Всичко за настройките за марката за кампании в мрежата за търсене и тези за максимална ефективност

Настройките за марката могат да се прилагат към кампании в мрежата за търсене и кампании за максимална ефективност, за да насочват трафика за търговска марка въз основа на рекламните Ви нужди. За кампании в мрежата за търсене ограниченията за марката ограничават трафика така, че рекламите да се показват само при заявки за търсене, свързани с конкретни марки. При кампаниите за максимална ефективност изключванията на марката предоставят допълнителен контрол, така че кампаниите Ви да не се показват при заявки, свързани с марката, които искате да избегнете в рекламните места в мрежата за търсене и за Пазаруване.

Функциите за настройване на марка имат за цел да Ви помогнат в нуждите Ви от трафик от търговски марки, но препоръчваме да ги внедрите само в кампании, които действително се нуждаят от тях, за да избегнете ограничаването на възможностите за реализации. Научете повече за най-добрите практики за реклами в мрежата за търсене и максимална ефективност.

Марки спрямо ключови думи:

Марките са организации или стоки и услуги, защитени със запазена марка, които имат отличителни марки, лога или уебсайтове. Ключовите думи са думи или фрази, които потенциалните клиенти използват, за да намират продуктите и услугите Ви.

Едно от предимствата на използването на списъци с марки вместо ключови думи е, че не е необходимо да въвеждате неправилен правопис, варианти или версии на няколко езика.

Инструкции

Когато контролирате трафика за конкретни марки, първата стъпка е да създадете списък с марки. Списъците с марки могат да се създават на ниво профил и да се прилагат към отделни кампании. В този раздел се обяснява как да създавате и управлявате списъци с марки в профила си и как да изпращате заявки за марки, които не са в библиотеката с марки на Google Ads.

Забележка: Инструкциите по-долу са част от новия дизайн на практическата работа на потребителите на Google Ads. За да използвате предишния дизайн, кликнете върху иконата „Облик“ и изберете Използване на предишния дизайн. Ако използвате предишната версия на Google Ads, прегледайте картата за бързи справки или използвайте лентата за търсене в горния навигационен панел на Google Ads, за да намерите страницата, която търсите.

Управление на списък с марки

Създаване на нов списък с марки

 1. В профила си в Google Ads кликнете върху иконата Инструменти Tools Icon.
 2. Кликнете върху падащото меню Споделена библиотека в менюто на секцията.
 3. Кликнете върху Списъци с марки.
 4. Ако нямате съществуващ списък с марки за този профил, кликнете върху Създаване на списък с марки. Ако имате съществуващ списък с марки за този профил, кликнете върху синия бутон със знак плюс Add.
 5. Въведете името на списъка си с марки.
 6. Добавете марките, които искате да включите в списъка.
 7. Кликнете върху Запазване.

Новосъздаденият списък с марки вече трябва да фигурира в таблицата. В тази таблица ще се показват списъците Ви с търговски марки, броят на марките в тях и броят на кампаниите, към които се прилагат списъците с марки.

Преглед на списък с марки

 1. В профила си в Google Ads кликнете върху иконата Инструменти Tools Icon.
 2. Кликнете върху падащото меню Споделена библиотека в менюто на секцията.
 3. Кликнете върху Списъци с марки.
 4. Изберете списъка с марки, който искате да прегледате.

Редактиране на името на списъка с марки

 1. В профила си в Google Ads кликнете върху иконата Инструменти Tools Icon.
 2. Кликнете върху падащото меню Споделена библиотека в менюто на секцията.
 3. Кликнете върху Списъци с марки.
 4. Изберете списъка с марки, които искате да редактирате.
 5. Кликнете върху бутона с молив Редактиране горе вляво на списъка с марки.
 6. Актуализирайте името на списъка си с марки.
 7. Кликнете върху Запазване.

Премахване на марка от списък с марки

 1. В профила си в Google Ads кликнете върху иконата Инструменти Tools Icon.
 2. Кликнете върху падащото меню Споделена библиотека в менюто на секцията.
 3. Кликнете върху Списъци с марки.
 4. Изберете списъка с марки, които искате да редактирате.
 5. Кликнете върху бутона с молив Редактиране горе вляво на таблицата на списъка с марки.
 6. Кликнете върху знака X до имената на марките, които искате да премахнете.
  • Ако марката, която избирате за премахване, понастоящем е в процес на проверка, ще се покаже изскачащ прозорец, който ще Ви уведоми, че заявката Ви за добавяне на тази марка към библиотеката на Google Ads ще бъде анулирана. Ако искате да продължите, кликнете върху Премахване на марката.
 7. Кликнете върху Запазване.

Управление на марките в списъка ви с марки

Избраните марки, които се показват в списъка Ви с марки, вече са включени в библиотеката с марки на Google Ads. За да добавите марка, която все още не е в библиотеката с марки на Google Ads, може да заявите добавяне на марка към списъка си с марки.

Забележка: Дадена марка може да се използва в кампания, въпреки че е в състояние на изчакване, но обхватът ѝ може да бъде ограничен. След като марката бъде прегледана и одобрена, тя ще бъде добавена към библиотеката с марки на Google Ads и ще бъде налице за избиране от всички рекламодатели. Ако не бъде одобрена, марката вече няма да може да се използва.

Заявка за добавяне на марка към списъка Ви с марки

 1. В профила си в Google Ads кликнете върху иконата Инструменти Tools Icon.
 2. Кликнете върху падащото меню Споделена библиотека в менюто на секцията.
 3. Кликнете върху Списъци с марки.
 4. Изберете списъка с марки, които искате да редактирате.
 5. Кликнете върху бутона с молив Редактиране горе вляво на таблицата на списъка с марки.
 6. Въведете името на марката, която искате да добавите към списъка с марки. Ако не можете да я намерите, кликнете върху Заявяване на марка от падащото меню.
 7. Попълнете съответните полета с подробности за марката, която искате да добавите.
  • Ако марката Ви представлява както компания, така и продукт или услуга, изберете „Продукт“ или „Услуга“ в секцията „Категория“.
  • За марки, които използват няколко версии на собственото им име или имат родителски и дъщерни имена, като Google и YouTube, проверете дали в списъка с марки е включено всяко алтернативно име на марката.
 8. Кликнете върху Изпращане. Новозаявената марка вече ще се показва като запис в полето „Марки“ с маркер „(в процес на проверка)“.
 9. Кликнете върху Запазване.

Заявките за добавяне на нови марки ще получат отговор в рамките на 3 до 6 седмици.

Анулиране на заявка за добавяне на марка към списъка с марки

Марките, които са заявени и все още са в процес на проверка, ще бъдат обозначени с маркер „(в процес на проверка)“.

 1. В профила си в Google Ads кликнете върху иконата Инструменти Tools Icon.
 2. Кликнете върху падащото меню Споделена библиотека в менюто на секцията.
 3. Кликнете върху Списъци с марки.
 4. Изберете списъка с марки, които искате да редактирате.
 5. Кликнете върху бутона с молив Редактиране горе вляво на таблицата на списъка с марки. Кликнете върху X до марката, за да я премахнете, или задръжте курсора на мишката върху заявката за марка, която искате да анулирате.
 6. В изскачащия прозорец кликнете върху Анулиране на заявката.
 7. Кликнете върху Запазване.

Премахване на марка, която не отговаря на условията за добавяне към списък с марки

Отхвърлените марки ще се показват в графата Ви „Списък с марки“ със състояние „Не отговаря на условията“.

 1. В профила си в Google Ads кликнете върху иконата Инструменти Tools Icon.
 2. Кликнете върху падащото меню Споделена библиотека в менюто на секцията.
 3. Кликнете върху Списъци с марки.
 4. Изберете списъка с марки, които искате да редактирате.
 5. Кликнете върху бутона с молив Редактиране горе вляво на таблицата на списъка с марки.
 6. Кликнете върху X до марката, за да я премахнете, или задръжте курсора на мишката върху заявката за марка, която искате да анулирате.
 7. В показалото се поле кликнете върху Премахване от списъка.
 8. Кликнете върху Запазване.

Прилагане на ограничения за марките към кампании в мрежата за търсене

За да ограничите трафика за кампанията си до заявки за търсене, съдържащи конкретни марки, изпълнете следните стъпки. Активирането на ограниченията за марката за Търсене изисква кампанията да е с активирана настройка за широко съвпадение.

Създаване на нова кампания в мрежата за търсене с ограничения за марките

 1. В лявото меню за навигация в профила си в Google Ads кликнете върху иконата Създаване Create Button.
 2. Кликнете върху Кампания.
 3. Създайте нова кампания в мрежата за търсене.
 4. В лявото меню за навигация кликнете върху иконата Кампании Campaigns Icon.
 5. Кликнете върху падащото меню Кампании в менюто на секцията.
 6. Кликнете върху Кампании.
 7. Под заглавието на страницата „Кампания“ кликнете върху Настройки.
 8. Изберете създадената от Вас кампания в мрежата за търсене.
 9. В раздела „Настройки“ включете настройката Ключови думи с широко съвпадение.
 10. Кликнете върху Допълнителни настройки и след това – върху Ограничения на марки.
 11. Въведете списъка с марки, които искате да използвате, или кликнете върху + Нов списък с марки и въведете марките, които искате да ограничите за тази кампания.
 12. Изпълнете останалите стъпки за създаване на кампанията.

Добавяне на ограничения на марките към съществуваща кампания в мрежата за търсене

Забележка: Ограниченията за марката ще предотвратяват показването на реклами за заявки, които не съдържат име на марката. Възможно е ефективността на съществуваща кампания да намалее, ако понастоящем рекламите ѝ се показват за заявки, които не съдържат име на марка.
 1. В профила си в Google Ads кликнете върху иконата Кампании Campaigns Icon.
 2. Кликнете върху падащото меню Кампании в менюто на секцията.
 3. Кликнете върху Кампании.
 4. Под заглавието на страницата „Кампания“ кликнете върху раздела Настройки.
 5. Изберете кампанията, към която искате да приложите списъка с марки.
 6. На страницата „Настройки“ превъртете надолу и кликнете върху Допълнителни настройки.
 7. Кликнете върху Ограничения за марки и изберете списъка с марки, който да бъде приложен към кампанията, или кликнете върху + Нов списък с марки и въведете марките, които искате да ограничите за тази кампания.
 8. Кликнете върху Запазване.

Прилагане на изключвания на марки към кампании за максимална ефективност

За да предотвратите показването на рекламите си за конкретни марки в рекламните места в мрежата за търсене и за Пазаруване в кампании за максимална ефективност, изпълнете стъпките по-долу. Научете повече за това как да използвате функциите за уместност за марката в кампания за максимална ефективност.

Създаване на нова кампания за максимална ефективност с изключвания на марки

 1. В лявото меню за навигация в профила си в Google Ads кликнете върху иконата Създаване Create Button.
 2. Кликнете върху Кампания.
 3. Създайте нова кампания за максимална ефективност.
 4. В лявото меню за навигация кликнете върху иконата Кампании Campaigns Icon.
 5. Кликнете върху падащото меню Кампании в менюто на секцията.
 6. Кликнете върху Кампании.
 7. Под заглавието на страницата „Кампания“ кликнете върху Настройки.
 8. Изберете създадената от Вас кампания за максимална ефективност.
 9. Кликнете върху Допълнителни настройки и след това – върху Изключвания на марки.
 10. Въведете списъка с марки, които искате да използвате, или кликнете върху + Нов списък с марки и въведете марките, които искате да изключите от тази кампания.
 11. Изпълнете останалите стъпки за създаване на кампанията.

Добавяне на списък с марки към съществуваща кампания за максимална ефективност

 1. В профила си в Google Ads кликнете върху иконата Кампании Campaigns Icon.
 2. Кликнете върху падащото меню Кампании в менюто на секцията.
 3. Кликнете върху Кампании.
 4. Под заглавието на страницата „Кампания“ кликнете върху раздела Настройки.
 5. Изберете кампанията, към която искате да приложите списъка с марки.
 6. На страницата „Настройки“ превъртете надолу и кликнете върху Допълнителни настройки.
 7. Кликнете върху Изключвания на марки и изберете списъка с марки, който да бъде приложен към кампанията.
  • Кампаниите за максимална ефективност ще имат функции за изключване на марки в зависимост от сроковете за пускане на продукта.
 8. Кликнете върху Запазване.

ЧЗВ

Марките ще се разпознават ли на няколко езика?

Да. Списъците с марки работят с най-новата версия на широкото съвпадение, така че да се намира съответствие на марката на много езици. Не е необходимо да въвеждате различни начини на изписване или варианти на марката. Например марката „YouTube“ ще съответства на YouTube, 유튜브, ยูทูบ, یوتیوب, and יוטיוב, тъй като потребителите указват тази марка по тези начини дори и ако някои от вариантите ѝ не са защитени със запазена марка.

Как се определя дадена „марка“?

Определяме марката като продукт или услуга, които имат поне едно от следните:
 • Лого
 • Запазена марка
 • Име на домейна (дори и да пренасочва към родителския уебсайт)
 • Име на продукта, което преобладава на опаковката или уебсайта
 • Име на бизнеса, което може да представлява марка за малки и средни бизнеси.
Само марки, които отговарят на тези критерии, ще бъдат добавяни към библиотеката с марки на Google Ads. За марки, които използват няколко версии на собственото им име или имат родителски и дъщерни имена, като Google и YouTube, проверете дали в списъка с марки е включено всяко алтернативно име на марката.

Как се разглеждат различните варианти на една и съща марка?

Марките, които съдържат поне една обща дума в няколко варианта, като например Google и Google LLC, трябва да включват най-опростената форма на името на марката в списъка с марки. В този пример „Google“ ще обхване всички варианти на заявки за търсене, които включват „Google“.

Марките, които имат няколко варианта без обща дума, като например Google и Alphabet, трябва да включат всяка отделна дума или фраза за марката като отделни марки в списъка с марки.

Ще има ли допълнителна такса за използване на настройки за марките?

Няма допълнителни разходи за прилагането на списъци с марки към кампании. Настройките за марката обаче ограничават обхвата на кампанията и ефективността може да намалее.

Защо ефективността на кампанията ми намаля след прилагане на настройките за марката?

Настройките за марката сами по себе си ограничават трафика. При кампании в мрежата за търсене кампанията Ви може преди да е включвала трафик, който не съответства на марки в списъка Ви с марки. За кампании за максимална ефективност трафикът за марката се изключва от рекламните места в мрежата за търсене и за Пазаруване.

Защо ефективността на кампанията ми се увеличи след прилагането на настройките за марката?

Ако ключовите думи, свързани с марката Ви, са били с точно съвпадение или съвпадение по фраза, за прилагане на ограничения за марките към кампанията Ви в мрежата за търсене трябва да се активира настройката за широко съвпадение. Ако същите ключови думи, свързани с марката, са преобразувани в такива с широко съвпадение, когато сте ги приложили като ограничения за марките, ефективността може да се увеличи, като се разшири разширеният обхват на широкото съвпадение.
Забележка: За имената на домейни за родителски марки с конкретни географски URL адреси не се изисква отделно изпращане на марките. Например името на домейна за Adidas India е www.adidas.co.in, но Adidas India не е независима марка. Adidas е родителската марка, а името на домейна на сайта е www.adidas.com. Не е необходимо да изпращате и двете марки към списъка с марки.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
2217466555720636665
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
73067