Používanie striedania reklám

Nastavenie striedania reklám umožňuje určiť, ako často sa majú zobrazovať jednotlivé reklamy v reklamnej skupine. Ak máte v reklamnej skupine viacero reklám, tieto reklamy sa budú striedať, pretože nie je možné zobraziť viacero reklám z vášho účtu naraz. V tomto článku sa dozviete o nastaveniach striedania reklám.

Nastavenie striedania reklám

Nastavenie striedania reklám môžete použiť v nákupných kampaniach (ang. Shopping campaign), kampaniach vo vyhľadávaní (ang. search campaign) a obsahových kampaniach (ang. display campaign). Striedanie reklám má dve nastavenia: Optimalizovať a Neoptimalizovať.

Optimalizovať

Nastavenie Optimalizovať optimalizuje vaše reklamy na získanie kliknutí v jednotlivých aukciách pomocou signálov (ako sú kľúčové slová, hľadané výrazy, zariadenia, oblasti a ďalšie signály) a uprednostňuje reklamy, pri ktorých sa očakáva vyššia výkonnosť než pri ostatných reklamách v reklamnej skupine.

S pribúdajúcimi údajmi sa čoraz častejšie zobrazujú reklamy, pri ktorých je štatisticky pravdepodobné, že dosiahnu lepšiu výkonnosť. Reklamy, pri ktorých sa očakáva, že získajú viac kliknutí (a konverzií, ak používate stratégiu inteligentných ponúk), sa dostávajú do reklamnej aukcie častejšie ako iné reklamy v reklamnej skupine. Tieto reklamy sa zobrazujú častejšie, čo vedie k vyššiemu percentuálnemu podielu ich zobrazení. Je však možné, že zobrazovanie reklám zostane pri tomto nastavení relatívne rovnomerné. Ak napríklad reklamy v reklamnej skupine dosahujú podobnú výkonnosť alebo ak reklamná skupina nejaký čas nezíska významné množstvo zobrazení a kliknutí, zobrazovanie reklám môže zostať rovnaké.

Tip:

Ak používate inteligentné ponuky, ktoré uprednostňujú konverzie, Google Ads bude automaticky používať striedanie reklám s nastavením Optimalizovať.
Pri rozhodovaní o tom, na akej pozícii a či sa vôbec reklama zobrazí, zohľadňuje hodnotenie reklamy okrem iných faktorov aj dojem zo vstupnej stránky a relevanciu reklám. Relevantnejšia reklama s lepším dojmom zo vstupnej stránky by mohla dosiahnuť vyššiu celkovú výkonnosť.

Neoptimalizovať

Možnosť Neoptimalizovať zahŕňa vaše reklamy do reklamnej aukcie rovnomernejšie počas neurčitého obdobia.

Dôležité

Nastavenie Neoptimalizovať sa väčšine inzerentov neodporúča. Aj keď percento zobrazení reklám v reklamnej skupine bude rovnomernejšie než pre ostatné možnosti striedania reklám, percento zobrazení pre každú reklamu nemusí byť vzhľadom na kvalitu reklamy rovnomerné. Kvalitná reklama sa môže zobraziť na prvej stránke s výsledkami vyhľadávania, zatiaľ čo nekvalitná reklama sa môže zobraziť na druhej stránke s výsledkami vyhľadávania, na ktorú prechádza menší počet používateľov.

Pokyny

Nastavenie striedania reklám v kampani

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok vľavo vyberte Kampane.
 3. Kliknite na kampaň, ktorú chcete zmeniť.
 4. V ponuke stránok kliknite na Nastavenia.
 5. Kliknite na Ďalšie nastavenia.
 6. Vyberte Striedanie reklám.
 7. Vyberte spôsob striedania reklám: Optimalizovať alebo Neoptimalizovať.
 8. Kliknite na Uložiť.

Nastavenie striedania reklám vo viacerých kampaniach naraz

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok kliknite na položku Nastavenia.
 3. Začiarknite políčko vedľa kampaní alebo reklamných skupín, ktoré chcete zmeniť.
 4. Kliknite na položku Upraviť.
 5. V rozbaľovacej ponuke vyberte Zmeniť striedanie reklám.
 6. Vyberte spôsob striedania reklám: Optimalizovať alebo Neoptimalizovať.
 7. Kliknite na Uložiť.
Tip: Na stránke nastavení kampaní môžete kliknutím na ikonu filtra Filter zobraziť len kampane, ktoré vyhovujú konkrétnym kritériám. Táto funkcia vám pomôže aj pri vykonávaní hromadných zmien len v určitých kampaniach.

Nastavenie striedania reklám v reklamnej skupine

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok kliknite na Nastavenia.
 3. Pomocou ikony filtra Filter zobrazte len tie kampane, ktoré vyhovujú konkrétnym kritériám vrátane striedania reklám.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
1321453573704723125
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067