Спиране поради проблеми с таксуването и плащанията

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

По-долу ще намерите най-често срещаните причини, които водят до спиране на профила поради проблеми, свързани с таксуването и плащанията:

 • Неплатено салдо: Ако в профила Ви има едно или повече неплатени салда, той може да бъде временно спрян. Извършете плащане или научете как да намерите решение при отхвърлено плащане.
 • Подозрителни плащания: Ако установим подозрителни или неупълномощени плащания в профила Ви, може да ограничим максимално допустимите разходи в него или да го спрем.
 • Заявка за възстановяване на плащане: Ако поискате от банката си или компанията, издала кредитната Ви карта, да анулират плащане на легитимно салдо в Google Ads (т.нар. искане за възстановяване на плащане), профилът Ви може да бъде спрян.
 • Злоупотреба с промоционални кодове: Ако опитате да продадете промоционални кодове или да използвате повече от един промоционален код в профил, профилът може да бъде спрян. За повече информация вижте общите условия за промоционалните кодове за конкретните държави.
Ако решите да обжалвате спирането на профила си, възможно е да поискаме да потвърдите скорошните плащания или промени, извършени в профила Ви в Google Ads.

Информация за обжалвания поради проблеми с таксуването и плащанията

Потвърждаване на начина на плащане при обжалване на спирането на профила

Преди да пристъпим към обработване на обжалването Ви на спирането на профила в Google Ads поради проблеми с таксуването и плащанията, може да бъдете помолени да потвърдите начина си на плащане в рамките на 30 дни.

Общите имейли относно обжалването на спирането и потвърждаването ще се изпращат чрез Google Ads, а актуализациите относно потвърждаването – чрез Google Payments (payments-noreply@google.com).

След като самоличността/начинът Ви на плащане бъдат потвърдени успешно, обжалването Ви ще бъде изпратено за преглед. Ще получавате последващи имейли от Google Ads за състоянието на обжалването Ви на спирането на профила.

Всичко за потвърждаването

Какви данни може да се наложи да предоставите

За да извършите потвърждаването, може да се наложи да потвърдите всеки начин на плащане. За целта можете да заявите код за потвърждение.

Ако потвърждаването въз основа на код не е налице, може да се наложи да изпратите документи за потвърждаване на следната информация:

 • юридическо наименование;
 • име, използвано в потребителския Ви профил за плащания;
 • адрес;
 • дата на раждане;
 • изображение на официалния си документ за самоличност;
 • доказателство за адрес;
 • изображение на начина на плащане.

Как използваме предоставената информация

Google използва предоставената от Вас информация за:

 • потвърждаване на начина Ви на плащане;
 • защита срещу измами и злоупотреби;
 • подобряване на услугите за потвърждаване за продуктите на Google.

Потвърдените данни, като името и адреса, се съхраняват в профила Ви в Google. Можете да управлявате потвърдените си данни на адрес payments.google.com.

Когато е приложимо, изпратената от Вас информация се третира в съответствие с Декларацията за поверителност на Google и Съобщението за поверителност на Google Payments.

Как да извършите потвърждаването

За да потвърдите данните си, може да се наложи да изпратите документи или да поискате код.

 1. Ако трябва да потвърдите начина си на плащане, ще получите имейл от Google Ads.
 2. Влезте в профила си в Google Ads.
 3. Кликнете върху Извършване на потвърждаване на плащанията в десния панел.
 4. Когато бъдете помолени да заявите код за потвърждение или да качите документи, изпълнете инструкциите по-долу за всяка заявка.
 5. Повторете стъпките по-горе за всеки начин на плащане, който трябва да бъде потвърден.
 6. След завършването на всички потвърждавания, обжалването Ви на спирането ще бъде изпратено за преглед. След приключване на прегледа ще получите имейл с актуална информация от Google Ads.

Заявяване на код за потвърждение

 1. Кликнете върху Получаване на код.
 2. Отворете уебсайта на издателя на начина на плащане и влезте в профила си.
 3. В историята на транзакциите намерете временно таксуване на стойност под 1,95 щ.д. с етикет GOOGLE. Последните 6 цифри след GOOGLE са кодът за потвърждение.
  • Сумата на временното таксуване варира според типа валута.
  • Трябва да получите кода незабавно, но това може да отнеме до 7 дни.
  • Пояснение: Таксуването или задържането в профила Ви е временно. Таксуваната сума ще се възстанови в рамките на 30 дни.
 4. Върнете се в профила си в Google Ads.
 5. Въведете 6-цифрения код.
 6. Кликнете върху Потвърждаване.

Качване на документи

За да потвърдите начина си на плащане, намерете заявката за код в десния панел на профила си в Google Ads. За да намерите списък с допустимите документи и инструкции, използвайте връзката в заявката за потвърждение.

Всеки документ трябва:

 • да съдържа едно и също име (за всички изпратени от Вас документи);
 • да е актуален и да не е с изтекла валидност;
 • да е четлив.

Уверете се, че изображението, което качвате:

 • е изображение на документ, а не на нещо друго;
 • е четливо;
 • снимката е цветна, а не черно-бяла;
 • не е замъглено, с отблясъци или слабо осветено;
 • показва и четирите ъгъла на целия документ.

Пояснения:

 • Уверете се, че името, адресът и данните Ви за плащане са актуални в профила Ви в Google Ads.
 • След като изпратите документите си, потвърждаването може да отнеме няколко дни.

Отстраняване на проблеми с потвърждаването

Отстраняване на проблеми с кодове за потвърждение и временни спирания

Научете как да отстранявате проблеми при опит за потвърждаване на начините на плащане чрез код за потвърждение.

Отстраняване на проблеми с потвърждаването чрез документи

За да разрешите проблема:

 • Ако получите имейл или съобщение за грешка, изпълнете инструкциите в съобщението.
 • Ако се нуждаете от помощ от екипа ни, за да разрешите проблема, ще се свържем с Вас, след като прегледаме данните Ви.

Неуспешно потвърждаване

Ако потвърждаването е неуспешно, скоро след вземане на решението ще получите имейл. За да го обжалвате, изпълнете инструкциите в имейла.

 

Често задавани въпроси за спирането на профили поради проблеми с таксуването и плащанията

Има ли други нарушения на правилата, които могат да доведат до спиране на профила?

Да. Нарушенията на което и да е правило на Google Ads или на Общите условия могат да доведат до спиране на профила. Прегледайте Общ преглед на спирането на профили в Google Ads, за да научите за други причини за спиране на профили.

Как рекламодател ще бъде уведомен за спиране?

Рекламодателите, чиито профили са спрени, ще получат известие както в профила, така и по имейл. В известието по имейл ще се посочват всички правила, които рекламодателят е нарушил, заедно с връзка за изпращане на обжалване.

Може ли спирането на профила да бъде обжалвано?

Да. Ако смятате, че е станала грешка и не сте нарушили правилата ни, изпратете обжалване.

Може ли рекламодател със спрян профил да настрои или използва други профили?

Не. Профилите, свързани със спрения (напр. такива, които използват същия имейл адрес или начин на плащане или са свързани със същия профил на мениджър), ще бъдат спрени. Отнасяме се сериозно към безопасността на потребителите. Действия на рекламодателите, които излагат на риск потребителите, Google или партньорите ни, ще доведат до отнемане на правото да използват Google Ads. Освен това новите профили, които рекламодателят се опита да създаде, ще бъдат спрени.

Може ли рекламодател да има достъп до спрените си профили?

Спрените профили не могат да показват реклами. Рекламодателите обаче продължават да имат достъп до тях и до свързаните отчети.

Колко пъти рекламодателите могат да обжалват състоянието на спиране на профила?

Силно препоръчваме да обжалвате състоянието на спиране на профила едва след като извършите съответните промени с цел спазване на правилата ни и профилът е готов за повторен преглед. Ако подадете твърде много обжалвания за спирането на един и същ профил, може да не пристъпим към обработването им, за да осигурим цялостната стабилна работа на системите си. Подаването на едно обжалване осигурява навременен отговор и проверка.

Ако установим, че злоупотребявате с функцията ни за обжалване, ще спрем обработването на определени обжалвания за период от 7 дни.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню