Riešenie problémov s výkyvmi a zmenami výkonnosti v kampaniach na aplikáciu

V tomto článku vám vysvetlíme rôzne dôvody výkyvov a zmien v kampaniach na aplikáciu, prečo môžu v priebehu času viesť k zmenám výkonnosti kampaní, a ako môžete pomocou nástrojov v účte Google Ads zistiť, čo je príčinou týchto zmien.

 

Pripomíname, že výkyvy výkonnosti kampane sú normálne.


Skôr než začnete

Identifikácia dôvodov zmien výkonnosti jedným kliknutím pomocou vysvetlení

Vysvetlenia vám poskytnú štatistiky o veľkých zmenách vo výkonnosti kampane na aplikáciu a pomôžu vám rýchlo zistiť, prečo k nim došlo. Predvolene sa vám zobrazia vysvetlenia porovnávajúce obdobie, ktoré ste vybrali, s predchádzajúcim obdobím rovnakej dĺžky:

  1. Prejdite na stránku kampane alebo reklamných skupín.
  2. Umiestnite kurzor myši na hodnoty v tabuľke s údajmi, ktoré sú zobrazené modrou farbou a podčiarknuté prerušovanou čiarou.
  3. Uvidíte, ako sa táto hodnota zmenila od posledného obdobia.
  4. Kliknite na Zobraziť vysvetlenie a pozrite sa, čo spôsobilo zmenu.

Váš účet Google Ads

Hodnotenie výkonnosti na základe stratégie ponúk a cieľa optimalizácie

Pred vyvodením záverov v súvislosti s výkonnosťou kampane je dôležité najprv zvážiť, či nastavenia, ktoré používate, zodpovedajú metrikám, na ktorých dosahovanie sa vaša kampaň optimalizuje. Ak im nezodpovedajú, môže sa oplatiť nastavenie novej kampane, pokiaľ by ste chceli začať s optimalizáciou na dosahovanie iného cieľa. Nová kampaň bude lepšie optimalizovať vaše ponuky a reklamy pre publikum, ktoré dokáže splniť daný cieľ. Pomôže vám to zaistiť, že sa pri analýze výkonnosti kampane a zisťovaní príčin výkyvov v službe Google Ads zameriate na relevantné metriky.

Napríklad cieľová cena za akciu (ang. target cost-per-action) vám pomáha získať čo najviac konverzií za nastavenú cieľovú cenu za akciu alebo ešte nižšiu cenu. V kampaniach používajúcich cieľovú cenu za akciu môžu byť ceny za konverziu a ďalšie metriky súvisiace s konverziami lepšími ukazovateľmi výkonnosti než cena za kliknutie (ang. cost-per-click) a zobrazenia.

 

Desať bežných dôvodov výkyvov výkonnosti

1. Nedávne zmeny nastavení účtu alebo kampane

Úprava nastavení účtu alebo kampane, napríklad stratégie ponúk, úprav ponúk, ponúk, rozpočtu, kľúčových slov, publík, demografických údajov a časového rozvrhu reklám, môže ovplyvniť výkonnosť.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti kampane na aplikáciu: zmeny nastavení účtu alebo kampane


2. Nastavenie sledovania konverzií a oneskorenie konverzie

V prípade náhleho poklesu počtu príkazov ping pre konverznú akciu, na získavanie ktorej sa optimalizuje vaša kampaň na aplikáciu (ang. App campaign), môže dôjsť počas optimalizácie služby Google Ads na získavanie nastavenej konverznej akcie k poklesu zobrazovania a výdavkov.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti kampane na aplikáciu: nastavenie sledovania konverzií a oneskorenie konverzie


3. Ponuky a ciele ponúk

Výkonnosť môže kolísať, ak sú ponuky, limity ponúk alebo ciele ponúk nastavené bez zohľadnenia historických údajov, na základe ktorých bude Google Ads zobrazovať reklamy.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti kampane na aplikáciu: ponuky a ciele ponúk


4. Nastavenia rozpočtu

Pri obmedzenom rozpočte je vyššia pravdepodobnosť, že vaša kampaň zaznamená výkyvy výkonnosti.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti kampane na aplikáciu: nastavenia rozpočtu


5. Slabé pokrytie a malá rozmanitosť kreatív

Ak prevádzkujete kampaň na aplikáciu, je dôležité zaistiť, aby ste mali rozmanitú skupinu kreatív vo všetkých formátoch reklamy.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti kampane na aplikáciu: slabé pokrytie a malá rozmanitosť kreatív


6. Nastavenia zacielenia a prekrytia

Ak je kampaň zacielená na menšiu skupinu používateľov s veľmi konkrétnymi nastaveniami publika, oblasti alebo jazyka, môže byť pravdepodobnejšie, že pri nej dôjde k výkyvom výkonnosti. V účte môžete mať viacero kampaní alebo reklamných skupín, ktoré sa v dôsledku podobného zacielenia môžu zúčastniť prekrývajúcich sa aukcií.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti kampane na aplikáciu: zacielenie


7. Stav dodržiavania pravidiel a kontroly reklamy

Zmeny stavu kontroly vašich reklám alebo kľúčových slov môžu ovplyvniť vašu výkonnosť.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti kampane na aplikáciu: pravidlá a stav kontroly


8. Stav aplikácie

Stav aplikácie v službách Google Play alebo Apple App Store môže obmedziť alebo znemožniť zobrazovanie reklám v kampaniach na aplikáciu.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti kampane na aplikáciu: stav aplikácie


9. Iné problémy s účtom

Problémy s platbami, prenosmi fakturácie alebo iné problémy na úrovni účtu môžu ovplyvniť výkonnosť účtu a kampaní.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti kampane na aplikáciu: problémy s účtom


10. Dynamika aukcií

Výkonnosť vašej kampane môžu ovplyvniť voľby iných inzerentov, ktorí sa zúčastňujú rovnakých aukcií ako vy.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti kampane na aplikáciu: dynamika aukcií

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka