Yêu cầu hoàn tiền

 
Nếu đang sử dụng trải nghiệm Google Ads mới, bạn sẽ không thấy biểu tượng bánh răng  trong tài khoản của mình. Thay vào đó, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải. Bạn sẽ tìm thấy mục Lập hóa đơn và thanh toán trong tiêu đề "Thiết lập".

Bạn có thể yêu cầu hoàn tiền bằng cách hủy tài khoản Google Ads trong khi còn có khoản tín dụng trong tài khoản. Chúng tôi sẽ tự động bắt đầu hoàn tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng được liên kết với tài khoản Google Ads của bạn.

Thời gian xử lý: 2 tuần để Google xử lý và thời gian bổ sung để công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn xử lý.

Nếu bạn đã thanh toán bằng hình thức chuyển tiền, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng để xử lý việc hoàn tiền. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn về cách gửi cho chúng tôi thông tin tài khoản của bạn bên dưới.

Bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền bằng cách hủy tài khoản Google Ads trong khi tài khoản còn tiền. Nếu bạn thực hiện các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng, chúng tôi sẽ tự động bắt đầu hoàn tiền vào tài khoản thẻ tín dụng được liên kết với tài khoản Google Ads của bạn. Nếu bạn có tùy chọn để thanh toán bằng hình thức chuyển khoản điện tử, nộp tiền vào ngân hàng hoặc thanh toán bằng tiền mặt tại các cửa hàng Oxxo và 7Eleven, chúng tôi sẽ cần chi tiết tài khoản ngân hàng của bạn để xử lý việc hoàn lại tiền. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn về cách gửi cho chúng tôi thông tin tài khoản của bạn bên dưới.

Thời gian xử lý: Đối với thẻ tín dụng, Google sẽ cần 2 tuần để xử lý việc hoàn tiền và công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn cũng cần thời gian bổ sung đe xử lý. Đối với các khoản thanh toán bằng hình thức chuyển khoản điện tử, nộp tiền vào ngân hàng hoặc thanh toán bằng tiền mặt tại các cửa hàng Oxxo và 7Eleven, quá trình hoàn lại tiền cần khoảng 4 tuần.

Bạn có thể yêu cầu hoàn tiền bằng cách hủy tài khoản Google Ads trong khi còn có khoản tín dụng trong tài khoản. Nếu bạn thực hiện các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng, chúng tôi sẽ tự động bắt đầu hoàn tiền vào tài khoản thẻ tín dụng được liên kết với tài khoản Google Ads của bạn. Nếu bạn đã thanh toán bằng hình thức chuyển khoản điện tử thông qua Banelco hoặc PagoMisCuentas.com, chúng tôi sẽ cần chi tiết tài khoản ngân hàng của bạn để xử lý việc hoàn tiền. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn về cách gửi cho chúng tôi thông tin tài khoản của bạn bên dưới.

Thời gian xử lý: Đối với thẻ tín dụng, Google sẽ cần 2 tuần để xử lý việc hoàn tiền và công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn cũng cần thời gian bổ sung đe xử lý.AZcx Đối với Banelco và PagoMisCuentas.com, quá trình hoàn lại tiền cần khoảng 4 tuần.

Các lý do mà chúng tôi có thể không hoàn được tiền cho bạn

Chúng tôi không hoàn lại tiền trong các trường hợp sau:

 • Bạn còn tiền trong tài khoản từ mã khuyến mại.
 • Tài khoản của bạn vẫn đang hoạt động.
 • Bạn có số dư chưa thanh toán mà bạn vẫn cần phải trả.

Tiến trình và các trường hợp mà quá trình hoàn tiền bị chậm trễ

Thông thường, chúng tôi cần đến 2 tuần để xử lý việc hoàn tiền, nhưng thời gian này có thể mất đến 10 tuần nếu bạn thanh toán qua tài khoản ngân hàng bên ngoài Israel, Vương quốc Anh hoặc Hoa Kỳ. Ở Israel, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, vẫn có thể mất thêm 10 ngày làm việc để ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng ghi có tiền hoàn lại vào tài khoản của bạn, tùy thuộc vào quy trình của riêng họ.

Nếu bạn đã chờ hơn 12 tuần, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Kiểm tra tín dụng hoặc số dư chưa thanh toán

Để xem liệu bạn có tín dụng trong tài khoản hoặc số dư chưa thanh toán cần phải trả hay không, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Nhấp vào biểu tượng bánh răng hoặc biểu tượng công cụ .
 2. Chọn Lập hóa đơn và thanh toán.
 3. Nếu bạn có tín đụng thì khoản này sẽ xuất hiện trong ngoặc đơn với nhãn "Tín dụng còn lại". Nếu bạn có số dư chưa thanh toán, số dư sẽ xuất hiện mà không có dấu ngoặc đơn và sẽ được gắn nhãn "Số dư của bạn".
Hủy tài khoản của bạn

Trong quá trình này, bạn sẽ thấy bất kỳ khoản tiền nào mà bạn có thể được hoàn lại. Bạn cũng sẽ có cơ hội cung cấp thông tin chi tiết ngân hàng của mình nếu bạn sử dụng hình thức chuyển tiền.

Bạn có thể hủy tài khoản của mình và bắt đầu quá trình hoàn lại tiền bằng cách thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải. 
 3. Nhấp vào Tùy chọn trong mục “Thiết lập”.
 4. Nhấp vào mục Trạng thái tài khoản để mở rộng mục này.
 5. Nhấp vào Hủy tài khoản của tôi

Nếu đổi ý, bạn có thể kích hoạt lại tài khoản của mình bằng cách đăng nhập và thực hiện theo lời nhắc. Sau đó, hãy cập nhật thông tin thanh toán và thực hiện thanh toán để bắt đầu chạy lại quảng cáo của bạn.

Gửi cho chúng tôi thông tin tài khoản ngân hàng của bạn

Nếu bạn không cung cấp chi tiết tài khoản ngân hàng khi hủy tài khoản, chúng tôi sẽ cần các thông tin sau từ bạn (hãy liên hệ với ngân hàng của bạn để biết bất kỳ thông tin nào bạn không có):

 • Mã khách hàng Google Ads
 • Tên trên tài khoản ngân hàng
 • Số tài khoản ngân hàng
 • Mã chi nhánh
 • Mã ngân hàng
 • Địa chỉ ngân hàng
 • Mã swift ngân hàng
 • Chữ ký của bạn

Tiếp theo, hãy fax thông tin này cho một trong các tổ chức xử lý thanh toán của chúng tôi ở Hoa Kỳ hoặc Ireland:

Khi quay số Dublin, dưới đây là một số mẹo để fax thành công:

 • Dấu "+" ở đầu số fax tương ứng với các chữ số bắt buộc để gọi điện thoại quốc tế từ quốc gia của bạn. Nhiều quốc gia, kể cả Vương quốc Anh, sử dụng "00". Hãy hỏi dịch vụ điện thoại của bạn nếu bạn không biết mã quay số quốc tế ở quốc gia của mình. Số "353" ở đầu là bắt buộc để gọi đến Ireland.
 • Để gửi đến đúng số fax, hãy quay các chữ số thích hợp cho "+" ở quốc gia của bạn. Sau đó, bấm số 353 1 633 5884. (Đừng bấm số "0" trước số "1").
 • Nếu bạn đang ở Ireland, hãy quay số 01-633-5884.
 • Nếu bạn đang ở bên ngoài Ireland:
 • Trụ sở chính ở Hoa Kỳ theo số +1 650 653 2520
 • Trụ sở chính nằm ngoài Hoa Kỳ ở Dublin, Ireland, theo số +353 1 633 5884

Các số fax này chỉ để nhận thông tin ngân hàng và người xử lý thanh toán sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào gửi kèm theo thông tin của bạn.

Gửi cho chúng tôi thông tin tài khoản ngân hàng của bạn

Bước 1 - Để nhập thông tin tài khoản ngân hàng của bạn:

 • Tên chủ tài khoản ngân hàng (nếu là tài khoản của cá nhân, hãy nhập tên đầy đủ gồm cả tên theo tên cha; nếu là tài khoản của công ty, hãy nhập tên đầy đủ của tổ chức)
 • Mã ngân hàng (BIC)
 • Số tài khoản ngân hàng
 • ID thuế của người thụ hưởng (INN)
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng hoặc biểu tượng công cụ , rồi chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến mục Lập hóa đơn
 3. Biểu ngữ màu đỏ ở đầu trang sẽ cho biết bạn đã hủy tài khoản Google Ads của mình. Nhấp vào liên kết để Hoàn thành việc hoàn tiền.
 4. Trên trang tiếp theo, hãy nhập chi tiết ngân hàng của bạn (hãy liên hệ với ngân hàng để biết bất kỳ thông tin nào bạn không có):
 5. Nhấp vào Lưu

Bước 2 - Sau khi nhập thông tin của bạn vào tài khoản Google Ads, hãy điền vào mẫu yêu cầu hoàn tiền và gửi fax cho chúng tôi. Bạn có thể tìm biểu mẫu trên trang thông tin ngân hàng ở Bước 1. Dưới đây là cách tìm và hoàn thành biểu mẫu:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng hoặc biểu tượng công cụ , rồi chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến mục Lập hóa đơn
 3. Trong biểu ngữ màu đỏ trên đầu trang, hãy nhấp vào liên kết để Hoàn thành việc hoàn tiền.
 4. Đường dẫn liên kết này sẽ đưa bạn đến biểu mẫu yêu cầu hoàn lại tiền. Hãy in, điền thông tin và ký tên vào biểu mẫu.
 5. Fax biểu mẫu cho chúng tôi theo số điện thoại được cung cấp trên biểu mẫu.

Các số fax này chỉ để nhận thông tin ngân hàng và người xử lý thanh toán sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào gửi kèm theo thông tin của bạn.

Gửi cho chúng tôi thông tin tài khoản ngân hàng của bạn

Nếu bạn không cung cấp chi tiết tài khoản ngân hàng khi hủy tài khoản, hãy nhập thông tin tài khoản của bạn vào biểu mẫu yêu cầu tiền hoàn lại. Xin lưu ý rằng biểu mẫu hoàn lại tiền chỉ áp dụng cho tài khoản đã sử dụng hình thức chuyển khoản điện tử để thanh toán. Để nhận được tiền hoàn lại, tài khoản Google Ads phải đã bị hủy và phải có số dư tín dụng dương (tín dụng từ chương trình khuyến mại, lần nhấp không hợp lệ và vấn đề phân phối quá mức không được hoàn lại tiền).

Bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản Google Ads của mình khi sử dụng biểu mẫu yêu cầu hoàn tiền. Biểu mẫu hoàn lại tiền sẽ yêu cầu thông tin khác nhau dựa vào quốc gia được liên kết với tài khoản của bạn. Hầu hết các tài khoản sẽ yêu cầu tên, địa chỉ, mã ngân hàng, mã BIC / mã SWIFT của ngân hàng, số tài khoản và các thông tin tương tự. Hãy liên hệ với ngân hàng của bạn để biết bất kỳ thông tin nào bạn không có.

Thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng hoặc biểu tượng công cụ , rồi chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến mục Lập hóa đơn
 3. Thông báo màu đỏ ở đầu trang sẽ cho biết bạn đã hủy tài khoản Google Ads của mình. Nhấp vào liên kết để Hoàn thành hoàn lại tiền.
 4. Bạn sẽ được đưa đến biểu mẫu yêu cầu tiền hoàn lại. Điền vào biểu mẫu này và nhấp vào Gửi.

Google sẽ xử lý yêu cầu này trong vòng 2 tuần, nhưng quá trình hoàn lại tiền có thể mất thêm thời gian, tùy thuộc vào ngân hàng của bạn.

Mẹo

Bạn có thể hủy yêu cầu tiền hoàn lại nếu chúng tôi chưa gửi cho bạn email xác nhận về tiền hoàn lại của bạn. Chỉ cần kích hoạt lại tài khoản của bạn.

Bài viết có liên quan

Xem cách kích hoạt lại tài khoản của bạn.

Bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền bằng cách hủy tài khoản Google Ads trong khi tài khoản còn tiền. Chúng tôi sẽ tự động bắt đầu hoàn tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng được liên kết với tài khoản Google Ads của bạn.

Thời gian xử lý: 2 tuần để Google xử lý và thời gian bổ sung để công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn xử lý.

Các lý do mà chúng tôi có thể không hoàn được tiền cho bạn

Chúng tôi không hoàn lại tiền trong các trường hợp sau:

 • Bạn còn tiền trong tài khoản từ mã khuyến mại.
 • Tài khoản của bạn vẫn đang hoạt động.
 • Bạn có số dư chưa thanh toán mà bạn vẫn cần phải trả.

Tiến trình và các trường hợp mà quá trình hoàn tiền bị chậm trễ

Thông thường, chúng tôi cần đến 2 tuần để xử lý việc hoàn lại tiền, và thời gian này có thể mất thêm 10 ngày làm việc để ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn ghi có tiền hoàn lại vào tài khoản của bạn, tùy thuộc vào quy trình của riêng họ.

Nếu bạn đã chờ hơn 4 tuần, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Kiểm tra tín dụng hoặc số dư chưa thanh toán

Để xem liệu bạn có khoản tín dụng trong tài khoản hoặc số dư chưa thanh toán cần phải trả hay không, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Nhấp vào biểu tượng bánh răng hoặc biểu tượng công cụ .
 2. Chọn Lập hóa đơn và thanh toán.
 3. Nếu bạn có tín đụng, khoản tín dụng này sẽ xuất hiện trong ngoặc đơn với nhãn "Tín dụng còn lại". Nếu bạn có số dư chưa thanh toán, số dư sẽ xuất hiện mà không có dấu ngoặc đơn và sẽ được gắn nhãn "Số dư của bạn".
Hủy tài khoản của bạn

Trong quá trình này, bạn sẽ thấy bất kỳ khoản tiền nào mà bạn có thể được hoàn lại. Bạn cũng sẽ có cơ hội cung cấp thông tin chi tiết ngân hàng của mình nếu bạn sử dụng hình thức chuyển tiền.

Bạn có thể hủy tài khoản của mình và bắt đầu quá trình hoàn lại tiền bằng cách thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải. 
 3. Nhấp vào Tùy chọn trong mục "Thiết lập".
 4. Nhấp vào mục Trạng thái tài khoản để mở rộng mục này.
 5. Nhấp vào Hủy tài khoản của tôi

Nếu đổi ý, bạn có thể kích hoạt lại tài khoản của mình bằng cách đăng nhập và thực hiện theo lời nhắc. Sau đó, hãy cập nhật thông tin thanh toán và thực hiện thanh toán để bắt đầu chạy lại quảng cáo của bạn.

Mẹo

Bạn có thể hủy yêu cầu tiền hoàn lại nếu chúng tôi chưa gửi cho bạn email xác nhận về tiền hoàn lại của bạn. Chỉ cần kích hoạt lại tài khoản của bạn.

Bài viết có liên quan

Xem cách kích hoạt lại tài khoản của bạn.

Bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền bằng cách hủy tài khoản Google Ads trong khi tài khoản còn tiền. Chúng tôi sẽ tự động bắt đầu hoàn tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng được liên kết với tài khoản Google Ads của bạn.

Thời gian xử lý: 2 tuần để Google to xử lý và thời gian bổ sung để ngân hàng của bạn xử lý.

 • Nếu bạn đã thanh toán bằng thẻ ngân hàng, WebMoney (thông qua Assist), Qiwi hoặc Yandex.Money trực tiếp từ tài khoản Google Ads thì hệ thống sẽ tự động chuyển tiền hoàn lại vào thẻ hoặc ví WebMoney, Qiwi hay Yandex.Money của bạn.
 • Nếu bạn đã thanh toán bằng cách chuyển tiền hoặc Yandex.Money thông qua Assist, chúng tôi sẽ cần thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng của bạn để xử lý tiền hoàn lại. Vì lý do kỹ thuật, chúng tôi không thể hoàn lại tiền vào ví Yandex.Money (thông qua Assist). Hãy làm theo hướng dẫn bên dưới để gửi cho chúng tôi chi tiết tài khoản ngân hàng mà bạn muốn nhận tiền hoàn lại.

Các lý do mà chúng tôi có thể không hoàn được tiền cho bạn

Chúng tôi không hoàn lại tiền trong các trường hợp sau:

 • Bạn còn tiền trong tài khoản từ mã khuyến mại.
 • Tài khoản của bạn vẫn đang hoạt động.
 • Bạn có số dư chưa thanh toán mà bạn vẫn cần phải trả.

Tiến trình và các trường hợp mà quá trình hoàn tiền bị chậm trễ

Thường mất đến 2 tuần để chúng tôi xử lý tiền hoàn lại và có thể mất 10 ngày làm việc để ngân hàng ghi có tiền hoàn lại vào tài khoản của bạn, tùy thuộc vào quy trình của riêng họ.

Nếu bạn đã chờ lâu hơn 6 tuần, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Kiểm tra tín dụng hoặc số dư chưa thanh toán

Để xem liệu bạn có tín dụng trong tài khoản hoặc số dư chưa thanh toán cần phải trả hay không, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Nhấp vào biểu tượng bánh răng hoặc biểu tượng công cụ .
 2. Chọn Lập hóa đơn và thanh toán.
 3. Nếu bạn có tín đụng thì khoản này sẽ xuất hiện trong ngoặc đơn với nhãn "Tín dụng còn lại". Nếu bạn có số dư chưa thanh toán, số dư sẽ xuất hiện mà không có dấu ngoặc đơn và sẽ được gắn nhãn "Số dư của bạn".
Hủy tài khoản của bạn

Trong quá trình này, bạn sẽ thấy bất kỳ khoản tiền nào mà bạn có thể được hoàn lại. Bạn cũng sẽ có cơ hội cung cấp thông tin chi tiết ngân hàng của mình nếu bạn sử dụng hình thức chuyển tiền.

Bạn có thể hủy tài khoản của mình và bắt đầu quá trình hoàn lại tiền bằng cách thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải. 
 3. Nhấp vào Tùy chọn trong mục "Thiết lập".
 4. Nhấp vào mục Trạng thái tài khoản để mở rộng mục này.
 5. Nhấp vào Hủy tài khoản của tôi

Nếu đổi ý, bạn có thể kích hoạt lại tài khoản của mình bằng cách đăng nhập và thực hiện theo lời nhắc. Sau đó, hãy cập nhật thông tin thanh toán và thực hiện thanh toán để bắt đầu chạy lại quảng cáo của bạn.

Gửi cho chúng tôi thông tin tài khoản ngân hàng của bạn

Bước 1 - Để nhập thông tin tài khoản ngân hàng của bạn:

 • Tên chủ tài khoản ngân hàng (nếu là tài khoản của cá nhân, hãy nhập tên đầy đủ gồm cả tên theo tên cha; nếu là tài khoản của công ty, hãy nhập tên đầy đủ của tổ chức)
 • Mã ngân hàng (BIC)
 • Số tài khoản ngân hàng
 • ID thuế của người thụ hưởng (INN)
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng hoặc biểu tượng công cụ , rồi chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến mục Lập hóa đơn
 3. Biểu ngữ màu đỏ ở đầu trang sẽ cho biết bạn đã hủy tài khoản Google Ads của mình. Nhấp vào liên kết để Hoàn thành việc hoàn tiền.
 4. Trên trang tiếp theo, hãy nhập chi tiết ngân hàng của bạn (hãy liên hệ với ngân hàng để biết bất kỳ thông tin nào bạn không có):
 5. Nhấp vào Lưu

Bước 2 - Sau khi nhập thông tin của bạn vào tài khoản Google Ads, hãy điền vào mẫu yêu cầu hoàn tiền và gửi fax cho chúng tôi. Bạn có thể tìm biểu mẫu trên trang thông tin ngân hàng ở Bước 1. Dưới đây là cách tìm và hoàn thành biểu mẫu:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng hoặc biểu tượng công cụ , rồi chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến mục Lập hóa đơn
 3. Trong biểu ngữ màu đỏ trên đầu trang, hãy nhấp vào liên kết để Hoàn thành việc hoàn tiền.
 4. Đường dẫn liên kết này sẽ đưa bạn đến biểu mẫu yêu cầu hoàn lại tiền. Hãy in, điền thông tin và ký tên vào biểu mẫu.
 5. Fax biểu mẫu cho chúng tôi theo số điện thoại được cung cấp trên biểu mẫu.

Các số fax này chỉ để nhận thông tin ngân hàng và người xử lý thanh toán sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào gửi kèm theo thông tin của bạn.

Mẹo

Bạn có thể hủy yêu cầu tiền hoàn lại nếu chúng tôi chưa gửi cho bạn email xác nhận về tiền hoàn lại của bạn. Chỉ cần kích hoạt lại tài khoản của bạn.

Bài viết có liên quan

Xem cách kích hoạt lại tài khoản của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố