Thiết lập lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng bằng thẻ Google

Lưu ý: Thẻ toàn trang web (gtag.js) hiện được gọi là thẻ Google. Với thay đổi này, bạn sẽ làm được nhiều việc hơn, cải thiện chất lượng dữ liệu và sử dụng các tính năng mới sau khi cài đặt thẻ gtag.js mới và hiện có mà không cần thêm mã. Tìm hiểu thêm trong bài viết Giới thiệu về thẻ Google.

Lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng sử dụng dữ liệu do người dùng cung cấp của bên thứ nhất từ trang web của bạn để đo lường lượt bán hàng và giao dịch diễn ra bên ngoài trang web. Nếu bạn chạy chiến dịch tạo khách hàng tiềm năng để tăng doanh số ngoại tuyến, thì lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng có thể giúp bạn hiểu được tác động của mức chi tiêu quảng cáo.

Không giống như phiên bản hiện tại của tính năng theo dõi lượt chuyển đổi ngoại tuyến, phiên bản này không yêu cầu bạn sửa đổi biểu mẫu khách hàng tiềm năng hoặc hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) để lưu trữ Mã lượt nhấp của Google (GCLID). Thay vào đó, nó sử dụng dữ liệu do người dùng cung cấp từ trang web để đo lường lượt chuyển đổi.

Bài viết này giải thích cách sử dụng thẻ Google để thiết lập lượt chuyển đổi nâng cao nhằm đo lường số lượng khách hàng tiềm năng trên trang web bằng thẻ Google. Nếu bạn sử dụng Trình quản lý thẻ của Google, hãy xem phần thiết lập lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng bằng Trình quản lý thẻ của Google. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về lợi ích của lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng và cách tính năng này hoạt động, hãy tham khảo bài viết Giới thiệu về lượt chuyển đổi nâng cao.

Lưu ý: Khi bạn bật tính năng lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng, thẻ toàn trang web được liên kết sẽ tự động thu thập các sự kiện tương tác với biểu mẫu liên quan trên trang web của bạn.

Trước khi bắt đầu

Trước khi thiết lập lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng, bạn cần xác định biểu mẫu khách hàng tiềm năng trên trang web và chọn một trường trong biểu mẫu giúp xác định khách hàng tiềm năng một cách riêng biệt. Bạn phải cung cấp ít nhất một trong các biến sau đây khi định cấu hình lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng trên trang web và khi nhập lượt chuyển đổi sau này:

 • Email (ưu tiên)
 • Số điện thoại

Bạn nên dùng địa chỉ email của khách hàng tiềm năng vì đây là giá trị nhận dạng riêng và khó định dạng lại trong hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM). Nếu bạn đang dùng số điện thoại, thẻ này sẽ xoá các biểu tượng và dấu gạch ngang. Tuy nhiên, bạn phải nhập mã quốc gia cho số điện thoại.

Ngoài ra, bạn cũng cần:

 • Ghi lại URL dẫn đến biểu mẫu khách hàng tiềm năng trên trang web của bạn. Bạn có thể cần thông tin này trong quá trình thiết lập.
 • Đảm bảo bạn đã bật tính năng tự động gắn thẻ. Bạn cần bật tính năng này để nhập lượt chuyển đổi ngoại tuyến.
 • Đảm bảo rằng biểu mẫu khách hàng tiềm năng trên trang web đã có dữ liệu khách hàng của bên thứ nhất (email và/hoặc số điện thoại).
 • Hãy nhớ xem xét và xác nhận rằng bạn có thể tuân thủ các chính sách về dữ liệu khách hàng trong Google Ads (xem các bước thực hiện việc này ở bên dưới).

Hướng dẫn

Dưới đây là thông tin tổng quan về các bước thiết lập tính năng nhập lượt chuyển đổi ngoại tuyến bằng cách sử dụng lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng:

 1. Tạo hành động chuyển đổi mới
 2. Chấp nhận các điều khoản về dữ liệu khách hàng
 3. Định cấu hình thẻ Google

1. Tạo một hành động chuyển đổi mới

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Nhấp vào Lượt chuyển đổi trong mục "Đo lường".
 4. Nhấp vào biểu tượng nút dấu cộng Add để tạo hành động chuyển đổi mới.
 5. Chọn Nhập trên trang "Hành động chuyển đổi" mới.
 6. Chọn Nguồn dữ liệu hoặc CRM khác, rồi chọn Theo dõi lượt chuyển đổi từ lượt nhấp. Nhấp vào Tiếp tục.
 7. Nhập các chế độ cài đặt cho hành động chuyển đổi này. Để biết thông tin chi tiết về các chế độ cài đặt này, hãy xem bài viết Thiết lập tính năng nhập lượt chuyển đổi ngoại tuyến.
 8. Nhấp vào Tạo và tiếp tục. Trang tiếp theo sẽ xác nhận hành động chuyển đổi mới của bạn.
 9. Chọn Lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng. Nếu bạn đang sử dụng Trình quản lý thẻ của Google, hãy chọn Lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng (thông qua Trình quản lý thẻ của Google).
 10. Trước khi hoàn tất, bạn cần chấp nhận điều khoản về dữ liệu khách hàng và hoàn thành cấu hình thẻ Google.

2. Chấp nhận các điều khoản về dữ liệu khách hàng

 1. Bên cạnh mục "Điều khoản dữ liệu khách hàng", hãy chọn Xem điều khoản và xem bài viết "Chính sách và điều khoản bổ sung về dữ liệu khách hàng".
 2. Đánh dấu vào hộp bên cạnh "Thay mặt công ty, tôi đã đọc và chấp nhận các điều khoản".
 3. Nhấp vào Lưu. Bạn sẽ thấy trạng thái được cập nhật thành “Đã chấp nhận”.
Lưu ý: Những điều khoản này áp dụng cho toàn bộ tài khoản hoặc tài khoản người quản lý. Nếu bạn không thể xem các điều khoản, tức là lượt chuyển đổi trong tài khoản được theo dõi bằng tài khoản người quản lý. Tài khoản của người quản lý và mọi tài khoản người quản lý Google Ads tải lên thay mặt cho tài khoản người quản lý đang sử dụng tính năng theo dõi nhiều tài khoản phải chấp nhận điều khoản về dữ liệu khách hàng.

3. Định cấu hình thẻ Google

 1. Bên cạnh "Cấu hình thẻ toàn trang web", hãy nhấp vào Định cấu hình.
 2. Trong mục "Chi tiết", hãy đảm bảo bạn đã cài đặt thẻ Google trên trang web.
 3. Trong mục "Đo lường nâng cao", hãy đảm bảo bạn đã bao gồm dữ liệu người dùng.
  • Khách hàng tiềm năng được tạo khi khách truy cập vào trang web gửi một biểu mẫu. Chúng tôi có thể giúp bạn tự động thu thập sự kiện biểu mẫu thông qua thẻ Google của bạn.
  • Nhấp vào nút chuyển để bật tính năng này nhằm bắt đầu thu thập các sự kiện biểu mẫu.
 4. Trong mục "Cấu hình", hãy nhớ bao gồm dữ liệu người dùng.
  • Nhấp vào "Bao gồm dữ liệu do người dùng cung cấp từ trang web của bạn".
  • Chọn cách thêm dữ liệu do người dùng cung cấp:
  • Thu thập tự động. Cách này sẽ tự động kiểm tra trang để tìm những chuỗi khớp với một mẫu cho địa chỉ email. Bạn cũng có thể nhấp vào hộp đánh dấu “Loại trừ một số bộ chọn CSS khỏi quá trình tự động thu thập” để chỉ thu thập dữ liệu ở một số trang, biểu mẫu hoặc phần nhất định trên trang web.
  • Cấu hình thủ công. Chỉ định bộ chọn CSS của các biến JavaScript trên trang của bạn.
  • Mã trong trang. Thêm mã JavaScript vào trang web sẽ gửi sự kiện.
Lưu ý:
 • Nếu các giao dịch liên quan đến danh mục nhạy cảm, bạn nên sử dụng cấu hình thủ công để đảm bảo rằng dữ liệu nhạy cảm không được chia sẻ với Google.
 • Để đo lường số lượng khách hàng tiềm năng trên trang web đã chuyển đổi ngoại tuyến, thẻ của bạn có thể bao gồm dữ liệu do người dùng cung cấp với các sự kiện trên biểu mẫu khách hàng tiềm năng nhằm đơn giản hoá quy trình nhập. Hãy thiết lập cách bao gồm dữ liệu do người dùng cung cấp. Google cam kết sẽ đảm bảo sự an toàn và bảo mật cho dữ liệu mà bạn chia sẻ với chúng tôi. Tìm hiểu thêm về chính sách dữ liệu khách hàng
 1. Nhấp vào Lưu. Bạn có thể thấy trạng thái của mình được cập nhật.
 2. Nhấp vào Xong.

Tiếp theo, bạn sẽ cần nhập lượt chuyển đổi từ lượt nhấp vào quảng cáo vào Google Ads.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false
false