Osem krokov, ktorými svoju kampaň pripravíte na úspešnú prevádzku

Tento článok informuje o kľúčových aspektoch vytvorenia úspešnej kampane Google Ads. Tieto kroky vám pomôžu navrhovať a spravovať kampane, ktoré prispejú k dosiahnutiu konkrétnych reklamných cieľov.

Tohto stručného sprievodcu môžete použiť pri príprave pred vytvorením kampane.

Poznámka: Novým používateľom služby Google Ads môže byť ponúknutý aktualizovaný pracovný postup, keďže Google zlepšuje proces registrácie nových používateľov. Obsah nižšie sa týka používateľov služby Google Ads, ktorí si už vytvorili účet Google Ads a prihlásili sa doň. Táto stránka bude v roku 2023 aktualizovaná o ďalšie informácie.

1. Definujte svoj cieľ

Každá kampaň sa začína výberom cieľa. Podľa stanoveného cieľa sa potom kampaň zameria na konkrétny výsledok:

Benefits of preparing for success with Google Ads campaigns

Zvolený cieľ ovplyvní možnosti, ktoré vyberiete pri vytváraní kampane.

Ak je vaším cieľom napríklad zvýšenie návštevnosti webu, pravdepodobne budete chcieť vybrať typ ponúk, ako je maximalizácia kliknutí, a investovať peniaze do nabádania používateľov ku kliknutiu na reklamu.

Ďalšie informácie o cieľoch kampane v službe Google Ads

Poznámka: Maximálne výkonná kampaň (angl. Performance Max) sa ako typ kampane na výber zobrazí, keď sú vaším reklamným cieľom Predaj, Potenciálni zákazníci alebo Návštevy a promá miestnej predajne.

2. Vyberte typ kampane

Po výbere cieľa sa zobrazí zoznam odporúčaných typov kampaní, ktoré vám ho pomôžu dosiahnuť. Od typu kampane závisí, kde sa budú reklamy zobrazovať a ako budú vyzerať.

Poznámka: Maximálne výkonné kampane vám umožňujú využiť umelú inteligenciu od Googlu naplno a zvýšiť výkonnosť, reagovať v reálnom čase na zmeny správania spotrebiteľov a objaviť viac konvertujúcich zákazníkov vo všetkých kanáloch Googlu – na YouTube, v Obsahovej sieti, Vyhľadávacej sieti, kanáli Objaviť a na ďalších miestach.

Ďalšie informácie o výbere správneho typu kampane

Napríklad videokampaň alebo kampaň na generovanie dopytu zobrazuje videoreklamy na YouTube, zatiaľ čo obsahová kampaň zobrazuje obrázkové reklamy na weboch.

Aké typy kampaní existujú?

Príklad textovej reklamy vo vyhľadávaní

Kampaň vo vyhľadávaní

 • Miesto zobrazovania: výsledky vyhľadávania.
 • Typ reklám: textové reklamy.
Príklad obsahovej obrázkovej reklamy

Obsahová kampaň

 • Miesto zobrazovania: weby, výsledky vyhľadávania a priečinky doručenej pošty v Gmaile.
 • Typy reklám: obrázkové reklamy.
Príklad videoreklamy

Videokampaň

 • Miesto zobrazovania: YouTube.
 • Typy reklám: videoreklamy.
Reklamy discovery | Príklad posuvnej reklamy s viacerými obrázkami

Kampane na generovanie dopytu

 • Miesto zobrazovania: feedy na domovskej stránke a v sekcii Odporúčané videá na YouTube, priečinky doručenej pošty v Gmaile a kanál Objaviť.
 • Typy reklám: posuvné reklamy s viacerými obrázkami.
Reklamy na aplikácie | Automaticky vytvorené reklamy s viacerými formátmi Kampaň na aplikáciu
 • Miesto zobrazovania: výsledky vyhľadávania v mobilných zariadeniach, Google Play, YouTube, AdMob, kanál Objaviť a viac ako tri milióny webov a aplikácií.
 • Typy reklám: automaticky vytvorené reklamy kombinujú text, obrázok, video alebo podklady vo formáte HTML5, ktoré nahráte, alebo podklady zo záznamu aplikácie v príslušnom obchode s aplikáciami.
Nákupné reklamy | Reklamy so záznamami o výrobkoch

Nákupná kampaň

 • Miesto zobrazovania: výsledky vyhľadávania, karta Nákupy vo výsledkoch vyhľadávania, weby a priečinky doručenej pošty v Gmaile.
 • Typy reklám: reklamy so záznamom o výrobku.

Miestne reklamy | Textové a obrázkové reklamy

Miestna kampaň

 • Miesto zobrazovania: Mapy Google, weby a YouTube.
 • Typy reklám: textové a obrázkové reklamy.
A representation of the multiple ad types used in Performance Max campaigns.

Maximálna výkonnosť

 • Miesto zobrazovania: výsledky vyhľadávania, weby, YouTube, feedy na domovskej stránke a feed Odporúčané videá služby YouTube, karta Nákupy vo výsledkoch vyhľadávania, priečinky doručenej pošty v Gmaile a kanál Objaviť.
 • Typy reklám: textové reklamy, obrázkové reklamy, videoreklamy, posuvné reklamy s viacerými obrázkami a reklamy so záznamom o výrobku.

3. Nastavte rozpočet

Nastavením priemerného denného rozpočtu určte, koľko budete míňať pri ponúkaní cien za reklamy. Rozpočet môžete kedykoľvek zmeniť.

Ďalšie informácie o priemerných denných rozpočtoch

4. Nastavte ponuky

Ak ste vybrali cieľ kampane, pri výbere typu ponuky sa zobrazí odporúčanie zamerania ponúk na základe cieľa kampane (napríklad konverzie).

Je to preto, aby nastavenie kampane zodpovedalo vášmu stanovenému cieľu. Ak nevyberiete odporúčané zameranie ponúk, v niektorých typoch kampaní môžete vybrať stratégiu automatických ponúk, napríklad cieľovú cenu za akvizíciu (CZA) alebo cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu (NVR).

Poznámka: Ak sa stratégia ponúk, ktorú chcete použiť, medzi možnosťami v tomto kroku nezobrazuje, možno budete musieť zmeniť cieľ alebo typ kampane, ktorý ste pôvodne vybrali.

Ďalšie informácie o stratégiách automatických ponúk

5. Pridajte do reklám podklady

V kampaniach vo vyhľadávaní, videokampaniach, kampaniach na generovanie dopytu a maximálne výkonných kampaniach môžete do svojich reklám pridať ďalšie informácie, napríklad ďalšie odkazy na web, trasu alebo telefónne číslo.

Tieto podklady poskytujú ľuďom ďalšie dôvody, aby si vybrali vašu firmu, a zvyčajne zvyšujú mieru prekliknutí (angl. click-through rate) reklamy o niekoľko percentuálnych bodov. Prečítajte si viac o podkladoch reklamy a podkladoch, ktoré si môžete vybrať na základe svojich obchodných cieľov.

6. Vytvorte reklamné skupiny

Vo všetkých kampaniach okrem nákupných a maximálne výkonných kampaní vytvárate skupiny súvisiacich reklám, ktoré budú mať rovnaké zacielenie. Zoskupíte napríklad reklamy zamerané na spoločenskú obuv a zacielite ich na ľudí, ktorí takúto obuv hľadajú.

Ďalšie informácie o fungovaní reklamných skupín

V nákupných kampaniach možno súvisiace výrobky zoskupiť do skupín výrobkov s rovnakým zacielením.

7. Vyberte zacielenie

Zacielenie umožňuje definovať, nakoľko konkrétne alebo široké môže byť publikum vašich reklám. Bez akéhokoľvek zacielenia budú mať vaše reklamy ten najširší dosah. Zacielenie reklám umožňuje zamerať sa na konkrétnych zákazníkov, ktorí majú záujem o to, čo ponúkate.

Bežné formy zacielenia zahŕňajú kľúčové slová, publiká, oblasti, témy, zariadenia a remarketing. Konkrétne zacielenie je k dispozícii iba v niektorých typoch kampaní. Napríklad v maximálne výkonných kampaniach nemôžete zobrazovať reklamy len konkrétnym zákazníkom, napríklad ženám vo veku od 18 do 24 rokov alebo zákazníkom, ktorí sa už nachádzajú v remarketingových zoznamoch. Namiesto toho môžete týchto konkrétnych zákazníkov poskytnúť ako signály publika pre svoju maximálne výkonnú kampaň na urýchlenie optimalizácie umelej inteligencie od Googlu.

Ďalšie informácie o zacielení reklám

8. Nastavte konverzie

Sledovanie konverzií umožňuje sledovať akcie, ktoré majú zákazníci vykonať na vašom webe. Môže významne zlepšiť vaše možnosti hodnotenia účinnosti reklám, zacielenia a kampaní ako takých.

Poznámka: Pri niektorých typoch kampaní je sledovanie konverzií povinné.

Ďalšie informácie o sledovaní konverzií

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Dosiahnite lepšie obchodné výsledky pomocou služby Google Analytics.

Google Analytics vám umožňuje prevádzkovať lepšie kampane Google Ads. Pomocou služby Google Analytics môžete podnecovať viac akcií, ktoré sú pre vašu firmu najdôležitejšie.

Bezplatné používanie služby Google Analytics

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
5557909337132760706
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067