Om innstillinger for annonserotasjon

Både i Søkenettverket og Displaynettverket leverer vi annonsene dine basert på annonserotasjon. Hvis du har flere annonser i samme annonsegruppe, roteres annonsene. Årsaken er at bare én annonse fra kontoen din kan vises om gangen. Bruk innstillingen for annonserotasjon for å angi hvor ofte annonsene i en annonsegruppe skal vises i forhold til hverandre.

I denne artikkelen ser vi nærmere på de to innstillingene for annonserotasjon.

Optimaliser 

Med denne innstillingen optimaliseres annonsene dine for hver enkelt annonseauksjon. Dette skjer blant annet med utgangspunkt i signaler som sted, enhet, søkeord og søketerm.

Med «Optimaliser»-innstillingen – levert av Googles maskinlæringsteknologi – prioriteres de av annonsene dine som du forventes å oppnå de beste resultatene med, foran andre annonser i den aktuelle annonsegruppen. Alle videokampanjer blir automatisk optimalisert for visninger.

Tips:

Hvis du bruker smart budgivning, slik at konverteringer prioriteres, blir Optimaliser-innstillingen for annonserotasjon automatisk brukt i Google Ads.

Sånn fungerer det

Etter hvert som det akkumuleres data, leveres annonsene som har statistisk høyere sannsynlighet for å gi gode resultater, stadig oftere. De annonsene som forventes å oppnå flest klikk (og konverteringer hvis du bruker en strategi for smart budgivning), leveres oftere til annonseauksjonen enn de andre annonsene i annonsegruppen. Disse annonsene vises oftere, noe som fører til at de får en høyere visningsprosent. Selv om du bruker denne innstillingen, kan annonseleveringen likevel forbli forholdsvis jevn hvis annonsene i en annonsegruppe gir relativt like resultater, eller hvis annonsegruppen har forholdsvis få visninger og klikk i en periode.
 

Vær oppmerksom på følgende


Annonserangering tar hensyn til opplevelsen av landingssiden og annonserelevans (blant andre faktorer) når det skal fastsettes om annonsen skal vises og hvilken plassering den skal få. Jo mer relevant annonsene er, og jo bedre opplevelsen av de aktuelle landingssidene er, dess bedre totalresultater kan du oppnå.

Rotér annonser uendelig

Med Rotér annonsene uendelig-innstillingen får du mer jevnt fordelt annonselevering i annonseauksjonen, men på ubestemt tid og uten optimalisering.

Dette alternativet anbefales ikke for de fleste annonsørene ettersom alle annonsene vises like ofte, i en ubestemt periode, uavhengig av resultatene de oppnår.

Vær oppmerksom på følgende

Med «Rotér annonsene uendelig»-alternativet får de enkelte annonsene i annonsegruppen en jevnere forholdsvis visningsprosent enn med andre alternativer for annonserotasjon. Ettersom kvaliteten på annonsene varierer, og kvalitet brukes for å bestemme hvor en annonse skal vises, eller om den skal vises i det hele tatt, kan det imidlertid hende at de enkelte visningsprosentene ikke er helt like. Annonser av høy kvalitet kan vises på den første siden med søkeresultater, mens annonser av dårligere kvalitet kan vises på den andre siden med søkeresultater, som blir sett av færre brukere.

Konfigurer annonserotasjon i en kampanje

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Alle kampanjer i navigasjonspanelet.
 3. Klikk på kampanjen du vil endre.
 4. Klikk på Innstillinger i sidemenyen.
 5. Klikk på Flere innstillinger.
 6. Velg annonserotasjon.
 7. Velg en metode for annonserotasjon: Optimaliser eller Rotér uendelig.
 8. Klikk på Lagre.

Konfigurer annonserotasjon i flere kampanjer samtidig

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Alle kampanjer i navigasjonspanelet.
 3. Klikk på Innstillinger i sidemenyen.
 4. Merk av i boksen ved siden av kampanjene eller annonsegruppene du vil endre.
 5. Klikk på Endre.
 6. Velg Endre annonserotasjon i rullegardinmenyen.
 7. Velg en metode for annonserotasjon.
 8. Klikk på Lagre.
Tips: På «Innstillinger»-siden for kampanjene dine kan du klikke på filterikonet Filter slik at du bare ser kampanjer som samsvarer med bestemte kriterier. Dette kan også være nyttig for å gjøre masseendringer i bestemte kampanjer.

Angi annonserotasjon etter annonsegruppe

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Alle kampanjer i navigasjonspanelet.
 3. Klikk på Innstillinger i sidemenyen.
 4. Bruk filterikonet Filter om du bare vil se de kampanjene som samsvarer med bestemte kriterier, deriblant annonserotasjon.

Sånn kan du angi frekvenstak i banner- og videokampanjer

Med frekvenstak kan du begrense antallet ganger banner- eller videoannonsene dine kan vises til én og samme person. Dette omfatter ikke Søkenettverket.

Sånn kan du angi frekvenstak i nye kampanjer

Merk: Dette gjelder bare for banner- og videokampanjer.
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Velg Alle kampanjer i navigasjonspanelet.
 3. Klikk på Kampanjer i sidemenyen.
 4. Klikk på plussknappen plus, og velg Ny kampanje.
 5. Velg ønsket kampanjemål, og klikk på Fortsett.
 6. Velg de aktuelle kampanjetypene, og klikk på Fortsett.
 7. Klikk på Flere innstillinger.
 8. Velg Frekvenstak.
 9. Skriv inn antallet visninger (eller avspillinger om det gjelder videokampanjer). Verdien må være et heltall (f.eks. 4, ikke 4,5).
 10. Velg ønsket tidsintervall (per dag, uke, måned eller en kombinasjon).
 11. Klikk på Opprett kampanje når du har konfigurert resten av kampanjen.

Sånn kan du angi frekvenstak i eksisterende kampanjer

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Velg Alle kampanjer i navigasjonspanelet.
 3. Klikk på navnet på kampanjen som skal leveres.
 4. Velg Innstillinger i sidemenyen.
 5. Klikk på Flere innstillinger.
 6. Velg Frekvenstak.
 7. Skriv inn antallet visninger (eller avspillinger om det gjelder videokampanjer). Verdien må være et heltall (f.eks. 100, ikke 100,5).
 8. Gjelder bare for bannerkampanjer: Angi ønsket tidsintervall (per dag, uke eller måned).
 9. Klikk på Lagre.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt