Zabezpieczanie konta Google Ads: sprawdzone metody

Sprawdź, kto ma dostęp do Twojego konta Google Ads

Regularnie sprawdzaj dostępy i uprawnienia użytkowników na wszystkich swoich kontach Google Ads.

Sprawdź, czy nie dokonano nieuprawnionych zmian

Regularnie loguj się na konto Google Ads, aby sprawdzać, czy nie doszło do żadnych nieoczekiwanych lub nieuprawnionych działań, takich jak zmiany w Twoich reklamach czy budżecie. Jeśli wydaje Ci się, że ktoś niepowołany mógł uzyskać dostęp do informacji rozliczeniowych, sprawdź również wyciągi z konta bankowego lub karty kredytowej pod kątem nieautoryzowanych transakcji. Zgłoś nieautoryzowane działania na koncie Google Ads

Usuwaj nieaktywnych użytkowników

Anuluj dostęp do konta Google Ads w przypadku użytkowników, którzy opuścili firmę lub nie potrzebują już w pracy dostępu do tego konta. Jeśli tego nie zrobisz, nadal będą mogli logować się na konto i wprowadzać zmiany. Więcej informacji o usuwaniu użytkowników z konta

Nie udostępniaj tych samych danych logowania wielu użytkownikom

Jeśli z konta Google Ads ma korzystać wiele osób, nie należy używać wspólnej nazwy użytkownika i hasła. Zamiast tego przyznaj każdemu użytkownikowi dostęp do konta Google Ads, dzięki czemu będą się oni logować za pomocą swoich indywidualnych kont Google. Każde konto Google może mieć bezpośredni dostęp do maksymalnie 20 kont Google Ads. Jeśli zarządzasz wieloma kontami Google Ads, dobrym rozwiązaniem może być konto menedżera. Możesz przyznać wybranym użytkownikom dostęp do konta menedżera, a oni uzyskają za jego pośrednictwem dostęp do wielu kont.

Każdemu użytkownikowi przyznaj najniższy potrzebny mu poziom dostępu

Gdy zaprosisz nowego użytkownika, zostanie mu przypisany określony poziom dostępu. Dzięki różnym poziomom dostępu możesz zapewnić użytkownikom selektywny dostęp do różnych zadań i funkcji. Użytkownicy z dostępem administracyjnym mogą na przykład zapraszać do konta nowych użytkowników, którzy będą mogli wprowadzać zmiany, a osoby z dostępem standardowym nie mają takich uprawnień. Masz jeszcze do wyboru dostęp tylko do odczytu i dostęp tylko do poczty e-mail – oba te poziomy są przeznaczone dla użytkowników, którzy nie muszą wprowadzać zmian na koncie. Więcej informacji o poziomach dostępu na koncie Google Ads

Sprawdź powiązane konta menedżera

Jeśli na koncie menedżera masz konta klientów, na karcie „Powiązani menedżerowie” możesz sprawdzić, czy są one połączone z menedżerami spoza Twojej hierarchii MCK. Więcej informacji o karcie „Powiązani menedżerowie”

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne