เกี่ยวกับการแจ้งเตือนทางอีเมล

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีข้อมูลสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับบัญชี Google Ads นอกจากนี้ยังเลือกรับการแจ้งเตือนทางอีเมลประเภทอื่นๆ ได้อีกด้วย  

บทความนี้จะอธิบายวิธีการทำงานของการแจ้งเตือนทางอีเมล หากต้องการเรียนรู้วิธีเปลี่ยนการแจ้งเตือนทางอีเมล โปรดอ่านเปลี่ยนค่ากำหนดการแจ้งเตือนทางอีเมล

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือนที่คุณได้รับในบัญชีโดยตรง ให้ดูเกี่ยวกับการแจ้งเตือนในบัญชี

วิธีการทำงาน

ระบบจะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Google Ads 

การแจ้งเตือนทางอีเมลประเภทต่างๆ มีดังนี้

 • จดหมายข่าว
 • การวิจัยตลาดของ Google
 • ความช่วยเหลือและคำแนะนำด้านประสิทธิภาพที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
 • ข้อเสนอพิเศษ
 • การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการดูแลแคมเปญ
 • การแจ้งเตือนโฆษณาที่ไม่อนุมัติและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับนโยบาย
 • รายงาน
 • การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน

สำหรับการแจ้งเตือนแต่ละประเภท คุณเลือกการตั้งค่าอีเมลที่แตกต่างกันได้ 

 • สำหรับการแจ้งเตือนทางอีเมล 4 ประเภทแรก (จดหมายข่าว การวิจัยตลาดของ Google ความช่วยเหลือและคำแนะนำด้านประสิทธิภาพที่ปรับตามความต้องการ และข้อเสนอพิเศษ): คุณเลือกรับอีเมลทั้งหมดหรือเลือกไม่รับทั้งหมดเลยก็ได้
 • สำหรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการดูแลแคมเปญ และการแจ้งเตือนโฆษณาที่ไม่อนุมัติและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับนโยบาย: หากคุณเป็นผู้ใช้เพียงรายเดียวในบัญชี Google Ads จะต้องเลือกรับการแจ้งเตือนทั้งหมดหรือเฉพาะการแจ้งเตือนที่สำคัญเท่านั้น หากมีผู้ใช้หลายคนในบัญชี Google Ads ผู้ใช้อย่างน้อย 1 รายต้องเลือกรับการแจ้งเตือนทั้งหมดหรือเฉพาะการแจ้งเตือนที่สำคัญเท่านั้น ผู้ใช้รายอื่นๆ เลือกรับการแจ้งเตือนทั้งหมด รับเฉพาะที่สำคัญ หรือไม่รับเลยก็ได้ โปรดทราบว่าอาจมีข้อยกเว้นหากบัญชีลิงก์กับบัญชีดูแลจัดการ ในกรณีนี้ คุณอาจเลือกไม่ให้มีผู้ใช้ที่ได้รับการแจ้งเตือนที่สำคัญได้ แต่บัญชีดูแลจัดการที่ลิงก์อยู่จะได้รับการแจ้งเตือนที่สำคัญในนามของบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติแทน
 • สำหรับรายงาน: เลือกรับรายงานทั้งหมดที่มี หรือเฉพาะรายงานที่คุณสร้างขึ้น 
 • สำหรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน: ทำการเปลี่ยนแปลงได้โดยไปที่หน้าการตั้งค่าในการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

โปรดทราบว่าผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชี Google Ads จะเลือกการตั้งค่าของตนเองได้

 

เคล็ดลับ

หากให้สิทธิ์เข้าถึงแบบอีเมลอย่างเดียวแก่ผู้ใช้ ผู้ใช้ดังกล่าวจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับบัญชี AdWords ของคุณโดยเข้าสู่ระบบบัญชี Google Ads ดังกล่าวไม่ได้ เรียนรู้วิธีแชร์และจัดการระดับการเข้าถึงบัญชี

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว