8 bước chuẩn bị chiến dịch để đạt được thành công

Bài viết này giúp bạn biết những điểm quan trọng mà bạn cần lưu ý để thiết lập chiến dịch thành công trên Google Ads. Các tính năng này hoạt động cùng nhau để giúp bạn thiết kế và quản lý chiến dịch nhằm đạt được mục tiêu quảng cáo cụ thể.

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn bắt đầu nhanh này khi chuẩn bị thiết lập một chiến dịch.

Lưu ý: Khi Google cải thiện quy trình giới thiệu người dùng mới, người dùng Google Ads mới sẽ có thể trải nghiệm quy trình làm việc mới. Nội dung dưới đây liên quan đến những người dùng Google Ads đã tạo và đăng nhập vào tài khoản Google Ads của họ. Trang này sẽ được cập nhật thêm thông tin vào năm 2023.

1. Xác định mục tiêu

Chọn một mục tiêu cho mỗi chiến dịch. Mục tiêu này hướng chiến dịch của bạn tập trung vào việc đạt được một kết quả cụ thể:

Benefits of preparing for success with Google Ads campaigns

Bạn sẽ thấy các lựa chọn để thiết lập chiến dịch của mình dựa trên mục tiêu mà bạn chọn.

Ví dụ: nếu mục tiêu của bạn là tăng lưu lượng truy cập vào trang web, bạn có thể cần chọn một loại chiến lược đặt giá thầu (chẳng hạn như chiến lược Tối đa hóa số lượt nhấp) để chi tiền cho việc thu hút mọi người nhấp vào quảng cáo của mình.

Tìm hiểu thêm về các mục tiêu của chiến dịch trên Google Ads

Lưu ý: Chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất sẽ xuất hiện dưới dạng một loại chiến dịch có thể lựa chọn nếu mục tiêu quảng cáo của bạn là "Doanh số bán hàng", "Khách hàng tiềm năng" hoặc "Chương trình khuyến mãi và lượt ghé thăm cửa hàng thực tế tại địa phương".

2. Chọn một loại chiến dịch

Sau khi chọn một mục tiêu, bạn sẽ thấy danh sách các loại chiến dịch đề xuất mà bạn có thể sử dụng để đạt được mục tiêu đó. Loại chiến dịch mà bạn chọn sẽ xác định vị trí quảng cáo của bạn xuất hiện và hình thức hiển thị của quảng cáo đó.

Lưu ý: Chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất cho phép bạn sử dụng công nghệ AI tốt nhất của Google để nâng cao hiệu suất, thích ứng theo thời gian thực với những thay đổi của người tiêu dùng và tìm thêm nhiều khách hàng chuyển đổi trên các kênh của Google – YouTube, Mạng Hiển thị, Mạng Tìm kiếm, Khám phá, v.v.

Tìm hiểu thêm về Cách chọn loại chiến dịch phù hợp

Ví dụ: một chiến dịch Video hoặc chiến dịch Tạo nhu cầu hiển thị quảng cáo dạng video trên YouTube, còn một chiến dịch Hiển thị sẽ hiển thị quảng cáo dạng hình ảnh trên trang web.

Sau đây là các loại chiến dịch:

Ví dụ về quảng cáo tìm kiếm dạng văn bản

Tìm kiếm

 • Vị trí: Trang kết quả tìm kiếm
 • Loại quảng cáo: Quảng cáo dạng văn bản
Ví dụ về quảng cáo hiển thị dạng hình ảnh

Hiển thị

 • Vị trí: Trang web, trang kết quả tìm kiếm, hộp thư đến trong Gmail
 • Loại quảng cáo: Quảng cáo dạng hình ảnh
Ví dụ về quảng cáo dạng video

Video

 • Vị trí: YouTube
 • Loại quảng cáo: Quảng cáo dạng video
Quảng cáo khám phá | ví dụ về quảng cáo dạng băng chuyền nhiều hình ảnh

Chiến dịch Tạo nhu cầu

 • Vị trí: Nguồn cấp dữ liệu trên trang chủ YouTube và phần "Xem gì tiếp theo", hộp thư đến trong Gmail và Khám phá
 • Loại quảng cáo: Quảng cáo dạng băng chuyền nhiều hình ảnh
Quảng cáo ứng dụng | quảng cáo nhiều định dạng được tạo tự động Ứng dụng
 • Vị trí: Trang kết quả tìm kiếm trên thiết bị di động, Google Play, YouTube, AdMob, Khám phá, hơn 3 triệu trang web và ứng dụng
 • Loại quảng cáo: Quảng cáo được tạo tự động kết hợp với văn bản, hình ảnh, video hoặc tài sản HTML5 mà bạn tải lên hay tài sản từ trang thông tin về ứng dụng của bạn trong cửa hàng ứng dụng phù hợp
Quảng cáo mua sắm | Quảng cáo trang thông tin sản phẩm

Mua sắm

 • Vị trí: Trang kết quả tìm kiếm, thẻ Mua sắm trên trang kết quả tìm kiếm, trang web, hộp thư đến trong Gmail
 • Loại quảng cáo: Quảng cáo trang thông tin sản phẩm

Quảng cáo địa phương | Quảng cáo dạng văn bản và quảng cáo dạng hình ảnh

Địa phương

 • Vị trí: Google Maps, trang web và YouTube
 • Loại quảng cáo: Quảng cáo dạng văn bản và quảng cáo dạng hình ảnh
A representation of the multiple ad types used in Performance Max campaigns.

Tối đa hoá hiệu suất

 • Vị trí: Trang kết quả tìm kiếm, trang web, YouTube, Nguồn cấp dữ liệu trên trang chủ YouTube và "Video nên xem tiếp theo", thẻ Mua sắm trên trang kết quả tìm kiếm, hộp thư đến trong Gmail và Khám phá
 • Loại quảng cáo: Quảng cáo dạng văn bản, quảng cáo dạng hình ảnh, quảng cáo dạng video, quảng cáo dạng băng chuyền nhiều hình ảnh và quảng cáo trên trang thông tin sản phẩm

3. Đặt ngân sách

Bạn nên đặt ngân sách trung bình hằng ngày để kiểm soát số tiền mà bạn chi tiêu với chiến lược đặt giá thầu quảng cáo của mình. Bạn có thể thay đổi ngân sách trung bình hằng ngày bất cứ lúc nào.

Tìm hiểu thêm về ngân sách trung bình hằng ngày

4. Chọn chiến lược đặt giá thầu

Nếu bạn đã chọn một mục tiêu của chiến dịch, thì khi chọn một loại giá thầu, bạn sẽ thấy đề xuất về trọng tâm của chiến lược đặt giá thầu (chẳng hạn như "lượt chuyển đổi") dựa trên mục tiêu của chiến dịch.

Điều này đảm bảo rằng chiến dịch của bạn được thiết kế để giúp bạn đạt được mục tiêu cụ thể. Đối với một số loại chiến dịch, nếu không chọn chiến lược đặt giá thầu đề xuất, bạn có thể chọn một chiến lược đặt giá thầu tự động như chiến lược Chi phí mục tiêu cho mỗi lượt thu nạp khách hàng (CPA mục tiêu) hoặc Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS mục tiêu).

Lưu ý: Nếu chiến lược giá thầu mà bạn muốn sử dụng không xuất hiện dưới dạng một tuỳ chọn trong bước này, bạn có thể phải thay đổi mục tiêu hoặc loại chiến dịch mà bạn đã chọn ban đầu.

Tìm hiểu thêm về Chiến lược đặt giá thầu tự động

5. Thêm thành phần vào quảng cáo

Đối với các loại chiến dịch Tìm kiếm, Video, Tạo nhu cầu và Tối đa hoá hiệu suất, bạn có thể thêm những thông tin khác vào quảng cáo của mình như các đường liên kết khác đến trang web, thông tin đường đi hoặc số điện thoại để gọi.

Các thành phần này sẽ thu hút người dùng chọn doanh nghiệp của bạn và thường giúp tỷ lệ nhấp của một quảng cáo tăng thêm vài phần trăm. Tìm hiểu thêm về các thành phần quảng cáo và những thành phần mà bạn có thể chọn dựa trên mục tiêu kinh doanh của mình.

6. Tạo nhóm quảng cáo

Đối với tất cả chiến dịch (ngoại trừ Chiến dịch mua sắm và Chiến dịch tối đa hoá hiệu suất), bạn nên nhóm các quảng cáo có liên quan lại với nhau và thiết lập cùng một tiêu chí nhắm mục tiêu. Ví dụ: bạn nên nhóm những quảng cáo về giày tây lại với nhau và thiết lập để những quảng cáo này nhắm đến những người dùng đang tìm thông tin về giày tây.

Tìm hiểu thêm về Cách hoạt động của nhóm quảng cáo

Chiến dịch Mua sắm sử dụng các nhóm sản phẩm để nhóm những sản phẩm có liên quan lại với nhau với cùng tiêu chí nhắm mục tiêu.

7. Chọn tiêu chí nhắm mục tiêu

Tiêu chí nhắm mục tiêu giúp xác định phạm vi nhắm mục tiêu theo đối tượng rộng hoặc hẹp đến mức nào cho quảng cáo của bạn. Nếu không có tiêu chí nhắm mục tiêu nào, quảng cáo của bạn sẽ có phạm vi tiếp cận rộng nhất có thể. Việc nhắm mục tiêu quảng cáo cho phép bạn tập trung vào những nhóm khách hàng cụ thể quan tâm đến các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp.

Các loại nhắm mục tiêu phổ biến bao gồm nhắm mục tiêu theo từ khoá, đối tượng, vị trí, chủ đề, thiết bị và danh sách tái tiếp thị. Tiêu chí nhắm mục tiêu cụ thể chỉ có trong một số loại chiến dịch (ví dụ: trong chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất, bạn không thể chọn chỉ phân phát quảng cáo cho những nhóm khách hàng cụ thể như phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 24, hoặc những khách hàng đã có trong danh sách tái tiếp thị. Thay vào đó, bạn có thể cung cấp những khách hàng cụ thể này dưới dạng tín hiệu về đối tượng cho chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất để công nghệ AI của Google xử lý nhanh hơn.

Tìm hiểu thêm về Cách nhắm mục tiêu cho quảng cáo của bạn

8. Thiết lập lượt chuyển đổi

Tính năng theo dõi lượt chuyển đổi có thể giúp bạn theo dõi những hành động mà bạn muốn khách hàng thực hiện trên trang web của bạn. Các lượt chuyển đổi có thể giúp bạn dễ dàng đánh giá mức độ hiệu quả của quảng cáo, phương pháp nhắm mục tiêu cũng như chiến dịch tổng thể của mình.

Lưu ý: Bạn bắt buộc phải sử dụng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi cho một số loại chiến dịch.

Tìm hiểu thêm về tính năng theo dõi lượt chuyển đổi

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Dùng Google Analytics để cải thiện kết quả kinh doanh.

Google Analytics có thể giúp bạn chạy các chiến dịch hiệu quả hơn trên Google Ads. Hãy dùng Google Analytics để thúc đẩy thêm những hành động quan trọng nhất đối với công việc kinh doanh của bạn.

Dùng Google Analytics mà không tốn phí

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính