Žiadosť o vrátenie platby

 
Ak používate nové prostredie Google Ads, ikona ozubeného kolieska  sa vám v účte nezobrazí. V pravom hornom rohu účtu preto kliknite na ikonu kľúča . Možnosť Fakturácia a platby nájdete pod hlavičkou Nastavenie.

Ak máte na účte kredit, zrušením účtu Google Ads môžete požiadať o vrátenie platby. Automaticky spustíme proces vrátenia platby na váš bankový účet alebo kreditnú kartu priradenú k vášmu účtu Google Ads.

Čas spracovania: Dva týždne na spracovanie spoločnosťou Google a ďalší čas na spracovanie spoločnosťou, ktorá vydala vašu kreditnú kartu.

Ak ste platili prevodom peňazí, požiadame vás o podrobnosti o vašom bankovom účte, aby sme mohli spracovať vrátenie platby. Pokyny na odoslanie informácií o účte nájdete nižšie.

Ak máte na účte kredit, zrušením účtu Google Ads môžete požiadať o vrátenie platby. Ak ste platby uskutočnili kreditnou kartou, automaticky spustíme proces vrátenia platby na vašu kreditnú kartu priradenú k vášmu účtu Google Ads. Ak ste platby uskutočnili bankovým prevodom, bankovým vkladom alebo v hotovosti v obchodoch Oxxo či 7Eleven, budeme na proces vrátenia platby potrebovať podrobnosti vášho bankového účtu. Pokyny na odoslanie informácií o účte nájdete nižšie.

Čas spracovania: V prípade kreditných kariet potrebuje spoločnosť Google na spracovanie dva týždne a ďalší čas je potrebný na spracovanie spoločnosťou, ktorá vydala kreditnú kartu. V prípade bankového prevodu, bankového vkladu alebo platby v hotovosti v obchodoch Oxxo a 7Eleven trvajú vrátenia platby približne štyri týždne.

Ak máte na účte kredit, zrušením účtu Google Ads môžete požiadať o vrátenie platby. Ak ste platby uskutočnili kreditnou kartou, automaticky spustíme proces vrátenia platby na vašu kreditnú kartu priradenú k vášmu účtu Google Ads. Ak ste platbu uskutočnili bankovým prevodom prostredníctvom služby Banelco alebo PagoMisCuentas.com, budeme na proces vrátenia platby potrebovať podrobnosti vášho bankového účtu. Pokyny na odoslanie informácií o účte nájdete nižšie.

Čas spracovania: V prípade kreditných kariet potrebuje spoločnosť Google na spracovanie dva týždne a ďalší čas je potrebný na spracovanie spoločnosťou, ktorá vydala kreditnú kartu. V prípade služieb Banelco a PagoMisCuentas.com trvá vrátenie platby približne štyri týždne.

Dôvody, prečo nemusí byť vrátenie platby k dispozícii

Vrátenie peňazí nie je možné v týchto prípadoch:

 • Na účte vám zostali peniaze z propagačného kódu.
 • Váš účet zostáva naďalej aktívny.
 • Máte nevyrovnaný zostatok, ktorý musíte uhradiť.

Časové intervaly a omeškané vrátenia platieb

Vrátenie platby sa zvyčajne spracuje do dvoch týždňov, no ak ste platili z bankového účtu mimo Izraela, Spojeného kráľovstva alebo USA, môže to trvať až desať týždňov. V závislosti od procesov vo vašej banke alebo spoločnosti, ktorá vám vydala kreditnú kartu, môže vrátenie platby na váš účet trvať ešte ďalších desať pracovných dní.

Ak už čakáte dlhšie než dvanásť týždňov, kontaktujte nás.

Overenie kreditu alebo nevyrovnaného zostatku

Ak chcete zistiť výšku kreditu alebo nevyrovnaný zostatok na účte, ktorý treba uhradiť, postupujte takto:

 1. Kliknite na ozubené koliesko  alebo ikonu kľúča .
 2. Vyberte položku Fakturácia a platby.
 3. Ak máte kredit, zobrazí sa v zátvorkách s označením Zostávajúci kredit. Ak máte nevyrovnaný zostatok, zobrazí sa bez zátvoriek a bude označený ako Váš zostatok.
Zrušenie účtu

Počas tohto procesu sa vám zobrazí potenciálne vrátenie platby, ktoré máte k dispozícii. Ak využívate prevod peňazí, budete mať okrem toho možnosť zadať podrobnosti o svojej banke.

Podľa nasledujúcich pokynov môžete zrušiť svoj účet a spustiť proces vrátenia platby:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu obrazovky kliknite na ikonu kľúča
 3. V sekcii Nastavenie kliknite na Predvoľby.
 4. Kliknutím na sekciu Stav účtu ju rozbaľte.
 5. Kliknite na Zrušiť môj účet

Ak zmeníte názor, môžete účet znova aktivovať tak, že sa prihlásite a budete postupovať podľa zobrazených pokynov. Potom aktualizujte svoje platobné údaje a uskutočnite platbu, aby sa obnovilo zobrazovanie vašich reklám.

Odoslanie informácií o bankovom účte

Ak ste neuviedli podrobnosti bankového účtu v procese rušenia účtu, budeme od vás potrebovať nasledujúce údaje (požiadajte banku o poskytnutie chýbajúcich informácií):

 • číslo zákazníka služby Google Ads,
 • názov bankového účtu,
 • číslo bankového účtu,
 • kód pobočky,
 • kód banky,
 • adresa banky,
 • kód SWIFT banky,
 • váš podpis.

V ďalšom kroku tieto informácie odošlite niektorému z našich spracovateľov platieb v USA alebo Írsku:

Tu je niekoľko tipov na úspešné odoslanie faxu, ak vytáčate číslo do Dublinu:

 • Znamienko + v predvoľbe čísla faxu predstavuje číslice vyžadované v prípade, že zo svojej krajiny uskutočňujete medzištátny hovor. Mnohé krajiny vrátane Veľkej Británie používajú číslice „00“. Overte si u svojho telefónneho operátora medzinárodnú telefonickú predvoľbu vo vašej krajine. Predvoľba 353 sa vyžaduje na presmerovanie hovoru do Írska.
 • Ak chcete poslať fax, namiesto znamienka + vytočte príslušné číslice platné vo vašej krajine. Potom vytočte číslo 353 1 633 5884. (Pred číslicou 1 nevytáčajte 0.)
 • Ak sa nachádzate v Írsku, vytočte číslo 01-633-5884.
 • Ak sa nachádzate mimo Írska:
 • Sídla v USA: +1 650 653 2520.
 • Sídla mimo USA v Dubline (Írsko): +353 1 633 5884.

Tieto faxové čísla slúžia iba na prijímanie bankových údajov a naši spracovatelia platieb nereagujú na žiadne otázky odoslané spolu s vašimi informáciami.

Odoslanie informácií o bankovom účte

Krok č. 1 – Postup zadania informácií o bankovom účte:

 • meno majiteľa bankového účtu (ak účet patrí fyzickej osobe, zadajte celé rodové meno, a ak ide o firemný účet, zadajte celý názov organizácie);
 • kód banky (BIC),
 • číslo bankového účtu,
 • DIČ príjemcu (INN).
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ozubené koliesko alebo ikonu kľúča a vyberte položku Fakturácia a platby. Prejsť na fakturáciu
 3. Červený banner navrchu stránky znamená, že ste zrušili svoj účet Google Ads. Kliknite na odkaz Dokončiť vrátenie platby.
 4. Na nasledujúcej stránke zadajte podrobnosti o svojej banke (požiadajte banku o poskytnutie chýbajúcich informácií):
 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Krok č. 2: Po zadaní informácií do účtu Google Ads vyplňte formulár žiadosti o vrátenie platby a odošlite nám ho faxom. Formulár nájdete na stránke s informáciami o banke v kroku 1. Nájdete a vyplníte ho takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V hornej časti stránky kliknite na ozubené koliesko alebo ikonu kľúča a vyberte položku Fakturácia a platby. Prejsť na fakturáciu
 3. V červenom banneri v hornej časti stránky kliknite na odkaz Dokončiť vrátenie platby.
 4. Odkaz vás presmeruje na formulár žiadosti o vrátenie platby. Vytlačte formulár, potom ho vyplňte a podpíšte.
 5. Pošlite nám ho faxom na číslo uvedené vo formulári.

Tieto faxové čísla slúžia iba na prijímanie bankových údajov a naši spracovatelia platieb nereagujú na žiadne otázky odoslané spolu s vašimi informáciami.

Odoslanie informácií o bankovom účte

Ak ste neposkytli podrobnosti o svojom bankovom účte počas rušenia účtu, zadajte informácie o účte do formulára žiadosti o vrátenie platby. Pamätajte na to, že formulár žiadosti o vrátenie platby je platný iba pre účty, ktoré na uskutočňovanie platieb používali bankový prevod. Ak chcete dostať vrátenie platby, musíte byť správcom účtu, účet Google Ads musí byť zrušený a zostatok kreditu na účte musí byť kladný (kredit z propagačných ponúk, neplatných kliknutí a nadmerného zobrazovania nevraciame).

Počas vypĺňania formulára žiadosti o vrátenie platby je dôležité, aby ste boli prihlásený/-á do svojho účtu Google Ads. Formulár žiadosti o vrátenie platby bude vyžadovať rôzne informácie na základe toho, ktorá krajina je priradená k vášmu účtu. Väčšina účtov bude potrebovať názov, adresu a kód banky, kód BIC alebo SWIFT, číslo účtu a podobné informácie. Požiadajte banku o poskytnutie chýbajúcich informácií.

Postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ozubené koliesko alebo ikonu kľúča a vyberte položku Fakturácia a platby. Prejsť na fakturáciu
 3. Červené upozornenie v hornej časti stránky znamená, že ste zrušili svoj účet Google Ads. Kliknite na odkaz na Dokončiť vrátenie platby.
 4. Presmeruje vás to na formulár žiadosti o vrátenie platby. Vyplňte ho a kliknite na tlačidlo Odoslať.

Spoločnosť Google spracuje žiadosť do dvoch týždňov. Vrátenie platby však môže v závislosti od vašej banky trvať aj dlhšie.

Tip

Žiadosť o vrátenie platby môžete zrušiť, ak sme vám ešte neposlali správu potvrdzujúcu vrátenie platby. Svoj účet jednoducho znova aktivujte.

Súvisiaci článok

Prečítajte si, ako môžete znovu aktivovať účet.

Ak máte na účte kredit, zrušením účtu Google Ads môžete požiadať o vrátenie platby. Automaticky spustíme proces vrátenia platby na váš bankový účet alebo kreditnú kartu priradenú k vášmu účtu Google Ads.

Čas spracovania: Dva týždne na spracovanie spoločnosťou Google a ďalší čas na spracovanie spoločnosťou, ktorá vydala vašu kreditnú kartu.

Dôvody, prečo nemusí byť vrátenie platby k dispozícii

Vrátenie peňazí nie je možné v týchto prípadoch:

 • Na účte vám zostali peniaze z propagačného kódu.
 • Váš účet zostáva naďalej aktívny.
 • Máte nevyrovnaný zostatok, ktorý musíte uhradiť.

Časové intervaly a omeškané vrátenia platieb

Vrátenie platby zvyčajne spracujeme do dvoch týždňov. V závislosti od interných procesov vašej banky alebo spoločnosti, ktorá vám vydala kreditnú kartu, môže vrátenie platby na váš účet trvať ďalších desať pracovných dní.

Ak už čakáte dlhšie než štyri týždne, kontaktujte nás.

Overenie kreditu alebo nevyrovnaného zostatku

Ak chcete zistiť výšku kreditu alebo nevyrovnaný zostatok na účte, ktorý treba uhradiť, postupujte takto:

 1. Kliknite na ozubené koliesko  alebo ikonu kľúča .
 2. Vyberte položku Fakturácia a platby.
 3. Ak máte kredit, zobrazí sa v zátvorkách s označením Zostávajúci kredit. Ak máte nevyrovnaný zostatok, zobrazí sa bez zátvoriek a bude označený ako Váš zostatok.
Zrušenie účtu

Počas tohto procesu sa vám zobrazí potenciálne vrátenie platby, ktoré máte k dispozícii. Ak využívate prevod peňazí, budete mať okrem toho možnosť zadať podrobnosti o svojej banke.

Podľa nasledujúcich pokynov môžete zrušiť svoj účet a spustiť proces vrátenia platby:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu obrazovky kliknite na ikonu kľúča
 3. V sekcii Nastavenie kliknite na Predvoľby.
 4. Kliknutím na sekciu Stav účtu ju rozbaľte.
 5. Kliknite na Zrušiť môj účet

Ak zmeníte názor, môžete účet znova aktivovať tak, že sa prihlásite a budete postupovať podľa zobrazených pokynov. Potom aktualizujte svoje platobné údaje a uskutočnite platbu, aby sa obnovilo zobrazovanie vašich reklám.

Tip

Žiadosť o vrátenie platby môžete zrušiť, ak sme vám ešte neposlali správu potvrdzujúcu vrátenie platby. Svoj účet jednoducho znova aktivujte.

Súvisiaci článok

Prečítajte si, ako môžete znovu aktivovať účet.

Ak máte na účte kredit, zrušením účtu Google Ads môžete požiadať o vrátenie platby. Automaticky spustíme proces vrátenia platby na váš bankový účet alebo kreditnú kartu priradenú k vášmu účtu Google Ads.

Čas spracovania: Dva týždne na spracovanie spoločnosťou Google a ďalší čas na spracovanie vašou bankou.

 • Ak ste zaplatili bankovou kartou alebo prostredníctvom služieb WebMoney (pomocou služby Assist), Qiwi alebo Yandex.Money priamo zo svojho účtu Google Ads, vrátenie platby bude automaticky pripísané na vašu kartu alebo do peňaženky služieb WebMoney, Qiwi alebo Yandex.Money.
 • Ak ste zaplatili prevodom peňazí alebo prostredníctvom služby Yandex.Money pomocou služby Assist, na spracovanie vrátenia platby budeme potrebovať podrobnosti o vašom bankovom účte. (Z technických príčin nemôžeme vrátiť platby späť do peňaženky služby Yandex.Money (pomocou služby Assist). Postupujte podľa pokynov nižšie a pošlite nám podrobnosti bankového účtu, na ktorý chcete vrátiť peniaze.

Dôvody, prečo nemusí byť vrátenie platby k dispozícii

Vrátenie peňazí nie je možné v týchto prípadoch:

 • Na účte vám zostali peniaze z propagačného kódu.
 • Váš účet zostáva naďalej aktívny.
 • Máte nevyrovnaný zostatok, ktorý musíte uhradiť.

Časové intervaly a omeškané vrátenia platieb

Vrátenie platby zvyčajne spracujeme do dvoch týždňov. V závislosti od interných procesov banky môže zaúčtovanie vrátenej platby na váš účet trvať až desať pracovných dní.

Ak už čakáte dlhšie než šesť týždňov, kontaktujte nás.

Overenie kreditu alebo nevyrovnaného zostatku

Ak chcete zistiť výšku kreditu alebo nevyrovnaný zostatok na účte, ktorý treba uhradiť, postupujte takto:

 1. Kliknite na ozubené koliesko  alebo ikonu kľúča .
 2. Vyberte položku Fakturácia a platby.
 3. Ak máte kredit, zobrazí sa v zátvorkách s označením Zostávajúci kredit. Ak máte nevyrovnaný zostatok, zobrazí sa bez zátvoriek a bude označený ako Váš zostatok.
Zrušenie účtu

Počas tohto procesu sa vám zobrazí potenciálne vrátenie platby, ktoré máte k dispozícii. Ak využívate prevod peňazí, budete mať okrem toho možnosť zadať podrobnosti o svojej banke.

Podľa nasledujúcich pokynov môžete zrušiť svoj účet a spustiť proces vrátenia platby:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu obrazovky kliknite na ikonu kľúča
 3. V sekcii Nastavenie kliknite na Predvoľby.
 4. Kliknutím na sekciu Stav účtu ju rozbaľte.
 5. Kliknite na Zrušiť môj účet

Ak zmeníte názor, môžete účet znova aktivovať tak, že sa prihlásite a budete postupovať podľa zobrazených pokynov. Potom aktualizujte svoje platobné údaje a uskutočnite platbu, aby sa obnovilo zobrazovanie vašich reklám.

Odoslanie informácií o bankovom účte

Krok č. 1 – Postup zadania informácií o bankovom účte:

 • meno majiteľa bankového účtu (ak účet patrí fyzickej osobe, zadajte celé rodové meno, a ak ide o firemný účet, zadajte celý názov organizácie);
 • kód banky (BIC),
 • číslo bankového účtu,
 • DIČ príjemcu (INN).
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ozubené koliesko alebo ikonu kľúča a vyberte položku Fakturácia a platby. Prejsť na fakturáciu
 3. Červený banner navrchu stránky znamená, že ste zrušili svoj účet Google Ads. Kliknite na odkaz Dokončiť vrátenie platby.
 4. Na nasledujúcej stránke zadajte podrobnosti o svojej banke (požiadajte banku o poskytnutie chýbajúcich informácií):
 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Krok č. 2: Po zadaní informácií do účtu Google Ads vyplňte formulár žiadosti o vrátenie platby a odošlite nám ho faxom. Formulár nájdete na stránke s informáciami o banke v kroku 1. Nájdete a vyplníte ho takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V hornej časti stránky kliknite na ozubené koliesko alebo ikonu kľúča a vyberte položku Fakturácia a platby. Prejsť na fakturáciu
 3. V červenom banneri v hornej časti stránky kliknite na odkaz Dokončiť vrátenie platby.
 4. Odkaz vás presmeruje na formulár žiadosti o vrátenie platby. Vytlačte formulár, potom ho vyplňte a podpíšte.
 5. Pošlite nám ho faxom na číslo uvedené vo formulári.

Tieto faxové čísla slúžia iba na prijímanie bankových údajov a naši spracovatelia platieb nereagujú na žiadne otázky odoslané spolu s vašimi informáciami.

Tip

Žiadosť o vrátenie platby môžete zrušiť, ak sme vám ešte neposlali správu potvrdzujúcu vrátenie platby. Svoj účet jednoducho znova aktivujte.

Súvisiaci článok

Prečítajte si, ako môžete znovu aktivovať účet.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory