Over instellingen voor advertentieroulatie

Advertentieroulatie is de manier waarop uw advertenties in het zoeknetwerk en het Display Netwerk worden geplaatst. Als u in een advertentiegroep meerdere advertenties heeft, worden deze gerouleerd, omdat er slechts één advertentie uit uw account tegelijkertijd kan worden weergegeven. Gebruik de instelling voor advertentieroulatie om aan te geven hoe vaak de advertenties in uw advertentiegroep ten opzichte van elkaar moeten worden weergegeven.

In dit artikel worden de twee instellingen voor advertentieroulatie uitgelegd.

Optimaliseren 

Met deze instelling worden uw advertenties voor elke afzonderlijke veiling geoptimaliseerd op basis van signalen als zoekwoord, zoekterm, apparaat, locatie en meer.

De instelling Optimaliseren gebruikt de machine learning-technologie van Google om prioriteit te geven aan advertenties die naar verwachting beter presteren dan andere advertenties in een advertentiegroep. Alle videocampagnes worden automatisch geoptimaliseerd voor weergaven.

Tip:

Als u gebruikmaakt van Slim bieden, waarbij prioriteit wordt gegeven aan conversies, gebruikt Google Ads automatisch de instelling voor advertentieroulatie Optimaliseren.

Hoe het werkt

Naarmate er meer gegevens worden verzameld, komen advertenties die statistisch gezien waarschijnlijk beter zullen presteren, eerder in aanmerking voor weergave. Advertenties die naar verwachting meer klikken zullen genereren (en conversies als u een 'Slim bieden'-strategie gebruikt), nemen vaker deel aan de advertentieveiling dan andere advertenties in de advertentiegroep. Deze advertenties worden vaker weergegeven, wat resulteert in een hoger vertoningspercentage. Het is echter mogelijk dat de weergave van advertenties op basis van deze instelling relatief gelijkmatig verloopt als de advertenties in een advertentiegroep vergelijkbaar presteren of als de advertentiegroep gedurende een bepaalde periode niet voldoende vertoningen en klikken ontvangt.
 

Aandachtspunt


Advertentierangschikking houdt rekening met de ervaring op de bestemmingspagina en de advertentierelevantie (evenals andere factoren) wanneer de advertentiepositie wordt bepaald en of de advertentie überhaupt wordt weergegeven. Een relevantere advertentie met een betere ervaring op de bestemmingspagina kan resulteren in betere prestaties in het algemeen.

Niet optimaliseren: rouleer advertenties voor onbepaalde tijd

Als u de instelling Niet optimaliseren: rouleer advertenties voor onbepaalde tijd gebruikt, nemen uw advertenties gelijkmatiger deel aan de advertentieveiling, maar dan voor onbepaalde tijd en zonder optimalisatie.

Omdat slechter presterende advertenties gedurende onbepaalde tijd even vaak kunnen worden weergegeven als beter presterende advertenties, wordt deze instelling voor de meeste adverteerders niet aanbevolen.

Aandachtspunt

Met de optie 'Niet optimaliseren: rouleer advertenties voor onbepaalde tijd' is het percentage vertoningen voor advertenties die in de advertentiegroep worden weergegeven, gelijkmatiger dan bij de andere opties voor advertentieroulatie. Omdat de kwaliteit van advertenties verschilt en de kwaliteit mede bepalend is voor waar een advertentie wordt weergegeven (als dit überhaupt gebeurt), is het percentage vertoningen van elke advertentie wellicht niet helemaal gelijkmatig. Een advertentie van hoge kwaliteit kan bijvoorbeeld op de eerste pagina met zoekresultaten worden weergegeven, terwijl een advertentie van lage kwaliteit op de tweede pagina wordt weergegeven en zo een kleiner aantal gebruikers bereikt.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?