Hủy bỏ thao tác hàng loạt bằng tính năng Hủy

Đôi khi, bạn có thể cần hủy bỏ những thay đổi mà bạn đã thực hiện hàng loạt thông qua tính năng chỉnh sửa hàng loạt, sao chép/dán, quy tắc tự động hoặc tải lên hàng loạt. Bạn có thể hủy bỏ một số thay đổi hàng loạt nhất định bằng cách sử dụng tính năng Hủy.

Trước khi bắt đầu

Hãy lưu ý những điều sau đây khi hủy bỏ các thao tác hàng loạt bằng tính năng Hủy.

  • Tính năng "Hủy" tạo ra một thay đổi hàng loạt mới giúp hủy bỏ những thay đổi mà bạn đã thực hiện. Ví dụ: nếu bạn thực hiện 2 thao tác chỉnh sửa hàng loạt liên tiếp nhau đối với ngân sách chiến dịch của mình và sau đó hủy thao tác chỉnh sửa hàng loạt đầu tiên, thì ngân sách của bạn sẽ được đặt lại thành mức ngân sách mà bạn đã đặt trước khi thực hiện thay đổi hàng loạt đầu tiên (bất kể thao tác chỉnh sửa hàng loạt thứ hai đã làm thay đổi ngân sách). Thay đổi này sẽ được xử lý và ghi lại theo cách tương tự như mọi thay đổi hàng loạt.
  • Nếu hệ thống không thể hủy bỏ thay đổi nào đó (ví dụ: những mục đã xóa), thì bạn sẽ nhận được thông báo lỗi giống như khi bạn không thể thực hiện một thao tác hàng loạt bất kỳ. Tìm hiểu thêm về cách xem trước hoặc tải kết quả thay đổi hàng loạt xuống
  • Nếu bạn không nhìn thấy nút "Hủy" trong cột hành động của một thao tác chỉnh sửa hàng loạt cụ thể, thì tức là bạn không thể hủy bỏ thao tác đó hoặc bạn đã hủy bỏ thao tác đó rồi.
  • Sau khi bạn hủy một thao tác (cho dù bạn có hủy thành công hay không), tùy chọn Hủy sẽ bị ẩn khỏi cột.

Hướng dẫn

Hãy thực hiện các bước sau đây để xem danh sách các thao tác hàng loạt (chỉnh sửa, áp dụng quy tắc và tải lên) mà bạn có thể hủy:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
  2. Chọn Biểu tượng công cụ từ trình đơn điều hướng.
  3. Chọn Tất cả hành động hàng loạt.
  4. Chọn Hủy từ cột "Hành động" của thao tác hàng loạt mà bạn muốn hủy.
Lưu ý: Các hướng dẫn trên sẽ cho bạn thấy tất cả các thao tác hàng loạt, bất kể nguồn của những thao tác đó. Bạn có thể xem riêng các quy tắc và thao tác tải lên bằng cách chọn một danh mục trong trình đơn bên trái theo ý bạn
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false
false