Bruk annonserotasjon

Med «Annonserotasjon»-innstillingen kan du angi hvor ofte annonsene i en annonsegruppe skal vises i forhold til hverandre. Hvis du har flere annonser i samme annonsegruppe, roteres annonsene. Årsaken er at bare én annonse fra kontoen din kan vises om gangen. I denne artikkelen finner du ut mer om innstillingene for annonserotasjon.

Innstillinger for annonserotasjon

«Annonserotasjon»-innstillingen kan brukes i søke-, banner- og Shopping-kampanjer. Det finnes to innstillinger for annonserotasjon: «Optimaliser» og «Ikke optimaliser».

Optimaliser

Med «Optimaliser»-innstillingen optimaliseres annonsene dine for klikk i hver enkelt auksjon ved hjelp av signaler som søkeord, søketermer, enheter og steder). Dessuten prioriteres de av annonsene dine som du forventes å oppnå de beste resultatene med, foran andre annonser i den aktuelle annonsegruppen.

Etter hvert som det akkumuleres data, leveres annonsene som har statistisk høyere sannsynlighet for å gi gode resultater, stadig oftere. Annonsene du er forventet å oppnå flere klikk med (og konverteringene om du bruker en strategi for smart budgivning), leveres oftere til annonseauksjonen enn andre annonser i den samme annonsegruppen. Disse annonsene vises oftere, noe som fører til at de får høyere visningsprosent. Selv om du bruker denne innstillingen, kan annonseleveringen likevel forbli forholdsvis jevn. Hvis annonsene i en annonsegruppe for eksempel gir relativt like resultater, eller hvis annonsegruppen har forholdsvis få visninger og klikk i en periode, kan det hende at annonseleveringen forblir uendret.

Tips:

Hvis du bruker smart budgivning, slik at konverteringer prioriteres, blir «Optimaliser»-innstillingen for annonserotasjon automatisk brukt i Google Ads.
Annonserangering tar hensyn til opplevelsen av landingssiden og annonserelevans (blant andre faktorer) når det skal fastsettes om annonsen skal vises og hvilken plassering den skal få. Jo mer relevant annonsene er, og jo bedre opplevelsen av de aktuelle landingssidene er, desto bedre totalresultater kan du oppnå.

Ikke optimaliser

Med «Ikke optimaliser»-alternativet fordeles annonseleveringen jevnere i annonseauksjonen på ubestemt tid.

Vær oppmerksom på følgende

Vi fraråder de fleste annonsører å bruke «Ikke optimaliser»-alternativet. Prosentandelen av visninger for annonsene som vises i annonsegruppen, blir jevnere enn hvis du bruker de andre alternativene for annonserotasjon. Men prosentandelen av visningene for hver annonse blir kanskje ikke jevn, på grunn av kvaliteten på annonsen. Annonser av høy kvalitet kan vises på den første siden med søkeresultater, mens annonser av dårligere kvalitet kan vises på den andre siden med søkeresultater, som blir sett av færre brukere.

Veiledning

Konfigurer annonserotasjon i en kampanje

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer i sidemenyen til venstre.
 3. Klikk på kampanjen du vil endre.
 4. Klikk på Innstillinger i sidemenyen.
 5. Klikk på Flere innstillinger.
 6. Velg Annonserotasjon.
 7. Velg en metode for annonserotasjon: Optimaliser eller Ikke optimaliser.
 8. Klikk på Lagre.

Konfigurer annonserotasjon i flere kampanjer samtidig

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Innstillinger i sidemenyen.
 3. Merk av i boksen ved siden av kampanjene eller annonsegruppene du vil endre.
 4. Klikk på Endre.
 5. Velg Endre annonserotasjon på rullegardinmenyen.
 6. Velg en metode for annonserotasjon: Optimaliser eller Ikke optimaliser.
 7. Klikk på Lagre.
Tips: På «Innstillinger»-siden for kampanjene dine kan du klikke på filterikonet Filter, slik at du bare ser kampanjer som samsvarer med bestemte kriterier. Dette kan også være nyttig for å gjøre masseendringer i bestemte kampanjer.

Angi annonserotasjon etter annonsegruppe

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Innstillinger på sidemenyen.
 3. Bruk filterikonet Filter om du bare vil se de kampanjene som samsvarer med bestemte kriterier, deriblant annonserotasjon.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny