Advertentieroulatie gebruiken

Met de instelling Advertentieroulatie kunt u specificeren hoe vaak de advertenties in uw advertentiegroep ten opzichte van elkaar moeten worden weergegeven. Als u in een advertentiegroep meerdere advertenties heeft, worden deze gerouleerd omdat u slechts 1 advertentie uit uw account tegelijkertijd kan laten lopen. In dit artikel leest u meer over de instellingen voor advertentieroulatie.

Instellingen voor advertentieroulatie

U kunt de instelling Advertentieroulatie gebruiken in Shopping-campagnes, campagnes in het zoeknetwerk en display-campagnes. Er zijn 2 instellingen voor advertentieroulatie: Optimaliseren en Niet optimaliseren.

Optimaliseren

Met de instelling Optimaliseren worden uw advertenties geoptimaliseerd voor klikken in elke veiling met signalen (zoals zoekwoorden, zoektermen, apparaten of locaties) en wordt er prioriteit gegeven aan advertenties die naar verwachting beter zullen presteren dan andere advertenties in een advertentiegroep.

Naarmate er meer gegevens worden verzameld, komen advertenties die statistisch gezien waarschijnlijk beter presteren, eerder in aanmerking voor weergave. Advertenties die naar verwachting meer klikken krijgen (en conversies als u een Slim bieden-strategie gebruikt), nemen vaker deel aan de advertentieveiling dan andere advertenties in de advertentiegroep. Deze advertenties worden vaker weergegeven, wat resulteert in een hoger vertoningspercentage. Het is echter mogelijk dat de weergave van advertenties op basis van deze instelling relatief gelijkmatig verloopt. Dat gebeurt bijvoorbeeld als de advertenties in een advertentiegroep vergelijkbaar presteren of als de advertentiegroep gedurende een bepaalde periode niet voldoende vertoningen en klikken krijgt.

Tip:

Als u gebruikmaakt van Slim bieden, waarbij prioriteit wordt gegeven aan conversies, gebruikt Google Ads automatisch de advertentieroulatie-instelling Optimaliseren.
Advertentierangschikking houdt bovendien rekening met (onder andere) de ervaring op de landingspagina en de advertentierelevantie bij het bepalen van de positie van uw advertentie en of deze überhaupt wordt weergegeven. Een relevantere advertentie met een betere ervaring op de landingspagina kan resulteren in betere prestaties in het algemeen.

Niet optimaliseren

Met de optie Niet optimaliseren worden uw advertenties voor onbepaalde tijd gelijkmatiger weergegeven in de advertentieveiling.

Aandachtspunten

Niet optimaliseren wordt voor de meeste adverteerders niet aanbevolen. Hoewel het percentage vertoningen voor advertenties die in de advertentiegroep worden weergegeven, gelijkmatiger is dan de andere opties voor advertentieroulatie, is het percentage vertoningen voor elke advertentie mogelijk niet gelijk. Dit heeft te maken met de kwaliteit van de advertentie. Een advertentie van hoge kwaliteit kan bijvoorbeeld op de eerste pagina met zoekresultaten worden weergegeven, terwijl een advertentie van lage kwaliteit op de tweede pagina wordt weergegeven en zo een kleiner aantal gebruikers bereikt.

Instructies

Advertentieroulatie instellen voor uw campagne

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Campagnes.
 3. Klik op de campagne die u wilt wijzigen.
 4. Klik in het paginamenu op Instellingen.
 5. Klik op Aanvullende instellingen.
 6. Kies Advertentieroulatie.
 7. Kies een advertentieroulatiemethode: Optimaliseren of Niet optimaliseren.
 8. Klik op Opslaan.

Advertentieroulatie instellen voor meerdere campagnes tegelijk

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu op Instellingen.
 3. Vink het vakje aan naast de campagnes of advertentiegroepen die u wilt wijzigen.
 4. Klik op Bewerken.
 5. Selecteer Advertentieroulatie wijzigen in het dropdownmenu.
 6. Kies een advertentieroulatiemethode: Optimaliseren of Niet optimaliseren.
 7. Klik op Opslaan.
Tip: Op de pagina 'Instellingen' voor uw campagnes kunt u op het filtericoon Filter klikken om alleen campagnes weer te geven die voldoen aan specifieke criteria. Zo kunt u ook bulkwijzigingen aanbrengen in bepaalde campagnes.

Advertentieroulatie instellen per advertentiegroep

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu op Instellingen.
 3. Gebruik het filtericoon Filter als u alleen campagnes wilt weergeven die aan specifieke criteria voldoen, waaronder Advertentieroulatie.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu