8 hakbang para ihanda ang iyong campaign para sa tagumpay

Tumutulong sa iyo ang artikulong ito na maunawaan ang mga pangunahing bagay na dapat isinasaalang-alang sa pag-set up ng matagumpay na Google Ads campaign. Gumagana nang magkakasama ang mga feature na ito para matulungan kang magdisenyo at mamahala ng mga campaign na nag-a-ambag sa iyong mga partikular na layunin sa pag-advertise.

Puwede mong gamitin itong gabay sa mabilis na pagsisimula habang naghahanda kang mag-set up ng campaign.

1. Tukuyin ang iyong layunin

Nagsisimula ang bawat campaign sa pamamagitan ng pagpili ng layunin. Itinutuon ng layuning ito ang iyong campaign sa paghahatid ng isang partikular na resulta:

Benefits of preparing for success with Google Ads campaigns

Ang pipiliin mong layunin ang pagbabatayan ng mga opsyong pipiliin mo kapag sine-set up mo ang iyong campaign.

Halimbawa, kung layunin mong dagdagan ang trapiko sa website, malamang na gugustuhin mong pumili ng uri ng pag-bid gaya ng Pag-maximize sa mga pag-click, para mailaan ang iyong pera sa paghikayat sa mga tao na i-click ang ad mo.

Matuto pa Tungkol sa mga layunin ng campaign sa Google Ads

Tandaan: Lalabas ang Performance Max bilang opsyon sa uri ng campaign kung ang iyong layunin sa pag-advertise ay “Mga Benta,” “Mga Lead,” o “Mga lokal na pagbisita sa tindahan at promosyon.”

2. Pumili ng uri ng campaign

Pagkatapos pumili ng layunin, may mapapansin kang listahan ng mga inirerekomendang uri ng campaign para makamit ito. Tinutukoy ng uri ng iyong campaign kung saan lalabas ang mga ad mo at kung ano ang magiging hitsura ng mga ito.

Matuto pa tungkol sa Pagpili sa mga tamang uri ng campaign

Halimbawa, magpapakita ng mga video ad sa YouTube ang isang Video o Discovery campaign, habang magpapakita naman ng mga image ad sa mga website ang isang Display campaign.

Ano ang mga uri ng campaign?

Halimbawa ng text ad sa Search

Search

 • Saan: Mga resulta ng paghahanap
 • Uri ng ad: Mga text ad
Halimbawa ng image ad sa Display

Display

 • Saan: Mga website, resulta ng paghahanap, inbox sa Gmail
 • Mga uri ng ad: Mga image ad
Halimbawa ng video ad

Video

 • Saan: YouTube
 • Mga uri ng ad: Mga video ad
Mga Discovery ad | halimbawa ng carousel ad na marami ang larawan

Discovery

Mga ad ng app | mga awtomatikong ginawang ad sa maraming format App
 • Saan: Mga resulta ng paghahanap sa mga mobile device, Google Play, YouTube, AdMob, Discover, at mahigit 3 milyong site at app
 • Mga uri ng ad: Pinagsasama-sama sa iyong mga awtomatikong ginawang ad ang mga asset na text, larawan, video, o HTML5 na ia-upload mo, o ang mga asset mula sa listing ng iyong app sa nauugnay na application store
Mga Shopping ad | Mga ad ng listing ng produkto

Shopping

 • Saan: Mga resulta ng paghahanap, tab na Shopping sa mga resulta ng paghahanap, mga website, mga inbox sa Gmail
 • Mga uri ng ad: Mga ad ng listing ng produkto

Mga local ad | Mga text at image ad

Lokal

 • Saan: Google Maps, mga website, at YouTube
 • Mga uri ng ad: Mga text at image ad
A representation of the multiple ad types used in Performance Max campaigns.

Performance Max

 • Saan: Mga resulta ng paghahanap, website, YouTube, Mga feed sa homepage ng YouTube at “Ano ang susunod na papanoorin,” tab na Shopping sa mga resulta ng paghahanap, mga inbox sa Gmail, at Discover
 • Mga uri ng ad: Mga text ad, image ad, video ad, carousel ad na may maraming larawan, at ad ng listing ng produkto

3. Magtakda ng badyet

Magtatakda ka ng average na pang-araw-araw na badyet para makontrol kung magkano ang magagastos mo sa iyong pag-bid sa ad. Puwede mo itong baguhin anumang oras.

Matuto pa Tungkol sa mga average na pang-araw-araw na badyet

4. Piliin ang iyong pag-bid

Kung pumili ka ng layunin ng campaign, kapag pumipili ka ng uri ng bid, may makikita kang rekomendasyon para sa pagtutuunan ng pag-bid, hal., “mga conversion,” batay sa layunin ng iyong campaign.

Ito ay para matiyak na nakadisenyo ang iyong campaign para makamit ang partikular mong layunin. Para sa ilang uri ng campaign, kung pipiliin mong huwag piliin ang inirerekomendang pagtutuunan ng pag-bid, puwede kang pumili ng naka-automate na strategy sa pag-bid, halimbawa, Target na Cost Per Acquisition (CPA) o Target na Return on Ad Spend (ROAS).

Tandaan: Kung hindi lumalabas bilang opsyon sa hakbang na ito ang diskarte sa pag-bid na gusto mong gamitin, baka kailangan mong baguhin ang layunin o uri ng campaign na una mong pinili.

Matuto pa tungkol sa Mga naka-automate na diskarte sa pag-bid

5. Magdagdag ng mga extension sa iyong mga ad

Sa mga Search, Video, Discovery, at Performance Max campaign, puwede kang magdagdag pa ng impormasyon sa iyong mga ad tulad ng higit pang link ng website, direksyon, o numero ng teleponong matatawagan.

Nagbibigay ang mga extension na ito sa mga tao ng mas maraming dahilan para piliin ang iyong negosyo at karaniwang napapataas ng mga ito ang click-through-rate ng isang ad nang ilang porsyentong puntos. Matuto pa tungkol sa mga extension ng ad at mga extension na mapipili mo batay sa iyong mga layunin sa negosyo.

6. Gumawa ng mga ad group

Para sa lahat ng campaign, maliban sa Shopping at Performance Max, pagpapangkat-pangkatin mo ang magkakaugnay na ad sa parehong pag-target. Halimbawa, pagpapangkat-pangkatin mo ang mga ad na nakatuon sa dress shoes at ita-target mo ang mga ito sa mga taong naghahanap ng dress shoes.

Matuto pa tungkol sa kung Paano gumagana ang mga ad group

Gumagamit ang mga Shopping campaign ng mga pangkat ng produkto para pagpangkat-pangkatin ang isang hanay ng magkakaugnay na produkto sa parehong pag-target.

7. Piliin ang iyong pag-target

Tumutulong ang pag-target na tukuyin kung magiging gaano kalimitado o kalawak ang audience para sa iyong mga ad. Kapag walang anumang pag-target, makukuha ng iyong mga ad ang pinakamalawak na abot hangga't posible. Sa pamamagitan ng pag-target ng iyong mga ad, mapagtutuunan mo ang mga partikular na customer na interesado sa iniaalok mo.

Kasama sa mga karaniwang anyo ng pag-target ang mga keyword, audience, lokasyon, paksa, device, at remarketing. Available lang ang partikular na pag-target sa ilang uri ng campaign (halimbawa, sa Performance Max, hindi mo puwedeng piliing maghatid lang ng mga ad sa mga partikular na customer tulad ng mga babaeng nasa edad 18-24, o mga customer na nasa mga listahan na ng remarketing. Sa halip, puwede mong ibigay ang mga partikular na customer na ito bilang mga signal ng audience sa iyong Performance Max campaign para mapabilis ang machine learning).

Matuto pa tungkol sa Pag-target sa iyong mga ad.

8. I-set up ang mga conversion

Makakatulong sa iyo ang pagsubaybay sa conversion na subaybayan ang mga pagkilos na gusto mong gawin ng mga customer sa iyong website. Lubos na mapapahusay ng mga ito ang kakayahan mong i-assess ang pagiging epektibo ng iyong mga ad, pag-target, at mga pangkalahatang campaign.

Tandaan: Kinakailangan ang pagsubaybay sa conversion para sa ilang uri ng campaign.

Matuto pa Tungkol sa pagsubaybay sa conversion.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu

true
Makakuha ng mas magagandang resulta sa negosyo gamit ang Google Analytics.

Makakapagpagana ka ng mas mahuhusay na Google Ads campaign gamit ang Google Analytics. Gamitin ang Google Analytics para makahikayat ng higit pang pagkilos na pinakamahalaga sa iyong negosyo.

Gamitin nang libre ang Google Analytics

Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
73067
false
false
false