Yêu cầu hoàn tiền

 
Nếu tài khoản Google Ads của bạn vẫn còn tiền, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền bằng cách hủy tài khoản đó. Chúng tôi sẽ tự động hoàn tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng được liên kết với tài khoản Google Ads của bạn.

Thời gian xử lý: Mất 2 tuần để Google xử lý và bạn có thể phải đợi thêm một thời gian để công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn xử lý.

Nếu bạn đã thanh toán bằng hình thức chuyển tiền, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng để xử lý việc hoàn tiền. Bạn có thể xem hướng dẫn dưới đây để biết cách gửi cho chúng tôi thông tin tài khoản của bạn.

Nếu tài khoản Google Ads của bạn vẫn còn tiền, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền bằng cách hủy tài khoản đó. Nếu bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng, Google sẽ tự động hoàn tiền vào thẻ tín dụng được liên kết với tài khoản Google Ads của bạn. Nếu bạn có tùy chọn để thanh toán bằng hình thức chuyển khoản điện tử, nộp tiền vào ngân hàng hoặc thanh toán bằng tiền mặt tại các cửa hàng Oxxo và 7Eleven, chúng tôi sẽ cần chi tiết tài khoản ngân hàng của bạn để xử lý việc hoàn lại tiền. Bạn có thể xem hướng dẫn dưới đây để biết cách gửi cho chúng tôi thông tin tài khoản của bạn.

Thời gian xử lý: Đối với thẻ tín dụng, mất 2 tuần để Google xử lý việc hoàn tiền và bạn có thể phải đợi thêm một thời gian để công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn xử lý. Đối với các khoản thanh toán bằng hình thức chuyển khoản điện tử, nộp tiền vào ngân hàng hoặc thanh toán bằng tiền mặt tại các cửa hàng Oxxo và 7Eleven, quá trình hoàn lại tiền cần khoảng 4 tuần.

Nếu tài khoản Google Ads của bạn vẫn còn tiền, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền bằng cách hủy tài khoản đó. Nếu bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng, Google sẽ tự động hoàn tiền vào thẻ tín dụng được liên kết với tài khoản Google Ads của bạn. Nếu bạn đã thanh toán bằng hình thức chuyển khoản điện tử thông qua Banelco hoặc PagoMisCuentas.com, chúng tôi sẽ cần chi tiết tài khoản ngân hàng của bạn để xử lý việc hoàn tiền. Bạn có thể xem hướng dẫn dưới đây để biết cách gửi cho chúng tôi thông tin tài khoản của bạn.

Thời gian xử lý: Đối với thẻ tín dụng, mất 2 tuần để Google xử lý việc hoàn tiền và bạn có thể phải đợi thêm một thời gian để công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn xử lý. Đối với Banelco và PagoMisCuentas.com, quá trình hoàn lại tiền cần khoảng 4 tuần.

Các lý do có thể khiến bạn không được hoàn tiền

Chúng tôi không hoàn lại tiền trong các trường hợp sau:

 • Số tiền còn lại trong tài khoản của bạn là tiền có được khi bạn áp dụng mã khuyến mại.
 • Tài khoản của bạn vẫn đang hoạt động.
 • Bạn có số dư chưa thanh toán mà bạn vẫn cần phải trả.

Tiến trình hoàn tiền và các trường hợp chậm hoàn tiền

Thông thường, chúng tôi cần đến 2 tuần để xử lý việc hoàn tiền, nhưng thời gian này có thể mất đến 10 tuần nếu bạn thanh toán qua tài khoản ngân hàng bên ngoài Israel, Vương quốc Anh hoặc Hoa Kỳ. Ở Israel, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, vẫn có thể mất thêm 10 ngày làm việc để ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng ghi có khoản tiền hoàn lại vào tài khoản của bạn, tùy thuộc vào quy trình của riêng họ.

Nếu bạn đã chờ hơn 12 tuần, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Kiểm tra tín dụng hoặc số dư chưa thanh toán

Để xem liệu bạn có tín dụng trong tài khoản hoặc số dư chưa thanh toán cần phải trả hay không, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ , sau đó nhấp vào Tóm tắt thanh toán.
 2. Nếu tài khoản của bạn có tiền, thì khoản tiền này sẽ xuất hiện trong ngoặc đơn với nhãn "Số tiền còn lại". Nếu bạn có số dư chưa thanh toán, số dư sẽ xuất hiện mà không có dấu ngoặc đơn và sẽ được gắn nhãn "Số dư của bạn".
Hủy tài khoản

Trong quá trình này, bạn sẽ thấy bất kỳ khoản tiền nào mà bạn có thể được hoàn lại. Bạn cũng sẽ có cơ hội cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của mình nếu sử dụng hình thức chuyển tiền.

Bạn có thể hủy tài khoản của mình và bắt đầu quá trình hoàn lại tiền bằng cách thực hiện theo các bước sau:

Lưu ý: Bạn phải có quyền truy cập Quản trị viên để hủy tài khoản.
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  ở đầu trang và chọn Thiết lập, rồi chọn Tùy chọn
 3. Ở cuối trang, bạn sẽ nhìn thấy mục Hủy tài khoản.
 4. Nhấp vào mục Hủy tài khoản này
 5. Trên trang tiếp theo, bạn có thể cho chúng tôi biết lý do bạn hủy tài khoản (nếu muốn). Sau đó, khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào nút Hủy tài khoản của tôi.

Nếu đổi ý, bạn có thể kích hoạt lại tài khoản của mình bằng cách đăng nhập và thực hiện theo lời nhắc. Sau đó, hãy cập nhật thông tin thanh toán và thực hiện thanh toán để bắt đầu chạy lại quảng cáo của bạn.

Gửi cho chúng tôi thông tin tài khoản ngân hàng của bạn

Nếu không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng khi hủy tài khoản, thì bạn cần cung cấp những thông tin sau (hãy liên hệ với ngân hàng của bạn để được cung cấp các thông tin còn thiếu):

 • Mã khách hàng Google Ads
 • Tên trên tài khoản ngân hàng
 • Số tài khoản ngân hàng
 • Mã chi nhánh
 • Mã ngân hàng
 • Địa chỉ ngân hàng
 • Mã swift ngân hàng
 • Chữ ký của bạn

Tiếp theo, hãy fax thông tin này đến một trong những công ty xử lý thanh toán của Google ở Hoa Kỳ hoặc Ireland:

Sau đây là một vài mẹo để fax thành công khi quay số ở Dublin:

 • Dấu "+" ở đầu số fax tương ứng với các chữ số bắt buộc để gọi điện thoại quốc tế từ quốc gia của bạn. Nhiều quốc gia (bao gồm cả Vương quốc Anh) sử dụng "00". Hãy hỏi công ty cung cấp dịch vụ điện thoại nếu bạn không biết mã quay số quốc tế ở quốc gia của mình. Đầu số bắt buộc để gọi đến Ireland là "353".
 • Để gửi đến đúng số fax, hãy quay các chữ số thích hợp cho "+" ở quốc gia của bạn. Sau đó, bấm số 353 1 633 5884. (Đừng bấm số "0" trước số "1").
 • Nếu bạn đang ở Ireland, hãy quay số 01-633-5884.
 • Nếu bạn đang ở bên ngoài Ireland:
 • Trụ sở chính ở Hoa Kỳ theo số +1 650 653 2520
 • Trụ sở chính nằm ngoài Hoa Kỳ ở Dublin, Ireland, theo số +353 1 633 5884

Các số fax này chỉ dùng để nhận thông tin tài khoản ngân hàng và người xử lý thanh toán sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào được gửi kèm theo thông tin mà bạn cung cấp.

Gửi cho chúng tôi thông tin tài khoản ngân hàng của bạn

Nếu bạn không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng khi hủy tài khoản, hãy nhập thông tin tài khoản của bạn vào biểu mẫu yêu cầu hoàn tiền. Xin lưu ý rằng biểu mẫu hoàn tiền chỉ áp dụng cho tài khoản đã sử dụng phương thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng. Để nhận được tiền hoàn lại, bạn phải là quản trị viên tài khoản, đồng thời tài khoản Google Ads của bạn phải có trạng thái đã hủy và phải có số dư tín dụng dương (tín dụng có được từ chương trình khuyến mãi, lượt nhấp không hợp lệ và trường hợp phân phối quá không được hoàn tiền).

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản Google Ads của mình nếu muốn sử dụng biểu mẫu yêu cầu hoàn tiền. Biểu mẫu hoàn tiền sẽ yêu cầu bạn nhập nhiều thông tin khác nhau dựa trên quốc gia được liên kết với tài khoản của bạn. Hầu hết các tài khoản sẽ yêu cầu tên, địa chỉ, mã ngân hàng, mã BIC/mã SWIFT của ngân hàng, số tài khoản và các thông tin tương tự. Hãy liên hệ với ngân hàng của bạn để biết mọi thông tin.

Thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ , sau đó nhấp vào Tóm tắt thanh toán. Chuyển đến thanh toán
 3. Thông báo màu đỏ ở đầu trang sẽ cho biết bạn đã hủy tài khoản Google Ads của mình. Hãy nhấp vào đường liên kết để Hoàn thành việc hoàn tiền.
 4. Bạn sẽ được đưa đến biểu mẫu yêu cầu hoàn tiền. Hãy điền thông tin vào biểu mẫu này rồi nhấp vào Gửi.

Google sẽ xử lý yêu cầu này trong vòng 2 tuần, nhưng quá trình hoàn lại tiền có thể mất thêm thời gian, tùy thuộc vào ngân hàng của bạn.

Mẹo

Bạn có thể hủy yêu cầu hoàn tiền nếu chúng tôi chưa gửi cho bạn email xác nhận về khoản tiền hoàn lại. Bạn chỉ cần kích hoạt lại tài khoản của mình.

Các bài viết liên quan

Xem cách kích hoạt lại tài khoản của bạn.

Nếu tài khoản Google Ads của bạn vẫn còn tiền, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền bằng cách hủy tài khoản đó. Chúng tôi sẽ tự động hoàn tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng được liên kết với tài khoản Google Ads của bạn.

Thời gian xử lý: Mất 2 tuần để Google xử lý và bạn có thể phải đợi thêm một thời gian để công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn xử lý.

Các lý do có thể khiến bạn không được hoàn tiền

Chúng tôi không hoàn lại tiền trong các trường hợp sau:

 • Số tiền còn lại trong tài khoản của bạn là tiền có được khi bạn áp dụng mã khuyến mại.
 • Tài khoản của bạn vẫn đang hoạt động.
 • Bạn có số dư chưa thanh toán mà bạn vẫn cần phải trả.

Tiến trình hoàn tiền và các trường hợp chậm hoàn tiền

Thông thường, chúng tôi cần đến 2 tuần để xử lý việc hoàn tiền và bạn có thể phải đợi thêm 10 ngày làm việc để ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng ghi có khoản tiền hoàn lại vào tài khoản của bạn, tùy thuộc vào quy trình của riêng họ.

Nếu bạn đã chờ hơn 4 tuần, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Kiểm tra tín dụng hoặc số dư chưa thanh toán

Để xem liệu bạn có tín dụng trong tài khoản hoặc số dư chưa thanh toán cần phải trả hay không, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ , sau đó nhấp vào Tóm tắt thanh toán.
 2. Nếu bạn có tín đụng, khoản tín dụng này sẽ xuất hiện trong ngoặc đơn với nhãn "Tín dụng còn lại". Nếu bạn có số dư chưa thanh toán, số dư sẽ xuất hiện mà không có dấu ngoặc đơn và sẽ được gắn nhãn "Số dư của bạn".
Hủy tài khoản

Trong quá trình này, bạn sẽ thấy bất kỳ khoản tiền nào mà bạn có thể được hoàn lại. Bạn cũng sẽ có cơ hội cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của mình nếu sử dụng hình thức chuyển tiền.

Bạn có thể hủy tài khoản của mình và bắt đầu quá trình hoàn lại tiền bằng cách thực hiện theo các bước sau:

Lưu ý: Bạn phải có quyền truy cập Quản trị viên để hủy tài khoản.
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ   ở góc trên bên phải. 
 3. Nhấp vào Tùy chọn trong mục "Thiết lập".
 4. Nhấp vào mục Trạng thái tài khoản để mở rộng mục này.
 5. Nhấp vào Hủy tài khoản của tôi

Nếu đổi ý, bạn có thể kích hoạt lại tài khoản của mình bằng cách đăng nhập và thực hiện theo lời nhắc. Sau đó, hãy cập nhật thông tin thanh toán và thực hiện thanh toán để bắt đầu chạy lại quảng cáo của bạn.

Mẹo

Bạn có thể hủy yêu cầu hoàn tiền nếu chúng tôi chưa gửi cho bạn email xác nhận về khoản tiền hoàn lại. Bạn chỉ cần kích hoạt lại tài khoản của mình.

Các bài viết liên quan

Xem cách kích hoạt lại tài khoản của bạn.

Nếu tài khoản Google Ads của bạn vẫn còn tiền, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền bằng cách hủy tài khoản đó. Chúng tôi sẽ tự động hoàn tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng được liên kết với tài khoản Google Ads của bạn.

Thời gian xử lý: Mất 2 tuần để Google xử lý và bạn có thể phải đợi thêm một thời gian để ngân hàng của bạn xử lý.

 • Nếu bạn đã thanh toán trực tiếp từ tài khoản Google Ads của mình bằng thẻ ngân hàng, WebMoney (thông qua Assist), Qiwi hoặc Yandex.Money, thì hệ thống sẽ tự động chuyển khoản tiền hoàn lại vào thẻ hoặc ví WebMoney, Qiwi hay Yandex.Money của bạn.
 • Nếu bạn đã thanh toán bằng cách chuyển tiền hoặc Yandex.Money thông qua Assist, chúng tôi sẽ cần thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng của bạn để xử lý khoản tiền hoàn lại. Vì lý do kỹ thuật, chúng tôi không thể hoàn tiền vào ví Yandex.Money (thông qua Assist). Hãy làm theo hướng dẫn dưới đây để gửi cho chúng tôi thông tin tài khoản ngân hàng mà bạn muốn nhận khoản tiền hoàn lại.

Các lý do có thể khiến bạn không được hoàn tiền

Chúng tôi không hoàn lại tiền trong các trường hợp sau:

 • Số tiền còn lại trong tài khoản của bạn là tiền có được khi bạn áp dụng mã khuyến mại.
 • Tài khoản của bạn vẫn đang hoạt động.
 • Bạn có số dư chưa thanh toán mà bạn vẫn cần phải trả.

Tiến trình hoàn tiền và các trường hợp chậm hoàn tiền

Thông thường, chúng tôi cần đến 2 tuần để xử lý việc hoàn tiền và bạn có thể phải đợi thêm 10 ngày làm việc để ngân hàng ghi có khoản tiền hoàn lại vào tài khoản của bạn, tùy thuộc vào quy trình của riêng họ.

Nếu bạn đã chờ hơn 6 tuần, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Kiểm tra tín dụng hoặc số dư chưa thanh toán

Để xem liệu bạn có tín dụng trong tài khoản hoặc số dư chưa thanh toán cần phải trả hay không, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ , sau đó nhấp vào Tóm tắt thanh toán.
 2. Nếu tài khoản của bạn có tiền, thì khoản tiền này sẽ xuất hiện trong ngoặc đơn với nhãn "Số tiền còn lại". Nếu bạn có số dư chưa thanh toán, số dư sẽ xuất hiện mà không có dấu ngoặc đơn và sẽ được gắn nhãn "Số dư của bạn".
Hủy tài khoản

Trong quá trình này, bạn sẽ thấy bất kỳ khoản tiền nào mà bạn có thể được hoàn lại. Bạn cũng sẽ có cơ hội cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của mình nếu sử dụng hình thức chuyển tiền.

Bạn có thể hủy tài khoản của mình và bắt đầu quá trình hoàn lại tiền bằng cách thực hiện theo các bước sau:

Lưu ý: Bạn phải có quyền truy cập Quản trị viên để hủy tài khoản.
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  ở đầu trang.
 3. Nhấp vào Tùy chọn trong mục "Thiết lập".
 4. Nhấp vào mục Trạng thái tài khoản để mở rộng mục này.
 5. Nhấp vào Hủy tài khoản của tôi

Nếu đổi ý, bạn có thể kích hoạt lại tài khoản của mình bằng cách đăng nhập và thực hiện theo lời nhắc. Sau đó, hãy cập nhật thông tin thanh toán và thực hiện thanh toán để bắt đầu chạy lại quảng cáo của bạn.

Gửi cho chúng tôi thông tin tài khoản ngân hàng của bạn

Bước 1 – Cách nhập thông tin tài khoản ngân hàng của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ , sau đó nhấp vào Tóm tắt thanh toán. Chuyển đến thanh toán
 3. Biểu ngữ màu đỏ ở đầu trang sẽ cho biết bạn đã hủy tài khoản Google Ads của mình. Nhấp vào đường liên kết để Hoàn thành việc hoàn tiền.
 4. Trên trang tiếp theo, hãy nhập thông tin tài khoản ngân hàng của bạn (hãy liên hệ với ngân hàng để biết mọi thông tin):
  • Tên chủ tài khoản ngân hàng (hãy nhập họ và tên nếu đây là tài khoản cá nhân; nhập tên đầy đủ của tổ chức nếu đây là tài khoản công ty)
  • Mã ngân hàng (BIC)
  • Số tài khoản ngân hàng
  • Mã số thuế của người thụ hưởng (INN)
 5. Nhấp vào Lưu

Bước 2 – Sau khi nhập thông tin vào tài khoản Google Ads của bạn, hãy điền thông tin vào biểu mẫu yêu cầu hoàn tiền và gửi fax cho Google. Bạn có thể tìm thấy biểu mẫu này trên trang thông tin ngân hàng ở Bước 1. Dưới đây là cách tìm và hoàn thành biểu mẫu:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ và sau đó nhấp vào "Thanh toán" Tóm tắt thanh toán.Chuyển đến Thanh toán
 3. Trong biểu ngữ màu đỏ trên đầu trang, hãy nhấp vào liên kết để Hoàn thành việc hoàn tiền.
 4. Đường dẫn liên kết này sẽ đưa bạn đến biểu mẫu yêu cầu hoàn lại tiền. Hãy in, điền thông tin và ký tên vào biểu mẫu.
 5. Fax biểu mẫu cho chúng tôi theo số điện thoại được cung cấp trên biểu mẫu.

Các số fax này chỉ dùng để nhận thông tin tài khoản ngân hàng và người xử lý thanh toán sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào được gửi kèm theo thông tin mà bạn cung cấp.

Mẹo

Bạn có thể hủy yêu cầu hoàn tiền nếu chúng tôi chưa gửi cho bạn email xác nhận về khoản tiền hoàn lại. Bạn chỉ cần kích hoạt lại tài khoản của mình.

Các bài viết liên quan

Xem cách kích hoạt lại tài khoản của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố