Các tính năng giúp bạn tạo chiến dịch thành công

Hình ảnh chính về cách tạo chiến dịch thành công.

Lưu ý: Các tính năng mới được thảo luận trong bài viết này sẽ ra mắt vào những thời điểm khác nhau cho các loại chiến dịch khác nhau. Nếu bất kỳ tính năng nào trong số này chưa áp dụng cho loại chiến dịch của bạn, thì tức là tính năng đó chưa ra mắt cho loại chiến dịch đó và sẽ sớm ra mắt.

Tối ưu hóa chiến dịch của bạn trong khi tạo chiến dịch.

biểu tượng Trình đơn điều hướng

Trình đơn điều hướng của chiến dịch: Dễ dàng di chuyển giữa các bước và xem thông tin tổng quan về tiến trình của bạn. Trình đơn này sẽ làm nổi bật mọi cảnh báo dựa trên lựa chọn nhắm mục tiêu, chiến lược đặt giá thầu, ngân sách, mẫu quảng cáo và các chế độ cài đặt khác của bạn.

biểu tượng Kiểm tra tình trạng

Kiểm tra tình trạng của chiến dịch: Khi tạo chiến dịch, bạn có thể nhận được hướng dẫn hữu ích dựa trên lựa chọn của bạn. Các bước kiểm tra tình trạng này có thể cho thấy những vấn đề có thể làm giảm hiệu suất hoặc có thể đủ nghiêm trọng để khiến bạn không phân phát được quảng cáo.

biểu tượng Thông tin dự đoán

Thông tin dự đoán về chiến dịch: Đây là những thông tin ước tính về hiệu suất dựa trên các lựa chọn nhắm mục tiêu, chiến lược đặt giá thầu, ngân sách, mẫu quảng cáo và các chế độ cài đặt khác của bạn. Chúng sẽ xuất hiện trên bảng điều khiển bên phải.

biểu tượng xem xét chiến dịch

Xem lại chiến dịch: Bạn có thể xem lại tất cả chế độ cài đặt của mình trên trang "Xem lại". Trang này hiển thị những thông báo mà bạn có thể cần giải quyết thì mới gửi được chiến dịch.

biểu tượng bản nháp chiến dịch

Bản nháp chiến dịch của bạn: Những chiến dịch vẫn đang ở dạng bản nháp sẽ lưu dưới dạng bản nháp. Chỉ cần giải quyết mọi vấn đề với chế độ cài đặt chiến dịch, bạn có thể xuất bản chiến dịch nháp để phân phát quảng cáo bất cứ lúc nào.

Trình đơn điều hướng của chiến dịch

Sử dụng trình đơn điều hướng của chiến dịch để dễ dàng di chuyển giữa các bước và xem thông tin tổng quan về tiến trình của bạn. Trình đơn này sẽ làm nổi bật mọi hướng dẫn dựa trên các lựa chọn nhắm mục tiêu, chiến lược đặt giá thầu, ngân sách và các chế độ cài đặt khác của bạn.

Kiểm tra tình trạng của chiến dịch

Khi tạo chiến dịch, bạn sẽ nhận được hướng dẫn hữu ích dựa trên các lựa chọn nhắm mục tiêu, đặt giá thầu, ngân sách và các chế độ cài đặt khác của bạn. Hướng dẫn đó có thể giúp bạn tối ưu hoá hiệu suất chiến dịch, cũng như đảm bảo chiến dịch đó có thể phân phát. 

Thông tin dự đoán về chiến dịch

Representation of forecast user interface that emphasizes Available weekly impressions and Estimated weekly performance

Thông tin dự đoán về chiến dịch sẽ hiển thị thông tin ước tính về hiệu suất dựa trên ngân sách mà bạn phân bổ và các lựa chọn của bạn về tiêu chí nhắm mục tiêu, chiến lược đặt giá thầu và các chế độ cài đặt khác trong quá trình tạo chiến dịch. Thông tin dự đoán sẽ xuất hiện trong cột ở ngoài cùng bên phải và sẽ cập nhật khi bạn tiến hành tạo chiến dịch.

Số liệu ước tính phải phản ánh mục tiêu quảng cáo của bạn. Nếu không thì hãy cân nhắc việc cập nhật tiêu chí nhắm mục tiêu, ngân sách, chiến lược đặt giá thầu và các chế độ cài đặt khác của chiến dịch để đảm bảo chiến dịch của bạn phù hợp nhất với các mục tiêu. 

Xem lại chiến dịch

Bạn có thể xem lại tất cả chế độ cài đặt của mình trên trang "Xem lại". 

Tại đây, bạn có thể giải quyết các vấn đề tiềm ẩn.  Để làm việc này, hãy nhấp vào Khắc phục vấn đề.

Lưu ý: Nếu nhận được hướng dẫn về một vấn đề không cho phép xuất bản chiến dịch, thì bạn sẽ không thể xuất bản chiến dịch của mình cho đến khi giải quyết được vấn đề đó.

Bản nháp chiến dịch

Những chiến dịch vẫn đang ở dạng bản nháp sẽ lưu dưới dạng bản nháp. Chỉ cần giải quyết mọi vấn đề với chế độ cài đặt chiến dịch, bạn có thể xuất bản chiến dịch nháp để phân phát quảng cáo bất cứ lúc nào. 

Khi tạo một chiến dịch mới, bạn sẽ có thể chọn bản nháp hiện có hoặc bắt đầu tạo từ đầu. 

Hướng dẫn:

  1. Đăng nhập vào Google Ads
  2. Từ chế độ xem mặc định "Tổng quan", hãy nhấp vào nút Chiến dịch mới
  3. Chọn Tiếp tục chỉnh sửa bản nháp chiến dịch.
  4. Trong trình đơn bản nháp, hãy nhấp vào bản nháp mà bạn muốn tiếp tục chỉnh sửa hoặc xuất bản.

See what other users are saying about the new features

Join the conversation in the Ads Community

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
73067
false