Przywracanie działań zbiorczych za pomocą przycisku „Cofnij”

Podczas wprowadzania rozległych zmian za pomocą edycji zbiorczej, kopiowania/wklejania, reguł automatycznych i przesyłania zbiorczego może się zdarzyć, że konieczne będzie cofnięcie wykonanych już modyfikacji. Za pomocą przycisku „Cofnij” możesz cofać konkretne zmiany zbiorcze.

Zanim zaczniesz

Jeśli chcesz cofnąć działania zbiorcze za pomocą przycisku „Cofnij”, pamiętaj o tych kwestiach:

  • Użycie przycisku „Cofnij” spowoduje utworzenie nowej zmiany zbiorczej polegającej na próbie cofnięcia wprowadzonych już modyfikacji. Jeśli np. wprowadzisz kolejno po sobie 2 edycje zbiorcze w budżetach kampanii, a potem stwierdzisz, że chcesz cofnąć pierwszą z nich, budżet zostanie przywrócony do wartości sprzed pierwszej zmiany (niezależnie od modyfikacji wprowadzonych w ramach drugiej edycji zbiorczej). Operacja ta zostanie wykonana i zarejestrowana tak samo jak wszystkie inne zmiany zbiorcze.
  • Jeśli czegoś nie można przywrócić (np. usuniętych elementów), pojawi się komunikat o błędzie analogiczny jak w przypadku każdej operacji zbiorczej. Więcej informacji o wyświetlaniu podglądu lub pobieraniu wyników zmian zbiorczych
  • Jeśli w kolumnie „Czynności” danej edycji zbiorczej nie ma przycisku „Cofnij”, oznacza to, że tego działania nie można cofnąć.
  • Po wykonaniu operacji cofnięcia (niezależnie od tego, czy zakończy się ona pomyślnie) przycisk „Cofnij” zostanie ukryty.

Instrukcje

Aby zobaczyć listę działań zbiorczych (zmian edycyjnych, reguł i operacji przesyłania), które można cofnąć:

  1. Zaloguj się na konto Google Ads.
  2. W menu nawigacyjnym kliknij ikonę narzędzi.
  3. Kliknij Wszystkie działania zbiorcze.
  4. W kolumnie „Czynności” danego działania zbiorczego, które chcesz cofnąć, kliknij Cofnij.
Uwaga: podane wyżej instrukcje spowodują wyświetlenie wszystkich działań zbiorczych niezależnie od ich źródła. Reguły i operacje przesyłania możesz wyświetlać oddzielnie, wybierając odpowiednią kategorię w menu po lewej stronie.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false
false