Om utgiftsgränser

Baserat på din genomsnittliga daglig budget betalar du aldrig mer än följande för de flesta kampanjer:
 • din dagliga utgiftsgräns (din genomsnittliga dagliga budget multiplicerat med 2 för de flesta kampanjer) en viss dag
 • din månatliga utgiftsgräns (din genomsnittliga dagliga budget multiplicerat med 30,4 för de flesta kampanjer) under en viss månad
Obs! Du hittar den månatliga utgiftsgränsen för alla kampanjer på sidan Sammanfattning under Fakturering. Läs mer om hur du ändrar hur ofta du debiteras

I budgetrapporten kan du läsa mer om din visningskostnad och dina utgiftsgränser.

Daglig utgiftsgräns

Den dagliga utgiftsgränsen är det högsta belopp du kan debiteras för en kampanj en viss dag.

Diagramförklaring:= $

För de flesta kampanjer är den dagliga utgiftsgränsen din genomsnittliga dagliga budget multiplicerat med 2. En given dag kan du spendera upp till dubbelt så mycket som din genomsnittliga dagliga budget i kampanjen för att dra fördel av variationer i trafiken. I slutet av månaden överensstämmer det genomsnittliga belopp du har spenderat varje dag med din genomsnittliga dagliga budget.

Om din genomsnittliga dagliga budget till exempel är 100 kronor blir den dagliga utgiftsgränsen 100 kr × 2 = 200 kronor.

Obs! Om du ändrar din genomsnittliga dagliga budget påverkas den dagliga utgiftsgränsen. Läs mer om konsekvenserna av budgetändringar

Kontrollera den dagliga utgiftsgränsen för olika kampanjtyper

Kampanjtyp Daglig utgiftsgräns Daglig utgiftsgräns för en genomsnittlig daglig budget på 100 kronor
Alla andra 2 × din genomsnittliga dagliga budget 2 × 100 kronor = 200 kronor
Betala för konverteringar 30,4 × din genomsnittliga dagliga budget 30,4 × 100 kronor = 3 040 kronor
Hotellprovisionskampanjer 30,4 × din genomsnittliga dagliga budget 30,4 × 100 kronor = 3 040 kronor

Månatlig utgiftsgräns

Månatlig utgiftsgräns är det högsta belopp du kan faktureras för en kampanj under en månad.

Du kan beräkna utgiftsgränsen genom att multiplicera din genomsnittliga dagliga budget med det genomsnittliga antalet dagar i en månad, alltså 30,4 (365 dagar på ett år ÷ 12 månader). Om din kampanj startar mitt i en kalendermånad räknar vi bara de dagar då kampanjen var aktiv.

Om din genomsnittliga dagliga budget till exempel är 100 kronor blir din månatliga utgiftsgräns 100 kronor × 30,4 = 3 040 kronor.

Obs! Om du ändrar din genomsnittliga dagliga budget påverkas den månatliga utgiftsgränsen. Läs mer om konsekvenserna av budgetändringar

Vad händer när visningskostnaderna överskrider dina dagliga eller månatliga utgiftsgränser?

I sällsynta fall kan visningskostnaderna överskrida dina utgiftsgränser, men du betalar aldrig mer än utgiftsgränsen. För att förstå hur det fungerar behöver du känna till skillnaden mellan visningskostnader och fakturerade kostnader.

 • Visningskostnaden är kostnaden för alla klick och exponeringar som kampanjen har samlat på sig.
 • Fakturerad kostnad är det faktiska belopp du ska betala efter justeringar i ditt konto för ogiltig aktivitet och liknande.

Visningskostnaderna kan överstiga de dagliga eller månatliga utgiftsgränserna, men du betalar aldrig mer än de angivna utgiftsgränserna. När en sådan situation inträffar står Google för mellanskillnaden. Läs mer om hur du ser dagliga kostnader på kampanj- och kontonivå

Exempel: Överskrida den dagliga utgiftsgränsen

Anta att du har angett följande för en kampanj:

 • Genomsnittlig daglig budget = 100 kronor
 • Daglig utgiftsgräns = 100 kr × 2 = 200 kronor

Anta nu att kampanjen, under en viss dag när kundernas efterfrågan är mycket hög, får en totalkostnad på 230 kronor för klick, vilket är mer än den dagliga utgiftsgränsen på 200 kronor. Våra system är utformade för att sluta visa annonser när den dagliga utgiftsgränsen på 200 kronor har uppnåtts, men i sällsynta fall kan det hända att våra system inte upptäcker avvikelser direkt.

Det här är inte det belopp du behöver betala. Den fakturerade kostnaden, det vill säga det belopp du är skyldig att betala, överstiger aldrig dina utgiftsgränser. Det innebär att i det här fallet blir den fakturerade kostnaden den dagliga utgiftsgränsen, 200 kronor, och Google står för mellanskillnaden på 30 kronor.

Exempel: Överskrida den månatliga utgiftsgränsen

Anta att du har angett följande för en kampanj:

 • Genomsnittlig daglig budget = 100 kronor
 • Månatlig utgiftsgräns = 100 kronor * 30,4 = 3 040 kronor

Anta nu att kampanjen, under en viss månad när efterfrågan från konsumenter är mycket hög, får en totalkostnad på 3 100 kronor för klicken, vilket är mer än den månatliga utgiftsgränsen på 3 040 kronor. Våra system är utformade för att sluta visa annonser när den månatliga utgiftsgränsen på 3 040 kronor har uppnåtts, men i sällsynta fall kan det hända att våra system inte upptäcker avvikelser direkt.

3 100 kronor är visningskostnaden för kampanjen – kostnaden för alla klick och exponeringar som kampanjen har fått.

Det här är inte det belopp du behöver betala. Den fakturerade kostnaden, det vill säga det belopp du är skyldig att betala, överstiger aldrig dina utgiftsgränser. Det innebär att i det här fallet överstiger den fakturerade kostnaden din månatliga utgiftsgräns på 3 040 kronor, och Google står för mellanskillnaden på 60 kronor.

Kontrollera den fakturerade kostnaden och visningskostnaden

Obs! Anvisningarna nedan är en del av den nya Google Ads-användarupplevelsen. Om du vill använda den tidigare designen klickar du på ikonen Utseende och väljer Använd tidigare design. Om du fortfarande använder den tidigare versionen av Google Ads kan du titta på snabbguiden eller använda sökfältet i navigeringspanelen högst upp i Google Ads för att hitta sidan du söker.

I sällsynta fall kan kampanjerna ge fler klick och exponeringar än förväntat. Du betalar dock aldrig mer än din utgiftsgräns.

Så här tar du reda på om visningskostnaden för din kampanj överskred den fakturerade kostnaden:

 1. Klicka på ikonen Kampanjer Campaigns Icon i ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på rullgardinsmenyn Insikter och rapporter i avsnittsmenyn.
 3. Klicka på Rapportredigerare.
 4. Välj Annan i rullgardinsmenyn Fördefinierade rapporter (Dimensioner) och välj sedan Fakturerad kostnad.
 5. Då visas en rapport över visningskostnader och fakturerade kostnader för varje kampanj.
  • Du kan beräkna skillnaden genom att subtrahera Fakturerad kostnad från Visningskostnad.
  • Du kan göra flera beräkningar samtidigt genom att klicka på nedladdningsikonen En bild på nedladdningsikonen för Google Ads och Merchant Center högst upp till höger i rapporten och spara informationen som en CSV-fil.

Som standard visas uppgifterna per dag och sorterade efter visningskostnad. Om du vill se ett visst datumintervall tar du bort filtret Dag och väljer önskat datumintervall i avsnittet högst upp till höger ovanför tabellen.

 

Uppspelningsknapp 

Videon har skickats in av en Google Ads-videoskapare från tredje part. Google stödjer inte produkter eller tjänster som kan marknadsföras i den här videon. Klicka här om du vill veta mer om programmet!

Aktivera YouTube-textning om du vill se undertexter på ditt språk. Klicka på inställningsikonen Bild på ikon för inställningar i YouTube längst ned i videospelaren, välj Undertexter/textning och sedan ditt språk.


Relaterade länkar

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
13772864190223022573
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
73067