Възвръщаемост на инвестициите (ROI)

Каква печалба имате от рекламите си в сравнение с разходите за тях.

За да изчислите възвръщаемостта на инвестициите си, от приходите, получени от рекламите Ви, извадете общите си разходи, а резултата разделете на общите си разходи: ROI = (Приходи – Разходи по продадените стоки) / Разходи по продадените стоки.

Пример

Да предположим, че имате продукт, чиито разходи по производството са 100 лв. и който се продава за 200 лв. Продавате 6 броя от този продукт в резултат на Google Ads. Общо приходите Ви са 1200 лв., а разходите Ви в Google Ads са 200 лв. Възвръщаемостта на инвестициите Ви е (1200 – (600 + 200)) / (600 + 200) или 50%.

За да измервате възвръщаемостта на инвестициите в Google Ads, ще трябва да проследявате реализациите – действия, които искате клиентите да извършат на уебсайта Ви след кликването върху рекламата Ви, като например покупка, регистрация или изтегляне. Изпробвайте проследяването на реализациите или Google Анализ – безплатни инструменти, които Ви помагат да проследявате реализациите в профила си.

Възвръщаемостта на инвестициите обикновено е най-важната мярка за рекламодателите, защото показва действителното въздействие на Google Ads върху бизнеса Ви. Макар че е полезно да знаете колко кликвания и импресии получавате, още по-добре е да сте наясно в каква степен рекламите Ви допринасят за успеха на бизнеса Ви.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си