8 стъпки за подготовка на кампанията Ви за успех

Тази статия Ви помага да разберете основните съображения при настройването на успешна кампания в Google Ads. Тези функции работят заедно, за да Ви помагат да създавате и управлявате кампании в подкрепа на конкретните Ви рекламни цели.

Можете да използвате това кратко начално ръководство при подготовката за настройването на кампания.

Забележка: Докато Google подобрява процеса на запознаване с приложението за нови потребители, работният процес за нови потребители на Google Ads може да бъде актуализиран. Съдържанието по-долу се отнася за потребители на Google Ads, които вече са създали профил в Google Ads и са влезли в него. Тази страница ще бъде актуализирана с повече информация през 2023 г.

1. Определяне на целта Ви

Всяка кампания започва чрез избиране на цел. Тази цел съсредоточава кампанията Ви върху постигането на конкретен резултат:

Benefits of preparing for success with Google Ads campaigns

Избраната от Вас цел ще влияе на опциите, които избирате при настройването на кампанията.

Ако целта Ви например е да увеличите трафика към уебсайта, вероятно ще искате да изберете тип офериране, като „Постигане на максимален брой кликвания“, за да насочите средства към това повече хора да кликнат върху рекламата Ви.

Научете повече за целите на кампаниите в Google Ads

Забележка: „Максимална ефективност“ ще се показва като избор за типа на кампанията, ако рекламната Ви цел е „Продажби“, „Възможни клиенти“ или „Посещения на местни магазини и популяризации“.

2. Избор на тип кампания

След като изберете цел, ще видите списък с препоръчителни типове кампании за постигането ѝ. Типът на кампанията Ви определя къде ще се показват рекламите Ви и как ще изглеждат.

Забележка: Кампаниите за максимална ефективност Ви дават възможност да се възползвате максимално от AI на Google, за да стимулирате ефективността, да отговаряте в реално време на промените на поведението на потребителите и да намирате повече клиенти, които да извършат реализация, в каналите на Google – YouTube, дисплейната мрежа, Търсене, Discover и др.

Научете повече за избирането на подходящи типове кампании

Например видеокампания или кампания за генериране на търсене показва видеореклами в YouTube, докато кампания в дисплейната мрежа показва графични реклами на уебсайтове.

Кои са типовете кампании?

Примерна текстова реклама в мрежата за търсене

Търсене

 • Къде: Резултати от търсенето
 • Тип реклама: Текстови реклами
Пример за дисплейна графична реклама

Дисплейна мрежа

 • Къде: Уебсайтове, резултати от търсенето, входяща поща в Gmail
 • Типове реклами: Графични реклами
Примерна видеореклама

Видео

 • Къде: YouTube
 • Типове реклами: Видеореклами
Реклами за откриване | Примерна реклама с въртележка с няколко изображения

Генериране на търсене

 • Къде: Емисии в началната страница на YouTube и Какво да гледате след това, входяща поща в Gmail и Discover
 • Типове реклами: Реклами с въртележка с няколко изображения
Реклами за приложения | Автоматично създадени реклами с няколко формата Приложение
 • Къде: Резултати от търсенето на мобилни устройства, Google Play, YouTube, AdMob, Discover и над 3 милиона сайта и приложения
 • Типове реклами: Автоматично създадените Ви реклами комбинират текстовите, графичните, видеоактивите или тези в HTML5, които сте качили, или такива от малката обява на приложението Ви в съответния магазин за приложения
Реклами за Пазаруване | Реклами с продуктови обяви

Пазаруване

 • Къде: Резултати от търсенето, раздел „Пазаруване“ в резултатите от търсенето, уебсайтове, входяща поща в Gmail
 • Типове реклами: Реклами с продуктови обяви

Местни реклами | Текстови и графични реклами

Местна

 • Къде: Google Карти, уебсайтове и YouTube
 • Типове реклами: Текстови и графични реклами
A representation of the multiple ad types used in Performance Max campaigns.

Максимална ефективност

 • Къде: Резултати от търсенето, уебсайтове, YouTube, емисии в началната страница на YouTube и Какво да гледате след това, разделът „Пазаруване“ в резултатите от търсенето, входяща поща в Gmail и Откриване
 • Типове реклами: Текстови реклами, графични реклами, видеореклами, реклами с въртележка с няколко изображения и реклами с продуктови обяви

3. Задаване на бюджет

Задавате среден дневен бюджет, за да контролирате колко изразходвате за оферирането си за реклами. Можете да го променяте по всяко време.

Научете повече за средните дневни бюджети

4. Избор на офериране

Ако сте избрали цел на кампанията при избора на тип оферта, ще забележите препоръка за фокуса на офериране, например „реализации“, въз основа на целта на кампанията Ви.

Това е с цел да се гарантира, че кампанията Ви е проектирана така, че да постигне конкретната Ви цел. За някои типове кампании, ако не изберете препоръчителния фокус на офериране, можете да изберете стратегия за автоматично офериране, например „Целева цена на придобиване (CPA)“ или „Целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS)“.

Забележка: Ако стратегията за офериране, която искате да използвате, не се показва като опция в тази стъпка, може да се наложи да промените първоначално избраните от Вас тип или цел на кампанията.

Научете повече за стратегиите за автоматично офериране

5. Добавяне на активи към рекламите Ви

При кампаниите в мрежата за търсене, видеокампаниите, кампаниите за генериране на търсенее и тези за максимална ефективност можете да добавите към рекламите си още информация, като например повече връзки към уебсайта, упътвания или телефонен номер.

Тези активи дават на хората повече причини да изберат бизнеса Ви и обикновено увеличават честотата на кликване върху рекламата с няколко процентни пункта. Научете повече за рекламните активи и активите, които можете да изберете въз основа на бизнес целите си.

6. Създаване на рекламни групи

За всички кампании, с изключение на тези за Пазаруване и за максимална ефективност, ще групирате набори от сродни реклами, обединени около един вид насочване. Например ще групирате рекламите, отнасящи се за официални обувки, и ще ги насочите към хора, търсещи такъв тип обувки.

Научете повече за начина на функциониране на рекламните групи

Кампаниите за Пазаруване използват групи продукти, за да групират набор от сродни продукти за същото насочване.

7. Избор на насочване

Насочването помага да се определи колко тясна или широка може да бъде аудиторията за рекламите Ви. Без насочване рекламите Ви ще имат възможно най-голям обхват. Насочването на рекламите Ви дава възможност да се съсредоточите върху конкретните клиенти, които проявяват интерес към предлаганото от Вас.

Често срещаните форми на насочване включват ключови думи, аудитории, местоположения, теми, устройства и ремаркетинг. Конкретно насочване е налице само за някои типове кампании (например при кампаниите за максимална ефективност не можете да показвате реклами само на конкретни клиенти, като например жени между 18 и 24 г., или клиенти, които вече са в списъци за ремаркетинг. Вместо това можете да предоставите данните за тези конкретни клиенти като сигнали за аудиторията за кампанията си за максимална ефективност, за да ускорите AI на Google.)

Научете повече за насочването на рекламите

8. Настройване на реализации

Проследяването на реализациите може да Ви помогне да проследявате действията, които искате клиентите да предприемат на уебсайта Ви. Това може значително да подобри възможността Ви да оценявате ефективността на рекламите, насочването и кампаниите Ви като цяло.

Забележка: За някои типове кампании проследяването на реализациите е задължително.

Научете повече за проследяването на реализациите

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Получавайте по-добри бизнес резултати, като използвате Google Анализ.

Можете да провеждате по-добри кампании в Google Ads с Google Анализ. Използвайте Google Анализ, за да стимулирате повече от най-важните за бизнеса Ви действия.

Използване на Google Анализ без парично заплащане

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
6143202107839480721