Om rapportering af aktiver for Demand Gen-kampagner

Rapporter over aktiver kan give en omfattende oversigt over aktivets effektivitet på tværs af dine Demand Gen-annoncer og -kampagner. Du kan spore aktivets effektivitet for bestemte annoncer og få oplysninger om, hvordan aktiver klarer sig i flere annoncer på tværs af dine forskellige Demand Gen-kampagner.

Rapporten over aktiver angiver alle dine aktiver, så du kan sammenligne effektiviteten mellem aktiver i dine forskellige annoncer og kampagner. Det betyder, at du med tiden bliver i stand til at træffe strategiske beslutninger med hensyn til dine aktiver, f.eks. hvilke aktiver der skal roteres, fjernes eller forbedres. Dette vil hjælpe dig med at fokusere på at oprette aktiver, der med større sandsynlighed vil levere bedre effektivitet.

Annoncører kan bruge mange forskellige effektivitets-metrics til analyse af aktiverne. Dette er standardkolonnerne i din rapport over aktiver:

Klik

Denne kolonne viser antallet af klik, som dine aktiver har modtaget i dine Demand Gen-annoncer. Når nogen klikker på en del af din annonce, f.eks. overskriften, beskrivelsen, billedet, logoet eller opfordringen til handling, der fører til et eksternt website, tæller Google Ads det som et klik. For video betyder det, at klik, der sætter videoen på pause eller fører en bruger til videoafspilningssiden, ikke tælles som klik. Få flere oplysninger om YouTube-metrics og Klik.

 • Der registreres et klik, selvom den besøgende ikke kan få adgang til websitet, f.eks. fordi websitet er midlertidigt utilgængeligt. Du kan derfor opleve, at der er forskel på antallet af klik på din annonce og antallet af besøg på dit website.
 • Det samlede antal klik for alle aktiver for en annonce kan være højere end det faktiske antal klik for den pågældende annonce. Dette sker, når din Demand Gen-kampagne opretter responsive annoncer, der har flere kombinationer.

Eksempel

Lad os sige, at én overskrift blev vist med fem forskellige billeder i 5 annoncer, der er blevet klikket på. I så fald kan du se følgende:

 • Overskriften viser fem klik (ét for hvert annonceklik)
 • Hvert billede viser fem klik (ét for hvert annonceklik)

Når disse tal lægges sammen, giver det 10 klik, selvom der kun var fem klik.

Klikrate (CTR, click-through rate)

Denne kolonne viser antallet af klik, som dit aktiv får, divideret med det antal gange dit aktiv vises.

CTR = klik ÷ eksponeringer

Hvis du f.eks. har 10 klik og 100 eksponeringer, er din CTR 10 %.

CTR kan bruges til at måle, hvilke af dine aktiver der er effektive for dig, og hvilke der skal forbedres. Hvert aktiv har sin egen CTR. Få flere oplysninger om klikrater (CTR, click-through rate).

Eksponeringer

Denne kolonne viser, hvor ofte dit aktiv vises. Der tælles en eksponering, hver gang aktivet bliver vist i en annonce på YouTube, i Gmail og i Discover. Få flere oplysninger om eksponeringer.

Tip! I visse tilfælde får et aktiv ikke nogen eksponeringer, hvis det forudses, at andre aktiver vil klare sig bedre. Hvis et aktiv får nul eksponeringer i flere uger, kan du overveje at udskifte det med et nyt aktiv.

Konv.værdi for alle konv.

I denne kolonne får du vist en oversigt over den samlede konverteringsværdi, som genereres af dine Demand Gen-annonceaktiver. Det giver et bedre overblik over din annonces effektivitet. Denne kolonne omfatter alle de konverteringsværdier, du har valgt ikke at medtage i kolonnen "Konv. værdi".

Hvis du konstaterer, at dine aktiver er dårlige, kan du gennemgå vores tjekliste for optimale løsninger og retningslinjerne for aktiver til annoncemateriale for at få hjælp til at udvikle aktiver af høj kvalitet, der sandsynligvis giver bedre resultater. Få flere oplysninger om, hvordan du booster annonceeffektiviteten med vores tips og anbefalinger til rapportering af aktiver.

Tip!Har du et digitalt bureau, der leder efter mere kreativ inspiration? Besøg Create with Google for at få flere oplysninger om, hvordan Demand Gen-annoncer kan hjælpe dig med at skabe engagement via fængslende, visuelle oplevelser i Googles feeds.
Bemærk! Aktiver fra dynamiske produktannoncer er i øjeblikket ikke omfattet af aktivrapporter. Denne funktion bliver snart tilgængelig.

Se aktivrapporter for annoncer i en bestemt kampagne

Følg denne vejledning for at se rapporten over dine aktiver:
Bemærk! Vejledningen nedenfor er en del af en ny Google Ads-brugeroplevelse, der lanceres for alle annoncører i 2024. Hvis du stadig bruger den forrige version af Google Ads, kan du gennemgå oversigtskortet eller bruge søgefeltet i det øverste navigationspanel i Google Ads til at finde den side, du søger efter.
 1. Klik på ikonet Kampagner Campaigns Icon___codemirror_selection_bookmark___ på din Google Ads-konto.
 2. Klik på rullemenuen Kampagner i sektionsmenuen.
 3. Klik på Kampagner.
 4. Find og vælg den relevante Demand Gen-kampagne.
 5. Klik i rullemenuen Annoncer på sektionsmenuen.
 6. Klik på Se oplysninger om aktiv i den relevante annonce.

Hvad kan du se i rapporten om aktiver på annonceniveau?

Oplysninger om dine Demand Gen-annoncer.

Du kan se status for hver enkelt annonce, dens navn og dens tidsramme øverst i rapporten. Hvis én eller flere af dine aktiver overtræder eller er begrænset af en af Google Ads-politikkerne, kan du muligvis også finde oplysninger om det her.

Annoncekvalitet

Øverst i rapporten kan du også se oplysninger om annoncekvaliteten i din annonce. Annoncekvalitet vejleder dig i, hvor godt din annonce følger de optimale løsninger. Jo højere annoncekvaliteten er, desto mere effektiv er din annonce.

Få flere oplysninger om annoncekvalitet for Demand Gen-kampagner.

Bemærk! Dette er på nuværende tidspunkt kun tilgængeligt for billedannoncer.

Filtre

Hvis du har mange aktiver, kan du filtrere efter aktiveret tilstand, aktivtype og effektivitet. Du kan også justere din rapportvisning eller downloade rapporten.

Aktiver

I kolonnen "Aktiver" kan du se følgende:

 • Indholdet af hvert aktiv (f.eks. tekst eller miniaturebillede)
 • Billeddimensioner eller videodimensioner, hvis det er relevant

Aktivtype

Kolonnen "Aktivtype" definerer, hvordan hvert aktiv bruges. Her er de typer aktiver, som du måske finder:

 • Overskrift
 • Beskrivelse
 • Billede
 • Video
 • Logo
Bemærk! Aktiver skal sammenlignes efter aktivtype. Bedømmelsen "Lav" for et billede er f.eks. ikke det samme som "Lav" for en overskrift.

Rediger

I rapporten over aktiver kan du foretage ændringer direkte på annoncen uden at forlade rapporten. Hvis du vælger statusikonet med den grønne cirkel Green circle icon, kan du fjerne det ineffektive aktiv med det samme fra annoncen. Når aktivet er fjernet, kan du ikke tilføje det igen fra denne side.

Du kan også redigere tekstaktiver direkte ved at vælge blyantikonet Rediger indstilling, blyantikon ud for det relevante aktiv.

Se rapporter om aktiver til flere kampagner

Der genereres rapporter for aktiver til flere kampagner, hvis du har oprettet mindst én Demand Gen-annonce i Google Ads. Der vises kun aktive aktiver (aktiver i aktive annoncer i aktive annoncegrupper og i aktive kampagner, der har opnået eksponeringer inden for de seneste 30 dage) i rapporten.
Bemærk! Data for dine aktiver opdateres én gang om dagen. Ændringer af dine aktiver afspejles ikke i realtid. Aktiver kan f.eks. stadig blive vist i en rapport, efter en kampagne er blevet sat på pause, men de fjernes, når aktivdataene er blevet opdateret.

Følg denne vejledning for at se rapporten over dine aktiver:

Bemærk! Nedenstående vejledning er en del af den nydesignede Google Ads-brugeroplevelse. Hvis du vil bruge det forrige design, skal du klikke på ikonet "Udseende" og vælge Brug det forrige design. Hvis du bruger den forrige version af Google Ads, kan du gennemgå oplysningerne på oversigtskortet eller bruge søgefeltet i det øverste navigationspanel i Google Ads for at finde den side, du søger efter.
 1. Klik på ikonet Kampagner Campaigns Icon på din Google Ads-konto.
 2. Klik i rullemenuen Aktiver på sektionsmenuen.
 3. Klik på Aktiver.
 4. I undernavigationsindstillingerne under Aktiver skal du vælge Aktiver for rullemenuen Tabelvisning og Demand Gen for rullemenuen Kampagnetype.

Hvad viser rapporten om aktiver for flere kampagner?

Filtre

Du kan filtrere efter konverteringer, aktivtype og effektivitet. Du kan også filtrere efter attributter såsom aktivtype, brugt af og navn på aktiv.

Rapporten over aktiver for flere kampagner indeholder som standard de nedenstående metrics og egenskaber for dine aktiver.

 • Aktivnavn
 • Bruges af
 • Aktivtype
 • Klik
 • CTR
 • Eksp.
 • Alle konv. Værdi

Hvis du vil føje nye kolonner til eller fjerne nye kolonner i rapporten, skal du klikke på ikonet Kolonner Et billede af Google Ads-kolonneikonet på tabelværktøjslinjen for at redigere kolonner.

Download

Du kan vælge at downloade rapporten over aktiver med henblik på deling eller analyse. Du kan downloade rapporten i en lang række formater som f.eks. .csv, .tsv, .pdf eller endda til et Google-regneark.

Du har også mulighed for at sende rapporten via mail, enten med det samme eller efter en tidsplan. Planlægningen giver mulighed for forskellige indstillinger. Det er kun gyldige mailadresser med kontoadgang, der kan modtage rapporterne.

 


Relaterede links

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu