Improve with AI-powered Search

Styra AI-baserade sökannonser

Googles AI ger fördelar som kan hjälpa dig att nå dina mål i stor skala på sätt som inte är möjliga med manuell budgivning, begränsade matchningstyper (som exakt matchning och frasmatchning) samt produktion och testning av annonsmaterial. Med Googles AI får du alla verktyg du behöver för att styra och justera inställningarna utifrån dina affärsbehov. Du kan behålla dina specifika budstrategier, sökordsmatchningar och marknadsföringsstrategier samtidigt som du drar fördel av Googles AI.

Justera och optimera med Smart Bidding

Med Smart Bidding kan du styra särskilda aspekter av dina kampanjer. Detta kan vara användbart om du behöver ta hänsyn till externa faktorer som annonsutrymme, lokala policyer och växlande budgetar. Du kan även lägga lägre eller högre bud under en viss tidsperiod.

Justera dina målbelopp och budgetar

Kampanjer som använder Smart Bidding lägger bud baserat på de mest exakta konverteringsmätningarna som finns tillgängliga. Men när du bevakar resultatet och visningen av kampanjer som använder Smart Bidding eller när dina verksamhetsmål förändras kanske du vill justera dina budgetar och CPA-mål, ROAS-mål eller budgetar för att nå dina mål mer effektivt.
Justera målbelopp:
 • Om du använder en portföljbudstrategi kan du justera målbeloppen på portföljnivå för flera kampanjer samtidigt.
 • Om du inte använder en portföljbudstrategi kan du justera målen för varje enskild kampanj.
 • I dina kampanjer kan du ange ditt ROAS- eller CPA-mål på annonsgruppsnivå.

Justera budgetar:

 • När du använder Maximera konverteringar eller Maximera konverteringsvärde utan ett ROAS- eller CPA-mål genererar Smart Bidding så hög konverteringsvolym eller så högt konverteringsvärde som möjligt inom din dagliga budget. Om du använder en portföljbudstrategi kan du enkelt hantera budgeten för alla kampanjer i en ny eller befintlig portföljbudstrategi genom att använda en delad budget.

sidan Rekommendationer kan du se förslag på budgivning och budgetar som kan ge bättre resultat till en liknande avkastning på investeringen.

Mål- och budgetsimulatorer:

När du justerar dina CPA- eller ROAS-mål eller gör ändringar i din budget om du inte optimerar för ett mål rekommenderar vi att du granskar dina Smart Bidding-simulatorer för att se hur de påverkar viktiga mätvärden, som klick, konverteringsvärde, konverteringar och utgifter. Läs mer om hur du gör måljusteringar med Smart Bidding för Sök.

Du kan byta budstrategi när som helst. När du gör en ändring tar det lite tid innan resultatet har stabiliserats medan systemet lär sig att optimera för den nya budstrategin. När du byter budstrategi föreslår vi att du ställer in de nya budstrategimålen till något som liknar ditt tidigare resultat. Du kan även använda experiment för att jämföra en annan automatisk budstrategi med din nuvarande budstrategi. Läs mer om tillgängliga budstrategier i Om automatisk budgivning.

Ändringar i mätning och konverteringar

Dina Smart Bidding-strategier optimerar för konverteringar och konverteringsvärde. Du kan ändra konverteringarna i samband med att du skapar kampanjen eller vid ett senare tillfälle. Du kan även lägga till konverteringsvärderegler för att modifiera kampanjen.
Mål: Kampanjerna optimeras enligt standardmålen i ditt konto. Du kan välja att inte använda standardmål på kontonivå utan i stället välja exakt vilka konverteringar som kampanjen optimera för med hjälp av anpassade mål.
Obs! Om du ändrar konverteringsåtgärder (eller konverteringsvärden) i dina kampanjer kan det påverka resultatet. Du kan behöva justera dina ROAS- eller CPA-mål.

Konverteringsvärderegler: Om du har ytterligare information om dina kunder baserat på deras plats, enhet eller medlemskap på en målgruppslista som inte redan speglas i konverteringsvärdet kan du använda konverteringsvärderegler.

Datauteslutningar: Om du nyligen har haft problem med konverteringsspårning föreslår vi att du använder datauteslutningar för att utesluta perioden med felaktig data. På så sätt förhindrar du att våra system tränas på data som kan vara felaktig. Om exempelvis en tagg oavsiktligt togs bort från din webbplats föreslår vi att du tillämpar en datauteslutning för de dagar då konverteringsdata saknas.

Obs! Datauteslutningar är avsedda att ta hänsyn till strömavbrott och andra större problem. Om du använder dem för ofta eller under långa perioder i sträck kan det påverka resultatet av Smart Bidding negativt.

Säsongshändelser och helgdagar

Du kan informera Smart Bidding om du förväntar dig kortsiktiga resultatförändringar i samband med en säsongshändelse eller helgdag. Du kan tillämpa en säsongsjustering under perioder då du förväntar dig en betydande förändring av konverteringsfrekvensen. Säsongsjusteringar är lämpliga för korta händelser på en till sju dagar. De kanske inte fungerar lika väl om de används under längre perioder.
Om du till exempel har ett reaerbjudande under påsken och förväntar dig att dina kunder konverterar i högre takt än normalt kan du använda en säsongsjustering för att informera Smart Bidding om att lägga högre bud under den perioden.

Negativa sökord med bred matchning

Du kan undvika oönskade söktermer genom att lägga till negativa sökord som innehåller dessa termer.

Skapa och använda negativa sökord i kampanjer

Så här lägger du till negativa sökord i annonsgrupper, kampanjer och listor över negativa sökord:
Obs! Anvisningarna nedan är en del av den nya Google Ads-användarupplevelsen. Om du vill använda den tidigare designen klickar du på ikonen Utseende och väljer Använd tidigare design. Om du fortfarande använder den tidigare versionen av Google Ads kan du titta på snabbguiden eller använda sökfältet i navigeringspanelen högst upp i Google Ads för att hitta sidan du söker.
 1. Klicka på ikonen Kampanjer Ikonen Kampanjer i ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på rullgardinsmenyn Målgrupper, sökord och innehåll i avsnittsmenyn.
 3. Klicka på Sökord.
 4. Klicka på fliken Negativa sökord för söknätverket och sedan på plustecknet .
 5. Välj Lägg till negativa sökord eller skapa en ny lista.
 6. Välj om du vill lägga till negativa sökord i en kampanj eller annonsgrupp och välj sedan kampanjen eller annonsgruppen.
 7. Lägg till sökorden, ett per rad. Se till att de negativa sökorden inte överlappar dina vanliga sökord eftersom det medför att annonsen inte visas. Välj en matchningstyp genom att använda lämpliga specialtecken.
 8. Om du lägger till de negativa sökorden i en kampanj kan du välja att spara dem på en ny eller befintlig lista över negativa sökord och tillämpa den på kampanjen. Markera Spara i en ny eller befintlig lista och ange ett namn på den nya listan eller välj en befintlig.
 9. Klicka på Spara.

Använda en befintlig lista över negativa sökord

 1. Välj Använd lista med negativa sökord.
 2. Välj kampanjen som du vill tillämpa listan på.
 3. Markera rutorna vid listorna du vill använda.
 4. Klicka på Spara.

Så här lägger du till eller tar bort listor över negativa sökord från flera kampanjer samtidigt:

 1. Klicka på Kampanjer.
 2. Markera rutan vid kampanjerna som du vill tillämpa listorna på.
 3. Klicka på Redigera och välj Redigera inriktning.
 4. Välj Lägg till listor med negativa sökord för att lägga till listor med negativa sökord.
 5. Markera rutan vid listorna du vill lägga till i kampanjerna.
 6. Klicka på Använd.
 7. Välj Ta bort listor med negativa sökord för att ta bort listor över negativa sökord.
 8. Markera rutan vid listorna du vill ta bort från kampanjerna.
 9. Klicka på Använd.

Tips

 • Negativa sökord fungerar annorlunda än positiva sökord. Läs mer om negativa sökord
 • I stället för att lägga till varje användarsökning som ett negativt sökord kan det vara bättre att identifiera specifika ord eller fraser som du vill blockera och lägga till dem som negativa sökord.
 • Använd negativa sökord sparsamt eftersom du oavsiktligt kan blockera lönsam trafik.

Fästa tillgångar med responsiva sökannonser

När du skapar en responsiv sökannons är standardinställningen att rubriker och beskrivningar kan visas i vilken ordning som helst. Genom att fästa tillgångar kan du dock bestämma var enskilda rubriker och beskrivningar ska visas i annonsen.

Fästa rubriker och beskrivningar vid specifika positioner

När du fäster en rubrik eller beskrivning visas den bara på den specifika positionen och inga andra kan visas där. Om du fäster flera rubriker eller beskrivningar på samma position visas alltid en av dem på den aktuella positionen för varje annons. Om du har obligatoriska fraser som måste visas för användarna (till exempel ”användarvillkor kan gälla”) bör du fästa dem på rubrikposition 1, rubrikposition 2 eller beskrivningsposition 1, eftersom dessa alltid visas.

Obs! Att fästa tillgångar är inte något vi rekommenderar för de flesta annonsörer, eftersom det minskar det totala antalet tillgångskombinationer som kan visas och matchas med en potentiell kunds sökning.
 1. Klicka på rubriken eller beskrivningen som du vill fästa på sidan Redigera annons.
 2. Klicka på nålikonen Pin som visas bredvid rubriken eller beskrivningen.
 3. Välj den position där du vill fästa rubriken eller beskrivningen i popup-rutan.
 4. Klicka på Spara.

Tips för att fästa en rubrik eller beskrivning

 • När du fäster en rubrik eller beskrivning visas den enbart på den specifika platsen och inga andra rubriker eller beskrivningar kan visas där. Eftersom detta minskar det totala antalet rubriker eller beskrivningar som kan matchas med en potentiell kunds sökning, är det inget vi rekommenderar för de flesta annonsörer.
 • Prova att fästa två eller tre rubriker eller beskrivningar på samma position så att vilken som helst av dem kan visas där. Det ger dig större flexibilitet att upptäcka vilka rubriker eller beskrivningar som ger bättre resultat.
  • Om du till exempel fäster rubriken ”Officiell webbplats” på rubrikposition 1 innehåller alla annonser som kunder kan se ”Officiell webbplats” som första rubrik. Anta att du fäster en andra rubrik, ”Den officiella webbplatsen”, på rubrikposition 1. Då innehåller alla annonser som kunder kan se antingen ”Officiell webbplats” eller ”Den officiella webbplatsen” som första rubrik.
 • Om du fäster rubriker och/eller beskrivningar på alla tillgängliga positioner visas inga rubriker och/eller beskrivningar som inte är fästa någonstans.
 • Rubriker och beskrivningar som är fästa på rubrikposition 1, rubrikposition 2 eller beskrivningsposition 1 visas alltid. Det är inte säkert att innehåll som är fäst på rubrikposition 3 och beskrivningsposition 2 visas i alla annonser. Om du har text som ska visas i varje annons måste du fästa den vid rubrikposition 1, rubrikposition 2 eller beskrivningsposition 1.
 • Du kan se hur den färdiga responsiva sökannonsen kommer att se ut genom att klicka på förhandsgranskningsikonen .

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny