Всичко за настройките за марката за кампании в мрежата за търсене и тези за максимална ефективност

Можете да прилагате настройките за марката към кампании в мрежата за търсене и за максимална ефективност, за да управлявате трафика за марката въз основа на рекламните си нужди.

  • Включвания на марка: Кампанията Ви ще се показва само за заявки, свързани с избраните от Вас марки – налице за кампании в мрежата за търсене.
  • Изключвания на маркиКампанията Ви няма да показва реклами за заявки, свързани с марка, които искате да избегнете – налице за кампании в мрежата за търсене и кампании за максимална ефективност.

Настройките за марката имат за цел да Ви помогнат във връзка със свързаните с трафик нужди за марката Ви. Препоръчваме Ви обаче да ги използвате само за кампании, които действително се нуждаят от тях, за да не ограничавате възможностите си за реализации. Научете повече за най-добрите практики за реклами в мрежата за търсене и кампании за максимална ефективност.

Марка спрямо ключови думи:
Марките са организации или стоки и услуги, защитени със запазена марка, които имат отличителни марки, лога или уебсайтове. Ключовите думи са думи или фрази, които потенциалните клиенти използват, за да намират продуктите и услугите Ви.
Едно от предимствата на използването на списъци с марки вместо ключови думи е, че не е необходимо да въвеждате неправилен правопис, варианти или версии на няколко езика.

Как работят настройките за марката

Настройките за марките помагат на рекламите Ви да се показват с марки, с които сте свързани, и предотвратяват показването им за марки, с които може да не искате да Ви свързват. Прегледайте опциите по-долу въз основа на това как искате да зададете настройките си за марката.

Управление на списък с марки

Списъците с марки могат да се създават на ниво профил и да се прилагат към отделни кампании. Научете повече за това как да управлявате списък с марки.


Управление на марките в списъка Ви с марки

За да добавите марка, която все още не е в библиотеката с марки на Google Ads, може да заявите добавяне на марка към списъка си с марки. Научете повече за това как да управлявате марките в списъка си с марки.


Прилагане на включвания на марката към кампании в мрежата за търсене

При кампании в мрежата за търсене можете да ограничите трафика на кампанията си до заявки за търсене, които съдържат конкретни марки. Научете повече за това как да прилагате включвания на марка към кампании в мрежата за търсене.


Прилагане на изключвания на марки към кампании за максимална ефективност или кампании в мрежата за търсене

Можете да предотвратите показването на рекламите си за конкретни марки. За кампании за максимална ефективност изключванията на марки се прилагат за рекламни места в мрежата за търсене и за Пазаруване. Научете как да прилагате изключвания на марки към кампании за максимална ефективност или кампании в мрежата за търсене.

Забележка: Изключванията за Търсене ще са налице само за избрани потребители по време на периода на въвеждане. Наличност за повече потребители се очаква по-късно през 2024 г.

Често задавани въпроси за настройките за марката

Можете да прилагате настройките за марката към кампании в мрежата за търсене и за максимална ефективност, за да насочвате трафик за търговска марка въз основа на рекламните си нужди. Следват някои често задавани въпроси, които може да Ви помогнат при настройването на списъци с марки, включвания за кампании в мрежата за търсене или изключвания за кампании за максимална ефективност.

Марките ще се разпознават ли на няколко езика?

Да. Списъците с марки работят с най-новата версия на широкото съвпадение така, че да се намира съответствие на марката на няколко езика, без да се налага да въвеждате различни начини на изписване или варианти. Например марката „YouTube“ ще съответства на YouTube, 유튜브, ยูทูบ, یوتیوب, and יוטיוב, тъй като потребителите указват тази марка по тези начини дори и ако някои от вариантите ѝ не са защитени със запазена марка.

Как се определя дадена „марка“?

Определяме марката като продукт или услуга, които имат поне едно от следните:
  • Лого
  • Запазена марка
  • Име на домейна (дори и да пренасочва към родителския уебсайт)
  • Име на продукта, което преобладава на опаковката или уебсайта
  • Име на бизнеса, което може да представлява марка за малки и средни бизнеси.
Само марки, които отговарят на тези критерии, ще бъдат добавяни към библиотеката с марки на Google Ads. По отношение на марки, които използват няколко версии на собственото си име или имат имена на родителски и дъщерни марки, като например Google и YouTube, в списъка с марки трябва да включите всяко алтернативно име на марката.

Какво представлява вариантът на марката?

Вариантът на марката е термин, различен от основното име на обект, което обикновено се използва от потребителите за същия обект. Например, въпреки че платеният абонамент за YouTube вече е YouTube Premium, по-рано той се наричаше YouTube Red и потребителите все още може да го наричат с това име.

Един вариант на марка обхваща ли всички варианти на същата марка?

Когато няколко варианта на марка съдържат поне една обща дума, като например Google и Google LLC, най-простият вариант обикновено обхваща всички други. Например Google обхваща всички варианти на заявките за търсене, които включват Google. Не е необходимо да добавяте другите варианти към списъка си.
Когато обаче няколко варианта на дадена марка нямат общи думи, като например Google, YouTube и Alphabet, ще трябва да създадете списък, който включва всички варианти. В противен случай по-общата марка често, но не винаги, ще обхваща целия трафик, свързан с всички марки.

URL адресът на марката оказва ли влияние върху начина на филтриране на трафика за търговска марка?

Не. Показаният URL адрес служи само за разграничаване на марки с подобни имена при създаването на списък с марки. URL адресът трябва да се свързва със сайт, използващ същото изображение на марката (лого, цвят и т.н.), но може да не е географски идентичният уебсайт.
URL адресите не променят начина, по който се филтрира трафикът за търговска марка, така че за конкретните географски URL адреси не се изисква отделно изпращане на марката. Например URL адресът за Google India е www.google.co.in, но марката за Google India е само Google. URL адресът www.google.com идентифицира съответната марка така, че дори ако Google иска да използва марката си в Индия, може да я използва в URL адреса www.google.com. Поради това не е необходимо да заявявате добавянето на една и съща марка към индекса с няколко URL адреса, а заявките за друг URL адрес за съществуваща марка ще бъдат отхвърляни.

Ще има ли допълнителна такса за използване на настройките за марката?

Няма допълнителни разходи за прилагането на списъци с марки към кампании. Настройките за марката обаче ограничават обхвата на кампанията и ефективността може да намалее.

Защо ефективността на кампанията ми намаля след прилагане на настройките за марката?

Настройките за марката сами по себе си ограничават трафика. При кампании в мрежата за търсене кампанията Ви може преди това да е включвала трафик, който не съответства на марки в списъка Ви с марки. При кампании за максимална ефективност трафикът за марката се изключва от рекламните места в мрежата за търсене и за Пазаруване.

Защо ефективността на кампанията ми се увеличи след прилагането на настройките за марката?

Ако ключовите думи, свързани с марката Ви, са били с точно съвпадение или съвпадение по фраза, за прилагане на включвания на марка към кампанията Ви в мрежата за търсене трябва да се активира настройката за широко съвпадение. Ако същите ключови думи, свързани с марката, са преобразувани в такива с широко съвпадение, когато сте ги приложили като включвания на марка, ефективността може да се увеличи въз основа на разширения обхват на широкото съвпадение.

Кампаниите с динамични реклами при търсене и ключови думи поддържат ли включвания на марка?

Да. Настройката на кампанията за широко съвпадение трябва да е включена, за да се прилагат включвания на марка. Включванията ще се прилагат за целия трафик в кампанията. Настройката за широко съвпадение няма да промени трафика от динамичните реклами при търсене по други начини.
Забележка: За имената на домейни за родителски марки с конкретни географски URL адреси не се изисква отделно изпращане на марките. Например името на домейна за Adidas India е www.adidas.co.in, но Adidas India не е независима марка. Adidas е родителската марка, а името на домейна на сайта е www.adidas.com. Не е необходимо да изпращате и двете марки към списъка с марки.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню