Om innstillinger for annonserotasjon

Annonserotasjon er måten vi leverer annonsene dine på både i Søkenettverket og Displaynettverket. Hvis du har flere annonser i samme annonsegruppe, roteres annonsene. Årsaken er at bare én annonse fra kontoen din kan vises om gangen. Bruk innstillingen for annonserotasjon for å angi hvor ofte annonsene i en annonsegruppe skal vises i forhold til hverandre.

I denne artikkelen forklarer vi de to innstillingene for annonserotasjon.

Optimaliser 

Med denne innstillingen optimaliseres annonsene dine for hver enkelt annonseauksjon ved hjelp av signaler som søkeord, søketerm, enhet, sted og annet.

Med Optimaliser-innstillingen brukes Googles maskinglæringsteknologi slik at annonsene i annonsegruppen din som forventes å gi best resultater, blir prioritert. Alle videokampanjer blir optimalisert for visninger automatisk.

Tips:

Hvis du bruker smart budgivning, slik at konverteringer prioriteres, bruker Google Ads automatisk Optimaliser-innstillingen for annonserotasjon.

Slik fungerer det

Etter hvert som det akkumuleres data, leveres annonsene som har statistisk høyere sannsynlighet for å gi gode resultater, stadig oftere. De annonsene som forventes å oppnå flest klikk (og konverteringer hvis du bruker en strategi for smart budgivning), leveres oftere til annonseauksjonen enn de andre annonsene i annonsegruppen. Disse annonsene vises oftere, noe som fører til at de får en høyere visningsprosent. Selv om du bruker denne innstillingen, kan annonseleveringen likevel forbli forholdsvis jevn hvis annonsene i en annonsegruppe gir relativt like resultater, eller hvis annonsegruppen har forholdsvis få visninger og klikk i en periode.
 

Vær oppmerksom på følgende


Annonserangering tar hensyn til opplevelsen av landingssiden og annonserelevans (blant andre faktorer) når det skal fastsettes om annonsen skal vises og hvilken plassering den skal få. En mer relevant annonse med en bedre landingssideopplevelse kan føre til økte resultater totalt sett.

Rotér uendelig

Med Rotér uendelig-innstillingen får du mer jevnt fordelt annonselevering i annonseauksjonen, men på ubestemt tid og uten optimalisering.

Dette alternativet anbefales ikke for de fleste annonsørene ettersom alle annonsene vises like ofte i en ubestemt periode uavhengig av resultatene de oppnår.

Vær oppmerksom på følgende

Hvis du bruker Rotér uendelig-alternativet, blir prosentandelen av visninger for annonsene som vises i annonsegruppen, jevnere enn hvis du bruker et av de andre alternativene. Ettersom kvaliteten på annonsene varierer, og kvalitet brukes for å bestemme hvor en annonse skal vises, eller om den skal vises i det hele tatt, er imidlertid visningsprosenten for hver annonse kanskje ikke helt jevnt fordelt. En annonse av høy kvalitet kan vises på den første siden med søkeresultater, mens en annonse av dårlig kvalitet kan vises på den andre siden med søkeresultater, som når frem til færre brukere.

Linker til beslektet innhold

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?