Kampanja na čekanju: definicija

Oglasna kampanja čiji je datum početka u budućnosti i još nije počela prikazivati oglase.

  • Možete odabrati datum početka za pojedinu oglasnu kampanju ako želite da počne prikazivati određenog dana. Oglasi iz te kampanje počet će se prikazivati na datum njena početka.
  • Kad kampanja dosegne svoj datum početka, oglasi u kampanji mogu se početi prikazivati u 00:00 h na taj datum.
  • Datum početka kampanje možete promijeniti u bilo kojem trenutku prije tog datuma.

Više informacija o statusu kampanje, uključujući i to kako ga pronaći, potražite u članku Objašnjenje statusa kampanje.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?