8 стъпки за подготовка на кампанията Ви за успех

Тази статия Ви помага да разберете основните съображения при настройването на успешна кампания в Google Ads. Тези функции работят заедно, за да Ви помагат да създавате и управлявате кампании в подкрепа на конкретните Ви рекламни цели.

Можете да използвате това кратко начално ръководство при подготовката за настройването на кампания.

1. Определяне на целта Ви

Всяка кампания започва чрез избиране на цел. Тази цел съсредоточава кампанията Ви върху постигането на конкретен резултат:

Benefits of preparing for success with Google Ads campaigns

Избраната от Вас цел ще влияе на опциите, които избирате при настройването на кампанията.

Ако целта Ви например е да увеличите трафика към уебсайта, вероятно ще искате да изберете тип офериране, като „Постигане на максимален брой кликвания“, за да насочите средства към това повече хора да кликнат върху рекламата Ви.

Научете повече за целите на кампаниите в Google Ads

2. Избор на тип кампания

След като изберете цел, ще видите списък с препоръчителни типове кампании за постигането ѝ. Типът на кампанията Ви определя къде ще се показват рекламите Ви и как ще изглеждат.

Научете повече за избирането на подходящи типове кампании

Например видеокампания или кампания за откриване показва видеореклами в YouTube, докато кампания в дисплейната мрежа показва графични реклами на уебсайтове.

Кои са типовете кампании?

Примерна текстова реклама в мрежата за търсене

Търсене

 • Къде: Резултати от търсенето
 • Тип реклама: Текстови реклами
Пример за дисплейна графична реклама

Дисплейна мрежа

 • Къде: Уебсайтове, резултати от търсенето, входяща поща в Gmail
 • Типове реклами: Графични реклами
Примерна видеореклама

Видео

 • Къде: YouTube
 • Типове реклами: Видеореклами
Реклами за откриване | Примерна реклама с въртележка с няколко изображения

Откриване

 • Къде: Емисии в началната страница на YouTube и Какво да гледате след това, входяща поща в Gmail и Discover
 • Типове реклами: Реклами с въртележка с няколко изображения
Реклами за приложения | Автоматично създадени реклами с няколко формата Приложение
 • Къде: Резултати от търсенето на мобилни устройства, Google Play, YouTube, AdMob, Discover и над 3 милиона сайта и приложения
 • Типове реклами: Автоматично създадените Ви реклами комбинират текстовите, графичните, видеоактивите или тези в HTML5, които сте качили, или такива от малката обява на приложението Ви в съответния магазин за приложения
Реклами за Пазаруване | Реклами с продуктови обяви

Пазаруване

 • Къде: Резултати от търсенето, раздел „Пазаруване“ в резултатите от търсенето, уебсайтове, входяща поща в Gmail
 • Типове реклами: Реклами с продуктови обяви

Местни реклами | Текстови и графични реклами

Местна

 • Къде: Google Карти, уебсайтове и YouTube
 • Типове реклами: Текстови и графични реклами

3. Задаване на бюджет

Задавате среден дневен бюджет, за да контролирате колко изразходвате за оферирането си за реклами. Можете да го променяте по всяко време.

Научете повече за средните дневни бюджети

4. Избор на офериране

Ако сте избрали цел на кампанията при избора на тип оферта, ще видите препоръка за фокуса на офериране, например „реализации“, въз основа на целта на кампанията Ви.

Това е с цел да се гарантира, че кампанията Ви е проектирана така, че да постигне конкретната Ви цел. За някои типове кампании, ако не изберете препоръчителния фокус на офериране, можете да изберете стратегия за автоматично офериране, например „Целева цена на придобиване (CPA)“ или „Целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS)“.

Забележка: Ако стратегията за офериране, която искате да използвате, не се показва като опция в тази стъпка, може да се наложи да промените първоначално избраната от Вас цел на кампанията.

Научете повече за стратегиите за автоматично офериране

5. Добавяне на разширения към рекламите Ви

При кампаниите в мрежата за търсене, видеокампаниите и кампаниите за откриване можете да добавите допълнителна информация към рекламите си, като например още връзки към уебсайта, упътвания или телефонен номер за обаждане.

Тези разширения дават на хората повече причини да изберат бизнеса Ви и обикновено увеличават честотата на кликване върху рекламата с няколко процентни пункта. Научете повече за разширенията на рекламите и разширенията, които можете да избирате въз основа на бизнес целите си

6. Създаване на рекламни групи

За всички кампании, с изключение на тези за Пазаруване, ще групирате набори от сродни реклами за едно и също насочване. Трябва например да групирате реклами, които са съсредоточени върху официални обувки и са насочени към хора, търсещи такъв тип обувки.

Научете повече за начина на функциониране на рекламните групи

Кампаниите за Пазаруване използват групи продукти, за да групират набор от сродни продукти за същото насочване.

7. Избор на насочване

Насочването помага да се определи колко тясно или широко ще бъде насочването по аудитория. Без насочване рекламите Ви ще имат най-широк обхват. Насочването на рекламите Ви дава възможност да се съсредоточите върху конкретните клиенти, които проявяват интерес към предлаганото от Вас.

Често срещаните форми на насочване включват ключови думи, аудитории, местоположения, теми, устройства и ремаркетинг.

Научете повече за насочването на рекламите

8. Настройване на реализации

Проследяването на реализациите може да Ви помогне да проследявате действията, които искате клиентите да предприемат на уебсайта Ви. Това до голяма степен може да подобри възможността Ви да оценявате ефективността на рекламите, насочването и цялостните Ви кампании.

Научете повече за проследяването на реализациите

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Получавайте по-добри бизнес резултати, като използвате Google Анализ.

Можете да провеждате по-добри кампании в Google Ads с Google Анализ. Използвайте Google Анализ, за да стимулирате повече от най-важните за бизнеса Ви действия.

Регистрирайте се безплатно

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false