Linjeredigering: definisjon

Med linjeredigering kan du gjøre endringer i dine egne annonser, søkeord, plasseringer, bud og andre innstillinger direkte fra statistikktabellen.
 

  • Med linjeredigering kan du gjøre raske endringer uten å måtte gå til en ny side.
  • Du kan endre dagsbudsjetter, annonser, søkeord, plasseringer og bud. Hvis en celle kan redigeres, vises det et blyantikon. Klikk på cellen for å endre verdien.
  • Når du redigerer et søkeord, en plassering eller en annonse, nullstilles den tilhørende resultatstatistikken.
  • Når du endrer søkeordbud eller nettadresser for landingssider for søkeord, bevares den tilhørende resultatstatistikken.
     

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?