektoré firmy vhodnými kandidátmi na to, aby používali kreditný limit od spoločnosti Google.Pri tomto nastavení sa vám najprv nahromadia náklady a následne dostanete mesačnú faktúru. Tieto náklady potom uhradíte formou šeku alebo bankového prevodu. Platby musíte uskutočniť do určitého časového obdobia stanoveného v zmluvných podmienkach spoločnosti Google, s ktorými ste vyjadrili súhlas. Ak chcete získať ďalšie podrobnosti, kontaktujte internetového špecialistu na službu Google Ads, prípadne si prečítajte ďalšie informácie o mesačnej fakturácii.

Spôsob platby: čím platíte

Predstavuje spôsob uhrádzania vašich faktúr, napríklad kreditnou alebo debetnou kartou. Dostupné možnosti závisia od krajiny (t. j. krajiny, v ktorej sa nachádza adresa firmy) a meny a nastavenia platby, ktoré ste vybrali v účte Google Ads. Pozrite si spôsoby platby.

Vaše daňové informácie

Dane, ktoré sa vzťahujú na váš účet, závisia od toho, v ktorej krajine máte fakturačnú adresu, akú menu používate vo svojom účte a od spôsobu a nastavenia platieb. Pozrite si dane vzťahujúce sa na vašu lokalitu.

Súvisiace odkazy

Ak používate mesačnú fakturáciu: Účty Google Ads v Indonézii, ktoré nepoužívajú IDR, budú začiatkom mája 2019 deaktivované.

Ak používate automatické alebo manuálne platby: Účty Google Ads v Indonézii, ktoré nepoužívajú IDR, budú začiatkom júla 2019 deaktivované.

Ak chcete pokračovať v inzercii, vytvorte si nový účet, v ktorom budete používať IDR. Ďalšie informácie

Pri nastavovaní platobných údajov pre Google Ads majte na pamäti nastavenie platieb a spôsob platby.

Nastavenie platieb: ako platíte

Predstavuje nastavenie toho, ako uskutočňujete svoje platby. K dispozícii máte nasledujúce možnosti:

 • Automatické platby: Platíte automaticky, a to až po spustení vašich reklám. Buď 30 dní po poslednej automatickej platbe, alebo keď dosiahnete prednastavenú čiastku (nazývanú výška limitu), podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr. Ak chcete mať svoje náklady pod kontrolou, môžete platiť kedykoľvek. Poznámka: Google už na automatické platby neakceptuje predplatené karty.
 • Manuálne platby: Za budúce náklady platíte, keď vám to vyhovuje. Ak používate toto nastavenie, platba sa uskutočňuje pred spustením reklám. Potom, keď sú vaše reklamy spustené a vaše náklady sa hromadia, kredit z vašej platby sa bude znižovať. Po vyčerpaní prostriedkov sa prevádzka reklám zastaví.
  Nastavenie manuálnych platieb nie je k dispozícii pre nové účty v nasledujúcich krajinách. Ak pri registrácii túto možnosť nevidíte, vytvorenie účtu dokončite použitím automatických platieb. V nasledujúcich krajinách váš účet nie je možné prepnúť na manuálne platby.

  Krajiny
  • Severná Amerika
   • Kanada
   • Spojené štáty
  • Južná Amerika
   • Čile
  • Afrika
   • Južná Afrika
  • Európa
   • Rakúsko
   • Belgicko
   • Česko
   • Dánsko
   • Fínsko
   • Francúzsko
   • Nemecko
   • Grécko
   • Írsko
   • Taliansko
   • Luxembursko
   • Holandsko
   • Nórsko
   • Portugalsko
   • Poľsko
   • Španielsko
   • Švédsko
   • Švajčiarsko
   • Spojené kráľovstvo
  • Stredný Východ
   • Izrael
   • Saudská Arábia
   • Spojené arabské emiráty
  • Ázia a Tichomorie
   • Austrália
   • Hongkong
   • Japonsko
   • Malajzia
   • Nový Zéland
   • Singapur
 • Mesačná fakturácia (kreditný limit): Po splnení určitých požiadaviek sú niektoré firmy vhodnými kandidátmi na to, aby používali kreditný limit od spoločnosti Google. Pri tomto nastavení sa vám najprv nahromadia náklady a následne dostanete mesačnú faktúru. Tieto náklady potom uhradíte formou šeku alebo bankového prevodu. Platby musíte uskutočniť do určitého časového obdobia stanoveného v zmluvných podmienkach spoločnosti Google, s ktorými ste vyjadrili súhlas. Ak chcete získať ďalšie podrobnosti, kontaktujte internetového špecialistu na službu Google Ads, prípadne si prečítajte ďalšie informácie o mesačnej fakturácii.

Spôsob platby: čím platíte

Predstavuje spôsob uhrádzania vašich faktúr, napríklad kreditnou alebo debetnou kartou. Dostupné možnosti závisia od krajiny (t. j. krajiny, v ktorej sa nachádza adresa firmy) a meny, ktorú ste vybrali v účte Google Ads. Pozrite si spôsoby platby.  

 

Ak používate mesačnú fakturáciu: Účty Google Ads v Indonézii, ktoré nepoužívajú IDR, budú začiatkom mája 2019 deaktivované.

Ak používate automatické alebo manuálne platby: Účty Google Ads v Indonézii, ktoré nepoužívajú IDR, budú začiatkom júla 2019 deaktivované.

Ak chcete pokračovať v inzercii, vytvorte si nový účet, v ktorom budete používať IDR. Ďalšie informácie

Pri nastavovaní platobných údajov pre Google Ads majte na pamäti nastavenie platieb a spôsob platby.

Nastavenie platieb: ako platíte

Predstavuje nastavenie toho, ako uskutočňujete svoje platby. K dispozícii máte nasledujúce možnosti:

 • Automatické platby: Platíte automaticky, a to až po spustení vašich reklám. Buď 30 dní po poslednej automatickej platbe, alebo keď dosiahnete prednastavenú čiastku (nazývanú výška limitu), podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr. Ak chcete mať svoje náklady pod kontrolou, môžete platiť kedykoľvek. Poznámka: Google už na automatické platby neakceptuje predplatené karty.
 • Manuálne platby: Za budúce náklady platíte, keď vám to vyhovuje. Ak používate toto nastavenie, platba sa uskutočňuje pred spustením reklám. Potom, keď sú vaše reklamy spustené a vaše náklady sa hromadia, kredit z vašej platby sa bude znižovať. Po vyčerpaní prostriedkov sa prevádzka reklám zastaví.
  Nastavenie manuálnych platieb nie je k dispozícii pre nové účty v nasledujúcich krajinách. Ak pri registrácii túto možnosť nevidíte, vytvorenie účtu dokončite použitím automatických platieb. V nasledujúcich krajinách váš účet nie je možné prepnúť na manuálne platby.

  Krajiny
  • Severná Amerika
   • Kanada
   • Spojené štáty
  • Južná Amerika
   • Čile
  • Afrika
   • Južná Afrika
  • Európa
   • Rakúsko
   • Belgicko
   • Česko
   • Dánsko
   • Fínsko
   • Francúzsko
   • Nemecko
   • Grécko
   • Írsko
   • Taliansko
   • Luxembursko
   • Holandsko
   • Nórsko
   • Portugalsko
   • Poľsko
   • Španielsko
   • Švédsko
   • Švajčiarsko
   • Spojené kráľovstvo
  • Stredný Východ
   • Izrael
   • Saudská Arábia
   • Spojené arabské emiráty
  • Ázia a Tichomorie
   • Austrália
   • Hongkong
   • Japonsko
   • Malajzia
   • Nový Zéland
   • Singapur

Spôsob platby: čím platíte

Predstavuje spôsob uhrádzania vašich faktúr, napríklad kreditnou alebo debetnou kartou. Dostupné možnosti závisia od krajiny (t. j. krajiny, v ktorej sa nachádza adresa firmy) a meny, ktorú ste vybrali v účte Google Ads. Pozrite si spôsoby platby.  

Vaše dokumenty a platobné údaje

Kliknutím na ozubené koliesko a výberom možnosti Fakturácia si zobrazíte históriu transakcií, nastavenia, spôsoby platby a údaje fakturačného profilu.

Súvisiace odkazy

Ak používate mesačnú fakturáciu: Účty Google Ads v Indonézii, ktoré nepoužívajú IDR, budú začiatkom mája 2019 deaktivované.

Ak používate automatické alebo manuálne platby: Účty Google Ads v Indonézii, ktoré nepoužívajú IDR, budú začiatkom júla 2019 deaktivované.

Ak chcete pokračovať v inzercii, vytvorte si nový účet, v ktorom budete používať IDR. Ďalšie informácie

Pri nastavovaní platobných údajov pre Google Ads majte na pamäti nastavenie platieb a spôsob platby.

Nastavenie platieb: ako platíte

Predstavuje nastavenie toho, ako uskutočňujete svoje platby. K dispozícii máte nasledujúce možnosti:

 • Automatické platby: Platíte automaticky, a to až po spustení vašich reklám. Buď 30 dní po poslednej automatickej platbe, alebo keď dosiahnete prednastavenú čiastku (nazývanú výška limitu), podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr. Ak chcete mať svoje náklady pod kontrolou, môžete platiť kedykoľvek. Poznámka: Google už na automatické platby neakceptuje predplatené karty.
 • Manuálne platby: Za budúce náklady platíte, keď vám to vyhovuje. Ak používate toto nastavenie, platba sa uskutočňuje pred spustením reklám. Potom, keď sú vaše reklamy spustené a vaše náklady sa hromadia, kredit z vašej platby sa bude znižovať. Po vyčerpaní prostriedkov sa prevádzka reklám zastaví.
  Nastavenie manuálnych platieb nie je k dispozícii pre nové účty v nasledujúcich krajinách. Ak pri registrácii túto možnosť nevidíte, vytvorenie účtu dokončite použitím automatických platieb. V nasledujúcich krajinách váš účet nie je možné prepnúť na manuálne platby.

  Krajiny
  • Severná Amerika
   • Kanada
   • Spojené štáty
  • Južná Amerika
   • Čile
  • Afrika
   • Južná Afrika
  • Európa
   • Rakúsko
   • Belgicko
   • Česko
   • Dánsko
   • Fínsko
   • Francúzsko
   • Nemecko
   • Grécko
   • Írsko
   • Taliansko
   • Luxembursko
   • Holandsko
   • Nórsko
   • Portugalsko
   • Poľsko
   • Španielsko
   • Švédsko
   • Švajčiarsko
   • Spojené kráľovstvo
  • Stredný Východ
   • Izrael
   • Saudská Arábia
   • Spojené arabské emiráty
  • Ázia a Tichomorie
   • Austrália
   • Hongkong
   • Japonsko
   • Malajzia
   • Nový Zéland
   • Singapur
 • Mesačná fakturácia (kreditný limit): Po splnení určitých požiadaviek sú niektoré firmy vhodnými kandidátmi na to, aby používali kreditný limit od spoločnosti Google. Pri tomto nastavení sa vám najprv nahromadia náklady a následne dostanete mesačnú faktúru. Tieto náklady potom uhradíte formou šeku alebo bankového prevodu. Platby musíte uskutočniť do určitého časového obdobia stanoveného v zmluvných podmienkach spoločnosti Google, s ktorými ste vyjadrili súhlas. Ak chcete získať ďalšie podrobnosti, kontaktujte internetového špecialistu na službu Google Ads, prípadne si prečítajte ďalšie informácie o mesačnej fakturácii.

Spôsob platby: čím platíte

Predstavuje spôsob uhrádzania vašich faktúr, napríklad kreditnou alebo debetnou kartou. Dostupné možnosti závisia od krajiny (t. j. krajiny, v ktorej sa nachádza adresa firmy) a meny, ktorú ste vybrali v účte Google Ads. Pozrite si spôsoby platby.  

Poznámka

Ľutujeme. Nedokázali sme určiť vašu krajinu fakturácie.

Ak chcete zobraziť možnosti fakturácie vo svojej krajine, vyberte ju v rozbaľovacej ponuke vyššie. Pomocou tejto ponuky môžete získať aj informácie o možnostiach fakturácie v iných krajinách.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory