Odstraňování problémů se změnami a výkyvy výkonu v kampaních Google Ads

Tento článek popisuje různé příčiny výkyvů a změn v kampani a vysvětluje jejich dopad na výkon kampaně v průběhu času. Dále přibližuje, jak lze pomocí nástrojů v účtu Google Ads zjistit, co tyto změny způsobuje.

Upozornění: Je naprosto běžné, že v kampani dochází k určitým změnám ve výkonu.


Než začnete

Funkce vysvětlení umožňuje jediným kliknutím zjistit příčiny změn výkonu

Vysvětlení jsou dostupná:

  • u kampaní ve vyhledávání používajících strategii Manuální CPC, Vylepšená CPC, Vylepšená CPC se zaměřením na hodnotu, Cílová CPA, Maximalizovat konverze, Maximalizovat počet kliknutí, Maximalizovat hodnotu konverze nebo Cílová ROAS,
  • kampaní na aplikace, které používají cílovou CPA,
  • maximálně výkonných kampaní.

Vysvětlení poskytují informace o významných změnách výkonu vašeho účtu a umožňují rychle zjistit jejich příčinu. Ve výchozím nastavení srovnávají vysvětlení vámi zvolené období s předchozím obdobím stejné délky.

  1. Přejděte na stránku kampaně nebo reklamní sestavy.
  2. V tabulce dat umístěte kurzor na modré hodnoty, které jsou podtrženy tečkovanou čárou.
  3. Uvidíte, jak se daná hodnota změnila ve srovnání s předchozím obdobím.
  4. Pokud chcete vědět, co změnu způsobilo, klikněte na Zobrazit vysvětlení.

Váš účet Google Ads

Vyhodnocení výkonu na základě vaší strategie nabídek a cíle optimalizace

Než začnete dělat závěry ohledně výkonu kampaně, měli byste nejprve zvážit, zda použitá nastavení odpovídají metrikám, pro které je kampaň optimalizovaná. Pokud svou strategii nabídek nebo nastavení cílů optimalizace upravíte tak, aby odpovídaly vašim obchodním a inzertním cílům, umožní vám to zaměřit se při analýze výkonu na ty správné metriky. Snáze pak zjistíte co výkyvy způsobilo.

Například Cílová CPA vám pomůže dosáhnout co největšího počtu konverzí v rámci nastavené cílové ceny za akci (CPA), případně za cenu nižší. V kampaních využívajících Cílovou CPA budou cena za konverzi a další metriky související s konverzemi pravděpodobně lepšími indikátory výkonu než počet zobrazení a cena za proklik.

 

Devět běžných důvodů, proč může výkon kolísat

1. Nedávné změny v nastavení účtu nebo kampaně

Úprava nastavení účtu nebo kampaně, například strategie nabídek, úprav nabídek, výše nabídek, rozpočtu, klíčových slov, publik, demografických údajů a časového rozvrhu reklam, může ovlivnit výkon.

Další informace


2. Nastavení měření konverzí a zpoždění konverze

Pokud u konverzní akce, kterou v kampani používáte k automatickému nabízení cen, dojde k náhlému poklesu nebo nárůstu počtu globálních pingů nebo spuštění značky, může to vést k poklesu počtu zobrazení a výdajů, protože služba Google Ads optimalizuje s ohledem na nastavenou konverzní akci.

Další informace


3. Cenové nabídky a cíle nabídek

Pokud nabídky, limity nabídek nebo cíle nabídek nastavíte bez ohledu na historická data, která Google Ads používá k zobrazování reklam, může váš výkon kolísat.

Další informace


4. Nastavení rozpočtu

Když je rozpočet omezen, bude u kampaně s větší pravděpodobností docházet k výkyvům ve výkonu.

Další informace


5. Pokrytí a rozmanitost kreativ

Pokud provozujete kampaň s podklady (s responzivními reklamami ve vyhledávání, responzivními obsahovými reklamami, případně kampaň na aplikace nebo maximálně výkonnou kampaň), je důležité mít různorodou sadu kreativ, která pokrývá nejrůznější formáty reklam.

Další informace


6. Nastavení cílení a překrývajícího se cílení (publika, klíčová slova, geografické údaje)

Pokud kampaň cílí na menší skupinu uživatelů na základě velmi specifického nastavení publika, klíčového slova, lokality nebo jazyka, možná zaznamenáte častější výkyvy ve výkonu. V účtu můžete mít několik kampaní nebo reklamních sestav, které se vzhledem k podobnému cílení (ať už na klíčová slova nebo na jiný typ cíle) mohou účastnit stejných aukcí.

Další informace


7. Zásady a stav kontroly reklam

Na výkon mohou mít vliv změny stavu kontroly reklam, případně klíčových slov.

Další informace


8. Jiné problémy v účtu

Výkon účtu a kampaní mohou ovlivnit problémy s platbami, problémy s převody fakturace i jiné potíže na úrovni účtu.

Další informace


9. Dynamika aukcí

Výkon vaší kampaně mohou svými rozhodnutími ovlivňovat jiní inzerenti, kteří se účastní stejných aukcí jako vy.

Další informace

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
73067
false
false
false