קמפיין בהמתנה: הגדרה

קמפיין מודעות שתאריך ההתחלה שלו חל בעתיד והמודעות הכלולות בו עדיין לא התחילו לפעול.

  • באפשרותך לבחור תאריך התחלה לכל קמפיין מודעות, אם ברצונך שהוא יתחיל לפעול בתאריך מסוים. כשתאריך התחלה זה יגיע, המודעות הכלולות בקמפיין יוכלו להתחיל לפעול.
  • כשתאריך ההתחלה של קמפיין מגיע, המודעות הכלולות בקמפיין יכולות להתחיל לפעול בחצות של אותו תאריך.
  • תוכל לשנות את תאריך ההתחלה של קמפיין בכל עת, אם הוא עדיין לא הגיע.

לקבלת מידע נוסף על סטטוס הקמפיין, כולל כיצד למצוא אותו, קרא את המאמר הבנת סטטוס הקמפיין שלך.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה