Riešenie problémov s výkyvmi a zmenami výkonnosti v kampaniach vo vyhľadávaní

In this article, we’ll outline different reasons for Search campaign fluctuations and changes, why they may lead to changes in campaign performance over time, and how you can use the tools in your Google Ads account to understand what’s driving these changes.

Keep in mind: It’s normal for your campaign performance to vary.

Skôr než začnete

Identifikácia dôvodov zmien výkonnosti jedným kliknutím pomocou vysvetlení

Vysvetlenia sú k dispozícii pre kampane vo vyhľadávaní, ktoré používajú manuálnu CZK, vylepšenú CZK, vylepšenú CZK zameranú na hodnotu, cieľovú CZA, maximalizáciu konverzií, maximalizáciu kliknutí, maximalizáciu hodnoty konverzií a cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu. Vysvetlenia vám poskytnú štatistiky o veľkých zmenách vo výkonnosti účtu a pomôžu vám rýchlo zistiť, prečo k nim došlo. Predvolene sa vám zobrazia vysvetlenia porovnávajúce obdobie, ktoré ste vybrali, s predchádzajúcim obdobím rovnakej dĺžky.

  1. Prejdite na stránku kampane alebo reklamných skupín.
  2. Umiestnite kurzor myši na hodnoty v tabuľke s údajmi, ktoré sú zobrazené modrou farbou a podčiarknuté prerušovanou čiarou.
  3. Uvidíte, ako sa táto hodnota zmenila od posledného obdobia.
  4. Kliknite na Zobraziť vysvetlenie a pozrite sa, čo spôsobilo zmenu.

Váš účet Google Ads

Assess performance based on your bid strategy and optimization goal

Before making conclusions about your campaign performance, it’s important to first consider whether the settings you are using match the metrics your campaign is optimizing towards. Updating your campaign’s bid strategy or optimization goal settings to align with your business and advertising goals will help to ensure that you are focusing on the relevant metrics when analyzing campaign performance to understand what drove fluctuations.

For example, Target CPA helps you get as many conversions as possible at or below the target cost-per-action (CPA) you set. In campaigns using Target CPA, cost-per-conversion and other conversion-related metrics may be better indicators of performance than cost-per-click and impressions.

 

Desať bežných dôvodov výkyvov výkonnosti

1. Nedávne zmeny nastavení účtu alebo kampane

Úprava nastavení účtu alebo kampane, napríklad stratégie ponúk, úprav ponúk, ponúk, rozpočtu, kľúčových slov, publík, demografických údajov a časového rozvrhu reklám, môže ovplyvniť výkonnosť.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti kampane vo vyhľadávaní: zmeny nastavení účtu alebo kampane


2. Nastavenie sledovania konverzií a oneskorenie konverzie

Pri používaní ponúk založených na konverziách, ako sú inteligentné ponuky alebo automatické ponuky, môže náhly pokles alebo nárast počtu konverzií či hodnoty konverzie viesť k výkyvom výkonnosti, kým Google Ads optimalizuje pre vašu nastavenú konverznú akciu.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti kampane vo vyhľadávaní: nastavenie sledovania konverzií a oneskorenie konverzie


3. Ponuky a ciele ponúk

Výkonnosť môže kolísať, ak sú ponuky, limity ponúk alebo ciele ponúk nastavené bez zohľadnenia historických údajov, na základe ktorých bude Google Ads zobrazovať reklamy.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti kampane vo vyhľadávaní: ponuky a ciele ponúk


4. Nastavenia rozpočtu

Pri obmedzenom rozpočte je vyššia pravdepodobnosť, že vaša kampaň zaznamená výkyvy výkonnosti.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti kampane vo vyhľadávaní: nastavenia rozpočtu


5. Kvalita reklamy

Kvalita reklamy vyjadruje odhadovaný dojem používateľov z vašich reklám vo vyhľadávaní (ang. search ads).

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti kampane vo vyhľadávaní: kvalita reklám


6. Nastavenia zacielenia a prekrytia

Ak je kampaň zacielená na menšiu skupinu používateľov s veľmi konkrétnymi nastaveniami publika, kľúčových slov, oblasti alebo jazyka, môže byť pravdepodobnejšie, že u nej dôjde k výkyvom výkonnosti.V účte môžete mať viacero kampaní alebo reklamných skupín, ktoré v dôsledku podobných kľúčových slov alebo ďalšieho zvažovania v súvislosti so zacielením môžu vstupovať do prekrývajúcich sa aukcií.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti kampane vo vyhľadávaní: zacielenie


7. Stav dodržiavania pravidiel a kontroly reklamy

Zmeny stavu kontroly vašich reklám alebo kľúčových slov môžu ovplyvniť vašu výkonnosť.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti kampane vo vyhľadávaní: pravidlá a stav kontroly


8. Iné problémy s účtom

Problémy s platbami, prenosmi fakturácie alebo iné problémy na úrovni účtu môžu ovplyvniť výkonnosť účtu a kampaní.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti kampane vo vyhľadávaní: problémy s účtom


9. Dynamika aukcií

Výkonnosť vašej kampane môžu ovplyvniť voľby iných inzerentov, ktorí sa zúčastňujú na rovnakých aukciách ako vy.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti kampane vo vyhľadávaní: dynamika aukcií


10. Podiel stratených zobrazení

Údaje o podiele zobrazení, konkrétne o podiele stratených zobrazení vo vyhľadávaní (hodnotenie reklamy), vám pomôžu zistiť percentuálny podiel času, keď sa vaše reklamy v dôsledku hodnotenia reklamy v aukcii nezobrazovali vo Vyhľadávacej sieti (ang. Search Network).

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti kampane vo vyhľadávaní: podiel stratených zobrazení

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka