Cách các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo có thể tham gia giai đoạn thử nghiệm và triển khai Hộp cát về quyền riêng tư

Vì hệ sinh thái quảng cáo trực tuyến đang chuyển dần sang những phương pháp hiệu quả hơn để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, nên Google Ads và Display & Video 360 đang thử nghiệm các API Hộp cát về quyền riêng tư của Chrome dành cho web.

Các nhóm phụ trách quảng cáo của Google cam kết chia sẻ thông tin về quy trình của chúng tôi và tương tác với hệ sinh thái này để giúp đối tác nói riêng và toàn ngành nói chung chuyển đổi sang một tương lai không có cookie của bên thứ ba.

Vui lòng xem trang này để biết thông tin cập nhật trong quá trình chúng tôi cải tiến các giải pháp.

[Tháng 12 năm 2023] Định cấu hình Attribution Reporting API một cách tối ưu để đo lường quảng cáo

Cấu hình của Attribution Reporting API (ARA) để đo lường lượt chuyển đổi sẽ xác định dữ liệu mà bạn truy vấn và cách bạn truy vấn dữ liệu đó. Điều quan trọng là các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo phải định cấu hình ARA một cách hiệu quả cho các trường hợp sử dụng của họ. Các nhóm quảng cáo của Google nhận thấy rằng việc định cấu hình các chế độ cài đặt cụ thể của ARA có thể giúp cải thiện đáng kể độ chính xác. Các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo khác nên tích hợp với ARA để truy xuất dữ liệu lượt chuyển đổi mà họ cần, và xử lý kết quả của ARA để duy trì kết quả đo lường chính xác trong bối cảnh cookie của bên thứ ba không được dùng nữa. 

ARA rất linh hoạt trong việc hỗ trợ nhiều trường hợp sử dụng. Các nhóm quảng cáo của Google sử dụng tính linh hoạt này để định cấu hình chế độ cài đặt riêng biệt của ARA cho từng nhà quảng cáo. Bằng cách này, phương pháp đo lường dựa trên ARA sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng nhà quảng cáo. Ví dụ: chúng tôi nhận thấy rằng khi các nhà quảng cáo có số lượt chuyển đổi khác nhau, họ nên có cấu hình dành riêng cho mình dựa trên mức độ chi tiết của khoá tổng hợp và số lượt chuyển đổi tối đa có thể ghi nhận được trên mỗi lượt tương tác với quảng cáo. Chúng tôi định cấu hình chế độ cài đặt của ARA dưới dạng hình thức tối ưu hoá toán học rõ ràng bằng cách xác định các hàm mục tiêu để thể hiện chất lượng dữ liệu, sau đó chọn chế độ cài đặt để tối ưu hoá các hàm đó.

Nhà cung cấp công nghệ quảng cáo có thể chọn phương pháp của riêng mình. Các nhóm phụ trách quảng cáo của Google dự định tiếp tục chia sẻ thông tin chi tiết mà Google thu thập được từ các hoạt động tối ưu hoá của riêng mình với cộng đồng công nghệ quảng cáo.

Vui lòng xem phần giải thích chi tiết về kỹ thuật của chúng tôi để biết thêm thông tin về phương pháp định cấu hình ARA.

[Tháng 7 năm 2023] Sử dụng Attribution Reporting API một cách hiệu quả để đo lường quảng cáo

Trước đây, các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo sử dụng cookie của bên thứ ba (3PC) làm cơ chế đo lường và phân bổ lượt chuyển đổi. Nằm trong sáng kiến Hộp cát về quyền riêng tư ở phạm vi lớn hơn, Attribution Reporting API (ARA) của Chrome cung cấp một giải pháp đo lường thay thế sau khi Chrome ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba vào năm 2024. Các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo (bao gồm cả các nền tảng quảng cáo của Google) nên cân nhắc thử nghiệm ARA để có thể tiếp tục đo lường lượt chuyển đổi một cách hiệu quả, đồng thời hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi sang những phương pháp giúp bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Những nhà cung cấp công nghệ quảng cáo tham gia chương trình thử nghiệm Hộp cát về quyền riêng tư sẽ nhận được dữ liệu từ ARA dưới hai dạng: báo cáo cấp sự kiệnbáo cáo tóm tắt tổng hợp. Các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo nên thiết lập chế độ cài đặt báo cáo trong API để tối ưu hoá nhằm nâng cao mức độ chính xác của kết quả đo lường mà không cần đến 3PC, đồng thời cải thiện cách xử lý và sử dụng hai loại báo cáo này cùng nhau.

Có nhiều cách sử dụng báo cáo ARA. Tuy nhiên, cách thức hiệu quả đối với một nhà cung cấp công nghệ quảng cáo sẽ phụ thuộc vào các yêu cầu đo lường và dữ liệu lượt chuyển đổi của họ. Google Ads nhận thấy rằng việc sử dụng cả hai loại báo cáo này có thể giúp tạo ra nhật ký ở cấp sự kiện quảng cáo hoàn chỉnh hơn, đồng thời khai thác được thế mạnh của từng báo cáo.

Để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi triển khai Attribution Reporting API, hãy tham khảo hướng dẫn kỹ thuật chi tiết của chúng tôi.

[Tháng 5 năm 2023] Chuẩn bị để thử nghiệm API Hộp cát về quyền riêng tư với các nền tảng quảng cáo của Google

Gần đây, Chrome đã thông báo về giai đoạn phát hành rộng rãi sắp tới của API Hộp cát về quyền riêng tư trong hệ sinh thái quảng cáo. Chúng tôi thấy đây là một cơ hội tốt để thử nghiệm những API này trên các nền tảng quảng cáo của Google và muốn mời các đối tác công nghệ quảng cáo tham gia để chuẩn bị sẵn sàng cho việc Chrome ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba vào năm 2024.

Từ giờ cho đến hết năm 2023, chúng tôi sẽ phối hợp với các đối tác công nghệ quảng cáo để thử nghiệm API Hộp cát về quyền riêng tư cùng với dữ liệu của bên thứ nhất và các giải pháp sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Cùng lúc đó, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho quý 1 năm 2024 khi Chrome dự kiến ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba cho một phần trăm người dùng. Các thử nghiệm trong Quý 1 năm 2024 sẽ giúp chúng tôi đánh giá hiệu quả của những giải pháp này, đồng thời chia sẻ thông tin phát hiện được với Chrome, Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường của Vương quốc Anh, và toàn ngành.

Các đối tác công nghệ nên tham khảo hướng dẫn dưới đây để chuẩn bị thử nghiệm với các giải pháp quảng cáo của Google:

  • Nếu bạn là một Người mua được Google uỷ quyền hoặc tham gia chiến lược Đặt giá thầu mở, hãy xem hướng dẫn tích hợp cho Topics API và Protected Audience API.
  • Nếu bạn là một nền tảng dành cho nhà xuất bản đang làm việc với Google Ads hoặc Google Marketing Platform (Display & Video 360 hoặc Campaign Manager 360), hãy xem hướng dẫn tích hợp cho Topics API, Protected Audience API và Thử nghiệm với nhiều người bán
  • Nếu bạn là một nhà cung cấp dịch vụ đo lường đang làm việc với Google Marketing Platform (Display & Video 360 hoặc Campaign Manager 360), hãy xem hướng dẫn tích hợp cho Protected Audience API.
  • Nếu bạn là một nhà xuất bản hoặc nhà cung cấp công nghệ quảng cáo đang làm việc với Google Marketing Platform (Display & Video 360, Campaign Manager 360 hoặc Search Ads 360), hãy xem hướng dẫn tích hợp cho Attribution Reporting API.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính