เปลี่ยนกลับการดําเนินการแบบกลุ่มด้วยการเลิกทํา

เมื่อทําการเปลี่ยนแปลงจํานวนมากผ่านการแก้ไขเป็นกลุ่ม คัดลอก/วาง กฎอัตโนมัติ หรือการอัปโหลดจํานวนมาก คุณอาจจําเป็นต้องคืนค่าการเปลี่ยนแปลงที่ทําไปอยู่เรื่อยๆ การใช้การเลิกทําช่วยให้คุณยกเลิกการเปลี่ยนแปลงจํานวนมากได้

ก่อนเริ่มต้น

สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนกลับการดําเนินการแบบกลุ่มด้วย "การเลิกทํา"

  • ปุ่ม "เลิกทํา" จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นกลุ่มใหม่ที่พยายามเปลี่ยนกลับการเปลี่ยนแปลงที่ทําไป ตัวอย่างเช่น หากคุณแก้ไขงบประมาณแคมเปญเป็นกลุ่มติดต่อกัน 2 ครั้ง และคุณต้องการยกเลิกการแก้ไขกลุ่มแรก งบประมาณดังกล่าวจะเปลี่ยนกลับเป็นค่าเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลงกลุ่มแรก (โดยไม่คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงในการแก้ไขกลุ่มที่สอง) ระบบจะประมวลผลและบันทึกแบบเดียวกับการเปลี่ยนแปลงจํานวนมากโดยทั่วไป
  • หากมีสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนกลับได้ (ตัวอย่างเช่น รายการที่ลบไปแล้ว) คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเช่นเดียวกับการดําเนินการแบบเป็นกลุ่มในลักษณะอื่นๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงตัวอย่างหรือดาวน์โหลดผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงเป็นกลุ่ม
  • หากปุ่ม "เลิกทํา" ไม่ปรากฏในคอลัมน์การดําเนินการของการแก้ไขแบบเป็นกลุ่ม หมายความว่าการดําเนินการนี้ไม่สามารถยกเลิกได้หรือยกเลิกไปแล้ว
  • เมื่อคุณทำการเลิกทํา (ไม่ว่าจะเลิกทําสําเร็จหรือไม่ก็ตาม) ตัวเลือกนี้จะซ่อนอยู่ในคอลัมน์

วิธีการ

โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดูรายการการดําเนินการแบบกลุ่ม (การแก้ไข กฎ และการอัปโหลด) ที่คุณเลิกทําได้

หมายเหตุ: วิธีการด้านล่างเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของผู้ใช้ Google Ads ที่ได้รับการออกแบบใหม่ หากต้องการใช้การออกแบบก่อนหน้า ให้คลิกไอคอน "ลักษณะที่ปรากฏ" แล้วเลือกใช้การออกแบบก่อนหน้า หากคุณใช้ Google Ads เวอร์ชันก่อนหน้าอยู่ ให้ดูแผนที่อ้างอิงฉบับย่อ หรือใช้แถบค้นหาในแผงการนำทางด้านบนของ Google Ads เพื่อค้นหาหน้าเว็บที่ต้องการ
  1. ในบัญชี Google Ads ให้คลิกไอคอนเครื่องมือ Tools Icon
  2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการแบบกลุ่มในเมนู "ส่วน"
  3. คลิกการดําเนินการแบบกลุ่มทั้งหมด
  4. เลือกเลิกทําจากคอลัมน์ "การดําเนินการ" สำหรับการดําเนินการแบบกลุ่มที่ต้องการเลิกทํา
หมายเหตุ: คําแนะนําด้านบนจะแสดงการดําเนินการแบบกลุ่มทั้งหมดโดยไม่คํานึงถึงต้นทาง คุณสามารถดูกฎและอัปโหลดการดําเนินการแยกต่างหากได้โดยเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการในเมนูด้านซ้ายมือ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
1451320311028577069
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
73067