Как да управлявате базираните на AI реклами в мрежата за търсене

AI на Google предлага предимства, които могат да Ви помогнат да постигате целите си в голям мащаб по начини, които не са възможни с ръчното офериране, ограничените типове на съвпадение (като точно съвпадение или съвпадение по фраза) и създаването и тестването на рекламни послания. С помощта на AI на Google Google Ads Ви предоставя инструментите, с които да управлявате и коригирате действията си съобразно с бизнес нуждите си. Можете да продължите да ползвате конкретни стратегии за офериране, за съвпадение на ключовите думи и творчески стратегии, като същевременно получите предимствата на използването на AI на Google.

Коригиране и оптимизиране с „Интелигентно офериране“

С „Интелигентно офериране“ можете да управлявате определени аспекти от кампаниите си. Това може да е полезно, ако се налага да вземате под внимание външни фактори, като складови наличности, местни правила или променящи се бюджети. Можете също да задавате по-ниски или по-високи оферти през даден период от време.

Коригиране на целите и бюджетите

В кампаниите, използващи „Интелигентно офериране“, офертите се задават въз основа на възможно най-точните измервания на реализациите. Когато обаче наблюдавате ефективността и показването на кампаниите, използващи „Интелигентно офериране“, или с развитието на бизнес целите Ви, бихте могли да коригирате целите си за CPA, възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS) или бюджет, което да Ви помогне да постигнете целите си.
Коригиране на целевите стойности:
 • Ако използвате стратегия за портфолио, коригирайте целите на ниво портфолио за няколко кампании наведнъж.
 • Ако не използвате стратегия за офериране за портфолио, можете да коригирате целевите стойности за всяка отделна кампания.
 • В кампаниите си може да зададете целевата ROAS или CPA на ниво рекламна група.

Коригиране на бюджетите:

 • Когато използвате „Постигане на максимален брой реализации“ или „Постигане на максимална стойност на реализациите“ без цел за ROAS или CPA, „Интелигентно офериране“ ще стимулира възможно най-голям обем на реализациите или максимална стойност на реализациите в рамките на дневния Ви бюджет. Ако работите със стратегия за офериране за портфолио, лесно можете да управлявате бюджета на всички кампании в нова или съществуваща такава стратегия, като използвате споделен бюджет.

На страницата за препоръки може да намерите предложения за оферирането и бюджетите си, така че да постигнете по-голяма ефективност при подобна ROI.

Симулатори за бюджет и целеви стойности:

Когато коригирате целите си за CPA или ROAS или променяте бюджета си, ако не оптимизирате за дадена целева стойност, препоръчваме да прегледате симулаторите за „Интелигентно офериране“ и да видите как тези параметри може да повлияят на ключови показатели, като кликвания, стойност на реализациите, реализации и разходи. За подробности вижте Как да извършвате корекции на цели с „Интелигентно офериране“ за мрежата за търсене.

Можете да промените стратегията си за офериране по всяко време. Когато направите промяна, ще трябва да мине известно време, докато ефективността се стабилизира, тъй като системата трябва да се научи да оптимизира за новата стратегия за офериране. Когато променяте стратегиите за офериране, препоръчваме да зададете новите им цели близки до предишните. Можете да използвате и експерименти, за да сравните друга стратегия за автоматично офериране с текущата си. Вижте Всичко за автоматичното офериране, за да научите повече за наличните стратегии за офериране.

Промени в измерването и реализациите

Стратегиите Ви за „Интелигентно офериране“ оптимизират спрямо реализациите и стойността на реализациите. Можете да промените реализациите по време на създаването на кампанията или след това. Можете също да добавите правила за стойност на реализациите, за да промените кампанията си.
Цели: Кампаниите ще бъдат оптимизирани за постигане на основните цели за профила Ви. Може да не използвате стандартните цели в профила си и вместо това да изберете конкретни реализации, за които да се извършва оптимизиране на кампанията Ви, с помощта на персонализирани цели.
Забележка: Промяната на действията, водещи до реализация, (или стойността на реализациите) в кампаниите Ви може да се отрази на ефективността. Може да се наложи да коригирате целевите стойности за ROAS или за CPA.

Правила за стойност на реализацията: Ако имате допълнителна статистика за клиентите си – въз основа на местоположението им, устройството или включването им в списък с аудитории, която не е отразена в стойността на реализацията, можете да използвате правила за стойност на реализацията.

Изключвания на данни: Ако наскоро сте имали проблем с проследяването на реализациите, препоръчваме да използвате изключвания на данни, за да изключите периода с невалидни данни. По този начин не се допуска системите ни да се обучават от данни, които може да са неточни. Ако например от сайта Ви случайно е бил премахнат даден маркер, препоръчваме да приложите изключване на данни към дните, в които липсват данни за реализациите.

Забележка: Изключването на данни е предназначено за прилагане при прекъсвания на работата или сериозни проблеми. Честото или продължителното им използване може да повлияе отрицателно върху ефективността на „Интелигентно офериране“.

Сезонни събития или празници

Когато предстои сезонно събитие или празник, можете да информирате „Интелигентно офериране“, ако смятате, че е възможно да има краткосрочни промени в ефективността. Можете да приложите сезонна корекция през периодите, в които очаквате значителна промяна в процентите си на реализация. Сезонните корекции са идеални за кратки събития от 1 до 7 дни. Може да не работят достатъчно добре, ако ги използвате за продължителни периоди от време.
Ако например имате събитие за разпродажба през великденските празници и очаквате от клиентите си по-голям процент на реализация от обичайното, може да приложите сезонна корекция, с която да информирате „Интелигентно офериране“ да оферира с по-високи суми, докато трае събитието.

Отрицателни ключови думи с широко съвпадение

За да избегнете нежелани думи за търсене, можете да добавите отрицателни ключови думи, които ги включват.

Как да създавате и прилагате отрицателни ключови думи към кампании

За да добавите отрицателни ключови думи към рекламни групи, кампании и списъци с отрицателни ключови думи:
Забележка: Инструкциите по-долу са част от новия дизайн на практическата работа на потребителите на Google Ads. За да използвате предишния дизайн, кликнете върху иконата „Облик“ и изберете Използване на предишния дизайн. Ако използвате предишната версия на Google Ads, прегледайте картата за бързи справки или използвайте лентата за търсене в горния навигационен панел на Google Ads, за да намерите страницата, която търсите.
 1. В профила си в Google Ads кликнете върху иконата Кампании Campaigns Icon.
 2. Кликнете върху падащото меню Аудитории, ключови думи и съдържание в менюто на секцията.
 3. Кликнете върху Ключови думи за мрежата за търсене.
 4. Кликнете върху раздела „Отрицателни ключови думи за търсене“ и след това – върху иконата със знак плюс .
 5. Изберете Добавяне на отрицателни ключови думи или създаване на нов списък.
 6. Изберете дали да добавите отрицателни ключови думи към кампания, или към рекламна група, а след това посочете съответната кампания или рекламна група.
 7. Добавете ключовите си думи по една на ред. Отрицателните ключови думи не трябва да се припокриват с обикновените, защото тогава рекламата Ви няма да се показва. Изберете тип на съвпадение, като използвате подходящия запис.
 8. Ако добавяте отрицателните си ключови думи към кампания, имате възможност да запазите ключовите думи в нов или съществуващ списък с отрицателни ключови думи, който да приложите към кампанията. Поставете отметка до Запазване като нов или съществуващ списък и въведете името на новия списък или изберете съществуващ такъв.
 9. Кликнете върху Запазване.

За да използвате съществуващ списък с отрицателни ключови думи:

 1. Изберете Използване на списък с отрицателни ключови думи.
 2. Изберете кампанията, към която искате да приложите списъци с отрицателни ключови думи.
 3. Поставете отметки в квадратчетата до списъците с отрицателни ключови думи, които искате да използвате.
 4. Кликнете върху Запазване.

За да добавите или премахнете списъци с отрицателни ключови думи от няколко кампании наведнъж:

 1. Кликнете върху Кампании.
 2. Поставете отметка в квадратчето до кампаниите, към които искате да приложите списъците с отрицателни ключови думи.
 3. Кликнете върху Редактиране и изберете Редактиране на насочването.
 4. За да добавите списъци с отрицателни ключови думи, изберете Добавяне на списъци с отрицателни ключови думи.
 5. Поставете отметка в квадратчето до списъците, които искате да добавите към тези кампании.
 6. Кликнете върху Прилагане.
 7. За да премахнете списъци с отрицателни ключови думи, изберете Премахване на списъци с отрицателни ключови думи.
 8. Поставете отметка в квадратчето до списъците, които искате да премахнете от тези кампании.
 9. Кликнете върху Прилагане.

Съвети

 • Отрицателните ключови думи работят по различен начин от положителните. Научете повече за отрицателните ключови думи
 • Вместо да добавяте всяко търсене на потребител като отрицателно, може да е по-добре да определите конкретни думи или фрази, които да блокирате, и да ги добавите като отрицателни ключови думи.
 • Не прекалявайте с прилагането на отрицателни ключови думи, тъй като може неволно да блокирате подходящ трафик.

Фиксиране при адаптивните реклами в мрежата за търсене

По подразбиране, когато създавате адаптивна реклама в мрежата за търсене, заглавията и описанията могат да се показват във всякакъв ред. Можете обаче да определите къде да се показват отделните заглавия и описания в рекламата Ви, като използвате функцията за фиксиране.

Фиксиране на заглавия и описания на конкретни позиции

Фиксирането на заглавие или описание го кара да се показва само на една конкретна позиция, като така не позволява на други да се показват на същото място. Фиксирането на няколко заглавия или описания на една и съща позиция гарантира, че поне едно от тях ще се показва на тази позиция във всяка реклама. Ако на потребителите задължително трябва да се покаже определен текст (например „В сила са условия“), трябва да го фиксирате в „Позиция на заглавие 1“, „Позиция на заглавие 2“ или „Позиция на описание 1“, тъй като те ще се показват винаги.

Забележка: Фиксирането не се препоръчва за повечето рекламодатели, защото намалява общия брой комбинации от активи, които могат да съответстват на търсенето на потенциален клиент и да му бъдат показани.
 1. На страницата „Редактиране на рекламата“ кликнете върху заглавието или описанието, което искате да фиксирате.
 2. Докоснете иконата за фиксиране Pin, която се показва до заглавието или описанието.
 3. В изскачащия прозорец изберете позицията, на която искате да фиксирате заглавието или описанието.
 4. Кликнете върху Запазване.

Съвети за фиксиране

 • Фиксираното заглавие или описание се показва само в една конкретна позиция, като така не позволява на други да се показват на същото място. Тъй като фиксирането намалява общия брой заглавия или описания, които могат да бъдат съпоставяни с търсенията на потенциални клиенти, то не се препоръчва за повечето рекламодатели.
 • Опитайте да фиксирате две или три от заглавията или описанията във всяка позиция, така че всяко от тях да може да се показва там. Това Ви дава повече гъвкавост, за да можете да установите кои заглавия или описания имат по-добра ефективност.
  • Ако например фиксирате заглавието „Официален уебсайт“ на позиция 1, всички реклами, които клиентите Ви виждат, ще имат като първо заглавие „Официален уебсайт“. Ако обаче фиксирате второ заглавие – например „Официалният сайт“ – на позиция 1 на заглавието, тогава всички реклами, които клиентите виждат, ще бъдат с първо заглавие или „Официален уебсайт“, или „Официалният сайт“.
 • Ако имате фиксирани заглавия и/или описания във всички налични позиции, тези, които не са фиксирани, няма да се показват.
 • Заглавията или описанията, фиксирани в позиции 1 и 2 на заглавието или в позиция 1 на описанието, винаги ще се показват. Няма гаранция, че съдържанието, фиксирано в позиция 3 на заглавието и позиция 2 на описанието, ще се показва във всяка реклама. Ако имате текст, който трябва да се показва във всяка реклама, трябва да го фиксирате на позиция 1 или 2 на заглавието или на позиция 1 на описанието.
 • За да визуализирате начина, по който адаптивната Ви реклама в мрежата за търсене ще се показва на потребителите, кликнете върху иконата за визуализация.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню