Sådan testes interessebaserede annoncer uden brug af tredjepartscookies i Google Ads og Display & Video 360

Formålet med projektet Privacy Sandbox er at udvikle nye teknologier, der på den ene side beskytter brugernes privatliv online og på den anden side giver virksomhedsejere og udviklere adgang til de fornødne værktøjer til at skabe vækst i deres onlinevirksomhed, så nettet kan forblive åbent og tilgængeligt for alle. Privacy Sandbox er et fælles projekt, hvor der løbende arbejdes på at tilbyde alternativer til tredjepartscookies via inkorporering af idéer fra hele branchen i form af nye forslag, som testes og diskuteres offentligt med henblik på at finde frem til brugbare løsninger.

Et af de Privacy Sandbox-forslag, der testes i Chrome, kaldes Topics API. I takt med at brug af tredjepartscookies i browsere bliver udfaset, har annoncører behov for nye metoder til at sikre, at potentielle kunder får vist relevante annoncer, og med Topics API registreres en brugers interesser ved hjælp af et nyt, privatlivssikrende signal.

Med Topics API indsamles der emner via en brugers browser (f.eks. "Countrymusik", "Makeup og kosmetik" eller "Vegetarisk mad") ud fra vedkommendes browseraktivitet inden for en periode, som kaldes en "epoke" (i henhold til det aktuelle forslag er periodens varighed en uge). For hver epoke udvælges der tilfældigt et emne blandt de fem vigtigste emner, der er registreret for brugeren inden for det pågældende tidsrum (der tilføjes "støjsignaler" med henblik på privatlivsbeskyttelse).


Sådan bruges Topics API som hjælp til levering af relevante annoncer via Google Ads og Display & Video 360

Når emnerelaterede signaler er tilgængelige via Topics API, modtages de i Google Ads og Display & Video 360 via kvalificerede budanmodninger fra udgivere eller deres leverandørsideplatform (SSP, supply-side platform), hvorefter der bruges en kombination af følgende privatlivssikrende signaler til at vise interessebaserede annoncer:


Sådan testes Topics API i Google Ads og Display & Video 360

I midten af 2022 begyndte der at blive brugt signaler fra Topics API i Google Ads og Display & Video 360 i forbindelse med levering af annoncer via en lille procentdel af det samlede antal interessebaserede annoncekampagner. I de tidligste testfaser blev der fokuseret på funktionstest med henblik på at fastslå, om det overhovedet var muligt at bruge og analysere signaler fra Topics API i eksempelvis Google Ads og Display & Video 360.

Senere gik man hos Google Ads- og Display & Video 360-teamene over til anvendelighedstest for at finde ud af, hvor effektivt det er at bruge en kombination af privatlivssikrende signaler, f.eks. kontekstrelaterede oplysninger, signaler fra Topics API og førsteparts-id'er såsom udgivergenererede id'er, som et middel til at sikre levering af relevante annoncer. Ved at teste en mere "holistisk" løsning, der også omfatter andre relevante signaler end emnerelaterede signaler fra Topics API, bliver resultaterne mere repræsentative for de løsninger og effektivitetsniveauer, vi forventer at kunne tilbyde via vores annonceplatforme, når Chrome udfaser brugen af tredjepartscookies.

Denne anvendelighedstest omfattede endnu en test af alfaversionen af interessebaserede annoncer, som blev kørt i 4. kvartal 2022 med deltagelse af udvalgte annoncører fra hele verden (der var tale om annoncører inden for mange forskellige branchekategorier, og udvælgelsen blev foretaget i henhold til strenge kriterier for kvalifikation). Derved var det muligt at sammenligne effektiviteten med hensyn til målgrupper for kampagner ved brug af en kombination af nye privatlivssikrende signaler, heriblandt simulerede signaler fra Topics API (på grund af den begrænsede trafik i Chromes funktionstest på daværende tidspunkt), i forhold til brug af tredjepartscookies i forbindelse med annoncelevering.

Vores teams kørte også et separat eksperiment for at finde ud af, hvor effektive Googles interessebaserede målgruppeløsninger via interessebaseret annoncering (IBA, interest-based advertising) er, når der anvendes en kombination af privatlivssikrende signaler, heriblandt kontekstrelaterede oplysninger, signaler fra Topics API fra Privacy Sandbox og førsteparts-id'er såsom udgivergenererede id'er, i stedet for tredjepartscookies. Dette eksperiment, som blev kørt på et lille udsnit af den globale trafik ved brug af interessebaserede målgruppeløsninger, f.eks. interessebaserede målgrupper, målgrupper i markedet, tilpassede målgrupper og demografiske segmenter, omfattede både Google Ads-kampagner og Display & Video 360-linjeposter på tværs af brancher.

Resultaterne var lovende: Eksperimentet viste, at brug af IBA-løsninger med privatlivssikrende signaler på Displaynetværket medførte, at annoncørernes forbrug på Google-displayannoncer i gennemsnit var 2-7 % lavere end ved brug af tredjepartscookies, og hvad angår investeringsafkast, faldt udgifterne pr. konvertering med 1-3 %. Vi konstaterede også, at klikraten holdt sig inden for 90 % af det aktuelle niveau, og der blev registreret tilsvarende effektivitet for Display & Video 360. Offentliggørelsen af resultaterne blev suppleret med en udførlig beskrivelse af eksperimentmetoden. Det er vigtigt at huske på, at selvom disse resultater er opmuntrende, må de ikke betragtes som en utvetydig indikator for effektiviteten ved brug af Googles IBA-løsninger efter udfasningen af tredjepartscookies.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu