Gửi thông tin thanh toán

Để bắt đầu và chạy quảng cáo, hãy bắt đầu bằng cách gửi thông tin thanh toán của bạn. Bạn có thể có một số cách để thanh toán cho Google Ads, tùy thuộc vào đơn vị tiền tệ của bạn và quốc gia nơi bạn đăng ký doanh nghiệp. Xem các tùy chọn khả dụng cho bạn bằng cách sử dụng công cụ tìm tùy chọn thanh toán của chúng tôi.

 

Nếu đang sử dụng trải nghiệm Google Ads mới, bạn sẽ không thấy biểu tượng bánh răng  trong tài khoản của mình. Thay vào đó, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon] ở góc trên bên phải. Bạn sẽ tìm thấy mục Lập hóa đơn và thanh toán trong tiêu đề "Thiết lập".

Gửi thông tin thanh toán của bạn

Khi bạn quyết định cách bạn muốn thanh toán cho Google Ads, bạn đã sẵn sàng gửi thông tin của mình. Dưới đây là cách thực hiện:

  1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại https://ads.google.com.
  2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán.  
  3. Chọn quốc gia hoặc lãnh thổ nơi đặt địa chỉ thanh toán của bạn từ menu thả xuống. Bạn sẽ thấy tất cả các tùy chọn thanh toán có sẵn cho vị trí và đơn vị tiền tệ của bạn.
  4. Lựa chọn và thực hiện theo các bước để nhập thông tin thanh toán của bạn.

Thêm thẻ tín dụng dự phòng

Nếu bạn sử dụng thanh toán tự động (có nghĩa là bạn thanh toán sau khi quảng cáo chạy), thì thẻ tín dụng dự phòng sẽ giúp giữ cho quảng cáo tiếp tục chạy nếu thanh toán tự động bị từ chối. Chúng tôi thật khuyên bạn nên thiết lập thẻ tín dụng dự phòng. Nếu phương thức thanh toán chính của bạn không hoạt động vì lý do nào đó, chúng tôi sẽ tính phí thẻ tín dụng dự phòng của bạn để đảm bảo quảng cáo của bạn tiếp tục chạy.

Mẹo: Nếu bạn có mã khuyến mại (phiếu giảm giá)

Nếu bạn có mã khuyến mại, hãy xem cách sử dụng mã khuyến mại. Hầu hết các mã khuyến mại có ngày hết hạn, do đó, bạn có thể cần phải áp dụng mã ngay sau khi tạo tài khoản. Lưu ý rằng bạn không thể yêu cầu mã khuyến mại.

Khi nào quảng cáo của bạn sẽ bắt đầu chạy

Đối với các phương thức thanh toán nhất định, quảng cáo của bạn sẽ sẵn sàng bắt đầu xuất hiện trên Google ngay sau khi bạn nhập thông tin thanh toán. Với các phương thức thanh toán khác, có thể mất đến một tuần trước khi quảng cáo có thể bắt đầu chạy, do thời gian xác minh và xử lý thanh toán. Bạn sẽ thấy thông tin trong tài khoản của mình về thời gian xác minh và xử lý. Dĩ nhiên, những điều khác có thể ảnh hưởng đến thời điểm quảng cáo của bạn bắt đầu chạy, chẳng hạn như quy trình phê duyệt quảng cáo. Tìm hiểu cách tìm hiểu xem liệu quảng cáo của bạn có đang chạy hay không.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố