Improve with AI-powered Search

Sprievodca reklamami vo vyhľadávaní využívajúcimi umelú inteligenciu

Skombinovaním služieb využívajúcich umelú inteligenciu pre reklamy vo vyhľadávaní (angl. Search ad) môžete vytvárať reklamy, ktoré sa prispôsobujú, aby zobrazovali relevantnejšie reklamné posolstvá väčšiemu počtu ľudí a zároveň plnili vaše ciele návratnosti investícií. Google používa umelú inteligenciu na nastavenie správnych ponúk, dosiahnutie správnych vyhľadávaní a vytvorenie najrelevantnejšej reklamy pre spotrebiteľov. Inzerenti, ktorí zlepšia účinnosť responzívnych reklám vo vyhľadávaní (z úrovne Slabá na úroveň Vynikajúca), tak môžu v priemere zaznamenať o 12 % viac konverzií (zdroj: interné údaje Googlu, 28. 2. 2023 až 1. 3. 2023).

Reklamy vo vyhľadávaní využívajúce umelú inteligenciu vám pomáhajú zobrazovať pre každé vyhľadávanie používateľa najrelevantnejšiu reklamu za správnu cenu.

Animácia vysvetľujúca fungovanie automatizácie vyhľadávania.

Vyššia hodnota s menším úsilím

To, čo spotrebitelia chcú, a spôsob, akým to vyhľadávajú, sa neustále mení. Predvídať každé možné vyhľadávanie, ktoré súvisí s vašou firmou, je o to ťažšie. Spárovaním voľnej zhody s inteligentnými ponukami môžete pomocou signálov v čase aukcie nastaviť správnu ponuku pre každý dopyt. Vďaka tomu nie je potrebné predvídať a spravovať každé potenciálne vyhľadávanie.

Príklad: Povedzme, že máte taliansku reštauráciu v Žiline. Voľná zhoda vám pomáha nájsť rôznych ľudí, ktorí majú záujem o vaše služby, napríklad páry hľadajúce „miesta na večeru“ v okolí pomocou telefónu, rodinu hľadajúcu „rodinné reštaurácie v Žiline“ alebo cestovateľa, ktorý hľadá vo svojom hoteli na laptope „najlepšie rizoto na Bulvári“. Hoci vašu reštauráciu môže navštíviť ktorýkoľvek z týchto používateľov, optimálna ponuka na jeho oslovenie sa bude líšiť. Manuálna úprava ponuky pre individuálne kľúčové slová v prípade jednotlivých používateľov je veľmi náročná a viedla by k premeškaným konverziám.

No ak ideme ešte ďalej, bolo by nepraktické vytvárať tisícky kreatív pre každé možné vyhľadávanie získané voľnou zhodou. Kreatívne používanie umelej inteligencie od Googlu funguje s voľnou zhodou, pretože systém potrebuje flexibilitu na optimalizáciu správneho variantu kreatívy pre každý dopyt. Zadaním viacerých nadpisov a opisov do responzívnej reklamy vo vyhľadávaní môže Google Ads zistiť, ktoré kombinácie dosahujú najlepšiu výkonnosť v rámci celej návštevnosti, ktorú získava voľná zhoda.

Prípadová štúdia

Využitím reklám vo vyhľadávaní využívajúcich umelú inteligenciu dokázala firma tails.com zvýšiť počet registrácií vo všeobecných kampaniach o 182 % a počet kliknutí o 258 %. Zistite, ako automatizovaný prístup využívajúci reklamy vo vyhľadávaní v kombinácii s voľnou zhodou, inteligentnými ponukami a responzívnymi reklamami vo vyhľadávaní pomohol značke zachovať si relevanciu a osloviť nových zákazníkov v Nemecku.

Ikona znázorňujúca inteligentné ponuky.

Optimalizácia ponúk pomocou inteligentných ponúk

Inteligentné ponuky vyhodnocujú miliardy kombinácií signálov, pomocou ktorých sa na základe vašich cieľov návratnosti investícií nastaví správna ponuka pre každý vyhľadávací dopyt a aukciu. Zvlášť stratégie ponúk založené na hodnote, napríklad maximalizácia hodnoty konverzií, vám pomôžu osloviť zákazníkov, ktorí majú pre vašu firmu najväčší význam (a generujú najvyššiu peňažnú hodnotu). Zistite, ako vám inteligentné ponuky optimalizáciou vašich ponúk v reálnom čase pomáhajú osloviť správnu osobu za správnu cenu.

ZAČAŤ

Ikona znázorňujúca voľnú zhodu.

Oslovenie vhodných zákazníkov pomocou voľnej zhody

Voľná zhoda využíva silu umelej inteligencie od Googlu na rozšírenie dosahu nad rámec presnej a frázovej zhody identifikáciou súvisiacich dopytov s cieľom osloviť viac zákazníkov a dosiahnuť vyššiu výkonnosť. Voľná zhoda funguje najlepšie s inteligentnými ponukami, pretože zaisťuje, že vytvárate ponuky len pri vyhľadávaniach, ktoré by mali dosahovať dobrú výkonnosť. Zistite, ako vám voľná zhoda pomáha udržať si prehľad o trendoch na trhu a rýchlo sa meniacom dopyte oslovením všetkých vyhľadávaní, ktoré sú relevantné pre vašu firmu.

ZAČAŤ

Ikona znázorňujúca responzívne reklamy vo vyhľadávaní.

Zvýšenie zapojenia pomocou responzívnych reklám vo vyhľadávaní

Vytvorte reklamy, ktoré sa prispôsobujú, aby ste zákazníkom zobrazovali relevantnejšie reklamné posolstvá. Účinnosť reklamy pre responzívne reklamy vo vyhľadávaní vám poskytuje spätnú väzbu, vďaka ktorej sa môžete sústrediť na zobrazovanie správnych reklamných posolstiev svojim zákazníkom. Zistite, ako používať viacero nadpisov a opisov na vytváranie a zobrazovanie relevantných reklám pre každý dopyt na základe signálov v čase aukcie.

ZAČAŤ

Tip

Pomocou vstavaných funkcií ovládania môžete zachovať konkrétne kreatívy, zhodu kľúčových slov a stratégie ponúk. Okrem toho môžete pomocou niekoľkých stratégií, napríklad pripínania a vylučujúcich kľúčových slov, zaistiť splnenie konkrétnych požiadaviek v kampaniach využívajúcich umelú inteligenciu od Googlu. Podrobnosti nájdete v článku Ako ovládať reklamy vo vyhľadávaní využívajúce umelú inteligenciu.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
3099041286139094530
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067