Всичко за (наскоро опростените) кампании в дисплейната мрежа

Кампаниите в дисплейната мрежа достигат до аудитории, които разглеждат съдържание в YouTube, Gmail и Google Дисплейна мрежа, която включва милиони уебсайтове и приложения. Кампаниите в дисплейната мрежа предоставят гъвкавост, възможност за управление и интелигентни настройки с AI на Google, който подобрява ефективността на кампаниите. Можете да използвате всякаква комбинация от ръчни настройки и възможности на AI, предоставени от разширеното машинно обучение на Google, за офериране, рекламни послания и насочване.

Когато създавате нова кампания в дисплейната мрежа, основните настройки и предложения включват възможности на AI, които помагат за подобряване на ефективността на кампаниите:

  • Офериране: Стратегиите за „Интелигентно офериране“ ще Ви бъдат препоръчани въз основа на рекламните Ви цели. Можете обаче да изберете да не използвате предложените стратегии за офериране и да изберете ръчно други такива.
  • Рекламни послания: По подразбиране дисплейните Ви реклами са адаптивни (освен ако не използвате качени дисплейни реклами). Това означава, че можете да качвате различни активи в Google Ads, а моделът за AI на Google ще определи оптималната комбинация от активи, както и оптималния размер, облик и формат на активите, за да се вместват в наличните рекламни пространства с рекламен формат, който е най-вероятно да има висока ефективност.
  • Насочване: Оптимизираното насочване използва информация, като ключовите думи на целевата Ви страница, за да Ви помага да достигате до нови и подходящи аудитории, които е вероятно да извършат реализация. Оптимизираното насочване е зададено като основния начин на насочване за кампаниите Ви в дисплейната мрежа. Ако предпочитате да не използвате оптимизирано насочване, можете да изберете друга форма на насочване.

Скорошни актуализации на кампаниите в дисплейната мрежа

  • За да опростим създаването и управлението на кампаниите, въведохме функции на интелигентните кампании в дисплейната мрежа във всички кампании в дисплейната мрежа.

Предстоящи промени (от 1 август 2022 г.)

  • Ако имате активна, поставена на пауза или премахната интелигентна кампания в дисплейната мрежа, ще я мигрираме към кампания в дисплейната мрежа и ще запазим настройките Ви без промяна.
  • Кампаниите в дисплейната мрежа ще бъдат единственият тип за дисплейната мрежа. Мигрираните Ви интелигентни кампании в дисплейната мрежа ще станат кампании в дисплейната мрежа.
  • Какво трябва да направите? Нищо. Всички интелигентни кампании в дисплейната мрежа в профила Ви ще бъдат мигрирани, без да са необходими никакви действия от Ваша страна. Мигрирането няма да доведе до колебания в ефективността на кампанията Ви.

Често задавани въпроси

Ще бъде ли засегната ефективността на интелигентната ми кампания в дисплейната мрежа от тези актуализации?

Не. Всички настройки на кампанията Ви ще останат същите и ефективността на кампанията няма да бъде засегната.

Какви настройки трябва да използвам, за да копирам интелигентни кампании в дисплейната мрежа?

За да копирате интелигентни кампании в дисплейната мрежа, можете да използвате препоръчителните стойности по подразбиране за нова кампания. Те ще включват стратегията за „Интелигентно офериране“, която работи най-добре за нуждите Ви, оптимизирано насочване и адаптивни дисплейни реклами.

Какво ще стане със старата ми интелигентна кампания в дисплейната мрежа?

Ако имате активна, поставена на пауза или премахната интелигентна кампания в дисплейната мрежа, ще я мигрираме към кампания в дисплейната мрежа и ще запазим настройките Ви без промяна.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню