Študijná príručka k hodnotiacej skúške Reklama vo Vyhľadávaní

Usporiadanie účtu

Skôr ako vytvoríte ďalšie reklamy, mali by ste porozumieť trojvrstvovej štruktúre služby Google Ads. Pochopenie vzťahov medzi týmito vrstvami vášho účtu vám pomôže usporiadať vaše reklamy, kľúčové slová a reklamné skupiny do účinných kampaní, ktoré budú zacielené na správne publikum.

Tento článok vysvetľuje, ako sú usporiadané prvky vo vašom účte.

Usporiadanie služby Google Ads

Služba Google Ads je usporiadaná do troch úrovní: účet, kampane a reklamné skupiny.

  1. Účet je priradený k jedinečnej e-mailovej adrese, heslu a fakturačným údajom.
  2. Kampane majú svoj vlastný rozpočet a nastavenia, ktoré určujú, kde sa vaše reklamy zobrazia.
  3. Reklamná skupina obsahuje skupinu podobných reklám a kľúčových slov.

    Poznámky

    • Reklamná skupina v prípade videokampaní obsahuje len videoreklamy s rovnakými kritériami zacielenia a cenovými ponukami.
    • Reklamná skupina môže obsahovať len videoreklamy v rovnakom formáte. Ak chcete spúšťať videoreklamy TrueView In-stream aj reklamy TrueView In-display, je potrebné vytvoriť dve rôzne reklamné skupiny.

Účet

Jedinečný e-mail a heslo
Informácie o fakturácii

Kampaň

Kampaň

Rozpočet
Nastavenia

Rozpočet
Nastavenia

Reklamná skupina

Reklamná skupina

Reklamná skupina

Reklamná skupina

Reklamy
Kľúčové slová

Reklamy
Kľúčové slová

Reklamy
Kľúčové slová

Reklamy
Kľúčové slová

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?