Om annonsväxlingsinställningar

Annonsväxling avser hur vi visar dina annonser i både söknätverket och Display-nätverket. Om du har flera annonser i en annonsgrupp visas de omväxlande, eftersom bara en annons från ditt konto kan visas i taget. Använd inställningen för annonsväxling för att ange hur ofta annonserna i annonsgruppen ska visas i förhållande till varandra.

I denna artikel beskriver vi de två inställningarna för annonsväxling.

Optimera 

Med den här inställningen optimeras dina annonser för varje enskild auktion med hjälp av signaler som sökord, sökterm, enhet, plats och annat.

Inställningen Optimera bygger på Googles maskininlärningsteknik och prioriterar annonser som förväntas ge bättre resultat än andra annonser i en annonsgrupp. Alla videokampanjer optimeras automatiskt för visningar.

Tips!

Om du använder Smart Bidding, som prioriterar konverteringar, använder Google Ads automatiskt annonsväxlingsinställningen Optimera.

Så fungerar det

Efter hand som data samlas in visas företrädesvis de annonser som statistiskt sett ger bättre resultat. Annonser som förväntas ge fler klick (och konverteringar om du använder en AdWords Smart Bidding-strategi) deltar oftare i annonsauktionen än andra annonser i annonsgruppen. Annonserna visas oftare, vilket leder till högre annonsvisningsprocent. Med den här inställningen kan dock annonsvisningen förbli relativt jämn, om annonser i en annonsgrupp ger liknande resultat eller om annonsgruppen inte får ett stort antal visningar och klick under en längre tid.
 

Kom ihåg


Annonsrankning tar hänsyn till upplevelsen av målsidan och annonsens relevans (bland andra faktorer) för att fastställa annonsens position och om den ska visas eller inte. En mer relevant annons med bättre upplevelse av målsidan kan leda till ett bättre resultat totalt.

Växla annonser på obestämd tid

Inställningen Växla annonser på obestämd levererar dina annonser till annonsauktionen i jämnare takt, men gör det på obestämd tid och utan optimering.

Eftersom detta alternativ medför att annonser med sämre resultat visas lika ofta som annonser med bättre resultat under obestämd tid är det inget vi rekommenderar för de flesta annonsörer.

Viktigt att tänka på

Med alternativet Rotera annonser på obestämd tid blir procentandelen exponeringar av annonser i annonsgruppen mer jämnt fördelad än med de andra annonsväxlingsalternativen. Men eftersom annonsernas kvalitet varierar och kvaliteten avgör var annonserna visas och om de visas överhuvudtaget kan det hända att procentandelen exponeringar av varje annons inte blir exakt jämn. En annons med högre kvalitet kanske visas på första sökresultatsidan medan en annons med lägre kvalitet visas på andra sökresultatsidan, som når färre användare.

Ställa in annonsväxling för en kampanj

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Alla kampanjer i navigeringspanelen.
 3. Klicka på kampanjen som du vill ändra.
 4. Klicka på Inställningar i sidmenyn.
 5. Klicka på Fler inställningar.
 6. Välj Annonsväxling.
 7. Välj en annonsväxlingsmetod: Optimera eller Växla på obestämd tid.
 8. Klicka på Spara.

Ställa in annonsväxling för flera kampanjer samtidigt

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Alla kampanjer i navigeringspanelen.
 3. Klicka på Inställningar i sidmenyn.
 4. Markera kryssrutan vid kampanjerna eller annonsgrupperna som du vill ändra.
 5. Klicka på Redigera.
 6. Välj Ändra annonsväxling på rullgardinsmenyn.
 7. Välj en annonsväxlingsmetod.
 8. Klicka på Spara.
Tips! På sidan Inställningar för dina kampanjer kan du klicka på filterikonen Filter om du bara vill visa kampanjer som matchar vissa kriterier. Detta kan också hjälpa dig att göra massändringar i vissa kampanjer.

Ställa in annonsväxling efter annonsgrupp

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Alla kampanjer i navigeringspanelen.
 3. Klicka på Inställningar i sidmenyn.
 4. Klicka på filterikonen Filter för att endast visa kampanjer som matchar särskilda kriterier, bland annat annonsväxling.

Ange frekvenstak för display- och videokampanjer

Frekvenstaket begränsar hur många gånger dina display- och videoannonser visas för en och samma person. Frekvenstaket gäller inte Söknätverket.

Ange frekvenstak för en ny kampanj

Obs! Detta gäller endast display- och videokampanjer
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Välj Alla kampanjer i navigeringspanelen.
 3. Klicka på Kampanjer på sidmenyn.
 4. Klicka på plusknappen plus och välj Ny kampanj
 5. Välj ett kampanjmål och klicka på Fortsätt.
 6. Välj kampanjtyper och klicka på Fortsätt.
 7. Klicka på Fler inställningar.
 8. Välj Frekvenstak.
 9. Ange antalet exponeringar (eller visningar för videokampanjer). Värdet måste vara ett heltal (till exempel 4, inte 4,5).
 10. Välj ett tidsintervall (per dag, per vecka, månad eller en kombination).
 11. Klicka på Skapa kampanj när resten av kampanjen har ställts in.

Ange frekvenstak för en befintlig kampanj

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Välj Alla kampanjer i navigeringspanelen.
 3. Klicka på kampanjen som ska visas.
 4. Välj Inställningar i sidmenyn.
 5. Klicka på Fler inställningar.
 6. Välj Frekvenstak.
 7. Ange antalet exponeringar (eller visningar för videokampanjer). Värdet måste vara ett heltal (till exempel 100, inte 100,5).
 8. För displaykampanjer anger du även ett tidsintervall (per dag, vecka eller månad).
 9. Klicka på Spara.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false