Riešenie problémov s výkyvmi a zmenami výkonnosti v kampaniach Google Ads

V tomto článku vám vysvetlíme jednotlivé dôvody výkyvov a zmien v kampaniach, prečo môžu v priebehu času viesť k zmenám výkonnosti kampaní a ako môžete pomocou nástrojov v účte Google Ads zistiť, čo je príčinou týchto zmien.

Pripomíname, že kolísanie výkonnosti kampane je normálne.


Skôr než začnete

Identifikácia dôvodov zmien výkonnosti jedným kliknutím pomocou vysvetlení

Vysvetlenia sú k dispozícii pre nasledujúce typy kampaní:

  • kampane vo vyhľadávaní (ang. search campaign) používajúce manuálnu CZK, vylepšenú CZK, vylepšenú cenu za kliknutie na maximalizáciu hodnoty, cieľovú cenu za akciu, maximalizáciu konverzií, maximalizáciu kliknutí, maximalizáciu hodnoty konverzií a cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu;
  • kampane na aplikácie (ang. App campaigns) používajúce cieľovú cenu za akciu;
  • maximálne výkonné kampane (ang. Performance Max campaign).

Vysvetlenia vám poskytnú štatistiky o veľkých zmenách vo výkonnosti účtu a pomôžu vám rýchlo zistiť, prečo k nim došlo. Predvolene sa vám zobrazia vysvetlenia porovnávajúce obdobie, ktoré ste vybrali, s predchádzajúcim obdobím rovnakej dĺžky.

  1. Prejdite na stránku kampane alebo reklamných skupín.
  2. Umiestnite kurzor myši na hodnoty v tabuľke s údajmi, ktoré sú zobrazené modrou farbou a podčiarknuté prerušovanou čiarou.
  3. Uvidíte, ako sa táto hodnota zmenila od posledného obdobia.
  4. Kliknite na Zobraziť vysvetlenie a pozrite sa, čo spôsobilo zmenu.

Váš účet Google Ads

Hodnotenie výkonnosti na základe stratégie ponúk a cieľa optimalizácie

Pred vyvodením záverov v súvislosti s výkonnosťou kampane je dôležité najprv zvážiť, či nastavenia, ktoré používate, zodpovedajú metrikám, na ktorých dosahovanie sa vaša kampaň optimalizuje. Aktualizácia nastavení stratégie ponúk alebo cieľov optimalizácie pre kampaň tak, aby boli v súlade s vašimi firemnými a reklamnými cieľmi, vám pomôže uistiť sa, že sa pri analýze výkonnosti kampane zameriavate na relevantné metriky, aby ste pochopili, čo spôsobilo výkyvy.

Napríklad cieľová cena za akciu (ang. target cost-per-action) vám pomáha získať čo najviac konverzií za nastavenú alebo ešte nižšiu cieľovú cenu za akciu. V kampaniach používajúcich cieľovú cenu za akciu môžu byť ceny za konverziu a ďalšie metriky súvisiace s konverziami lepšími ukazovateľmi výkonnosti než cena za kliknutie (ang. cost-per-click) a zobrazenia.

 

Deväť bežných dôvodov výkyvov výkonnosti

1. Nedávne zmeny nastavení účtu alebo kampane

Úprava nastavení účtu alebo kampane, napríklad stratégie ponúk, úprav ponúk, ponúk, rozpočtu, kľúčových slov, publík, demografických údajov a časového rozvrhu reklám môže ovplyvniť výkonnosť.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti v službe Google Ads: zmeny v nastaveniach účtu alebo kampane


2. Nastavenie sledovania konverzií a oneskorenie konverzie

V prípade náhleho poklesu alebo nárastu počtu príkazov ping alebo spustení značky pre konverznú akciu, ktorú vaša kampaň používa pre automatické ponuky, môže dôjsť počas optimalizácie služby Google Ads na nastavenú konverznú akciu k poklesu zobrazovania a výdavkov.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti v službe Google Ads: nastavenie sledovania konverzií a oneskorenie konverzie


3. Ponuky a ciele ponúk

Výkonnosť môže kolísať, ak sú ponuky, limity ponúk alebo ciele ponúk nastavené bez zohľadnenia historických údajov, ktoré Google Ads používa na zobrazovanie vašich reklám.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti v službe Google Ads: ponuky a ciele ponúk.


4. Nastavenia rozpočtu

Pri obmedzenom rozpočte vaša kampaň môže s väčšou pravdepodobnosťou zaznamenať kolísanie výkonnosti.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti v službe Google Ads: nastavenia rozpočtu


5. Pokrytie a diverzita kreatív

Ak prevádzkujete kampaň založenú na podkladoch (responzívne reklamy vo vyhľadávaní, responzívne obsahové reklamy, kampane na aplikáciu, maximálne výkonné kampane), je dôležité uistiť sa, že máte rozmanitú skupinu kreatív, ktoré využívajú rôzne formáty reklamy.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti v službe Google Ads: pokrytie a rozmanitosť kreatív


6. Nastavenia a prekrytia zacielenia (publiká, kľúčové slová, geografické údaje)

Ak je kampaň zacielená na menšiu skupinu používateľov s veľmi konkrétnymi nastaveniami publík, kľúčových slov, oblastí alebo jazykov, je zároveň pravdepodobnejšie, že v nej dôjde k výkyvom výkonnosti. V účte môžete mať viacero kampaní alebo reklamných skupín, ktoré v dôsledku podobných kľúčových slov alebo ďalšieho zacielenia môžu vstupovať do prekrývajúcich sa aukcií.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti v službe Google Ads: zacielenie


7. Stav dodržiavania pravidiel a kontroly reklamy

Zmeny stavu kontroly vašich reklám alebo kľúčových slov môžu ovplyvniť vašu výkonnosť.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti v službe Google Ads: pravidlá a stav kontroly


8. Iné problémy s účtom

Problémy s platbami, prenosmi fakturácie alebo iné problémy na úrovni účtu môžu ovplyvniť výkonnosť účtu a kampaní.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti v službe Google Ads: problémy s účtom


9. Dynamika aukcií

Výkonnosť vašej kampane môžu ovplyvniť voľby iných inzerentov, ktorí sa zúčastňujú na rovnakých aukciách ako vy.

Ďalšie informácie o výkyvoch výkonnosti v službe Google Ads: dynamika aukcií

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka